Categorieën

Zeven praktische stappen naar onsterfelijkheid

bloteman

EERSTE OEFENING

 1. Beslis NU om onsterfelijk bewust te worden.
 2. Luister naar uw Intuïtie
 3. Kies het meest originele idee ofwel het beste uit uzelf wat u middels uw intuïtie doorkrijgt
 4. Doe de eerst stap om dit originele idee op aarde waar te maken c.q. in de materie neer te zetten
 5. Deel dit originele idee en de weg die u al gegaan bent met alle anderen om u heen
 6. Maak van uw originele idee en weg c.q. verhaal waar ook de anderen om u heen hun bijdrage aan geleverd hebben een rapport, boekje, MP3, YouTube video etc. en geef deze GRATIS weg.
 7. Alles wat u weggeven heeft zal 1000 voudig bij u terugkomen.

Zo leert u praktisch de volledige waarheid over uzelf kennen

PURIFICATIE & TRANSFORMATIE

 1. Beslis NU om onsterfelijk bewust te worden.
 2. Luister naar uw Intuïtie
 3. Purificatie: Maak uw lichaam, woorden, daden en gedachten eerst schoon van onevenwichtigheden – Zie Horus en Seth CD 1: De Nieuwe Dokters en De Grote Bewustzijnsverandering Deel 1 t/m 7 etc. Leer Het Aardse Beest in uzelf verder kennen – Zie Horus en Seth CD 2: Het Beest en Het Spel En De Knikkers.
 4. Transformatie: Verander uw bewustzijn van een sterfelijk bewust bewezen in een onsterfelijk bewust wezen – Zie Horus en Seth CD 3: Wereldprimeur versie 12, 7 Stappen Naar Uw Vrijheid, 7 Praktische Stappen Naar Onsterfelijkheid Deel 1 t/m 3, Het Leven na de Dood en Bijna Dood Ervaringen (BDE) Deel 1 t/m 3, De Orion Kronieken Deel 1 t/m 3, Voorbij de sterfelijke werelden Deel 1 t/m 3, Het Geheim Van De Eeuwige Jeugd, Helder Dromen In De Praktijk, De Enige Verzekeringspolis Voor De Toekomst Die Echt Werkt, De Exodus Der Zielen, De Nieuwe Openbaringen Voor De 21 e Eeuw, Het Vierde Geheim Van Onze Lieve Vrouwe Van Fatima,
 5. Familie Uitwerken: Stel een familie uitwerk groep samen van gelijkgezinden die heden, verleden en dus automatisch toekomst met elkaar willen uitwerken.
 6. Be Free: Wees weer vrij om waar en in welke vorm dan ook binnen of buiten je schepping te gaan en staan waar je wilt.
 7. Eternity

Zo leert u praktisch de volledige waarheid over uzelf kennen

SPIRITUELE COMMUNICATIE EN TIJD EN RUIMTE REIZEN

 1. Beslis NU om onsterfelijk bewust te worden.
 2. Luister naar uw Intuïtie
 3. De VOORBEREIDING: Maak duidelijk onderscheid tussen Astrale, Celestiale en Oneindige Communicatie en Reizen.

– Astrale (Ether) communicatie en reizen (gesloten indirect contact) beperken zich hoofdzakelijk tot de nog aarde gebonden werelden en de aldaar wonende aarde gebonden zielen. Zielen die over het algemeen net als op aarde over een grote tot zeer grote portie van onevenwichtige obsessies en onverwerkt verleden beschikken die zij, omdat zij niet meer over een lichaam beschikken, direct manifesteren middels hun onevenwichtige gedachten. Deze werelden worden ook wel de helse werelden genoemd. Deze werelden worden betreden door het gebruik te maken van magische en sex rituelen, drugs zoals opium, LSD, DMT, paddo’s, ouija borden, seances etc. Wij raden niemand aan om deze werelden zonder gedegen vooropleiding en voorbereiding te betreden (Deel 1 en 2) omdat het er behoorlijk angstig en heet aan toe kan gaan en de meeste amateurs er geestelijk gehavend uit vandaan komen. Kijk eens naar de cult film Blueberry om een minuscule indruk te krijgen van deze wereld. Ons advies is om er vandaan te blijven totdat je Onsterfelijk Bewust bent. Ga er dan alleen binnen om je werk te doen c.q. een Familie of Familielid waarvan je zielsveel houdt te assisteren, waarbij de beslissing en verantwoording natuurlijk altijd 100% bij degene blijft die je gaat helpen, om zichzelf uit deze hellewerelden te verlossen.

– Celestiale communicatie en reizen (open indirect contact) vinden over het algemeen plaats naar sferen waar de Ex Orionieten en andere soortgelijke wezens door hun nog extreem onevenwichtige bewustzijn geen toegang toe hebben. In deze sferen komen wij vooral mensen c.q. entiteiten tegen die al voor het onsterfelijke leven gekozen hebben , er al in woorden en daden stappen toe gedaan hebben, maar nog niet al hun onevenwichtige gedachten opgelost hebben. Deze mensen hebben over het algemeen nog een of meerdere levens op aarde of collega uitwerk planeet te gaan voordat zij de onsterfelijke werelden kunnen betreden. Deze werelden worden ook wel, voor aardse begrippen, de hemelse werelden genoemd. Deze werelden worden betreden door hen die zich middels hun woorden, daden en gedachten hebben afgestemd op deze werelden. Deze werelden zijn dus zonder enig hulpmiddel te betreden door het simpelweg op aarde al te zijn. Dus het voorbeeld zijn.

– Onsterfelijke communicatie en reizen (open direct contact) is voor iedereen weggelegd die gestopt is met onbewust te denken c.q. onbewust te creëren. In deze bewustzijnsfase is alles weer mogelijk binnen en buiten ruimte en tijd. Mensen die in deze fase verkeren Kennen Zichzelf en alle mensen, dieren, planten en mineralen om zich heen volledig en als zichzelf in heden verleden en toekomst. Ook voor deze werelden zijn geen hulpmiddelen nodig anders dan Het Zijn van hetgeen je wilt Zijn! Dit is ook het bewustzijn waarmee je nieuwe werelden kunt bouwen c.q. creëren.

 1. Het FOCUSSEN: Focus je AANDACHT ofwel ruimte en tijd volledig op hetgeen je wilt creëren c.q. met wie je wilt communiceren en/of waarna toe je wilt reizen.
 2. Het AFSTEMMEN: Lees wat boeken c.q. bekijk zo mogelijk wat foto’s en films, luister naar wat muziek, omring je met een bepaalde geur die met de te bereiken persoon, plaats, planeet, zonnestelsel, dimensie etc. te maken hebben voordat je begint met communiceren en/of reizen.
 3. Het ORIENTEREN: Doe regelmatig een “Reality Check” om te zien of je nog in andere sferen verkeert of alweer op aarde bent.
 4. Het IJKEN: Herijk je middels je “Constant” om niet heen en weer geslingerd te worden tussen twee of meer sferen.

Zo leert u praktisch de volledige waarheid over uzelf kennen

Ga nu door naar “Bent U Al Voorbereid Om Te Sterven”