Categorieën

De nieuwe openbaringen voor de 21e eeuw

openbaringen
Voor de openbaringen uit de 20e eeuw leest u De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies De Nieuwe Inzichten DNI 1 t/m 453

Deel 1

  1.  Onze verloren zoon die u op aarde als Lucifer kent is naar huis teruggekeerd.
  2. Onze zoon heeft het persoonlijk op zich genomen om zijn kinderen naar huis te leiden.
  3.  Onze zoon zal zijn kinderen en kleinkinderen naar huis leiden door ze de volledige vrijheid terug te geven.
  4. Welk een genade is de aarde ten deel gevallen nu onze zoon weer naar huis is teruggekeerd.

Halleluja

Deel 2

  1. En nadat de zoon van Lucifer zijn vader aan het einde van de 20e eeuw naar huis zag gaan besloot Het Beest in het begin van de 21e eeuw om zijn vader te volgen en alle gemaakte plannen voor de eindtijd los te laten.
  2. En allen die al miljoenen jaren voor Het Beest werken zullen zich in de komende jaren zonder werk en toekomst zien.
  3. En zij zullen verward zijn en surrogaat vervangers aanstellen en hemel en hel om hulp vragen omdat de weg en hun levensdoel onduidelijk zijn geworden.
  4. Maar zij zullen geen antwoord krijgen op hun klaagzang omdat God, Jezus, Lucifer en Het Beest weer samen een zijn geworden.
  5. Wee hen die uit naam van Lucifer en Het Beest de aarde en de mensen die daarop leven in haar laatste fase nog proberen te verleiden.
  6. Wee hen die uit eigen naam, machtswellust en tijdelijk gewin de heerschappij van de Satan en 666 op aarde willen voortzetten zonder enige grond.

Halleluja