Categorieën

Zeven stappen naar uw vrijheid

pauw
Wat wij u vandaag vertellen is maar een verhaal.

Een verhaal dat niet DE waarheid verkondigd.

Een verhaal dat U alleen maar helpt uw eigen verhaal te vertellen.

Een verhaal dat de aarde vanuit een ander gezichtpunt verlicht.

Het gezichtspunt van de ONSTERFELIJKEN.

VOORDAT WE BEGINNEN

Voordat we vandaag gaan beginnen wil ik u vragen om 5 minuten uw ogen te sluiten en U voor te stellen c.q. visualiseren hoe het is om in een onsterfelijke wereld te leven.

Een wereld waar:

 1. U de Enige God bent die alles om u heen, middels oorzaak en gevolg, in ruimte en tijd geschapen heeft en hier dus ook voor de volle 100% voor eindverantwoordelijk is.
 2. U als bewoner van deze wereld eenvoudig kunt reizen naar de miljarden andere bewoonde werelden in ons Multiversum.
 3. U keer op keer kunt incarneren in ruimte en tijd dus alles nog eens over kan doen of iets geheel nieuws kan creëren c.q. beginnen.

Zou u dat voor uzelf willen doen.

Want alleen wanneer U dit uzelf kunt voorstellen c.q. verbeelden bent u in staat met ons samen op reis te gaan in de wereld van de onsterfelijken.

Na 5 minuten

Zo u bent nu in de wereld van de onsterfelijken beland

Een wereld waar alles weer fris en mogelijk is geworden

Een wereld waar geen armoede, ziekte en ellende bestaat omdat u dat dit keer niet wilt.

U wilt altijd Gezond Gelukkig Genieten (GGG) van het leven.

Maar waarom heeft u voordat u hier op aarde kwam dan ook niet voor een gelukzalig leven gekozen.

Waarom bestaat vandaag uw leven op aarde voor een groot deel uit lijden.

Waarom?

 1.  Omdat u het leuk vindt om te lijden.
 2. Omdat u zich nog niet zelf verlost heeft van uw verleden.

Ad 1: De wens van iedere onsterfelijke God is om zichzelf volledig te leren kennen. Zowel alle mooie als vreselijke dingen die in hem of haar zitten. Bewust Onsterfelijk genieten van lijden is echter geheel anders dan Onbewust Sterfelijk lijden aan lijden.

Ad 2: Alleen met volledige zelfkennis “Wie Ben Ik” bent u in staat uzelf te verlossen van al uw onbewust-zijn en alle daaruit resulterende armoede, ziekte en ellende.

DE ENIGE WEG VAN DE ZELFVERLOSSING

De enige weg van de zelfverlossing is UW weg.

Niemand anders kan voor u de weg bepalen

Niemand anders kan voor u de verantwoordelijkheid overnemen

Niemand anders kan u uit uw lijden verlossen

Maar is de wereld om mij heen niet een deel van mijzelf

Jazeker maar dit deel van uzelf dat buiten u staat verandert alleen wanneer u eerst zelf van binnen verandert

Verandert in uw woorden

Verandert in uw daden

Verandert in uw gedachten

Waardoor u automatisch Transformeert in een nieuwe bewustzijn dus wereld.

Want zoals het in iedere schepping geldt, geldt ook voor de schepping van de wereld van de onsterfelijken dat deze zich pas aan u openbaart c.q. manifesteert wanneer u zich hier in Woorden, Daden en Gedachten op Focust en hier in ruimte en tijd voldoende Aandacht aan geeft.

Middels Focus en continue Aandacht creëert u vanzelf de onsterfelijke wereld in u waarna deze zich automatisch buiten u manifesteert.

Laten we hier eens een oefening voor doen.

Een oefening die u meeneemt naar huis.

Een oefening die zich bij u thuis gaat manifesteren c.q. materialiseren in de stof.

Want zoals u weet creëert Focus en Aandacht materie uit de stof.

De stof zijnde zonnestof.

Zonnestof of zonnestralen die wanneer zij de aardse atmosfeer raken transformeren in de kleuren c.q. frequenties van de regenboog om daarna frequentie na frequentie zich te materialiseren c.q verdichten in aards licht, geluid, lucht, water, mineralen, planten, dieren en mensen.

Creëren uit zonnestof.

Dat doet iedereen de hele dag.

De hele dag Denken wij immers als onsterfelijke mensen.

Bewust Denken.

Bewust Focus en Aandacht geven aan hetgeen wij daadwerkelijk willen zien in en om ons heen.

Bewust een wereld creëren die wij op dat moment aangenaam en prettig vinden om in te vertoeven.

Een wereld van Gezond, Gelukkig, Genieten

Of een wereld van Ongezond, Ongelukkig, Lijden

Het is allemaal mogelijk en een onsterfelijke zal hier altijd bewust voor kiezen.

Kiezen voor hetgeen hij deze incarnatie wil ervaren.

Een incarnatie die voor een onsterfelijke niet meer is dan het halen van een video uit de videotheek des levens.

Een incarnatie die niet begint en eindigt bij geboorte en dood maar bij de bewuste keuze op enig moment in ruimte en tijd.

Ruimte en tijd waar alle incarnaties als een film met elkaar verbonden zijn en waar op enig moment in en uitgestapt kan worden.

Dus wilt u een bepaalde film opnieuw ervaren dan stapt u gewoon weer in en herhaalt u, net als een “Groundhog Day”, dit net zolang totdat u er genoeg van heeft.

Onsterfelijkheid IS EEN BESLISSING dames en heren

Maar stel dat er vandaag een aantal mensen in de zaal zitten

Die niet echt geloven dat ze onsterfelijk zijn

En dan voor alle duidelijkheid

We hebben het hier over een onsterfelijk bewustzijn ofwel ziel

De ziel die altijd verbonden is met de eenheid ofwel geest

Dus niet over een onsterfelijk lichaam

Want ons lichaam transformeer van stof in nieuwe zonnestof middels het aardse mineralen, planten en dierenrijk.

Die misschien wel weten dat ze onsterfelijk zijn

Maar het nog niet echt geloven

Kent u het verschil tussen weten en geloven

Het verschil tussen weten en geloven is begrijpen

Iets begrijpen doe je op basis van ervaring ofwel het grote DOEN

Door iets te doen ga je de brug over van Weten naar Geloven

Waarbij geloven natuurlijk hetzelfde is als ZIJN

En ZIJN hetzelfde is als NU

En NU hetzelfde is als GOD

Want de God in U leeft altijd NU.

Maar als sterveling leeft u altijd in het verleden

Het verleden dat zich in de toekomst herhaalt

Wanneer u niet van bewustzijn verandert

Hoe komt u nu als sterveling van de ene kant van Weten naar de andere kant van de brug die Geloven, ZIJN, NU of GOD heet

Dat kan je op duizenden manieren doen.

Alle heilige en spirituele boeken staan er vol mee

De snelste weg naar volledige zelfkennis is echter Het Volgen Van Je Eigen Weg en zaken zoals deze dag gewoon te gebruiken als aanvulling op je eigen gezichtspunten en BEGRIJPEN.

7 STAPPEN NAAR UW VRIJHEID

Welke zaken hebben wij u de afgelopen 12 jaar aangeboden die uw eigen weg naar volledige zelfkennis kan vereenvoudigen c.q. verlichten.

Allereerst was daar Deel 1 het boek De Grote Bewustzijnsverandering  (later geheten De Nieuwe Dokters) dat in 1996 verscheen.

Iedereen die dit boek niet alleen gelezen heeft (Weten) maar ook daadwerkelijk gedaan heeft (Begrijpen) is Wakker geworden in de duisternis die deze aarde vandaag nog maar al te vaak kent.

In de jaren daarop verschenen de boeken De Nieuwe Dokters Het Vervolg van de 33 Dimensies en de overige 6 delen genaamd:

Deel 2: Van duisternis naar het licht.

Deel 3: Van duisternis en het licht naar de eenheid

Deel 4: Het boek zonder betekenis

Deel 5: De Gave

Deel 6: Alles is overal hier en NU

Deel 7: Oplossen of genieten van uw creatie spel

MAAR U WILDE VOLLEDIGE ZELFKENNIS

Volledige zelfkennis ofwel onsterfelijkheid kunt u alleen maar opbouwen wanneer u de volledige verantwoordelijkheid voor uw schepping neemt, met ons (tijdelijk) de aarde verlaat om andere werelden c.q. uitwerkingen te leren kennen en leert begrijpen dat er geen grens bestaat tussen leven en dood omdat deze voor onsterfelijken een en dezelfde levensstroom zijn.

Hetgeen natuurlijk handig is voor mensen die nog met angst, schuld, spijt en andere onnodige EGO/OGE gevoelens leven die in een aards leven vaak onoplosbaar zijn maar in de onsterfelijke wereld als sneeuw voor de zon verdwijnen omdat u altijd iedereen weer kunt ontmoeten, uitwerken en herbeleven.

Hoe gaat u op pad in deze onsterfelijke wereld

Hoe leert u deze onsterfelijke wereld stap voor stap kennen.

Door allereerst te weten en daarna te begrijpen waar u In Den Beginne Van Deze Fysieke Schepping vandaan kwam.

Zodra u dit weet, weet u ook waar al uw Fysieke c.q. lichamelijke Angsten, Vechten en Vluchtpogingen inclusief alle Armoede, Ziekte en Ellende vandaan zijn gekomen.

En het enige wat u hoeft te doen om deze patronen, die u al eindeloos leven na leven herhaalt heeft, op te lossen is om het heel simpel TE VRAGEN.

Ja u gelooft het waarschijnlijk of niet

Maar u krijgt op alles wat U in uw eigen schepping vraagt altijd een antwoord.

En hoe meer u het gelooft hoe sneller het antwoord in ruimte en tijd zich aan u manifesteert.

Het eerste antwoord kwam al toen u zich inschreef voor deze gratis informatieavond.

Wij hopen dan ook dat u na vandaag meer in de mogelijkheid van onsterfelijkheid bent gaan geloven.

Zo niet, ja dan krijgt u morgen gewoon meer van het sterfelijke zelfde.

IN DEN BEGINNE VAN DEZE FYSIEKE SCHEPPING WAS ER HET ORION KEIZERRIJK

Natuurlijk is het leuk wanneer u op basis van deel 1 t/m 7 van De Nieuwe Dokters uw aardse verleden heeft uitgewerkt en meer bewust en evenwichtig in het leven staat.

Maar toch blijkt dat alle angsten, armoede, ziekten en ellende nog niet helmaal uit uw leven zijn verdwenen en zich nog steeds, misschien nu in mindere mate, maar blijven herhalen.

Dan is het tijd om tot de kern door te dringen.

De kern waarbij u voor de eerste keer een fysiek lichaam om uw ziel creëerde en letterlijk het verschil tussen leven en dood schiep.

Een fysiek lichaam om uzelf nog beter te leren kennen in al haar extremiteiten.

En nogmaals!

Het is maar een verhaal

Maar wel een verhaal waar alle Sumeriers, Egyptenaren, Maya’s, Inca’s etc. naar wijzen.

HET ORION KEIZERRIJK

Lees nu de volgende rapporten en vraag zo nodig wat uw rol was in dit Orion Keizerrijk

Rapport 1: In den beginnen van deze fysieke schepping was er het Orion Keizerrijk

Rapport 2: Het Orion Keizerrijk slaat terug

Rapport 3: Opkomst en Ondergang van het Orion Keizerrijk

En we verzekeren u dat u met de juiste Focus en Aandacht op al uw levensvragen antwoord zult krijgen

Goed nu u weer weet wie u In Den Beginne was is het tijd geworden om EEN BESLISSING te nemen.

De beslissing om met deze wetenschap op deze aarde onsterfelijk bewust te leven of te lijden.

OF

De beslissing om uzelf al op aarde te TRANSFORMEREN in iets nieuws.

Een zonnewezen bijvoorbeeld

Een zonnewezen die het straks een stuk eenvoudiger krijgt wanneer de OERZON en al haar broer en zuster in haar 26.000 jarige cyclus aan het transformeren gaat.

En met transformeren van de Oerzon bedoelen we dat haar activiteit c.q. zonnestralen en frequentie aardig gaat toenemen en fluctueren. Wilt u daar als ziel met een aards lichaam tegen kunnen dan is het zaak om iets met de frequentie van uw lichaam te doen, uw ziel kan er al tegen, anders wordt het moeilijk aanpassen de komende jaren.

Laten we hier duidelijk over zijn.

In De Nieuwe Dokter Het Vervolg der 33 Dimensies is al veel geschreven over dit Zonnelichaam dus dat kunt u allemaal nog eens rustig nalezen en wij hopen daadwerkelijk DOEN.

In de komende jaren gaat het helemaal niet over wat de Kunstmatig gecreëerde Aliens, Keizers, Koningen, Bilderbergers, Council on Foreign Relations (CFR), Trilateral Commission (TC), Committee of 300, Ronde Tafel, VN, NAVO, WTO, WHO, NGO’s, politiek, overheid, multinationals etc. doen maar wat u aan voorbereiding gaat doen om van een sterfelijk in een onsterfelijk bewust wezen te TRANSFORMEREN.

Wij kunnen u verzekeren dat alle andere aardse sterfelijke dus tijdelijke zaken van absoluut ondergeschikt belang zullen zijn de komende jaren.

Waarom omdat ze allemaal gaan verdwijnen in het tijdperk van Aquarius. Het tijdperk van water en de grote transformatie schoonmaak voor de hele mensheid.

Ter voorbereiding op dit Aquarius tijdperk raden wij u aan de volgende werken te lezen en te doen. Zij zullen uw Transformatie vele malen vereenvoudigen en rustiger maken.

 1. Het Leven na de dood en Bijna Dood Ervaringen (BDE) Deel 1
 2. Het Leven na de dood en Bijna Dood Ervaringen (BDE) Deel 2
 3. Het Leven na de dood en Bijna Dood Ervaringen (BDE) Deel 3
 4. Voorbij de sterfelijke werelden Deel 1
 5. Voorbij de sterfelijke werelden Deel 2
 6. Voorbij de sterfelijke werelden Deel 3
 7. Het Geheim Van De Eeuwige Jeugd

Dus wilt u zo vriendelijk zijn in de komende jaren de Hoofdzaken (Onsterfelijkheid) van de Bijzaken (Sterfelijke Angsten, Armoede, Ziekte en Ellende) van elkaar te scheiden en zich alleen te focussen op de hoofdzaken.

Laat hen die een sterfelijk bewustzijn willen behouden maar gewoon hun gang gaan.

Oordeel ze niet want u bent eens net als hen een sterveling geweest.

Probeer ze ook niet te overtuigen want een sterveling is niet in staat om ook maar iets van de onsterfelijke wereld te zien laat staan te begrijpen.

En waarschijnlijk lopen er altijd een aantal bewust of onbewust rond die lijden gewoon echt lekker vinden dus er een heel leven van willen genieten. Van het begin tot en met het einde van deze cyclus.

En voor hen die er niet echt van kunnen genieten maar nog een te groot EGO/OGE hebben om te transformeren is er altijd een volgende cyclus van 26.000 jaar waar deze achterblijvers weer vele malen de mogelijkheid krijgen om Wakker te worden en te Transformeren in meer bewuste onsterfelijke wezens.

Zonnewezens die bewust kunnen kiezen tussen leven en lijden

Zonnewezens die VRIJ zijn om zich te bewegen in ruimte en tijd

Zonnewezens die zich bevrijd hebben uit de cyclus van leven en dood

Wij wensen u veel plezier met uw Beslissing in de komende jaren

En besef

U kunt in een seconde van bewustzijn veranderen

Als u het maar zelf gelooft

Horus en Seth en de 7 Zusters

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.