Categorieën

Voorbij de sterfelijke werelden

voorbij

Voorbij de sterfelijke werelden Deel 1

Het lijkt natuurlijk allemaal rozengeur en maneschijn na de fysieke dood.

Maar wanneer wij weten dat al uw gedachten in de astrale en celestiale werelden zich in ruimte en tijd direct manifesteren dan kan het er voor sommige mensen aardig hels gaan uitzien.

Want laten we eerlijk tegen onszelf zijn dames en heren.

Eerlijk over onze Angsten.

Eerlijk over hetgeen wij Vrezen.

Eerlijk over onze Schuldgevoelens.

Eerlijk over onze Twijfels.

Eerlijk over onze constante Verwarring aangaande Leven en Dood.

Eerlijk over onszelf.

Eerlijk omdat alleen Eerlijkheid over onze huidige situatie ons kan bevrijden uit de Chaos en Illusies van alledag.

Weten wie u vandaag bent is immers de eerste stap naar bevrijding.

De bevrijding van alle Angsten, Vrezen, Schuldgevoelens, Twijfels en Verwarringen in onszelf.

De boeken van De Grote Bewustzijnsverandering (De Nieuwe Dokters) Deel 1 t/m 7 hebben u al aardig op weg geholpen om uw onevenwichtige c.q. helse gedachten op te schonen middels bewustwording, (h)erkennen, onderzoeken en loslaten.

De serie over Het leven na de dood en de Bijna Dood Ervaringen Deel 1 t/m 3 hebben u al geholpen om een kijkje te nemen in het leven na de dood en geholpen met het ontwikkelen van een onsterfelijk bewustzijn.

De Orion Kronieken Deel 1 t/m 3 hebben u al een aardig inzicht gegeven in de fysieke ontstaansgeschiedenis c.q. herkomst van de mens. De mens die in de Orion periode voor het eerst een fysiek lichaam aantrok waardoor leven en dood van elkaar gescheiden werden.

Na deze informatie tot u genomen te hebben zullen de tegenstrijdige gedachten van uw hersenen waarschijnlijk al een stuk rustiger en evenwichtiger zijn geworden.

Uw twee hersenhelften die constant om het grote gelijk van goed versus kwaad en omgekeerd strijden.

Constante tegenstrijdige gedachten die ook nog eens 24 uur per dag door uw omgeving, medemensen, media en astrale sferen gevoed worden om u te herinneren aan alle zaken die u nog niet uit uw verleden c.q. vorige levens verwerkt heeft.

Een constante herinnering om uw geheugen weer eens op te frissen van wie u nu echt in heden, verleden en toekomst bent geweest.

En voor alle duidelijkheid.

Uw toekomst is hetzelfde als uw verleden wanneer u deze niet verwerkt c.q. opschoont.

Verleden is dus hetzelfde als Toekomst voor de sterfelijken onder ons.

Een eindeloze herhaling van hetzelfde dus.

Wanneer u echter in dit leven al begonnen bent om de tegenstrijdige gedachten in uzelf los te laten waardoor het directe contact met uw onsterfelijke bewustzijn stapje voor stapje hersteld wordt dan stapt u letterlijk en figuurlijk uit het wiel en spiraal van Incarnatie.

Zowel Wiel als Spiraal.

Waarbij het Wiel staat voor het eindeloos herhalen van dezelfde gedachten patronen en levens en de Spiraal staat voor het eindeloos herhalen van dezelfde gedachten patronen en levens maar dan op een steeds hoger of lager niveau.

Interdimensionaal leven c.q. lijden dus.

De enige uitweg uit dit (inter)dimensionale leven c.q. lijden is te stoppen met denken en het contact met uw ware zelf c.q. uw onsterfelijke eenheids bewustzijn volledig te herstellen.

Het onsterfelijke eenheids bewustzijn waar al het weten en begrijpen van uw schepping ligt.

Bent u al gestopt met denken?

Bent u al begonnen met het herstellen van het contact met uw onsterfelijke eenheids bewustzijn.

Zo ja dan bent u op weg naar de meer evenwichtige sferen en misschien wel direct op weg naar huis.

De Bron waar u eens vandaan kwam.

De Bron van uw Ware zelf.

En zo niet dan wensen wij u na uw fysieke dood veel plezier bij de strijd tussen goed en kwaad in hogere of lagere sferen.

Want deze strijd gaat in zowel de astrale als celestiale sferen gewoon door.

De werelden waar Engelen met Duivels strijden tot het Eind der Tijden.

De werelden van meer van hetzelfde. De werelden die de schilders Jeroen Bos en Pieter Breugel reeds treffend in beeld hebben gebracht voor hun tijdsperiode.

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.

 

 Voorbij de sterfelijke werelden Deel 2

HET ONSTERFELIJKE BEWUSTZIJN GEOPENBAARD

HOE ZOU U OP AARDE GAAN LEVEN ALS U ONSTERFELIJK ZOU ZIJN

Hoe zou u op aarde gaan leven als u onsterfelijk zou zijn

Zou u nog Angst kennen?

Nee toch!

Want u gaat nooit dood.

Zou u zich nog Schuldig voelen?

Nee toch!

Want de volgende keer zijn de rollen omgedraaid om het evenwicht te herstellen.

Zou u nog Fouten maken?

Nee toch!

Want u kunt het huidige leven gewoon de volgende keer herhalen met exact dezelfde mensen en dingen waarbij u het dit keer net even anders doet. Kortom uw schijnbare fouten gaat herstellen.

Zou u zich nog druk maken om al die aardse zaken?

Nee toch!

Want alle aardse zaken hebben behalve de waarde als gepolariseerd spel geen enkele betekenis in de eenheid.

U bent dus oneindig PERFECT

Omdat de perfectie altijd naar evenwicht en eenheid zoekt.

Constant en Altijd!

Net zoals tegengestelden elkaar altijd aantrekken.

Waarom?

Omdat zij beide innerlijk weten dat zij niet zonder elkaar kunnen.

Omdat zij beide innerlijk weten dat zij alleen samen EEN kunnen zijn.

Volledige eenheid wanneer zij totaal in elkaar opgelost zijn.

Volledige acceptatie van de beide kanten van de medaille.

De kant van God en Jezus en Lucifer en Het Beest in U.

Gewoon eerlijk zijn tegen uzelf.

En als u dan weer volledig eerlijk bent tegen uzelf gaat u natuurlijk gewoon weer genieten van uw aardse spel.

De ene keer genieten van het grootste geluk op aarde.

De andere keer genieten van het grootste ongeluk op aarde.

De volgende keer genieten van volledige gezondheid op aarde.

De keer daarop genieten van een vreselijke en slopende ziekte.

De ene keer genieten van de hemel op aarde.

De andere keer genieten van de hel op aarde.

Is dat mogelijk denkt U.

Kunt u dit aan.

Kunt u zich voorstellen hoe een onsterfelijk bewust wezen leeft.

Kunt u zich voorstellen dat een onsterfelijk bewust wezen evenveel van de hemel en hel op aarde of enige andere planeet, zon of dimensie kan genieten.

Is dit niet totaal verschillend van de manier waarop u vandaag geleefd wordt op aarde.

Geleefd door uw Angsten.

Geleefd door uw Vrezen.

Geleefd door uw Schuldgevoelens.

Geleefd door uw Fouten.

Geleefd door uw Grenzen.

Geleefd door wat de Anderen van u vinden

Geleefd door de Anderen die ook zelf niet weten wat ze hier op aarde doen.

Geleefd door een aards sterfelijk bewustzijn.

Het sterfelijke bewustzijn van:

1 God die buiten en boven u staat

1 Planeet waar leven mogelijk is

1 Incarnatie of leven

Beseft u wel in wat voor begrensde doos “The Box” u vandaag lijdt.

Beseft u dat u dit lijden zelf gekozen heeft.

Om van te genieten.

Genieten omdat de ware god welke de eenheid van alles en iedereen is maar een wens heeft en dat is zichzelf volledig te ervaren.

Volledig in zowel de eenheid als alle gepolariseerde werelden en dimensies uit U toen u nog EEN met de ENE was.

Beseft u dit.

Beseft u dan ook dat U de enige bent die uw huidige situatie kan veranderen.

Want U als ENE bent volledig ofwel 100% verantwoordelijk voor uw schepping.

En als u dus niet meer kunt genieten van uw huidige leven.

Of als u niet meer kunt leren genieten van uw huidige schepping.

Of als u het zat bent om achter de Anderen die Uzelf bent aan te lopen.

Dan is het de hoogste tijd geworden om van bewustzijn te veranderen.

Van een sterfelijk begrenst bewustzijn

In een

Onsterfelijk onbegrensd bewustzijn

Want u bent de wereld om u heen

U creëert hem de hele dag

U houdt hem de hele dag in stand

Middels uw tegenstrijdige gedachten

Ja alleen uw gedachten bepalen de wereld waarin u zich bevind

Al uw woorden en daden vloeien automatisch voort uit uw gedachten

Uw gedachten die ook de wereld na uw schijnbare aardse dood gaan bepalen.

Bent u al gelukkig met uw huidige gedachten

Wees nou eens eerlijk

Kijk een in de spiegel van uw gedachten

En wat ziet u dan dat u de hele dag denkt

Is dat niet hetzelfde als de rest van de wereld om u heen denkt

Is dit toeval

Nee natuurlijk niet

Want u bent de wereld om u heen

U bent de ENIGE schepper van de wereld om u heen

Beseft u dit al

Of gaat u weer tegen uzelf vechten in de komende jaren

Of gaat u weer voor uzelf vluchten in de komende jaren

Of openbaart u vandaag gewoon de waarheid over uzelf aan de wereld

En transformeert u na deze openbaringen aan uzelf en de wereld van een sterfelijk bewust wezen in een onsterfelijk bewust wezen

Een wezen dat bewust denkt

Dus bewust gaat spelen

Niet omdat bewust spelen beter of slechter is dan onbewust spelen

Dus spelen met of zonder geheugenverlies

Maar gewoon omdat je weer eens wat anders wilt

Gewoon weer eens leven zonder Angst, Vrees, Schuldgevoel, Fouten etc.

Gewoon weer eens uit de Doos die het aardse spel heet

Gewoon weer eens onsterfelijk onbegrensd spelen

Durft u het al aan.

Om uzelf helemaal in de spiegel te zien.

Durft u het al aan om gewoon te gaan genieten van al uw sterfelijke ellende en de derde wereldoorlog in uzelf.

Of te transformeren in een onsterfelijk bewust wezen.

Durft u dit al.

Durft u al om een Beslissing te nemen.

De Beslissing waar u de komende jaren naartoe gaat.

De Beslissing voor wederom de oorlog in uzelf.

De Beslissing om wederom ten onder te gaan in uw eigen krankzinnigheid.

Of de beslissing om dit keer niet aan de oorlog tegen uzelf deel te nemen

Heeft u deze beslissing vandaag al genomen

De beslissing om de komende jaren als sterveling te genieten

De beslissing om de komende jaren als onsterfelijke te genieten

Heeft U al gekozen

Wat u in de komende jaren als ENE wilt ervaren.

Bent u al opgestaan uit DE DOOD?

De Dood die het sterfelijke leven op deze prachtige aarde heet.

Je bent al perfect want een leven zoals op aarde is niet meer dan een van de vele ervaringen die je in de oneindigheid kunt ervaren.

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.

Voorbij de sterfelijke werelden Deel 3

DE ONSTERFELIJKE WENS VOOR DE TOEKOMST

Je had zulke grote verwachtingen

Maar je draagt nog steeds alleen de aardse kleren

En denkt de aardse dingen

Voor je het weet kan je niet meer zeggen hoe je leven was

Omdat je de volgende keer gewoon weer alles vergeten bent

En dat is toch zonde voor iemand die in weze

Altijd onsterfelijk bewust is geweest

Je voelt in dit leven misschien alleen maar dat je fouten maakt

Maar als er nu eens geen fouten bestonden

En iedere fout die je maakt je dichter bij je ware bestemming brengt

Ik heb al je schijnbare fouten eens bekeken

Ik ken ze nu allemaal die zogenaamde fouten van jou

En ik kan er niets fouts aan ontdekken

Geen fouten en geen schulden

Het is allemaal perfect gelopen

Precies zoals je zelf in den beginne al aan mij verteld had

Wie ben ik

Ik ben jou!

 

Ga nu door naar “De Exodus Der Zielen

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.