DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING

DEEL1

DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER

Een kleine stap voor de mens, een grote stap voor de mensheid!


 1. Medicijnen en therapieën van de toekomst vandaag bij u thuis.
 2. Is een onverwerkt verleden de oorzaak van alle ziekten?
 3. Suiker, het lekkerste gif op aarde.
 4. De twee beste natuurlijke stress- en pijnbestrijders in de wereld.
 5. Hoe kunnen Internet en UniNet u gezond en gelukkig maken?
 6. Waar ligt het interdimensionale geheim van de eeuwige jeugd?
 7. De stralings Pest die miljoenen slachtoffers per jaar eist.
 8. Colloidaal goud en het geheim van de Farao’s.
 9. De magische zilveren kogel.
 10. Vrije intelligente energie de basis van uw gezondheid.
 11. Killer-virussen en bacteriën verliezen altijd: Weet u waarom?

IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

ZONDER GEZONDHEID ONTAARDT LEVEN IN EINDELOOS LIJDEN. NATUURLIJK HOPEN WE ALLEMAAL DAT DIT ONS NOOIT ZAL OVERKOMEN.

ALS WE DE STATISTIEKEN ER ECHTER OP NASLAAN BLIJKT DAT BIJNA IEDEREEN ER VROEG OF LAAT MEE TE MAKEN ZAL KRIJGEN.

DE MEESTE MENSEN HEBBEN TROUWENS AL EEN ERVARING GEHAD, WAARBIJ EEN FAMILIELID OF VRIEND CHRONISCH OF TERMINAAL ZIEK WERD.

MOCHT DIT UZELF VROEG OF LAAT OOK OVERKOMEN EN WILT U VOORKOMEN DAT U MAANDENLANG OP ZOEK MOET NAAR EEN REGULIERE, COMPLEMENTAIRE OF ALTERNATIEVE GENEESWIJZE, DAN KAN DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER EEN GEHEEL NIEUW LICHT WERPEN OP DE MOGELIJKHEDEN DIE VANDAAG TOT UW BESCHIKKING STAAN.

ALLES IN DIT LEVEN HEEFT IMMERS TWEE KANTEN, WAARBIJ WE MOETEN BESEFFEN DAT HET NOOIT DE MAKER MAAR ALTIJD DE GEBRUIKER IS DIE IETS GOED OF SLECHT MAAKT..

IEDER MOMENT VAN DE DAG HEEFT U DUS DE KEUZE OM GEZONDER OF ZIEKER TE WORDEN.

BIJ DIT KEUZE PROCES IS UW GEWETEN DE LEIDRAAD!


DE DOELSTELLINGEN VAN DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER

Het tijdig via UniNet en Internet verzamelen, selecteren en distribueren van wereldwijde aan de nieuwe gezondheidszorg gerelateerde informatie.

Het op basis van deze informatie ontwikkelen van nieuwe ideeën, concepten, hypothesen, theorieën en inzichten.

Het stimuleren van experimenten en product- c.q. therapie-ontwikkeling door derden die van deze nieuwe inzichten gebruik willen maken.

Het centraal stellen van informatie die kan helpen bij het verhelpen van de oorzaak en niet de symptomen.

 

© Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, Internet, UniNet of op welke andere wijze ook, zolang er maar geen letter aan de tekst wordt veranderd.


Gedachten:

***

DE LANGE REIS VAN HET ONTWAKEN IS NA UW GEBOORTE OP AARDE BEGONNEN

***

ONWETENDHEID IS ANGST, SLAPEN, VOOROORDELEN EN DE WEG VAN ZIEKTE, ELLENDE EN PIJN.

***

ALLEEN DOOR ZELFONDERZOEK, INZICHT EN BEWUSTZIJNS VERANDERING IS EEN EINDE TE MAKEN AAN DEZE VERWARRING EN WAANZIN.

***

DE UITERLIJKE WAARHEDEN VAN VANDAAG KUNNEN DE ILLUSIES VAN MORGEN ZIJN.

***

OMDAT IEDEREEN HET DOET, ZEGT HET NOG NIETS OVER DE INNERLIJKE WERKZAAMHEID.

***

ALLES WAAR U ZONDER ANDEREN SCHADE TOE TE BRENGEN NAAR GEWETEN IN GELOOFT IS GOED, WANT ZONDER GELOOF WERKT NIETS.

***

ALLEEN WAT VOOR U WERKT BEPAALT UW PERSOONLIJKE BEHOEFTE.

***

DE SLAAFSE MENS DIE ZIJN KOPPELING MET DE UNIVERSUM COMPUTER VERBREEKT IS WAARLIJK EEN VRIJ MENS GEWORDEN.

***

ONTHECHTING, WIJSHEID EN NAASTENLIEFDE VANUIT HET HART IS NAAST DE LIEFDE VOOR DE EENHEID DE ESSENTIE EN ZIN VAN ALLE MENSELIJKE ONTWIKKELING


Inhoudsopgave

Conclusies *

Voorwoord *

INLEIDING: HET EINDE VAN EEN GEZONDHEIDSTIJDPERK *

- WAAR LIGT MOGELIJK HET GROOTSTE PROBLEEM VAN ONZE GEZONDHEIDSZORG? *
- HOE HEEFT HET IN DE AFGELOPEN 100 JAAR ZOVER KUNNEN KOMEN? *

Hoofdstuk 1: WAAROM WE IEDERE KEER DEZELFDE FOUT MAKEN *

Hoofdstuk 2: 100 JAAR EXPERIMENTEREN *

- GOED OF SLECHT, HET BLIJFT DE KEUS VAN DE GEBRUIKER *

Hoofdstuk 3: DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER *

3.1. INFOLUTIELEER ALS NIEUWE WETENSCHAP EN KIJK OP GEZONDHEID *
3.2. DE 4D WEG VAN DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER *
3.3. DE GEDACHTEN ACHTER DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER *
3.4. HET UITGANGSPUNT VAN DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER *

Hoofdstuk 4: DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT *

4.1 IEDERE FYSIEKE ZIEKTE KOMT VOORT UIT EEN TEKORT AAN MINERALEN *
4.2 DE REKENING VAN 100 JAAR MATERIALISME *
4.3 GERESPECTEERDE ARTSEN AAN HET WOORD *
4.4 BENT U NOG STEEDS ZIEK NA HONDERDEN KEREN SLIKKEN *
4.5 HOE HERKENT U EEN TEKORT AAN MINERALEN *
4.6 DE HONGERSNOOD IN DE WESTERSE WERELD *
4.7 8 MAANDEN NAAR EEN OPTIMALE LICHAMELIJKE GEZONDHEID *
4.8 DE DOSERING *
4.9 WAAROM ZIJN ONZE BOSSEN ZIEK *
4.10 MINERALEN EN SPOORELEMENTEN ALS SUPERGELEIDERS *
4.11 NATUURLIJK AFVALLEN IS SLIM *

Hoofdstuk 5: DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE *

5.1 ARTSEN EN OVERHEID AAN HET WOORD *
5.2 DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING *
5.3 METHODEN EN TECHNIEKEN VAN EEN NIEUW BEWUSTZIJN *
5.4 DE 27 GEESTELIJKE STRESS VEROORZAKERS EN OPLOSSERS *
5.5 EGOISME DE OORZAAK VAN ALLE ZIEKTEN EN ONGELUK *
5.6 AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL UW VERLEDEN ACHTERHAALD U WEL *
5.7 7 STAPPEN NAAR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN *

Hoofdstuk 6: FYSIEKE STRESS/ALLERGIE EN DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER *

HET 7 STAPPEN PLAN *
6.1. STAP 1: HET TOT RUST BRENGEN VAN UW FYSIEKE BANDBREEDTE LICHAAM *
6.1.1. DE DOSERING VAN KAVA KAVA *
6.1.2. WANNEER FASE 1 STRESS/ALLERGIE OMSLAAT IN FASE 2 TYPE 1 LICHAMELIJKE OVERBELASTING *
6.1.2.1. OVERSPANNENHEID IN DE PRAKTIJK *
6.1.3. WANNEER FASE 1 STRESS/ALERGIE OMSLAAT IN FASE 2 TYPE 2 LICHAMELIJKE OVERBELASTING *
6.2. STAP 2: MINIMALISATIE, ELIMINATIE EN NEUTRALISATIE *

- DE 7 LICHAMELIJKE STRESS/ALLERGIE VEROORZAKERS DIE U HET LEVEN ZUUR MAKEN *

6.2.1. EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 1: STRALINGS STRESS, DE NIEUWE PEST *
6.2.1.1. DE STARTVONK EN POLARITEITS TRILLING ALS BEGIN VAN AL HET LEVEN *
6.2.1.1.1. EINSTEINS KWANTUM FYSICA IN EEN NIEUW EN GEZOND DAGLICHT *
6.2.1.1.2. HOE FOTONEN, ATOMEN EN ELECTRONEN UW GEZONDHEID BEÏNVLOEDEN *
6.2.1.1.3. THE DUTCH CONNECTION *
6.2.1.1.4. DE UNIVERSELE KOPPELAARS EN BOUWMEESTERS *
6.2.1.1.5. DE MENS ALS WANDELENDE BATTERIJ *
6.2.1.1.6. HET TIJDSPROBLEEM IN RELATIE TOT ONZE GEZONDHEID *
6.2.1.1.7. WAT U NIET KAN ZIEN BESTAAT TOCH *
6.2.1.1.8. DE NATUURKUNDIGE KRISTALLEN TOVENAARS *
6.2.1.1.9. HET VERSCHIL TUSSEN PEST EN HULPGOLVEN *
6.2.1.2. ONS LICHAAM ALS FLIPPERKAST *
6.2.1.3. WAT KUNT U VANDAAG TEGEN DE NIEUWE PEST DOEN? *
6.2.1.4. WAAR KOMT DE GEZONDSTE APPARATUUR VANDAAN? *
6.2.1.5. WESTERSE KNOW-HOW MET RUSSISCHE NORMEN *

HERKENT U DEZE STRALING GERELATEERDE STRESS/ALLERGIE SYMPTOMEN? *

6.2.2. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 2: HET GEBIT EN ZWARE METALEN *
6.2.2.1. HERKENT U DEZE GEBITS GERELATEERDE STRESS SYMPTOMEN? *
6.2.2.2. DE ZWARE METALEN WATER CONNECTIE *
6.2.2.3. DE ZWARE METALEN - STRALINGS CONNECTIE *

6.2.3. EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 3: CHEMISCHE STRESS *
6.2.3.1 ALCOHOL, DE UITHOLLER VAN UW LICHAAM *
6.2.3.2. OPLOS-, SCHOONMAAK-, EN ONTSMETTINGSMIDDELEN *
6.2.3.3. GERAFFINEERDE SUIKER, HET LEKKERSTE GIF OP AARDE *

- WAAROM HEBBEN WE GEEN SUIKER NODIG *

6.2.4. EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 4: VIRALE, BACTERIËLE, SCHIMMEL, PARASIETEN EN PRIONEN STRESS *
6.2.4.1 COLLOIDAAL ZILVER, HET EERSTE REDMIDDEL BIJ VIRUSSEN, BACTERIEN, SCHIMMELS, PARASIETEN EN PRIONEN *
6.2.4.1.1. GEBRUIKSAANWIJZING VOOR COLLOIDAAL ZILVER *
6.2.4.2 COLLOIDAAL GOUD EN HET GEHEIM VAN DE FARAO’S *
6.2.4.1. WAAROM ZIJN BACTERIËN EN VIRUSSEN ZO SNEL RESISTENT GEWORDEN *
6.2.4.2. DE TERUGKEER VAN POLIO IN ONZE SAMENLEVING *

6.2.5. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 5: PERSOONLIJKE STRESS *
6.2.5.1. OOST-WEST THUIS BEST? *
6.2.5.2. DE "MASTER-STRESS/ALLERGIE" TECHNIEK VAN DE NIEUWE WEG *
6.2.5.3. WAT BEREIKT U MET DEZE ANTI-STRESS/ALLERGIE TECHNIEK *
6.2.5.4. DE HARDE WERKELIJHEID INZAKE DE NEW AGE. *

6.2.6. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 6: OUDERDOMS-STRESS *

6.2.7. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 7: GEESTELIJKE-STRESS *
6.3. STAP 3: PRACTISCHE ONTGIFTING, ENERGIEHERSTEL EN OPTIMALISATIE *
6.3.1. A. SECUNDAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEËN *
Ad 1. PH, bloedsuikerspiegel, MRT, Kinesiologie, bloedsuikerspiegel, glucose, allergie, lichaamstemperatuur en polsfrequentie test. *
Ad 2. Kava Kava + *
Ad 4. Ginkgo Biloba + *

6.3.2. PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEËN *
6.3.2.1. DE ZES BASIS UITGANGSPUNTEN VOOR HET GEBRUIK VAN PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEËN *
6.3.2.2. DE PRIMAIRE UNI-RESONANTIE APPARATEN
*
Ad 1. Uni-resonantie diagnose apparatuur. *
6.3.2.2.1. HET STELLEN VAN EEN UNI-RESONANTIE DIAGNOSE *
6.3.2.2.2. Ad 2-5. UNI-RESONANTIE BEHANDELINGS APPARATUUR *
6.3.2.3. DE VOORDELEN VAN DE PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEËN *
6.3.2.4. AFSLANKEN ZONDER AFSLANKKUUR *
6.3.2.5. OVERIGE VOORDELEN VAN DE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEËN *
6.3.2.6. HET ONTWIKKELEN EN BOUWEN VAN UNI-RESONANTIE DIAGNOSE EN BEHANDELINGS APPARATUUR *
6.3.2.7. DE GEBODEN BIJ DE FABRICAGE VAN PRIMAIRE UNI-RESONANTIE APPARATUUR *
6.3.2.8. HET VERSCHIL TUSSEN, BIO-RESONANTIE, UNI-RESONANTIE EN EENHEIDS RESONANTIE. *
6.3.3. HET VERSCHIL TUSSEN EENHEID, PRIMAIRE, SECUNDAIRE EN TERTIAIRE THERAPIEËN *
6.3.4. HET TOPJE VAN DE ALLERGIE-IJSBERG *
6.3.5. LOPER, SLEUTEL OF BREEKIJZER: AAN U DE KEUS *
6.3.6. DE OVEREENKOMSTEN TUSSEN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE UNI-RESONANTIE *

Hoofdstuk 7: HET IS TWEE VOOR TWAALF ALS HET OVER ONZE GEZONDHEID GAAT *

Referenties Kava Kava: *
Referenties Chlorella; *
Referenties NOBELPRIJSWINNAARS 1901-1996 *


Conclusies

 1. DE MENS BESTAAT UIT 0,01% EINDIGE 3D NEGATIEVE MATERIE EN 99,9% ONEINDIGE POSITIEVE 4D+ VRIJE ENERGIE. DE GEMIDDELDE MENS HOUDT ZICH NAGENOEG 100% VAN DE DAG BEZIG MET MATERIE EN NIET MET VRIJE OFWEL GEZONDE EN ONBEGRENSDE LEVENSENERGIE.
 2. AANGEZIEN ALLE ZIEKTEN WORDEN VEROORZAAKT DOOR NEGATIEVE WOORDEN, DADEN EN GEDACHTEN (EGO) EN HET DAARUIT RESULTERENDE ONVERWERKTE GEBLOKKEERDE VERLEDEN (ONDERBEWUSTZIJN), KIEZEN DE MEESTE MENSEN OP AARDE (ON)BEWUST VOOR DE ZIEKTE EN DE MATERIEELE DOOD.
 3. DOOR AL DEZE BLOKKERINGEN KAN DE ONEINDIGE VRIJE INTELLIGENTE ENERGIE NIET MEER INTERDIMENSIONAAL DOORSTROMEN WAARDOOR HET LEVEN STEEDS MEER AFSTERFT.
 4. DE MENS VAN DE TOEKOMST ZAL BEWUST AAN DE SLAG GAAN OM HAAR NEGATIEVE GEDACHTEN (EGO) EN ONVERWERKTE VERLEDEN (ONDERBEWUSTZIJN TE DEBLOKKEREN OFWEL TRANSFORMEREN C.Q. REGENEREREN IN POSITIEVE LEVENSENERGIE.

Voorwoord

Dit Eerste Deel, van de bewustzijnsveranderings boeken genaamd de "De Nieuwe Gezondheidsleer", bestaat uit een oneindig idee, concept, theorie, weg c.q. stappenplan, formules, waarderings- en productselectie-criteria. De producten, therapieën, methoden en technieken zijn afkomstig uit de nieuwe 4D+ natuurkunde, scheikunde, biologie, kosmologie en gezondheidszorg. De meeste mensen zijn echter niet bekend met deze nieuwe of soms al zeer oude maar vergeten producten en therapieën. Toch worden deze zaken vandaag al wereldwijd op kleine schaal met succes toegepast door 4D+ artsen en onderzoekers.

Alle in dit handboek verstrekte informatie is niet alleen te staven door publicaties in de hierin gespecialiseerde bibliotheken maar tevens op het UniNet en Internet wanneer u over toegang, juiste afstemming, zoekstrategie, methoden en technieken beschikt. Voordat u het weet ligt uw bewustzijn en bureau vol met achtergrondinformatie die direct toepasbaar is voor uw persoonlijke situatie en weg naar volledige gezondheid en geluk. De virtuele second opinion is met de komst van UniNet en Internet een feit geworden.

Het Tweede Deel van de serie bewustzijnsveranderings nieuwsbrieven genaamd "De Grote Bewustzijnsverandering; Van Duisternis Naar Licht", moet u meer zien als het begin van een spectaculaire reis door uw huidige 3D bewustzijn op weg naar de vierde dimensie ofwel 4D. Tijdens deze reis wordt niet nagelaten om alle bestaande heilige huisjes aan de kaak te stellen want wij gaan er nog steeds van uit dat alleen zaken die u PERMANENT gelukkiger en gezonder maken het waard zijn om het daglicht te zien en verspreid te worden. Wij pretenderen in dit deel echter niet de enige waarheid te verkondigen maar alleen de lezer de andere kant van de medaille van zijn of haar leven te laten zien waardoor hij/zij zijn/haar eigen unieke weg weer naar huis kan lopen. De uiteindelijke beslissing om voor links of rechts te kiezen blijft immers uw eigen verantwoordelijkheid en van niemand anders.

Het Derde Deel van de serie bewustzijnsveranderings nieuwsbrieven genaamd "De Grote Bewustzijnsveranderding; Van Licht Naar Eenheid" is het laatste deel in de serie van drie. In dit deel wordt u hoofdzakelijk met beelden en 4D+ ervaringen meegenomen in heden, verleden en toekomst om te ontdekken wie u eens bent geweest en wie u na de grote innerlijke en daaruit automatisch volgende uiterlijke schoonmaak van uzelf weer kunt zijn. Dit laatste deel is alleen te begrijpen wanneer u de eerste twee delen niet alleen gelezen heeft maar vooral ook GEDAAN heeft. Zonder het doen is het immers nooit mogelijk om iets te ervaren laat staan het te ZIJN. Geloof in iets begint altijd bij de ervaring welke het echte innerlijke weten is en nooit met het lezen omdat deze alleen maar de uiterlijke component ofwel wijsheid inhoudt. Wijsheid zonder inhoud ofwel liefde is gedoemd te eindigen in ziekte en ongeluk.

Voor hen die deel 2 en 3 uiterlijk lezen zal de gepresenteerde informatie meer lijken op science fiction boeken zoals die van Jules Verne of 2001 "A Space Odessy" van Arthur C. Clarke dan op 4D+ wetenschappelijk science facts. De feiten achter de nieuwe 4D+ wetenschap zullen echter alleen ervaren worden door hen die in deze cyclus de moeite nemen om het gelezene ook daadwerkelijk 99,99999999999% of nog liever 100% van de dag in praktijk brengen.

Wij raden u dan ook aan om Deel 1 "De Nieuwe Gezondheidsleer" op de volgende manier te lezen:

 1. Om direct aan de slag te gaan, leest u eerst de inleiding en dan de praktijkgids van hoofdstuk 4,5 en 6. Hierna kiest u een voor u passend onderwerp uit de inhoudsopgave zoals straling, gebit, stress, kanker en zeker het onderwerp: Geraffineerde Suiker Het Lekkerste Gif Op Aarde etc.
 2. Wanneer u meer wilt weten over veelvuldig gebruikte woorden zoals startvonk, polariteit, bandbreedte, frequentie, electromagnetische velden, meridianen, vortexen, fotonen, atomen, electronen, cellen etc. verwijzen wij u naar de hoofdstukken 6.2.1.1. t/m 6.2.1.2.
 3. Om meer achtergrondinformatie te krijgen over de in punt 1 genoemde zaken leest u het desbetreffende hoofdstuk in dit boekje en de referenties.
 4. Hoewel de gepresenteerde informatie voor sommige mensen zeer technisch zal zijn, raden wij u toch aan om het boek in de juiste volgorde door te lezen omdat anders het totaalbeeld en inzicht vermindert.
 5. Om een ontdekkingsreis in een mogelijke gezondheidstoekomst te maken, vraagt u nadat u deel 1 naar geweten in praktijk heeft gebracht naar de nieuwsbrieven van deel 2 en pas daarna naar deel 3.

INLEIDING: HET EINDE VAN EEN GEZONDHEIDSTIJDPERK

De twintigste eeuw zal op het gebied van gezondheid de geschiedenis ingaan als het tijdperk waar we door de uitvinding van vaccins en antibiotica in staat waren dodelijke ziekten als de pest, pokken, tyfus, TBC, griep, mazelen, longontsteking wereldwijd een halt wisten toe te roepen. Een succesverhaal dat tot op de dag van vandaag nog steeds miljoenen mensenlevens per jaar spaart en onnoemelijk veel leed en ellende voorkomt.

Tegelijkertijd zien we sinds de zeventiger jaren de massale opkomst van stress, kanker, hart- en vaatziekten, beroerten etc. Ziekten die ieder jaar meer slachtoffers eisen en waartegen nog steeds geen afdoende oplossing gevonden is door de huidige 3D medische wetenschap. Deze nieuwe volksziekten komen zo dichtbij, dat bijna iedere familie haar slachtoffers kent en men zich langzamerhand begint af te vragen wie de dodendans in de komende jaren nog kan ontspringen. Om het verhaal nog erger te maken, blijkt ook nog eens, dat een groot aantal virussen en bacteriën zoals bepaalde griepsoorten, TBC, pest etc. resistent zijn geworden tegen iedere vorm van vaccins en antibiotica die we vandaag kennen. Als we de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO), Newsweek, Time en een groot aantal geleerden mogen geloven, bestaat er dan ook in het volgende millennium een grote kans op een dubbele epidemie. Een superepidemie die ons economische en sociale leven wereldwijd duurzaam kan ontwrichten. Niemand moet er toch aan denken dat we de maxima van infectie-, stress-, kanker- en hart en vaatziekten bij elkaar moeten optellen.

De tijd van elkaar napraten en vasthouden aan achterhaalde 3D medicamenten en therapieën is dan ook voorbij. We zien immers dat iedere extra gulden die we vandaag in onze gezondheidszorg stoppen, steeds minder gezondheidswinst oplevert (afnemende meeropbrengsten). Meer geld betekent dus niet meer gezondheid zoals vandaag nog te vaak door ons Ministerie van Volksgezondheid gedacht, gedaan en gezegd wordt. Het is zelfs zover gekomen dat we moeten opletten dat deze trend niet omslaat naar minder gezondheid. De risico’s zijn dus te groot, de kosten van de gezondheidszorg reizen de pan uit en er staan miljoenen mensenlevens op het spel. Gaven we in 1953 nog 770 miljoen uit aan de gezondheidszorg. In 1993 was dit al 47,964 miljard. Als we deze lijn mogen doortrekken is onze gezondheidszorg rond het jaar 2015 niet meer betaalbaar en mogen we in navolging van Amerika verwachten dat de kosten overgeheveld zullen worden naar de burger.

Als deze trend zich doorzet wordt dus iedereen weer gewoon zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Het is dus de hoogste tijd voor een aantal drastische ingrepen en maatregelen voordat het helemaal uit de hand loopt met onze wachttijden voor patienten, ziekteverzuim van gezondheidspersoneel en het gebruik van achterhaalde behandelmethoden en technieken. Zeker wanneer we naar de noodkreet van artsen en specialisten van 28 december 2000 luisteren. Het was immers de eerste keer dat deze goedwillende mensen zo massaal de noodklok in de media hebben geluid. Kranten, radio en televisie stonden er bol van. Oud minister van Volksgezondheid J. van der Reijden noemde de huidige maatregelen hansaplast, de vertegenwoordiger van de medische specialisten F. Sanders zij dat de patienten geen baat hebben bij een eenheidsworst, voorzitter van de Academische Ziekenhuizen in Nederland J. Werner zegt dat hij al jaren geen nieuwe medische apparatuur kan aanschaffen maar net genoeg heeft om de vervanging van verouderde apparatuur te financieren, economen zoals E. Bomhoff zij dat dit het Russische systeem in haar nadagen is en het de verwachting is dat het in de komende tijd alleen nog maar erger zal worden, voorzitter van de zorg verzekeraars H. Wiegel zegt dat de politiek pas reageert wanneer alles is vastgelopen, vertegenwoordiger van het Zilverenkruis Achmea, G. van Montfoort met 1,4 miljoen ziet geen verandering maar een grote vlucht van mensen met geld naar Belgie en Amerika voor kwaliteitszorg, chirurgen zoals W. van Rooij zij dat met achterhaalde technieken in ziekenhuizen wordt gewerkt, M. de Brauw noemde het schokkend om te zien hoe mensen in nood raken omdat ze op een wachtlijst komen.

Al deze specialisten noemen de huidige situatie ronduit schandalig en voorspellen rampen wanneer er niet heel snel ingegrepen wordt door het Ministerie van Volksgezondheid en specifiek haar minister Els Borst die nog steeds met de Zalm norm kampt. Het antwoord tot nu toe is echter dat de minister nog meer kwantitatief geld zal storten in een bodemloze put die op springen staat. Hoe kan het in een land waar de verzekeraars het merendeel van de ziektekosten vergoeden (80 miljard voor zorg in Nederland) en de overheid maar 10% van dit budget voor haar rekening neemt dat ALLEEN de overheid beslist en het gezondheidsbeleid bepaalt. Beste mensen, het zijn vandaag niet de hulpverleners van de gezondheidszorg die u de schuld kunt geven van een falend overheidsbeleid maar het is de overheid zelf die hard toe is aan een gigantische bewustzijnsverandering. Wanneer de overheid de gezondheidszorg nog langer de middelen en nieuwe kennis ontneemt om een gezonder bestel te creeren dan gaat het pas echt fout in het nog relatief gelukkige en gezonde Nederland. Het wordt tijd om een (tijdelijke) politieke partij op te richten welke haar stem in het belang van de Nederlandse burgers in Den Haag laat klinken al ware het een donderslag bij heldere hemel.

NOG EVEN WAT EXTRA FEITEN

Als we het uit 1994 daterende CBS rapport genaamd "1899-1994 vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen" bekijken, dan blijkt het volgende per 100.000 van de gemiddelde bevolking. Voor een aantal ziektes werden de metingen voor het eerst pas in de twintiger en dertiger jaren verricht.

 1. Bevolking Sterfte
 2. 1900 5.104.000 1789,2 (maximum)
  1952 10.328.000 735,4 (minimum)
  1993 15.239.000 901,0

  Vanaf 1952 geven de CBS cijfers een bijna constant stijgende lijn aan. De sterfte in 1993 ligt nu weer op het niveau van 1930 met 909,7.

 3. Het aantal infectieziekten en parasitaire ziekten was in
 4. 1925 - 139,2 (maximum)|
  1978 - 4,1 (minimum)
  1993 - 7,5

  Een spectaculair resultaat waarvan we jammer genoeg vanaf 1978 moeten constateren dat er weer een opgaande lijn aan het ontstaan is. De sterfte in 1995 ligt nu weer op het niveau van 1963 met 7,4.

 5. Kanker was in
 6. 1905 - 102,2 (minimum)
  1988 - 240,0 (maximum)
  1993 - 238,3

  Vanaf 1905 geven de CBS cijfers een bijna constante stijgende lijn aan. De sterfte in 1993 ligt nu weer op het niveau van 1991. We zijn dus nog niet zoveel opgeschoten met onze huidige medicamenten en therapieën. In de komende jaren zal onderzocht moeten worden of er een oorzakelijk verband bestaat tussen negatieve gedachten, woorden, daden, vaccinatie, onnatuurlijke electromagnetische straling en het ontstaan van welvaartsziekten zoals kanker op latere leeftijd.

 7. Hart- en vaatziekten was in
 8. 1936 - 233,9 (minimum)
  1972 - 392,1 (maximum)
  1993 - 355,1

  Vanaf 1936 geven de CBS cijfers een bijna constante stijgende lijn aan. De sterfte in 1993 ligt nu weer op het niveau van 1966. We maken hier dus zeer geleidelijk vorderingen maar nog lang niet zo spectaculair als bij de infectie- en parasitaire ziekten.


- WAAR LIGT MOGELIJK HET GROOTSTE PROBLEEM VAN ONZE GEZONDHEIDSZORG?

Wanneer we hiermee de STG, CBS en GAK cijfers uit 1990 vergelijken inzake procentuele kosten, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en sterfte naar diagnosegroep dan mag duidelijk zijn waarom De Nieuwe Gezondheidsleer zich vooral bezighoudt met stress/allergie maar zeg maar liever materialisme.

Schatting Ziekte Arbeidson- Sterfte
kosten verzuim geschiktheid
Psychische stoornissen 26,6 14,7 27,7 0,9
Hart- en vaatziekten 11,7 1,6 8,9 40,1
Spijsvertering 10,2 6,4 2,1 3,6
Bewegingsstelsel 9,3 24,8 28,9 0,6
Nieuwvormingen 6,1 0,5 2,1 27,8
Symptomen 5,7 7,8 10,2 4,2
Uitwendige oorzaken 5,7 10,5 4,6 4,1
Zenuwstelsel 5,1 2,3 5,7 2,1
Zwangerschap 4,6 4,3 0,1 0,0
Ademhalingsziekten 4,1 20,9 3,2 8,3
Urinewegen/geslachtsorganen 3,6 2,0 0,8 2,0
Endocriene ziekten 2,3 0,3 1,6 3,8
Infectieziekten 1,4 1,9 0,8 0,6
Dermatologie 1,2 1,5 0,8 0,5
Perinatale ziekten 1,2 - - 0,5
Congenitale afwijkingen 0,6 0,1 1,9 0,6
Bloedziekten 0,5 0,2 0,1 0,5

De psychische stoornissen (stress/allergie) is immers de grootste groep qua kosten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de eerste stap op weg naar de nog destructievere welvaartsziekten zoals kanker. Hier valt dus het grootste voordeel te behalen wanneer de eerste hypothese waar blijkt te zijn dat lichamelijke overbelasting in de vorm van stress/allergie vooral veroorzaakt wordt door negatieve gedachten, daden en woorden en het daaruit door schuldgevoel resulterende onverwerkte c.q. onderdrukte verleden. Met lichamelijk bedoelen we alles dat uit materie bestaat dus atomair c.q. stoffelijk is. Aangezien ons hele 3D universum (dus ook uw negatieve gedachten) uit materie bestaat begrijpt u waar we naartoe willen.

Mocht ook de tweede hypothese kloppen dat duurzame stress/allergie dus een opeenstapeling van (onderdrukte en ontkende) negatieve gedachten, daden en woorden de veroorzaker is van alle chronische ziekten, dan zou een informatie campagne en daaruit resulterende bewustzijns verandering wel eens massale voordelen kunnen hebben voor onze nationale gezondheid als geheel en voor de individuele mens in het bijzonder.

Als derde hypothese zeggen wij dat ieder mens vanaf zijn geboorte drie cycli doorloopt in de fase baby tot kind, kind tot volwassen persoon en van volwassen persoon tot oudere. Deze drie overgangsfasen nemen ongeveer gemiddeld 10 jaar van overgangs- ofwel bewustzijns veranderings turbulentie in het lichaam in beslag. In de volksmond heten deze overgangsfasen: kinderziekten (overgang 1), pubertijd (overgang 2) en De Overgang (overgang 3). Gedurende deze turbulente periodes zijn onze regulatiesystemen zoals het immuunsysteem tijdelijk van slag waardoor wij als mens meer vatbaar zijn voor allerlei ziekten. Vaak is in deze overgangssituatie geduld, begrip en wetendheid van de menselijke processen meer van belang dan allerlei therapien, medicijnen en alternatieve preparaten. Wanneer we immers (chemisch en operatief) ingrijpen in dit natuurlijke proces van baby, kind, volwassene naar oudere dan doen we onze regulatiesystemen meer kwaad dan goed. Uiteindelijk komt het immers allemaal goed wanneer je maar de juiste levensinstelling en wetendheid hebt tijdens en over deze overgangs perioden!

Tot slot poneren wij de hypothese dat de menselijke infolutie verloopt van concepten, gedachten, idee, wil, aandacht, startvonk (ontstaan van materie), ruimte & tijd, licht & geluid, elementen en mineralen, planten, dieren, mensen waarvan alle informatie van A t/m Z te vinden zijn in onze genen, DNA en frequentie patronen. Aangezien bewustzijnsverandering middels positieve gedachten altijd tot frequentie verhoging in uw lichaam leidt mag dit simpele feit als grootste doorbraak in de nieuwe medische wetenschap gezien worden naar een gezondere samenleving. Ook Albert Einstein zij al dat je problemen die op het ene bewustzijns nivo niet opgelost konden worden alleen maar op te lossen zijn wanneer je als wetenschapper (mens) eerst zelf van bewustzijnsniveau veranderd c.q. je bewustzijn van 3D naar 4D+ verhoogt.


- HOE HEEFT HET IN DE AFGELOPEN 100 JAAR ZOVER KUNNEN KOMEN?

Laten we daarom eerst eens kijken hoe het in de afgelopen 100 jaar zover heeft kunnen komen. Hierbij zullen we ons in eerste instantie concentreren op mogelijke fysieke vervuilers die de afgelopen 100 jaar massaal op de markt zijn gekomen en zich kunnen ophopen in uw lichaam. We laten dus de grootste vervuiler in de vorm van negatieve gedachten, daden en woorden welke 24 uur per dag door de mens zelf en de media verspreid worden maar even achter wegen. De meest mensen zullen het immers makkelijker vinden om eerst uiterlijk te veranderen voordat ze hier innerlijk mee gaan beginnen. De realiteit is echter dat wanneer je eerst begint innerlijk te veranderen de uiterlijke veranderingen automatisch en zonder enige inspanning plaatsvinden. Stoppen met roken, alcohol, koffie, drugs, suiker, hoogmoed, boosheid wordt immers pas echt PERMANENT mogelijk wanneer je de werkelijke oorzaak in je verleden oplost en niet alleen bezig bent met tijdelijke symptoom bestrijding. De realiteit in een 3D maatschappij en cultuur vraagt echter eerst om snelle uiterlijke resultaten voordat we in iets meer dan de uiterlijke wereld willen geloven. Daarom de volgende opsomming van uiterlijke stress/allergie veroorzakers.

Kort samengevat zijn dat:

 1. Electromagnetische straling in de vorm van de meest uiteenlopende onnatuurlijke apparatuur in uw omgeving en de natuurlijke veranderingen in de kosmos.
 2. Chemische producten in de vorm van alcohol, koffie, oplosmiddelen, suiker, medicijnen en sigaretten.
 3. Zware metalen in de vorm van kwik, lood, koper, nikkel, palladium, aluminium etc.
 4. Nieuwe soorten killervirussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen.

Tellen we bij deze mogelijke massale lichamelijke stress-veroorzakers ook nog eens persoonlijke, ouderdoms- en geestelijkestress op – welke ook allemaal veroorzaakt worden door een onverwerkt en onderdrukt verleden - dan kan het door de jaren heen behoorlijk fout gaan met uw gezondheid. Wat kunnen we hieraan doen? Het antwoord is alles! Zij die de weg naar de meest recente informatie kennen hoeven niet meer gestresst en angstig door het leven te gaan. In het handboek "De Nieuwe Gezondheidsleer" worden dan ook op basis van de wereldwijd beschikbare UniNet en Internet informatie de laatste ontwikkelingen op het 4D+ medische vakgebied omschreven. Een vakgebied dat steeds meer geïntegreerd zal worden met de nieuwe 4D+ natuurkunde, scheikunde, biologie en kosmologie. Deze integratie heeft vooral te maken met het feit dat het stellen van een diagnose en voorschrijven van een behandeling op 4 nivo’s kan plaatsvinden.

Dit zijn:

 1. Het eenheids niveau = Oneindig intelligente vrije energie, evenwicht, rust, stilte en zijn.
 2. Het primaire niveau = De polariteit, bandbreedte, frequentie, electromagnetische velden, fotonen, atomen en electronen. De voor de mens en haar huidige hulpmiddelen nog onzichtbare materie.
 3. Het secundaire niveau = De moleculen en cellen huishouding. De voor de mens en haar huidige hulpmiddelen zichtbare materie.
 4. Het tertiaire niveau = De organen en overige lichaamscomponenten. De voor de mens zichtbare materie.

 

Vooral het eenheids- en primaire niveau zijn vandaag nog de exclusieve vakgebieden van de nieuwe 4D+ natuurkunde, scheikunde en kosmologie. In deze vakgebieden zijn in de afgelopen jaren echter zoveel medisch te gebruiken ontdekkingen gedaan dat het niet meer tegen te houden is dat deze eenheids- en primaire kennis voor de gezondheid van de mens in de komende jaren op grote schaal toegepast zal worden. Zaken waarvan u waarschijnlijk nog nooit gehoord heeft, maar die iedere dag wereldwijd met groot succes worden toegepast. Nadat u het handboek een aantal malen gelezen maar vooral gedaan heeft, zult u deze mening zeker delen. Ja wij zeggen u dat u ieder jaar afhankelijk van uw innerlijke progressieve ontwikkeling dit boekje anders zult lezen en begrijpen. Dit komt vooral door het feit dat dit handboek naast de meest recente informatie ook in ieder woord, maar zeg liever concept een bewustzijnsveranderings proces inhoudt. Zonder deze bewustzijnsverandering is de eenheids ofwel 4D+ UniNet informatie immers niet te raadplegen.

DE EED VAN EEN BEWUSTZIJNS VERZORGER:

Een ware genezer maakt zichzelf eerst innerlijk en uiterlijk schoon voordat hij begint zijn patienten te leren om zichzelf te genezen.


Hoofdstuk 1:

WAAROM WE IEDERE KEER DEZELFDE FOUT MAKEN

Als we de geschiedenis bekijken is het altijd zo dat het kalf eerst verdronken moet zijn voordat men de put dempt. In de praktijk betekent dit dat er eerst een zeer grote epidemie zal moeten uitbreken zoals bijvoorbeeld de pest of Spaanse griep (20 miljoen doden tussen 1918-1921) voordat alle mensen en middelen worden ingezet om tot een oplossing te komen.

Na deze mobilisatie duurt het over het algemeen minimaal een jaar voordat er een medicijn c.q. frequentie verhogende combinatie gevonden wordt om het virus te bestrijden en dan nog tientallen jaren voordat iedereen hiervan wereldwijd gebruik kan maken. Jammer genoeg hebben dit soort (griep) virussen en bacteriën de neiging om ongeveer iedere tachtig jaar een nieuwe gedaante aan te nemen. Het feit is echter dat niet de virussen en bacterien een relatief grote metamorfose ondergaan maar dat de mens door haar angst en materialisme de frequentie van haar lichaam verlaagt waardoor deze in resonantie treedt met de wereld van deze laag frequente virussen en bacterieen. Kort gezegd de frequentie dimensie ofwel bandbreedte van de mens gaat die van de virussen, bacterieen, schimmels, parasieten en prionen overlappen waarna de ellende van infectie ziekten begint. Een mens met een relatief hoge frequentie kan nooit ziek worden van dit soort virussen etc.

Tellen we bij 1918 dus 80+ jaar op dan wordt de kans steeds groter dat we vandaag of morgen wederom met een Spaanse griep geconfronteerd worden. Hierbij moet dan ook nog rekening gehouden worden met het feit dat door ons huidige internationale vliegverkeer en wereldwijde netwerk van onnatuurlijke (de mens omlaagtrekkende) electromagnetische straling, epidemieën veel sneller om zich heen kunnen grijpen dan vroeger. En ja hoor wanneer we de huidige uitbraken van gekke koeienziekte, BSE en MKZ in ogenschouw nemen (welke alleen maar als waarschuwingen voor de mens bedoeld zijn) zal het wel niet meer zolang duren voordat deze ellende op de bandbreedte van de mens overspringt.

Dit keer moeten we er echter voor klaar staan en niet tientallen jaren uittrekken voor de ontwikkeling van een nieuw medicijn en mobilisatie van de hele wereldbevolking. We kunnen onze borst dus wel natmaken in de komende jaren.

De Wereld Gezondheids Organisatie schrok dan ook behoorlijk toen in september 1997 een nieuw griepvirus in Hongkong werd ontdekt met de naam H5N1 waar geen enkel medicijn tegen bestand is. Maar ook het feit dat tegen Stafylococcen geen enkel medicijn meer helpt, baart de overheid grote zorgen. Laten we hopen, dat het bij dit ene geval blijft en niet per vliegtuig ons land binnenkomt. Het laatste nieuws van 2001 leert ons echter dat waar we in 1997 voor vreesde steeds meer realiteit binnen onze ziekenhuizen begint te worden. Er zijn vandaag al tientallen virussen, bacterien, schimmels etc. waar geen enkel regulier medicijn meer tegen helpt. Vandaag sterven er dan ook jaarlijks duizenden patienten aan de gevolgen van een besmetting die ze IN het ziekenhuis oplopen. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de overheid haar bewustzijn veranderd. Ziekenhuizen zijn er toch om mensen te genezen en niet om ze nog zieker te maken.

Tot nu toe heeft de medische wetenschap uiteindelijk altijd wat gevonden om een nieuw virus, bacterie, schimmel, parasiet etc. een halt toe te roepen. De vraag blijft echter hoelang en ten koste van hoeveel mensenlevens het dit keer zal gaan duren voordat we er wat op gevonden hebben. Het is dus verstandig dat de medische wetenschap vandaag een aanvang neemt met het onderzoeken van nieuwe 4D+ medicamenten en therapieën naast de huidige bekende zaken zodat we niet op een paard gokken wanneer de ellende begint. Vandaag 2001 mogen wij constateren dat de ellende in de dierenwereld al wereldwijd begonnen is. Hebben onze wetenschappers nog nooit van Colloidaal Zilver (aarde) en Lavendel (lucht) gehoord om de BSE en MKZ epidemieen op te lossen. Hoe is het mogelijk dat de overheid honderdduizenden beesten laat afslachten terwijl twee natuurlijke produkten deze epidemieen volledig een halt kunnen toeroepen. Het is werkelijk monsterlijk hoe wij vandaag met onze beesten en boeren omgaan. De huidige massa slachtingen en volkspaniek zijn volledig onnodig en zinloos.

Uit ons onderzoek van de afgelopen jaren blijkt dat er voldoende van deze complementaire zaken al meer dan honderd jaar ja zelfs duizenden jaren aanwezig zijn. Deze vallen vooral in de categorieën van bewustzijnsverandering, immuun- en regeneratie versterking, (electromagnetische) resonantie therapieën voor ontgifting en energieherstel en goedaardige hoogfrequente virussen die bacteriën opeten en omgekeerd. Een aantal jaren geleden waren deze complementaire zaken nog te duur en onbekend om massaal toe te passen.

Met de komst van de wereldwijde 4D+ bewustwording, micro-electronica- en massaproductie op deze gebieden zijn deze nieuwe producten binnen het bereik van iedere huisarts en patiënt gekomen. We twijfelen er dan ook niet aan dat de medische wetenschap met de bestaande en nieuwe kennis uit de psychologie, natuurkunde, scheikunde en kosmologie een oplossing zal vinden voor een nieuwe Spaanse griep of zelfs kanker, aids, hart- en vaatziekten, reuma etc.

Maar ook bij de invoering van deze reeds bestaande complementaire zaken zitten we met het probleem tijd, hetgeen heel onplezierig wordt wanneer u of uw familie in levensgevaar zijn. Het is dus zaak als individueel mens continu op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen waardoor u direct in kunt ingrijpen wanneer dit nodig mocht blijken te zijn. In dit handboek geven wij u de laatste secundaire therapien en medicijnen die stress, kanker, hart-en vaatziekten, reuma, chronische vermoeidheids syndroom, etc. kunnen verlichten en zelfs verhelpen wanneer u maar van bewustzijn zou veranderen. Zonder bewustzijnsverandering bereikt u immers alleen maar een tijdelijk uiterlijk resultaat. Met bewustzijnsverandering kunt u het bereikte resultaat innerlijk permanent vastleggen in uw frequentie c.q. DNA patronen. .

Dat we iedere keer tussen de 1-100 jaar nodig hebben om van dit soort ellende verlost te zijn is dus hoofdzakelijk te danken aan het feit dat de huidige visie op de reguliere-, complementaire- en alternatieve gezondheidsleer en de daarbij behorende producten, methoden en technieken vaak te laat herzien wordt. Maar laten we eerlijk zijn, het is ook niet makkelijk om iets waar je 25 jaar in gelooft, je brood mee verdient hebt en status aan ontleent, van de ene op de andere dag los te laten. Hierbij vergeten we echter voor het gemak, dat niet alleen de patiënt, maar ook de arts vroeg of laat slachtoffer kan worden van deze zaken. En dat dit laatste steeds meer het geval is mag blijken uit het aantal artsen, verplegers en verzorgers dat met burn-out verschijnselen thuis zit. Ook tegen deze goedbedoelende mensen willen wij alleen maar zeggen dat het de hoogste tijd is om hun 3D materie bewustzijn in te ruilen voor een 4D+ bewustzijn. We zullen ons dan ook continu moeten blijven openstellen voor nieuwe inzichten en bereid zijn om ons bewustzijn ten goede te veranderen.

Dat we als mensheid nogal wat moeite hebben met dit openstellen voor nieuwe zaken blijkt uit het volgende stukje geschiedenis. Kunt u zich nog herinneren dat in 1847 Dr. Ignaz Semmelweis met de in die tijd belachelijke theorie kwam dat je je handen moest wassen voor een operatie om infecties te voorkomen. Hij werd op staande voet, uit het ziekenhuis waar hij werkte, ontslagen. Vandaag weten we dat hij gelijk heeft gehad en zijn tijd ver vooruit was.

Maar ook tijdgenoten van Semmelweis zoals Pasteur, Einstein, Tesla, Curie, Marconi en vele anderen hebben deze lijdensweg moeten doorlopen voordat hun vindingen geaccepteerd werden als zegeningen voor de mensheid. Einstein moest bijvoorbeeld 10 keer voor de Nobelprijs voorgedragen worden voordat hij hem in 1921 eindelijk kreeg. Dit was echter niet voor zijn meest baanbrekende werk, genaamd de Relativiteitstheorie maar voor zijn op Max Planck ontdekking gebaseerde publicaties over het foto-electrisch effect, waarbij aangetoond werd dat het licht zich niet in een ononderbroken stroom voortbeweegt, maar in aparte golfpakketjes, genaamd fotonen. De Nobelprijscommissie was van mening dat de relativiteitstheorie te omstreden was voor de prijs. Deze beslissing heeft de mensheid tientallen jaren in haar vooruitgang c.q. bewustzijnsverandering van 3D naar 4D+ gekost.

Nog schrijnender is het voorbeeld van twee Amerikanen die in 1994 en twee Nederlanders in 1999 de Nobelprijs voor de natuurkunde kregen voor onderzoek dat ze in de vijftiger jaren en later al hadden afgerond. Het overwinnen van de onwetendheid zal dan ook het grootste deel van de hierboven genoemde honderd jaar voor haar rekening nemen, veel slachtoffers eisen en de mensheid blijven hullen in een sluier van onnodige ellende. De historie herhaalt zich voor de zoveelste maal, alleen de namen van de slachtoffers zullen anders zijn.

UniNet en Internet bieden door snelle informatievoorziening echter de mogelijkheid om de periode van 100 jaar ellende drastisch te verkorten hetgeen heel veel mensenlevens kan sparen en onnodig leed kan voorkomen. Naast de professionele onwetendheid komt nog het feit dat ook de mens zelf bijdraagt aan dit vertragingsproces omdat zij naast de misinformatie over het algemeen alle veranderingen als angstig en bedreigend ervaart. De mens blijft, hoe raar het ook mag klinken, liever sociaal geaccepteerd ziek dan dat zij de onzekere weg der bewustzijns verandering moet bewandelen. De opmerking "omdat iedereen het doet" is gevoelsmatig misschien de veiligste maar blijkt in de praktijk vaak een van de gevaarlijkste te zijn die we kunnen maken omdat het iedere vooruitgang vertraagt en in de ergste gevallen zelfs blokkeert.

De stelling van de nieuwe tijd zou dan ook moeten zijn "voelt het veilig (UniNet) en werkt het voor mij (Internet)". Voelen heeft met fusie (hart) ofwel eenheid te maken terwijl denken (hoofd) met kernsplitsing ofwel vernietiging en polariteit te maken heeft.

Hoewel zowel UniNet en Internet de acceptatie van nieuwe produkten en therapieën aanzienlijk kunnen versnellen zullen de massale en plotselinge veranderingen in de economie, natuur en kosmos tussen 1998-2008 voor de grootste omwenteling in het denken, doen en zijn van de mens zorgen. Lees hier meer over in de bewustwordings nieuwsbrieven. De mens wordt in de komende jaren simpelweg voor de keuze gesteld om zich razendsnel aan te passen aan de nieuwe innerlijke realiteit of zwaar ziek te worden en onwetend met een lege portemonnaie het nieuwe tijdperk te verkennen.

Dat er in de komende jaren grote veranderingen op komst zijn mag duidelijk zijn. De belangen van patiënten en de overheid zijn te groot om nieuwe ontwikkelingen nog langer verborgen te houden of in de doofpot te stoppen en het geheel cultureel, sociaal en economisch te beheersen en controleren binnen de oude normen en waarden. We kunnen dit al zien aan de grote schadeclaims richting de tabaksindustrie. Zullen de alcohol-, suiker-, chemische en electronica- industrieën de volgende slachtoffers zijn in het streven van de overheid naar een gezonde dus minder kostbare en meer productieve burger.

We zien dan ook vandaag al dat de grote multinationals die zich in de gevarenzone bewegen nu al stappen aan het ondernemen zijn om te switchen naar EKO producten die gezonder zijn voor hen die ze produceren en consumeren.

Wist u trouwens al dat het in Denemarken de verwachting is dat 50% van de zuivelproducten in 1998 uit EKO producten zal bestaan en dat Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk al over respectievelijk 1,9-5.0-10% ecologische landbouwgrond beschikken en dit nog drastisch willen uitbreiden? Vandaag in het jaar 2001 mogen wij ons verheugen op het streven van de Duitse overheid om in de komende jaren 20% ekologisch c.q. diervriendelijk te gaan produceren. Dat Nederland weer eens achterblijft met nu 1% en als doel 10% is alleen maar weer uitermate kortzichtig te noemen. Ja wij Nederlanders dempen graag de put als het kalf al verdronken is. Maar ook in de verfindustrie worden stappen genomen om de levensgevaarlijke chemische oplosmiddelen te vervangen door natuurlijke oplosmiddelen zoals goudsbloem- en houtolie. Nieuw is ook dat er vanaf 1998 de eerste EKO stroom, televisies, PC’s en GSM toestellen van de lopende band zullen rollen die nog maar een fractie van de dodelijke electromagnetische straling produceren dan hun voorgangers.

Alleen bedrijven die in deze EKO BEWUSTZIJNS trend meegaan zullen de komende decennia overleven en hun toekomst, winst, continuïteit en werkgelegenheid zeker stellen. Niemand moet er toch aan denken zoals in de tabaksindustrie om maar een paar miljard aan schadevergoedingen te betalen. Dit zou te snel (geef ieder mens de tijd) het einde van de werkgelegenheid in deze sector betekenen. Gelukkig worden er vandaag ook in de reguliere, complementaire als alternatieve gezondheidszorg met groot succes nieuwe therapieën ontwikkeld en uitgetest. Zaken die u vandaag kunt toepassen en waarbij duizenden mensen al baat hebben gevonden.


Hoofdstuk 2:

100 JAAR EXPERIMENTEREN

Allereerst moet u weten dat, zowel de electronische, chemische en medische industrie zoals we die vandaag kennen, nog geen honderd jaar bestaat en pas na de tweede wereldoorlog massaal is ingevoerd. Hoewel al deze producten keurig op vele generaties kakkerlakken, muizen, ratten, schapen, koeien zijn uitgetest, is dit niet het geval bij de mens. We kunnen voor de meeste producten niet eens zeggen dat we de gevolgen hebben onderzocht binnen twee opeenvolgende generaties. Hier komt nog bij dat kakkerlakken, muizen, ratten, schapen, koeien etc. binnen een geheel andere dimensie ofwel frequentie bandbreedte leven dan de mens. En zoals u weet hoeft hetgeen in de ene dimensie waar is in het geheel niet meer te gelden voor een andere dimensie. Je kan hierbij mooi de vlinder als voorbeeld nemen. Deze leeft gedurende zijn leven in twee dimensies. De eerste tijd op de grond als rups en na de verpopping als vlinder in de lucht. Wanneer de vlinder zich in de lucht als een rups qua bewustzijn zou gedragen is de kans groot dat hij nooit zal vliegen laat staan (over)leven c.q. infolueren.

Als je dit weet zou je dus bijna zeggen dat we maar moeten stoppen met al deze experimenten omdat we nooit precies zullen weten wat de gevolgen zijn voor u en uw nageslacht. Je kan de Softenon baby’s toch niet zomaar onder het vloerkleed laten verdwijnen. Het geluk dat we bij dit medicijn gehad hebben (als we hierbij nog over geluk mogen spreken) is echter, dat de medische controlediensten redelijk snel achter de schadelijke gevolgen kwamen en het middel verboden werd. Vele middelen zullen echter pas na vele generaties door erfelijkheid hun positieve of negatieve gezicht laten zien, met als gevolg dat hele families en geslachten opeens supergezond of superziek zullen worden.

Hoewel er fouten zijn gemaakt en gemaakt zullen blijven worden, moeten we echter niet vergeten dat deze experimenten ook door goedwillende 4D+ onderzoekers kunnen resulteren in superuitvindingen zoals vaccins en antibiotica die miljoenen mensen in de afgelopen jaren van de dood hebben gered. Experimenteren heeft zoals alles op deze aarde dus twee gezichten. Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom de mensheid altijd moet doorgaan met gecontroleerde en op de nieuwe 4D+ wetenschap gerichte onderbouwde experimenten en een zekere ruimte moet scheppen voor 4D+ pioniers. Zonder 4D+ pioniers zijn er immers geen echte grote doorbraken te verwachten aangezien de gemiddelde 3D wetenschapper zich over het algemeen conformeert aan de oude spelregels om zijn status, carrière en sponsoring niet in gevaar te brengen.

Hoewel iedereen tegenwoordig zijn mond vol heeft over hoe slecht vaccins en antibiotica zijn en virussen en bacteriën door frequnetie verlaging van de mens steeds sneller resistent worden tegen deze middelen, moet u niet vergeten dat hiermee ook vandaag nog miljoenen mensenlevens per jaar gered worden. Dit is niet alleen het geval voor antibiotica maar ook voor veel andere medicijnen en medische verrichtingen. We moeten dus absoluut geen oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben gevonden. Jammer genoeg zijn er vandaag vele nieuwe schoenen die de reguliere wetenschap vandaag ontkent.

Wat we ons echter steeds moeten blijven afvragen is "of het nog beter kan". De 60’er en 70’er jaren waren de gouden jaren van vaccins en antibiotica. In 80’er en 90’er jaren werden we keihard geconfronteerd met het feit dat deze middelen steeds minder gingen werken. Wij hopen dat na de millennium wisseling de gouden jaren voor totaal nieuwe op 4D+ bewuste frequentie patronen gebaseerde virbricins, vibriotica, combicins, combiotica zullen aanbreken. Met de hele EKO trend zien we bijvoorbeeld vaccins en antibiotica evolueren naar combicins en combiotica. In UniNet kringen zien we dat 3D wetenschap volledig ingeruild wordt voor 4D+ wetenschap. Door onze kennis van 4D+ psychologie, natuurkunde, scheikunde en de kosmos liggen uni-resonantie therapieën, fotonen, atomen en electronen manipulatie maar vooral UniNet bewustzijnsverandering onder handbereik om toegepast te worden binnen de gezondheidszorg. Het tempo waarin dit gaat is echter nog veel te traag. De huidige conformisten/materialisten, neutralisten en informalisten zouden dan ook allemaal gebruik moeten maken van Internet en UniNet. Niemand kan zich meer verschuilen achter "ik heb het niet geweten" terwijl de wereldwijde informatie over bovengenoemde nieuwe zaken via Internet en UniNet onder handbereik is gekomen en voor IEDEREEN die het maar wil ervaren vandaag beschikbaar is.

Gezondheid is geen spelletje voor rekeningschrijvers, maar gaat om echte mensen. In de komende 10 jaar zullen ook de ergste conformisten c.q. materialisten letterlijk wakker geschud worden om wille van eigen lijfsbehoud. Hun materialistische, eerzuchtige en op ego gebaseerde dromen die al jaren de nachtmerrie van hun medemens vormen zal als een boemerang ook hun eigen nachtmerrie worden wanneer zij niet zelf ingrijpen. De komende overgangsjaren van een 3D naar 4D+ samenleving maken geen verschil tussen arm en rijk, hoog of laag, man of vrouw, menselijk goed of slecht. Iedereen zal er in meer of mindere mate mee geconfronteerd worden en zelf mogen kiezen voor een nieuwe waarheid of oude leugens.


- GOED OF SLECHT, HET BLIJFT DE KEUS VAN DE GEBRUIKER

Reguliere artsen zijn goed wanneer zij hun patienten zonder (financiele) bijbedoelingen vanuit een hoger 4D+ bewustzijn naar geweten behandelen.

Alternatieve genezers zijn goed wanneer zij hun patienten zonder (financiele) bijbedoelingen vanuit een hoger 4D+ bewustzijn naar geweten behandelen.

Complementaire genezers zijn goed wanneer zij hun patienten zonder (financiele) bijbedoelingen vanuit een hoger 4D+ bewustzijn naar geweten behandelen.

Goede en slechte artsen/therapeuten onderscheiden zich dus niet door hun opleiding, titels, rijkdom en status maar alleen door de manier waarop zij van hun roeping innerlijk 4D+ gebruik of uiterlijk 3D misbruik maken.


Hoofdstuk 3:

DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER

De wereld en de daarop levende mensen zijn continu onderhevig aan veranderingsprocessen. Wat gisteren nog waar was, blijkt morgen alweer achterhaald. Het verschil met vroegere tijden is, dat het tempo van de externe veranderingen in een steeds hoger tempo plaatsvinden en de individuele lichamen, zielen en geesten steeds minder tijd krijgen om aan deze snelle veranderingen te wennen. Er ontstaat dus een onbalans tussen het mogelijke interne veranderingsproces van de individuele mens en de externe veranderingsprocessen die hem door zichzelf en zijn omgeving c.q. gemeenschap aangeleerd en opgelegd worden. Het wordt dus tijd om de leugen van de waarheid te onderscheiden.

Iedereen beseft vandaag wel dat er iets mis is met onze maatschappij maar zolang de groeps- of gemeenschapsgeest maar anders blijft roepen, zal er pas een daadwerkelijke verandering plaatsvinden wanneer de gezondheid of een ander soort bom barst. Nu is het zo dat ook deze nieuwe leer de wijsheid niet in pacht heeft omdat zij allereerst nooit alle variabelen die in een mensenleven een rol kunnen spelen kan overzien, er zoiets bestaat als wilsvrijheid en zij zelf onderhevigd is aan een continu progressief evolutieproces. De eenheid ofwel enige waarheid zal echter altijd blijven bestaan. Zolang je je dus als onderzoeker maar richt (afstemt) op de EENHEID zal de weg zich vanzelf aan je openbaren. Een weg volgen zonder eenheids doel is gedoemd te mislukken omdat het altijd in dwalingen en verwarringen zal stranden. De Nieuwe Gezondheidsleer zal dan ook geen ‘schijf van vijf’ worden, die tientallen jaren zal meegaan als de additionele waarheid in de gezondheidszorg. De nieuwe gezondheidsleer helpt iedereen die dit wil op weg om hierna zijn of haar eigen weg naar de eenheid te vinden en volgen. Geen enkel mens heeft immers te maken met hetzelfde onverwerkte c.q. geblokkeerde verleden. Los dus alleen op wat voor jou van belang is en help de anderen met informatie om de eigen verantwoordelijkheid van hun leven te dragen. In de jaren 1996-2008 zal De Nieuwe Gezondheidsleer zich dan ook razendsnel ontwikkelen ofwel infolueren van 3D naar 4D+.

3.1. INFOLUTIELEER ALS NIEUWE WETENSCHAP EN KIJK OP GEZONDHEID

De Nieuwe Gezondheidsleer is dan ook een infolutionaire kijk op ziekte en gezondheid. Na dit handboek gelezen te hebben, zal uw concept c.q. idee over hoe mensen ziek worden en genezen, voorgoed veranderd zijn. Het gaat bij deze infolutie niet om nieuwe ontdekkingen, maar om het openbaar maken van geheimen die honderden en zelfs duizenden jaren verborgen zijn geweest voor het grote publiek.

Het gezelschap van 4D+ top wetenschappers en medici die wel over deze informatie beschikten, ontbrak het vaak aan de middelen of mogelijkheden om hun ideeën en ontdekkingen wereldkundig te maken. Met de komst van het Internet en UniNet - welke ook wel gezien kunnen worden als het collectieve geweten en bewustzijn van de nieuwe wereld - en de 2000+ problematiek is deze situatie volledig veranderd. Internet en zeker UniNet bevatten nagenoeg alle kennis van individuen en groepen die op enig moment waar en wanneer dan ook ter wereld ontstaan is. Iedere 4D+ onderzoeker is vandaag in staat het laatste nieuws voor een paar gulden op het Internet en gratis op UniNet te publiceren.

Deze schat aan informatie is vandaag ook voor u beschikbaar. Het enige dat u behoeft te doen is een gratis Internet en UniNet abonnement te nemen, gebruik te maken van de diverse afstem technieken, zoek-engines zoals Yahoo, Alta-Vista, de rubriek "Health" (gezondheid), "Science" (wetenschap) of "Research" (onderzoek) te kiezen en in uw eigen taal uw vragen te stellen. Binnen een paar seconden heeft u dan antwoord op de meest uiteenlopende zaken die vaak het verschil kunnen betekenen tussen leven en dood. Natuurlijk moet u bij dit zoeken op Internet en UniNet wel oppassen door wie het desbetreffende verhaal geschreven is. Controleer dus altijd of de bron op een gewetensvolle 4D+ wetenschappelijke basis gefundeerd is en gesteund wordt door een aantal publikaties van 4D+ (vak)collega’s. Hoe innerlijk schoner u zelf bent (oplossen van uw EGO) hoe beter uw onderscheidingsvermogen zal zijn tussen waarheid en leugen.

Hierna is het verstandig dat u naar een 3D nieuwsgroep of 4D+ dimensie over dit onderwerp gaat waar continu discussies worden gevoerd op een bepaald vakgebied. Dit geeft u de zekerheid dat u het onderwerp van beide kanten belicht hebt en samen met uw 4D+ huisarts of specialist een objectief oordeel kunt vellen over de gepresenteerde informatie inzake producten, methoden en technieken die voor uw geval van belang kunnen zijn. De nieuwsgroepen en dimensies moeten dan ook gezien worden als mondiale c.q. universele (eind)redacties waar de waarheid nog verder gepolijst wordt vanuit diverse invalshoeken en behoeften, hetgeen in een hoge mate van objectiviteit resulteert. Hierna is het eigenlijk zaak dat de objectieve informatie samengevat wordt met referenties naar de desbetreffende Internet sites en UniNet dimensies en de daarbij behorende frequenties waarna deze via een soort (virtueel) postbus 51 en bibliothecair distributiesysteem onder alle lagen van de bevolking verspreid worden. Aangezien dit vandaag nog niet het geval is, en er relatief weinig professionele Internet- en UniNet gebruikers zijn, is er bij "De Nieuwe Gezondheidsleer" voor gekozen om het voorwerk dat in de afgelopen zestien jaar verricht is, in het reguliere-, Internet- en UniNet publicatie circuit voor u samen te brengen binnen een losbladig handboek dat iedere dag verandert op basis van nieuwe 4D+ concepten en inzichten.

Het grote voordeel van deze aanpak is dat u sneller bij het juiste onderwerp terecht komt en de lijdensweg die iedere zieke moet doorlopen voordat de juiste diagnose wordt gesteld, bekort kan worden. Duurde het voor de komst van het Internet en UniNet nog 10-30 jaar voordat objectieve informatie uit onderzoekscentra over de hele wereld bij het grote publiek bekend werden, tegenwoordig is het een kwestie van seconden. Tijdwinst is immers van levensbelang in ieder ziekteproces en omwenteling in de geschiedenis.

Aangezien "De Nieuwe Gezondheidsleer" ervan uit gaat dat ieder chronisch en terminaal ziektebeeld (inclusief ongeval, psychische, erfelijke en aangeboren afwijkingen) haar oorsprong kent in negatieve gedachten, daden en woorden en een onverwerkt verleden welke tot uiting komt in een onbalans tussen lichaam, ziel en geest (Stress/Allergie) heeft zij zich alleen gespecialiseerd in het zoeken naar informatie die gericht is op het voorkomen, diagnostiseren en oplossen c.q. genezen van Stress/Allergie in al haar vormen. Wanneer de Stress/Allergie grondoorzaak verwijderd wordt uit uw leven zullen ook alle chronische ziekten die hieruit resulteren stap voor stap, negatieve ervaring na ervaring als sneeuw voor de zon verdwijnen. Zo ziet u dat in het wereldbeeld van De Nieuwe Gezondheidsleer het in het geheel niet meer nodig is om chronische en terminale ziektebeelden tertiair en secundair aan te pakken wanneer je de daadwerkelijke eenheids- en primaire oorzaak gewoon maar eerst oplost.

Om een zo groot resultaat te bereiken wordt alle informatie inzake producten, diensten, methoden en technieken van de "De Nieuwe Gezondheidsleer" gewaardeerd en geselecteerd op basis van de volgende criteria:

 1. Binnen een week al werkzaam.
 2. Massaal, voor korte duur en direct toepasbaar.
 3. Gratis of zo goedkoop mogelijk te verkrijgen.
 4. Streven naar een optimale en niet gemiddelde gezondheid.
 5. Wetenschappelijke onderbouwing door infolutionaire 4D+ onderzoekers en medici over de hele wereld.
 6. Moet passen binnen de geïntegreerde (eenheids/primair/secundair/tertiair) aanpak van ziektebeelden waarbij het geheel en niet een onderdeel behandeld wordt om het evenwicht te herstellen.
 7. Zoveel mogelijk op breedspectrum adaptogenen gebaseerd zijn waarbij lichaam en ziel zelf kunnen bepalen wat de optimale samenstelling en dosering op enig moment is.
 8. De opname en aanmaak van harmonische eenheids frequentie, fotonen, atomen, electronen, aminozuren, mineralen, vitaminen, enzymen, hormonen etc. optimaliseren en de benodigde hoeveelheid verminderen.
 9. De geloofs-, overlevings-, compensatie-, immuun- en regeneratiesystemen ofwel regulatiesysteem ondersteunen om de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers op te lossen.
 10. Behalve in acute en chronische stress gevallen werken op natuurlijke basis waardoor de verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen geminimaliseerd worden.
 11. Getest zijn in samenwerking met eenheids- en primaire uni-resonantie produkten en therapieën.

3.2. DE 4D WEG VAN DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER

De 4D+ weg van de nieuwe gezondheidsleer uitgelegd aan de hand van de analogie met een auto en diverse stellingen:

 1. De concepten, gedachten, idee, wil en aandacht vormen de Startvonk welke resulteert in ruimte en tijd welke het begin was van al het leven in dit gepolariseerde universum. De ontwerpers van een auto hebben een concept, idee (denken) en wil (handelen) om een nieuw model te ontwikkelen.
 2. De Startvonk zorgt voor het ontstaan en de ontbranding van de materie c.q. licht en geluid waardoor de polariteit (liefde en angst, +/-, celdeling, allergie, kernsplising etc.) in het heelal ontstaat welke de basis en samenhang is van al het eindige materiele 3D leven in al haar verdichte en grove vormen. Alles in het gepolariseerde 3D heelal behalve de isothopische Startvonk bestaat dus uit materie. De bougie zorgt er bij de motor voor dat zij door de ontbranding van de benzine een implosie en explosie cyclus opgang gebracht wordt waardoor de auto in beweging komt.
 3. Het polariteits- en (on)evenwichtsbeginsel zegt dat de polariteit vanuit haar eerste evenwicht maar naar twee kanten (+/-) kan doorslaan waar na het doorlopen van een cyclus weer een (tijdelijk) evenwicht bereikt zal worden waarbij wederom de keuze mogelijk is om weer geheel op te gaan in de neutrale eenheid. Ieder keer wanneer de zuiger van de motor een slag maakt komt zij weer terug in haar begin of evenwichtsstand. Hierna kan de motor stoppen of weer opnieuw beginnen (eindige herhaling van hetzelfde).
 4. Om de polariteit tegen beter weten in in stand te houden en steeds opnieuw het bevrijdende evenwicht (via de vrije wil) te bereiken is er een electromagnetische veld en veel gepolariseerde materie in de vorm van o.a. frequentie patronen, licht en geluid als herinnering aan dit (tijdelijke) evenwicht nodig. Om de auto in beweging te houden is er een constante toevoer van samenhangende (cohesie) benzine druppels ofwel weten en informatie nodig totdat zij weer stil staat om tot rust ofwel het evenwicht te komen.
 5. Het gepolariseerde 4D/3D electromagnetische veld omringt de 3D materie in haar kleinste maar ook samengestelde vormen op basis van frequentie patronen die middels votexen, meridianen en cycli gestructureerd zijn binnen dit eindige universum. Deze vortexen, meridianen en cycli zorgen voor de eindige samenhang, energie en informatie uitwisseling tussen diverse dimensies ofwel verdichte en steeds meer verlichte materie totdat zij weer oplost in de EENHEID. Door de cohesie kracht van de benzine druppels worden deze als druppels individueel en als tank vol benzine bij elkaar gehouden waarna door verdamping of inspuiting onder hoge druk in de zuigerkamer een explosie en implosie plaatsvindt ofwel kernsplitsing en kernfusie plaatsvindt.
 6. Het drie dimensionale licht van onze dimensie en het daaruit rersulterende geluid bestaan uit fijne materie deeltjes genaamd fotonen (Stanford Universiteit 1997) die hoe sneller zij trillen (potentiering van de frequentie) een hoger gehalte aan energie en informatie bevatten waardoor de polariteits activiteit ofwel verlichtende werkzaamheid toeneemt. Een auto kan gebruik maken van diverse soorten brandstof. Afhankelijk van de raffinage kan gebruik gemaakt worden van stookolie, diesel, benzine en kerosine. Iedere brandstofsoort heeft unieke eigenschappen om een bepaald aantal PK’s op te wekken welke u terugbrengt naar huis of naar een verre nu nog onduidelijke bestemming.
 7. Hoe sneller het licht trilt (Frequentie/Hertz) hoe hoger deze in het spectrum ofwel bandbreedte van de materie ofwel het 3D licht zit waardoor zij meer gepotentierde energie en informatie bevat. De kleuren hebben allemaal een uniek trillingsgetal. Hoe hoger de brandstof in de raffinage kolom zit (bijvoorbeeld kerosine) hoe fijner deze is en hoe hoger de opbrengst c.q. wetendheid per liter.
 8. Hoe langzamer de materie c.q. licht gaat trillen hoe meer verdicht het zal worden. De kleur rood met de laagste frequentie in het lichtspectrum vormt de overgang tussen voor de mens onzichtbare materie in de vorm van fotonen naar zichtbare en tastbare materie genaamd atomen, electronen, cellen etc. Door het verhitten van de dikke stroperige aardolie ontstaan tijdens het raffinage proces diverse nivo’s van brandstof waarbij op het hoogste niveau kerosine veranderd in (aard)gas waar door onze energie bedrijven een geurtje aan toegevoegd wordt om het niet zichtbare gas wel ruikbaar te maken.
 9. Iedere 3D lichtsoort, kleur en geluid kent een uniek frequentiegebied ofwel bandbreedte waarbinnen het zich kan manifesteren binnen deze 3D dimensie. Deze bandbreedte wordt aan de onderkant en aan de bovenkant van het frequentie gebied begrenst door een breekpunt ofwel overgangszone waarbij het licht, geluid etc. overgaat naar een andere bandbreedte of kleur en octaaf. Ieder brandstofsoort kent een uniek temperatuursgebied waarbinnen het zich kan handhaven. Wanneer de temperatuur naar boven of naar beneden overschreden wordt ontstaat er een andere brandstofsoort.
 10. Het overgangsgebied of breekpunt tussen twee bandbreedtes (cycli) binnen een en dezelfde dimensie kenmerkt zich door een grote turbulentie waar de ene soort materie c.q. 3D licht en geluid overgaat in de ander soort of vorm van materie c.q. 3D licht en geluid. Bij de overgangstemperatuur tussen twee brandstofsoorten begint deze te kraken, borrelen of verdampen afhankelijk van de temperatuur die gebruikt wordt tijdens het raffinage- c.q. veredelingsproces.
 11. Alle ziekten ontstaan door de blokkering van oneindige vrije intelligente energie van de eenheid en 4D+ dimensies naar de materie ofwel derde dimensie hetgeen tot een verstoring lijdt in het polariteits-, electromagnetische-veld-, bandbreedte-frequenties-, fotonen-, atomen-, electronen-, cellen- etc. evenwicht en de snelheid waarin dit evenwicht weer door het materie lichaam hersteld kan worden. Hoe geblokkeerder c.q. zieker en ouder het lichaam des te sneller de verstoring en des te langzamer het herstel.
 12. Hoe hoger de frequentie van de fotonen, atomen, electronen en cellen binnen een lichaam des te kleiner de kans om ziek te worden. Alleen in steeds meer verdichte lichamen kunnen ziekten ontstaan in de vorm van gezwellen, verstoppingen, blokkeringen en ontstekingen.
 13. Het verschil tussen verdichte en verlichte lichamen is het feit dat verdichte lichamen door jaren van ontkenning en onderdrukking van negatieve gedachten, daden en woorden en het daaruit resulterende onverwerkte verleden een tweede onnatuurlijk lichaam in de vorm van zware materie afvalstoffen opbouwen die voor het ontstaan van deze gezwellen, verstoppingen, blokkeringen en ontstekingen zorgdragen.
 14. Het aantal vooral electromagnetische evenwichts verstoringen en vervuilings factoren waarmee ons lichaam dagelijks geconfronteerd wordt is in de afgelopen 100 jaar met tienduizenden malen gestegen. Deze extra (stress/allergie) onnatuurlijke verstoringen brengen de fotonen, atomen, electronen en cellen nog verder uit hun gezonde baan.
 15. Alle diagnoses en behandelingen in onze gezondheidszorg zouden dan ook primair gericht moeten worden op het herstellen van dit universele eenheids evenwicht door het oplossen van het onverwerkte verleden en het weer geleidelijk verhogen van de innerlijke en uiterlijke lichaams frequenties om de eenheid in onszelf weer te herstellen.
 16. Pas wanneer een ingreep op het eenheids en primaire niveau niet succesvol is (door de volhardende ontkenning van de patient) kan overgegaan worden tot diagnose en behandelingsmethoden op secundair (cel) en tertiair (orgaan) niveau. Hierbij moet wel beseft worden dat alle secundaire en tertiaire produkten en therapieën maar tijdelijke symptoom bestrijders zijn en sterkt beïnvloed worden door de aanwezigheid van primaire (electromagnetische) stoorzenders. Dit is trouwens op dit moment het grootste probleem bij het herhaalbaar zijn van 3D experimenten. De meeste 3D wetenschappers houden absoluut geen rekening met het bestaan van deze primaire interferentie variabelen.
 17. Het ontstaan van alle chronische ziekten bij gezonde en/of erfelijke-, en psychische belaste mensen wordt altijd voorafgegaan door een fase van een op allergie lijkende lichamelijke stress.
 18. Lichamelijke stress wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de hieronder te noemen 27 geestelijke (zie bijlage 1) en 7 lichamelijke stress- cq. allergieveroorzakers:

  A. Stralings stress
  B. Gebits en zware metalen stress
  C. Chemische stress
  D. Kwaadaardige parasieten, bacteriën, virussen, schimmels en stenen stress
  E. Persoonlijke stress
  F. Ouderdom stress
  G. Geestelijke stress
 19. waardoor het regulatiesysteem van het lichaam door het steeds trager wordende evenwichtsherstel en lagere lichaams c.q. organen frequentie niet meer in staat is optimaal te functioneren. Het wordt tijd om uw lichaam, ziel en geest via nieuwe positieve gedachten, daden en woorden, concepten, ideeen, wil en aandacht opnieuw te herprogrammeren!

 20. Stralings stress zorgt ervoor dat de polariteit, electromagnetische veld, electriciteit en bandbreedte frequenties (staalconstructie) van ons lichaam aangetast wordt en er door de stuiptrekkingen van de energetische vortexen scheurtjes ontstaan in de celwanden en membranen .
 21. Zware metalen stress zorgt ervoor dat het lichaam door de accumulatie van deze metalen in de botten, spieren en bindweefsels steeds gevoeliger wordt voor stralingsstress. Hierdoor ontstaat "Het tweede verdichte atomaire dus onnatuurlijke fysieke lichaam".
 22. Chemische oplosmiddelen zorgen ervoor dat materie waaruit ons lichaam is opgebouwd (cement en stenen) destabiliseren (vortexen, fotonen, atomen en electronen) en oplossen (cellen). Het tweede verdichte atomaire lichaam neemt langzaam de plaats in van het natuurlijke ofwel verlichte lichaam welke volledig uit vrije energie bestaat.
 23. De hieruit resulterende onstabiliteit van onze energetische vortexen, fotonen, atomen en electronen en verminderde weerstand van onze cellen, zorgt ervoor dat de overige chemische stoffen en kwaadaardige virussen, bacteriën, schimmels en parasieten vrijelijk de kans krijgen om (vooral tijdens de vier overgangscycli) uw cellen binnen te dringen en hun destructieve werk te doen.
 24. Persoonlijke stress zorgt o.a. voor een teveel aan Cortisol en Adrenaline. Deze stoffen maken dat de cellen en celwanden letterlijk worden doorgebrand, uw bloedvaten vernauwen en uw spieren verkrampen waardoor de natuurlijke doorstroom van bloed en zenuwvloeistoffen geminimaliseerd wordt.
 25. Ouderdomsstress zorgt ervoor dat het polariteits-, vortex-, electromagnetische-veld-, electrische- en bandbreedte frequentie evenwicht steeds langzamer hersteld wordt waardoor de energetische vortexen zich steeds losbandiger gaan gedragen waardoor onze cellen steeds meer energie- en informatie verliezen en steeds sterker vervuilen, ver(ont)suikeren, verzuren of alkaliseren, waardoor ze slechter voedingsstoffen kunnen aanmaken en opnemen en langzamer regenereren.
 26. Geestelijke stress zorgt er ten slotte voor dat we door het constant hechten aan negatieve gedachten en ervaringen onharmonisch gaan meetrillen met deze zeer lage verdichte en onevenwichtige frequenties. Het resultaat is het onthechten van de eenheid en ontstaan van een constante onevenwichtigheid en spiraalgewijs (vortex) steeds lager wordende lichaams frequentie waarop ons enige antwoord is het nog meer consumeren en verzamelen van 3D materie die ons tijdelijk verlost uit de pijn en ellende maar ons eigelijk alleen maar steeds zieker maakt en gevangen houdt.
 27. Het gevolg is dat uw regeneratiesystemen de hele dag en nacht bezig zijn om de aanvallers af te weren en snelle reparaties uit te voeren terwijl de ophaalbrug en deur van iedere cel wagenwijd openstaat. Dit is dus dweilen met de kraan open.
 28. Door deze constante aanvallen en het ontbreken de vrije stroom van oneindige vrije energie worden de energiereserves van zowel lichaam als ziel steeds sneller uitgeput en zijn er geen bouwstenen meer over om daadwerkelijk reparaties uit te voeren. Het uiteindelijke resultaat is volledige uitputting die om kan slaan in een chronische of terminale ziekte.
 29. Wanneer we de veroorzakers van lichamelijke en geestelijke stress kunnen minimaliseren, elimineren of neutraliseren is ons lichaam weer volledig zelfstandig in staat om weer gebruik te maken van de oneindige vrije intelligente energie waardoor de levensbalans weer hersteld wordt en alle (chronische) ziekten genezen c.q. voorkomen kunnen worden.
 30. Om dit herstelproces te versnellen kan gebruik gemaakt worden van een aantal eenheids-, primaire, secundaire en tertiaire producten en therapieën welke een rustgevende, ontkrampende, pijnstillende, ontgiftigende, energieherstellende, evenwichtherstellende etc., werking hebben. Al naar gelang van het bewustzijnsnivo van een patient zal gebruik gemaakt worden van eenheids-, primaire-, secundaire of tertiaire producten en therapien.
 31. Aangezien het minimaliseren, elimineren en neutraliseren c.q. oplossen van de stress veroorzakers een behoorlijke inspanning en discipline vergt wanneer u zich niet volledig afstemt op de EENHEID maar blijft vasthouden aan uw universele EGO is het verstandig om als eerste tijdelijke stap de pijn en verkrampingsympthomen van stress op te heffen hetgeen de rust het lichaam hersteld. Zonder snelle resultaten in het begin, geen succes is het credo bij de EGO mens van vandaag.
 32. Het bestrijden van de stress/allergie-symptomen en oorzaken mag echter alleen gebeuren met middelen die geen verslavings- bij- en ontwenningsverschijnselen vertonen om te voorkomen dat de werkelijke oorzaak verdoezeld word. Het vooraf afstemmen op de eenheid is daarom zeer belangrijk om niet alleen de sub-programma’s (symptomen) maar ook het hoofdprogramma (oorzaak) van de mens te veranderen.
 33. Voor het beste resultaat is het verstandig je te laten begeleiden door een 4D+ Bewustzijns Verzorger die zichzelf al innerlijk en uiterlijk heeft schoongemaakt (dus geen EGO meer heeft) en zowel de eenheids-, primaire, secundaire als tertiaire geneeskunst heeft ERVAREN. Dit geldt zeker voor de fase na de basis breedspectrum stress/allergie aanpak omdat ieder mens uniek is en als zodanig ook behandeld dient te worden.

Tot slot stellen wij de gezondheid van de mens centraal en zal alle informatie inzake (nieuwe) diagnose en behandelmethoden getoetst worden aan de hand van de hiervoor genoemde 11 selectiecriteria. Tevens zullen wij ervoor waken dat oude maar al lang achterhaalde producten en therapieën om commerciële en/of emotionele reden op de voorgrond treden.

In de huidige steeds sneller veranderende wereld kan men zich niet meer terugtrekken in een ivoren toren die gefundeerd is op kennis uit het verleden. Het onthouden van de laatste informatie over het ziektebeeld van een patiënt is een van de meest kwalijke zaken die er in het leven bestaan. Iedereen kan immers in luttele seconden het laatste nieuws inzake uw ziekte opvragen bij gespecialiseerde Internet sites en UniNet dimensies. Deze informatie kan een nieuw licht werpen op de huidige diagnose en zeer belangrijk de patiënt weer hoop tot leven geven. Stilstaan is achteruitgaan en alleen zij die constant met de juiste hulpmiddelen bezig zijn om de huidige inzichten en behandelmethoden te verbeteren kunnen het Bewustzijns-Predikaat "Ik stel mijn patiënt centraal" krijgen. 4D+ artsen die bij iedere nieuwe behandelmethode of behandeling zich vooraf afstemmen op de EENHEID en vragen of het "veilig is en voor deze patiënt werkt" zijn al aardig op de goede weg. Juist mensen met deze mentaliteit hebben ervoor gezorgd dat we vandaag niet meer denken dat de aarde plat is, er genezing mogelijk is voor talloze ziekten waaraan vroeger nog miljoenen mensen stierven en dat we uiteindelijk in staat zijn geweest een man op de maan te zetten.

Vechten tegen nieuwe 4D+ pioniers, wetenschappelijk en experimenteel onderbouwde ontwikkelingen en niet verder kijken dan de landsgrenzen is zowel slecht voor uw eigen gezondheid als dat van uw naasten. De Nieuwe Gezondheidsleer is dan ook geen stationaire maar additionele infolutionaire interdimensionale gezondheidsleer die aangepast zal worden zodra nog betere informatie voorhanden is. We hopen dat dit de eerste stap is naar een brede maatschappelijke discussie over ziekte en gezondheid waarbij de patiënt en niet de tijdelijke 3D expert, macht, geld, status en ego centraal staan.


3.3. DE GEDACHTEN ACHTER DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER

Bijna ieder mens wordt geboren met een lichaam dat beschikt over een perfect regulatiesysteem in de vorm van immuun-, compensatie- en regeneratiesystemen welke in staat zijn uw lichaam/materie in optimale conditie te houden en iedere bacterie, virus, schimmel en parasiet te doden voordat deze de kans krijgen uw gezondheid aan te tasten.

We gaan er bij De Nieuwe Gezondheidsleer dan ook vanuit dat je het regulatiesysteem moet verstevigen en ontlasten voordat je, als dit nog nodig is, de bacteriën, virussen, schimmels, parasieten etc. gaat oplossen. Dit ontlasten heeft vooral te maken met het niet meer in herhaling vallen van vroeger begane negatieve gedachten, daden en woorden. We geven deze ziekteverwekkers dus gewoon geen kans om ons opnieuw ziek te maken en veranderen ons lichaam in een onneembare hoogfrequente vesting waar de ongewenste elementen niet meer in door kunnen dringen. De bovengenoemde systemen kunnen dit werk alleen doen wanneer uw gedachten, daden en woorden positief zijn en uw zenuwstelsel, bloedsomloop en organen zoals de hersenen, lever, nieren, hart, longen, huid, thymus door de juiste voeding, omgeving en levenswijze in balans worden gehouden. Wanneer deze systemen optimaal functioneren is het dus helemaal niet nodig extra medicijnen, aminozuren, vitaminen, mineralen, kruiden etc. te slikken. Een gezond lichaam genereert, selecteert en absorbeert immers geheel automatisch de juiste vrije energie/voedingsstoffen die u op enig moment van de dag nodig heeft.

Jammer genoeg zijn we door onze huidige manier van leven echter de hele dag en nacht bezig om ons regulatiesysteem te blokkeren, vervuilen en overbelasten. Het gevolg is dat ons zenuwstelsel, bloedsomloop en organen steeds minder in staat zijn hun werk optimaal te doen en niet de tijd krijgen even op adem te komen. Hier komt nog bij dat door het natuurlijke verouderingsproces uw lichaam na het twintigste levensjaar steeds minder essentiële stoffen zoals intelligente energie vortexen, fotonen, zuurstof, aminozuren, vitaminen, hormonen en enzymen opneemt en/of aanmaakt hetgeen het afbraakproces van uw zenuwstelsel, bloed en organen nog meer versnelt. Deze periode valt ook nog eens samen met de periode waar de meeste mensen kinderen krijgen en carrière maken en later wanneer zij de volwassenheid inruilen voor de hopelijk wijze maar nog beter liefdevolle innerlijke ouderdom.

Het gevolg is dat ze rond hun dertigste voor het eerst chronische gezondheidsproblemen krijgen. Rond "De Overgang" wanneer zij ongeveer 50 zijn start dit overgangsproces opnieuw. Natuurlijk probeert uw lichaam u eerst nog te waarschuwen door steeds vaker een aantal alarmsignalen te geven. Over het algemeen proberen wij deze zo snel mogelijk de kop in te drukken door deze (pijn) symptomen te bestrijden met allerlei vluchtmiddelen zoals roken, alcohol, medicijnen, suiker, koffie, drugs etc. en gewoon op de oude voet door te gaan.

We slikken en drinken dan ook jaarlijks voor miljarden guldens aan chemische en natuurlijke stress/allergie (pijn) symptoom bestrijdingsmiddelen zoals aspirine, valeriaan, sint-jans kruid, paracetamol etc. zonder de oorzaak van een steeds meer vervuild, overbelast en verstoord ofwel cyclisch overgangs lichaam aan te pakken. Door het gebruik van al deze middelen verleggen we constant de pijngrenzen en ontstaat vaak een kettingreactie van allergische verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen die de situatie alleen nog maar verergeren en de werkelijke oorzaak steeds meer op de achtergrond drukken en onduidelijk maken. Door jarenlang niet te luisteren naar deze innerlijke signalen tast de geestelijke en lichamelijke stress ook nog eens de meest essentiële onderdelen van uw lichaam genaamd zenuwstelsel, bloedsomloop en hersenen aan.

Aangezien uw zenuwstelsel, bloedsomloop en hersenen een directe invloed hebben op het herstel van uw organen is het van uitermate groot belang dat deze grens niet wordt overschreden. Doet u dit toch dan slaat uw stress om in een chronische ziektebeeld zoals kanker, hart- en vaatziekte, suikerziekte, reuma, astma etc. die over het algemeen de vortexen, fotonen, atomen, electronen, moleculen en cellen huishouding ontregeld en zich nestelt in de zwakste c.q. relatief meest laagfrequente organen van uw lichaam. Dat de ontwikkeling van een chronische ziekte soms jarenlang vertraagd kan worden hebben we te danken aan het feit dat ons lichaam naast een regeneratie- compensatie- en immuunsysteem ook nog eens beschikt over een overlevings- en een geloofssysteem welke de andere twee systemen op alle mogelijke manieren assisteren om uw gezondheid in stand te houden. Er moet dus wel heel wat gebeuren voordat u echt ziek wordt.

Wanneer u na jarenlang misbuik van uw lichaam dan toch chronisch ziek wordt begint de eindeloze zoektocht naar wederom een snelle oplossing. Omdat het door het slikken van allerlei (pijn) symptoom bestrijdingsmiddelen al lang niet meer duidelijk is waar nu precies de oorzaak ligt (stress/allergie ofwel ontkennings schillen) ontaard de zoektocht over het algemeen in een lijdensweg die jarenlang kan duren. Hierbij worden in hoog tempo de huisarts, specialisten en alternatieve geneesheren bezocht. Twee werelden die over het algemeen niets met elkaar te maken willen hebben hetgeen voor het bijkomende probleem zorgt dat de linkerhand niet meer weet wat de rechterhand voorschrijft.

Het resultaat is dat een aantal reguliere en alternatieve therapieën en medicijnen ongecontroleerd en tegelijkertijd door elkaar heen gebruikt worden hetgeen de diagnose van wat nu wel en niet werkt sterk bemoeilijkt. Hier komt nog bij dat de meeste patiënten het gebruikt van alternatieve therapieën en medicijnen niet melden bij hun huisarts of specialist uit angst niet serieus genomen te worden.

Dat dit de diagnose nog meer bemoeilijkt, tot complicaties kan leiden en de lijdensweg alleen maar langer maakt, mag duidelijk zijn. Deze strijd tussen reguliere en alternatieve geneeskunst komt de gezondheid van de patiënt - en hier doen we het toch uiteindelijk voor - dus absoluut niet ten goede en is ronduit gevaarlijk te noemen. Door al deze onduidelijkheid, verwarring en machtsstrijd is de kans groot dat uw ziekte uw leven en dat van uw naasten gaat beheersen. De maanden worden jaren en de kosten van vooral alternatieve middelen en therapieën - die niet door het ziekenfonds vergoed worden - beginnen aardig uit de hand te lopen. Als u geluk heeft vindt u na enige tijd toch een innerlijke oplossing voor de oorzaak van uw probleem. Heeft u pech, dan blijft het bij symptoom- c.q. pijn bestrijding waar u waarschijnlijk de eerste 5-10 jaar (duur overgangscyclus) niet meer vanaf komt of nog erger blijvende invaliditeit of de tijdelijke fysieke dood.

Moet u dus maar genoegen nemen met de opmerking "U moet er maar mee leren leven". NEE, gelukkig zijn er op dit moment een groot aantal 4D+ huisartsen en specialisten die openstaan voor een geïntegreerde manier van genezen volgens o.a. de eenheids principes van Bewustzijns Verzorgers. Deze specialisten stellen dat de oorzaak van alle ziekten voortkomt uit negatieve gedachten en het hieruit resulterende negatieve daden, woorden en onverwerkte verleden.

Wanneer we aan deze basis visie ook nog eens de aanpak van De Nieuwe Gezondheidsleer koppelen dan gebeuren er mooie dingen met uw gezondheid en levensgeluk. We moeten trouwens ook niet vergeten dat de omschrijving van de reguliere, complementaire en alternatieve geneeswijzen nogal van land tot land verschilt. In het verre oosten vallen de meeste natuurlijke geneesmiddelen en geneeswijzen onder de reguliere gezondheidszorg en behoren chemische medicijnen tot het alternatieve circuit. In Rusland behoren natuurlijke geneesmiddelen en primaire ofwel uni-resonantie therapieën tot de standaard gezondheidszorg en zelfs in Frankrijk en Duitsland is in de afgelopen jaren een scherpe kentering te zien naar combitherapieën en geneesmiddelen.

Maar ook in Nederland als vooruitstrevend land op dit gebied is er veel veranderd in de afgelopen jaren. De economische realiteit is het westen is trouwens dat er vandaag evenveel geld omgaat in de reguliere als alternatieve gezondheidszorg. Waarom, kan je je dus afvragen, doen we nog zo moeilijk over verschillen die eigenlijk nooit hebben bestaan maar in de afgelopen 100 jaar kunstmatig zijn gecreëerd door de westerse wereld onder leiding van de chemische industrie.

Naast het feit dat de overheid u als burger wil beschermen tegen substanties die niet door de desbetreffende instanties onderzocht en goedgekeurd zijn, is er nog wat anders aan de hand. In de westerse wereld wordt namelijk een zeer sterk onderscheid gemaakt tussen wat wel en niet meetbaar is met het huidige 3D wetenschappelijke instrumentarium. Is iets niet 3D meetbaar dan is het per definitie alternatief of speculatief en valt dus automatisch buiten de reguliere gezondheidszorg. Pas eind 1997 bewezen een aantal wetenschappers op de Stanford Universiteit in Amerika dat licht ofwel fotonen ook uit zeer fijne materie bestaat en dat atomen en electronen niet uit het niets gecreëerd worden maar simpelweg samengeklonterde combinaties van diverse soorten licht c.q. fotonen zijn.

Zoals u begrijpt zijn de gevolgen van een medicijn of stralingsbron die maar uit een gesynthetiseerd element of straling bestaan natuurlijk een stuk eenvoudiger te meten dan een natuurlijk geneesmiddel of stralingsbron die soms uit tientallen tot honderden elementen, frequenties, vortexen en electromagnetische velden bestaan, die elkaar ook nog eens constant beïnvloeden. Hier komt nog bij dat de ene wetenschap vaak totaal niet op de hoogte is van de meetinstrumenten die in de andere wetenschap gebruikt worden.

Vooral uit de 4D+ psychologie, kosmologie, natuurkunde en scheikunde zijn er onnoemelijk veel zaken die direct toegepast zijn in De Nieuwe Gezondheidszorg. Om het spanningsveld tussen de reguliere en alternatieve gezondheidszorg te doorbreken en de diagnose en behandel methoden uit de 4D+ psychologie, natuurkunde, kosmologie en scheikunde optimaal te integreren in de geneeskunde stelt De Nieuwe Gezondheidsleer een nieuwe indeling voor. Een indeling waarbij de mensheid een geheel nieuwe kijk op gezondheid gegeven wordt omdat er vandaag veel meer meetbaar blijkt te zijn dan de gemiddelde mens dacht en het feit dat de basis van DNG gebaseerd is op de enige ondeelbare waarheid in het universum HET EENHEIDS BEGINSEL. Dit zal in de komende 10 jaar tot een ware volksverhuizing tussen de diverse wetenschappelijke disciplines leiden. Psychologen, kosmologen, natuurkundigen en scheikundigen zouden wel eens een nieuwe generatie 4D+ artsen kunnen gaan vertegenwoordigen met een enorme infolutionaire genezingspotentie.

Dit is dan ook de reden om een nieuwe indeling voor te stellen. Een indeling waar de verdeling tussen reguliere en alternatieve gezondheidszorg vervangen wordt door de indeling in een geïntegreerde eenheids-, primaire, secundaire en tertiaire gezondheidszorg.

 1. Het eenheids niveau = Oneindig intelligente vrije energie, evenwicht, rust, stilte en zijn.
 2. Het primaire niveau = De polariteit, bandbreedte, frequentie, vortexen, electromagnetische velden, fotonen, atomen en electronen. De voor de mens en haar huidige 3D hulpmiddelen nog onzichtbare 4D materie.
 3. Het secundaire niveau = De moleculen en cellen huishouding. De voor de mens en haar huidige 3D hulpmiddelen zichtbare materie.
 4. Het tertiaire niveau = De organen en overige lichaamscomponenten. De voor de mens zichtbare materie.

Centraal bij deze nieuwe gezondheidszorg staat de stelling dat materie, waarbij de vortexen, fotonen, atomen en electronen minimaal trillen (bewegen en stralen), bijna geen energie en informatie dus intelligentie meer bevatten en per definitie dood en nutteloos voor consumptie zijn. Alleen de verbinding met het hogere bewustzijn van de eenheid kan dit proces omkeren.

Toch houden we ons steeds minder aan ons geweten en hart en eten wij steeds meer oude voedingsmiddelen en voedingssupplementen in de vorm van producten die soms al weken tot maanden lang op de plank in de winkel staan. Voedingsmiddelen waaruit dus al het leven dus ook energie en informatie verdwenen is. De grote verschuiving van levensmiddelen naar bijna nutteloze voedingsmiddelen is dan ook al jaren aan de gang. Onbegrijpelijk, terwijl we allemaal van nature weten dat verse bloemen, groenten en vlees veel beter, lekkerder en mooier zijn dan oude producten.

Een goed voorbeeld van de integratie van primaire en secundaire geneeskunde is dan ook het meetbaar worden van de energie van vortexen, atomen en de daarbij behorende electronen stromen door de allerlaatste 4D+ UniNet technologische ontwikkelingen. Wanneer we onze kennis van vortexen, atomen en electronen ook nog eens combineren met de kennis van de eenheid, polariteit, vortexen, electromagnetische velden en bandbreedte frequenties dan staat opeens een gigantisch genezings-instrumentarium tot onze beschikking aangezien alle materie dus ook ons lichaam uit deze zaken is opgebouwd.

Niet aminozuren, vitaminen, mineralen, hormonen en enzymen, maar combinaties van verlichte vortexen, fotonen, atomen, electronen, polariteit, bandbreedte frequenties, electromagnetische velden en electriciteit zijn de basis bouwstenen waaruit al het leven in het eindige universum is opgebouwd. Het enige dat nu nog ontbreekt is dat onze artsen in de toekomst niet alleen een medische maar ook 4D+ psychologische, kosmologische, natuurkundige en scheikundige opleiding zouden moeten krijgen. Aan een blinde 3D arts die gebruikt maakt van een 3D instrumentarium heb je niets in de 4D+ wereld.

Dat dit al gebeurt zien we aan de artsen en wetenschappers die o.a. bij de NASA werken. Bij deze organisatie zijn ze allang afgestapt van de theorie dat je een mens gezond op de maan kan zetten met alleen reguliere medische kennis zonder dat je met vortexen, fotonen, atomen, electronen en straling etc. rekening houdt. Bij iedere lancering staan immers miljarden op het spel waardoor onwetendheid, kortzichtigheid en vakblindheid al jaren geleden bij de NASA zijn uitgebannen en simpelweg bekend staan als incompetent gedrag waarvoor je op staande voet ontslagen kan worden. De missie en teamwork staat immers centraal en niet een individu die als solist opereert. "Mission-Control" is misschien wel het beste voorbeeld van een geïntregeerd primair, secundair en tertiair team dat gebruik maakt van de meest geavanceerde (inter)netwerkorganisatie om de combinatie mens en machine gezond en wel op de maan te zetten. Jammer genoeg mist de NASA nog veel van de eenheids en UniNet concepten. Maar ja je kan ook niet alles in een keer veranderen.

Als we de NASA wervings- en selectiecriteria zouden hanteren bij het aannemen van artsen en onderzoekers dan zouden er veel terugverwezen worden naar de schoolbanken. Wanneer we de geschiedenisboeken erop naslaan behoorden trouwens alle reguliere geneeswijzen die we vandaag kennen nog geen honderd jaar geleden tot het alternatieve en speculatieve circuit en zijn de meeste niet eens dubbelblind getest. Als we deze trend doortrekken en de doorstroming van kennis tussen de diverse wetenschappelijke disciplines bevorderen zou het dus wel eens kunnen gebeuren dat een groot deel van de alternatieve en speculatieve therapieën over nog geen honderd jaar tot de gewoonste zaak van de wereld gaan behoren en de eenheids-,primaire, secundaire en tertiaire wetenschappen een onlosmakelijk geheel gaan vormen. De verwachting is echter dat door de komst van het Internet en UniNet dit nog wel eens sneller zou kunnen gaan dan iedereen verwacht.


3.4. HET UITGANGSPUNT VAN DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER

Het uitgangspunt van De Nieuwe Gezondheidsleer is de hypothese dat optimale gezondheid alleen bereikt kan worden wanneer lichaam, ziel en geest (de drie eenheid) in balans zijn. Het lichaam wordt door de nieuwe gezondheidsleer gezien als een op polariteit en trillingen gebaseerde gecombineerde vortex, electromagnetische en chemische fabriek die bij ieder mens door zijn onverwerkte verleden, gedachten en leefwijze kan verschillen.

De eenheid zorgt voor het ontwerp, programmering en doelstellingen. De polariteit, bandbreedte, vortexen en electromagnetische velden en electriciteit zorgen op het primaire niveau voor de staalconstructie die het gebouw van vortexen, frequenties, fotonen, atomen en electronen bij elkaar houdt. Op het secundaire celniveau zorgt de verse voeding waaronder eiwitten, vetten, koolhydraten, vezels, zuurstof, aminozuren, vitaminen, mineralen voor het cement en de stenen van de muren en bouw van de machines. Het geloofs-, overlevings-, immuun-, compensatie- en regeneratiesysteem zorgt voor de verdedigings- en herstelwerkzaamheden. Op tertiair niveau zorgen de organen voor de productie, verwerking en afvoer van grondstoffen tot eindfabrikaten. Het hogere bewustzijn, zenuwstelsel, hersenen en hormonen zorgen voor de interne- en externe communicatie. De bloedsomloop en longen zorgen voor het transport van de bouwstoffen etc.

Door de 27 geestelijke (zie hoofdstuk 5) en de 7 lichamelijke stress/allergie veroorzakers of stoorzenders genaamd straling, gebits en zware metalen, chemische producten, virussen/bacteriën/schimmels/parasieten, persoonlijkheidsfactoren, ouderdoms en geestelijke stress veroorzakers kan de fabriek tijdelijke of permanent verstoord raken. Omdat het lichaam een natuurlijk verdedigings- en herstelsysteem heeft ingebouwd zal volgens De Nieuwe Gezondheidsleer de eerste alarmreactie in fase 0 er altijd een van innerlijke Stress ofwel innerlijke Allergie zijn. Pas waarna de innerlijke signalen genegeerd worden zal het lichaam in fase 1 pas haar fysieke Stress en Allergie signalen laten horen in de vorm van verkramping, vermoeidheid, nek- en schouderpijn, agressie, diarree, buikpijn, duizeligheid, hoofdpijn, overgewicht, hoge bloeddruk, schimmelinfecties, slapeloosheid, zweten, borstpijn, tandenknarsen, rusteloosheid etc. Jammer genoeg grijpt de 3D medische wetenschap pas in bij fase 1 symptomen en niet bij de fase 0 daadwerkelijke oorzaak. Pas wanneer de 3D medische wetenschap er helemaal niet meer uitkomt wordt men doorverwezen naar een 3D psycholoog of psychiater die niet verder kijkt dan uw huidige leven op een wel heel verstandelijke uiterlijke manier. Dit is voor een 4D+ wetenschapper ofwel bewustzijns specialist hetzelfde als het paard achter de wagen spannen.

Afhankelijk van de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van ieder mens in een overgangscyclus zal zonder aanpassing van de situatie en levenswijze op een zeker moment een lichamelijk en/of geestelijk breekpunt bereikt worden, waarbij zowel geestelijke als lichamelijke Stress/Allergie in fase 2 omslaat in een chronische ofwel klinische Stress/Allergie. Deze vorm van Stress/Allergie kan resulteren in geestelijke en lichamelijke overbelasting zoals depressie, overspannenheid, kanker, hart en vaatziekten etc. Verandert de mens ook in deze fase niet op een drastische manier dan gaat chronische Stress/Allergie in fase 3 over naar terminale Stress/Allergie. Uit dit alles mag blijken hoe belangrijk het is om al in fase 0 in te grijpen. In deze fase is de onevenwichtigheid en lage frequentie van zowel lichaam als ziel nog relatief eenvoudig herkenbaar en omkeerbaar wanneer je over de juiste 4D+ energie, informatie en instrumentarium beschikt. Grijp je hier niet in dan hopen de onderdrukkings en ontkennings lagen zich steeds meer op waardoor een reguliere 3D arts al in het geheel niet meer in staat is met zijn aardse verstand door de bomen het bos te zien.

De Nieuwe Gezondheidsleer gaat er dus vanuit dat eerst de eenheids en primaire oorzaak aangepakt dient te worden om een blijvend herstel te bewerkstelligen van fase 0, 1 en 2 symptomen. Omdat de meeste mensen vandaag nog grote moeite hebben met het accepteren van het feit dat alle ziekten ontstaan door negatieve gedachten en de daaruit resulterende negatieve daden en woorden, onverwerkte verleden nemen wij u in de volgende twee hoofdstukken eerst mee naar het aardse mineralen rijk welke HET FUNDAMENT vormt van uw lichamelijk gezondheid om u direct daarna de spiegel voor te houden van wie u daadwerkelijk bent en hoe dit allemaal gekomen is. Pas wanneer u beide kanten van de gezondheidsmedaille heeft gelezen maar vooral in de PRAKTIJK heeft toegepast gaan we terug naar een gedetailleerde uitleg van de 7 lichamelijk stress/allergie veroorzakers.

In sommige gevallen is het echter bijna onmogelijk om de situatie waarin een mens verkeert op slag te veranderen. De ene keer omdat het je het gewoon overkomt (overlijden levenspartner bijvoorbeeld) de andere keer omdat het zeer moeilijk is de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen (eten van bedorven producten bijvoorbeeld) of door het feit dat omgevingsfactoren (plaatsen van een microgolfzender in uw achtertuin) zomaar kunnen veranderen. Iedereen is echter in staat om, met behulp van de eenheids, primaire en secundaire diagnose apparatuur en hulpmiddelen, na te gaan welke veranderingen er ongeveer hebben plaatsgevonden voordat u zich ziek begon te voelen. Let in deze fase ook op de kleinste details en volg uw intuitie.

Eiwitten, zuivelproducten, granen/gluten, groenten, chemisch geprepareerde voedingsmiddelen, electromagnetische straling, ruzie, woede, haat, hoogmoed etc. staan er bijvoorbeeld om bekend dat ze bij veel mensen allergische reacties te veroorzaken. Ook overdosering lijdt vaak tot een allergische reactie. Zaken waaraan u qua eten, drinken, onzekerheid, schuldgevoel, minderwaardigheidscomplex etc. verslaafd bent zijn per definitie stress/allergie veroorzakers. Het aanschaffen van een electrische wekkerradio in de slaapkamer (welke dus permanent 8 uur per nacht aanstaat) zorgt vaak door overdosering voor slapeloze nachten, agressie, hoofd- en spierpijn. Restauratiewerkzaamheden aan uw gebit kunnen door een amalgaan (kwik) overdosering van 24 uur per dag allerlei vervelende bijverschijnselen, zoals verkramping etc., veroorzaken. Het mag duidelijk zijn dat deze zelfanalyse fase, ondanks de hulp van de doe-het-zelf-diagnose, veel tijd kan kosten en het vaak nodig is om gespecialiseerde hulp in te roepen. In de tussentijd zit u dus nog steeds met lichamelijk stress/allergie.

Om nu te voorkomen dat u in de vicieuze cirkel van symptoom schillen bestrijding terecht komt met alle verslavings-, bij-, en ontwenningsverschijnselen vandien, is het zaak om al in fase 0 op een zo natuurlijke ofwel lichaamseigen manier in te grijpen en de 27 geestelijke en 7 lichamelijke stress/allergieveroorzakers zo goedkoop en effectief mogelijk te minimaliseren, elimineren of neutraliseren. De methode die hiervoor ontwikkeld is, bestaat uit 27 geestelijke en 7 lichamelijke stappen waarbij de 27 geestelijke cruciaal zijn bij het verhelpen van de werkelijke oorzaak in de 0 fase.


Hoofdstuk 4:

DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT

Ieder jaar onderzoekt de Stichting HealthWave een aantal gezondheids produkten op hun werkzaamheid voor de mens. Ook dit jaar zijn er weer drie winnaars uit de bus gekomen in de categorien: 

 1.  Algemene Gezondheid, 
 2. Virale/Bacteriele/Parasitaire en Schimmelininfecties en 
 3. Ontgiftings produkten.

Ad 1. Schindele’s of Neurosan Mineralen
Ad 2. Colloidiaal Zilver
Ad 3. Gestabiliseerde Zuurstof

Bovenstaande drie produkten zijn geselecteerd op basis van de criteria die u kunt vinden in het handboek "De Nieuwe Gezondheidsleer versie 6.0". Deze criteria zijn o.a. werkzaam binnen 1 week, voor iedereen toepasbaar en voordelig te verkrijgen bij uw apotheek, drogist en/of reformwinkel. In de afgelopen jaren stond de HealthWave Nieuwsbrief aan de wieg van produkten zoals Chlorella, Kava Kava, Sint Janskruid, Ginkgo Biloba, Lichttherapie, Electromagnetische Golf Therapie, Uni-Resonantie Therapie, De 7 Lichamelijke en 27 Geestelijke Stress Veroorzakers Die U Iedere Dag Het Leven Zuur Maken, Een Nieuwe Kijk op Kanker, Hart en Vaatziekten, Reuma en Suikerziekte etc.etc.


4.1 IEDERE FYSIEKE ZIEKTE KOMT VOORT UIT EEN TEKORT AAN MINERALEN

In deze speciale kersteditie willen wij u echter meenemen in de wereld van het mineralen rijk welke de basis vormt van de fysieke ofwel lichamelijke gezondheid van ieder mens, dier en plant op aarde. Zonder mineralen is geen enkel leven mogelijk op deze aarde. Het wordt de hoogste tijd dat wij de huidige kennis over deze mineralen aan een nader onderzoek onderwerpen. Laten we eerst eens kijken wat een tweetal artsen en Nobelprijswinnaar over mineralen te melden hebben:

Volgens Dr. Koop "US Surgeon General" zijn 8 van de 10 doden in Amerika het gevolg van onze eet en drinkgewoonten ofwel dieet.

Volgens Dr. Linus Pauling "Winnaar van 2 Nobelprijzen" kan je iedere ziekte terugvoeren op een tekort aan mineralen.

De wetenschappelijke onderzoeken die aan bovenstaande uitspraken ten grondslag liggen zijn al tientallen jaren bekend en voor iedereen beschikbaar. Waarom zult u zich afvragen maken van deze wereldwijd bekende informatie geen gebruik en gaan wij door om zieker en zieker te worden. Dit in tegenstellingen tot vele planten en dieren waarbij op de verpakking precies staat vermeld hoeveel mineralen, vitaminen, enzymen essentiele olien een levensmiddel bevat. Ja wij voeren onze dieren (zolang ze niet met de mens mee eten) betere produkten dan dat wij onszelf voorschotelen.


4.2 DE REKENING VAN 100 JAAR MATERIALISME

In nog geen honderd jaar is door intensieve landbouw, tuinbouw en veeteelt in de westerse wereld meer 70% van de minerale voorraden uit onze bodem verdwenen. U begrijpt dat u dus vandaag door hetzelfde te eten maar 30% van de benodigde levensmiddelen binnenkrijgt. Iedere wetenschapper weet dat hij of zij die maar 30% van de dagelijks benodigde mineralen binnenkrijgt vroeg of laat ziek zal worden. Dit is geen voorspelling maar een wetenschappelijk bewezen feit. Aangezien ons lichaam uit ongeveer (afhankelijk van uw leeftijd en wijsheid) uit 70% water en 30% mineralen bestaat mag duidelijk zijn dat een tekort aan mineralen gigantische gevolgen heeft voor uw welzijn. Hierbij hebben wij het nog niet eens over de kwaliteit van het water dat u iedere dag drinkt maar dit is al uitvoerig behandeld in voorgaande nieuwsbrieven. Besef dat zonder de optimale minerale voorraad geen vitaminen, enzymen, essentiele olien, hormonen in uw fysieke lichaam meer optimaal werken. Zonder mineralen stopt uw lichaam stapje voor stapje met functioneren. Dit is zeker het geval tijdens een van de vier overgangen waarmee ieder mens in zijn of haar leven mee te maken krijgt (zie boek De Toekomst Van De Wereld). Dr. Koop en Dr. Pauling hadden het dus bij het juiste eind. Alles wat u vandaag eet en slikt aan vitaminen, enzymen, essentiele olien en nog erger hormonen wordt zonder mineralen gewoon uitgescheiden via uw huid, urine en ontlasting omdat het geen basis vind (catalysator ofwel omzetter) om het om te zetten in een LEVENSmiddel.


4.3 GERESPECTEERDE ARTSEN AAN HET WOORD

Wanneer de hierboven genoemde artsen en duizenden collega’s dit melden moet er wel iets heel verschrikkelijks mis zijn met onze huidige voeding. Wat weten deze wetenschappers dat u nog niet weet. Allereerst constateren deze artsen dat u vandaag 3 tot 4 keer zoveel brood, groente en fruit moet eten om voldoende mineralen binnen te krijgen om gezond te blijven. Het mag duidelijk zijn dat niemand in onze huidige slankheids en dieet cultuur dit zal doen. Het alternatief is dus het slikken van minerale supplementen in druppel, tablet en capsule vorm. Het probleem van de meeste van deze supplementen is dat ze CHEMISCH ofwel ONNATUURLIJK samengesteld worden. Dit wil zoveel zeggen dat een aantal laboranten die nog niet naar Dr. Koop en Dr. Pauling en collega’s geluisterd hebben maar wat door elkaar heen gooien en dit via hun bedrijf voor honderden guldens per pot verkopen als alternatief geneesmiddel. De meerderheid van de Nederlandse bevolking slikt deze dure preparaten zonder enig succes ofwel verbetering van de gezondheid omdat de natuurlijke basis volledig ontbreekt. Een bezoek aan uw huisarts heeft dus meer effect.


4.4 BENT U NOG STEEDS ZIEK NA HONDERDEN KEREN SLIKKEN

De moderne mens van vandaag slikt dan ook honderden chemische regulieren en alternatieve middelen per jaar. Natuurlijk helpen deze middelen even. U geloofd immers tijdelijk aan deze middelen omdat een arts, therapeut en/of alternatieve genezer deze aan u voorschrijft. Zodra uw geloof aan deze middelen echter afneemt begint het effect van symptoom bestrijding ook steeds minder te worden. U kunt uw lichaam immers niet voor de gek houden. Zonder mineralen houdt het simpelweg op te functioneren. Dit proces van uithongering gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Nee, hiervoor zijn jaren van minerale roofbouw op uw lichaam nodig. Zodra uw lichaam een tekort aan mineralen binnenkrijgt begint het eerst de reserves in uw botten, tanden, haren, nagels, huid, eicellen, zaadcellen etc. aan te spreken. Zodra deze nagenoeg volledig opgebruikt zijn blijft er niets anders over dan onze organen zoals hart, hersenen, nieren, longen, lever, gal, maag, darmen etc. uit te hollen (demineraliseren) waardoor deze essentiele organen op een overlevings scenario overgaan. Het gevolg is stress en depressie fase 1, stress en depressie fase 2 en in extreme gevallen chronische ziekten zoals verdichting, kanker, hart en vaatziekten etc. Dit is natuurlijk nog niet het hele verhaal!


4.5 HOE HERKENT U EEN TEKORT AAN MINERALEN

 1. Allereerst beginnen in fase 1 uw botten, tanden, haren, nagels, huid, eicellen, zaadcellen steeds zwakker te worden.In deze zaken bevinden zich immers de hoogste concentraties aan natuurlijke mineralen.
 2. Nadat bovenstaande voorraden nagenoeg opgebruikt zijn raakt het lichaam nog verder in verval en ontstaan in fase 2 symptomen als overspannenheid en depressie die zich uiten in verkrampingsverschijnselen zoals spierpijn, rugpijn, buikpijn, hoofdpijn, slechte doorbloeding, zenuwpijn, overgewicht, hoge bloeddruk, gebrek aan eetlust, tandenknarsen, nachtzweten, slapeloosheid, rusteloosheid, allergieen, chronische vermoeidheid, ME, MS, suikerziekte, schimmelinfecties, agressie, ADHD, diaree, hyperventilatie etc. etc. ofwel allemaal zaken die uw leven aardig weten te verpesten.
 3. Wanneer u ook nu niet naar uw lichaam luistert gaat het pas echt fout. Al uw minerale voorraden zijn nagenoeg op.Vitaminen, enzymen, amino-zuren, essentiele olien, hormonen etc. kunnen niet meer opgenomen, omgezet, aangemaakt of gebruikt worden. In deze laatste fase zijn zoals u al gelezen heeft uw organen aan de beurt. Het gevolg is verblinding, kanker, hart en vaatziekten etc, etc.

4.6 DE HONGERSNOOD IN DE WESTERSE WERELD

Uit het bovenstaande mag blijken dat er niet alleen honger geleden wordt in Afrika, China, Rusland, Zuid Amerika en Azie maar ook in de westerse wereld. In de westerse wereld koopt u vandaag nog alleen voedings- ofwel maagvullings middelen en geen LEVENSmiddelen meer. Iedere graankorrel, maiskorrel, rijstkorrel, tomaat, aardappel, biet, boon, sla etc.bevat nog maar 30% of minder aan mineralen, vitaminen dan uw grootouders eens gewend waren. Deze mensen waren eens gezond en kende als enige vijand virussen, bacterien, parasieten en schimmels.

In onze huidige samenleving kunnen wij de meeste van deze virussen door de nieuwe medische wetenschap oplossen. We zijn alleen vergeten om hierbij gezond te blijven eten en drinken. De keus waar de westerse wereld en specifiek u vandaag voor staat is VERHONGEREN of LEVEN. Vandaag staan alle middelen u ter beschikking. De vraag is echter maakt u er gebruik van. Ecologische producten die dus relatief veel meer mineralen, vitaminen, amino-zuren etc. bevatten zijn vandaag bij alle reformwinkels en supermarkten te krijgen. Ze kosten misschien vandaag nog 10-20% meer maar leveren 70% meer gezondheid op.

Voor hen die al enige tijd kampen met gezondheidsproblemen in fase 1,2 en 3 is het echter aan te raden de minerale voorraden extra aan te vullen. Dit doet u niet door een potje synthetisch gefabriceerde mineralen te slikken (welke meer bindmiddelen, conserveringsmiddelen, kleurmiddelen en vulmiddelen bevatten dan echte mineralen) maar alleen gebruik te maken van NATUURLIJKE mineralen. Deze mineralen zijn vandaag voor een paar tientjes per kilo (waar u voor een jaar genoeg aan heeft) te kopen bij uw apotheek, drogist of reformwinkel en komen over het algemeen uit mijnen in Oostenrijk, Roemenie, Salt-Lake en De Dode Zee vandaan. Na een aantal van deze produkten op basis van onze criteria onderzocht te hebben bevelen wij op dit moment een tweetal produkten aan genaamd Schindele’s of Neurosan Mineralen. Het produkt is volledig natuurlijk, bevat alle voor uw lichaam benodigde mineralen en spoorelementen en beschikt over een POSITIEF geladen electromagentisch veld dat ook wel in vakkringen een Verlichte Vortex Matrix genoemd wordt. Wanneer u een meer gedetailleerde uitleg wilt hebben over deze levensprocessen verwijzen wij u naar het boek "De Nieuwe Gezondheidsleer versie 6.0". Natuurlijk blijven wij de leveranciers van deze produkten nauwlettend volgen. Wanneer het produkt immers niet meer aan onze standaards voldoet worden onze lezers hier direct over geinformeerd. De vraag die u zichzelf tot slot dient te stellen is of u vandaag de hele dag 100% GELUKKIG en GEZOND bent geweest.

Wanneer dit niet het geval is wordt het tijd om te veranderen. Mensen die immers niet op tijd veranderen blijven immers geloven dat de zon om de aarde draait, de aarde plat is, de mens nooit de maan kan bereiken, pokken, pest, cholera, TBC, Spaanse griep, reuma, kanker, hart en vaatziekten, AIDS etc. ongeneeselijke ziekten zijn. Niet tijdig veranderen is dus uit vrije wil kiezen om ONGELUKKIG en ONGEZOND te blijven.

Voor hen die nog steeds denken dat er in hun leven niets ten goede zal veranderen verwijzen wij naar de boeken over Socrates, Plato, Galileo, Copernicus, Marie Curie, Joseph Lagrange, Nikola Tesla, Max Planck, James Maxwell, Louis Pasteur, Albert Einstein etc. Al deze mensen werden in hun begin jaren in het geheel niet geloofd. Vandaag werkt er geen overheid, ziekenhuis, bedrijf of huisgezin meer zonder de innovatieve ideeen, concepten en technologien van deze uitvinders. De vraag die u zich dan ook vandaag dient te stellen is of u uw zuurverdiende geld in oude achterhaalde kennis, wetenschap en produkten wilt steken of in nieuwe kennis ofwel uw toekomst wilt investeren. Voor meer informatie over de huidige staat van de medische wereld verwijzen wij u wederom naar het boek "De Nieuwe Gezondheidsleer versie 6.0". Wanneer u vandaag natuurlijk volledig gelukkig en gezond bent hoeft u natuurlijk niets te veranderen.


4.7 8 MAANDEN NAAR EEN OPTIMALE LICHAMELIJKE GEZONDHEID

Acht maanden naar optimale fysieke gezondheid is gekozen omdat al onze lichaamcellen (behalve hersenen) zich iedere acht maanden volledig vernieuwen. Er zijn zelfs mensen die beweren dat ons gehele fysieke lichaam in acht jaar geheel vernieuwd wordt (4 overgangen). Wanneer iemand die ziek is dus voldoende LEVENSMIDDELEN tot zich zou nemen is de kans zeer groot dat u zich na acht maanden als herboren zult voelen. Dit herboren voelen is natuurlijk vooral het geval voor hen die nog in fase 1 en 2 verkeren en niet zoals de vele mensen die zich in fase 3 hebben laten behandelen door zeer ZURE chemische middelen en/of zware chirurgische ingrepen waarbij organen of delen van organen zijn weggesneden of weggebrand. Voor hen is nog alleen van belang dat zij de weg volgen waar zij volledig in geloven.

Natuurlijk helpt het dat u tijdens dit genezingsproces de consumptie van zure voedingsmiddelen zoals sigaretten, koffie, alcohol, koolzuur houdende frisdranken, witte suiker en deeg produkten en BSE vlees tijdelijk laat staan totdat uw ZUURGRAAD weer in een BASISCHE waarde veranderd welke pH 7.0 of hoger is staan. Deze verandering kunt u simpelweg meten door uw ochtend (voor ontbijt), middag (voor lunch) en avond (voor diner) urine te meten met een pH staafje welke bij iedere apotheek te krijgen zijn voor F.10-20 per honderd stuks. Doop trouwens deze staafjes eens in uw koffie, thee, wijn, bier, cola, 7-Up etc. U zult schrikken van het resultaat. Wat wij mensen echter vergeten zijn is dagelijkse kost voor iedere boer in Nederland. Deze houdt exact de ZUURtegraad van zijn grond, vee en gewas bij van dag tot dag. Ongezonde gewassen en veestapel produceren immers minder en zijn nagenoeg onverkoopbaar op de markt. De mens gedijt het best bij +/- pH 7.0. Het is maar dat u het weet.

Tot slot is het tijdstip van inname van deze mineralen van belang. Behalve het feit dat de menselijke cellen zich in een periode van 8 maanden volledig vernieuwen worden tijdens uw slaap ook de nodige reparaties en herstelwerkzaamheden verricht. De slaap duurt bij de meeste mensen gemiddeld 8 uur. Wanneer we de natuur zouden volgen zou u naar bed gaan wanneer het donker is en opstaan wanneer het weer licht wordt. Om praktische redenen gaan wij er echter van uit dat u tussen 21:00-23:00 uur naar bed gaat en tussen 05:00 en 08:00 weer opstaat. Het lichaam weet van nature dat dit het tijdstip is waarop alle reparatie werkzaamheden plaatsvinden. Wanneer iemand ziek is, is het dus van groot belang om het lichaam hierbij een handje te helpen. Wij adviseren daarom ook iedereen de mineralen (1 kleine theelepel per dag) tussen 21:00-23:00 met een groot glas water in te nemen. Het liefst twee uur na uw laatste maaltijd.

Natuurlijk is het verstandig om gedurende dag 2 liter water te drinken. De positief geladen mineralen en spoorelementen voeden immers niet alleen uw lichaam met levensenergie maar lossen tevens de afvalstoffen op die zich al tientallen jaren in uw lichaam hebben opgehoopt. Het water zorgt ervoor dat deze gifstoffen zo snel mogelijk via uw bloed en zenuwvloeistoffen uiteindelijk via uw huid, longen, urine en ontlasting uitgeschieden worden. Doet u dit niet dan krijgt u te maken met TIJDELIJKE ontgiftings verschijnselen zoals een opgeblazen gevoel, zweten, hoofdpijn, meer stress of depressie, rode ogen (bij het tegelijkertijd drinken van teveel alcohol), versnelde hartslag, zure urine, zwarte ontlasting etc.Dit zijn geen zaken om u zorgen over te maken aangezien dit juist een teken is dat uw lichaam langzaam het gif aan het afvoeren is dat al zovele jaren uw leven letterlijk verzuurt. Binnen 1-2 weken zijn deze verschijnselen voorbij en gaat u zich steeds beter voelen.


4.8 DE DOSERING

Zoals u hierboven gezien heeft is het verstandig om rustig en geduldig te beginnen met een KLEINE theelepel voor het slapen gaan te beginnen.De kosten per dag bedragen dan ongeveer 10 cent. Na twee weken wanneer de eerste ontgifting heeft plaatsgevonden verhoogt u ZO NODIG de dosering naar twee theelepels per dag. Natuurlijk neemt u uiteindelijk de theelepels in wanneer dit voor uw gevoel (1ste seconde) het beste voelt. Na verloop van tijd zult u immers merken dat 1 theelepel voor het slapen gaan u teveel energie geeft en dit is natuurlijk minder bevorderend voor de nachtrust. Wij zien dan ook veel mensen die na 2-4 weken de theelepels niet meer voor het slapen gaan maar juist in de ochtend en middag innemen. Deze dosering wisselt u af met 1 maand innemen en 1 week rust totdat de acht maanden voorbij zijn. Rustig aan is hierbij van belang. De gifstoffen die u immers al 30-40-50-60-70 jaar heeft opgebouwd dienen immers rustig en gelijkmatig afgevoerd te worden.


4.9 WAAROM ZIJN ONZE BOSSEN ZIEK

In de afgelopen jaren hebben wij veel in bossen rondgelopen. Wat hierbij opvalt is dat er in de afgelopen tien jaar steeds meer schimmel en kanker vorming (zwarte plekken) voorkomt. De oude wetenschappers wijden dit aan de zure regen. De nieuwe wetenschappers weten beter. Deze weten dat stervende bossen en zieke dieren (zoals BSE) voortkomen uit een combinatie van:

 1. Demineralisering van onze landbouw, tuinbouw, veeteelt en bosgronden (pH < 7.0).
 2. Onnatuurlijke electromagnetische straling (pH < 7.0).
 3. Zure chemische en zware metalen regen (pH < 7.0).

Waanneer een boswachter de moeite zou nemen om 1 hectare bos te mineraliseren, vrij te maken van onnatuurlijke electromagnetische straling (Sterrenwacht Westerbork) dan nemen wij de zure regen op de koop toe. Dit kleine stukje bos zal als voorbeeld dienen voor de volgende generatie. Een goed voorbeeld van Staatsbosbeheer in Nederland doet immers altijd goed volgen.


4.10 MINERALEN EN SPOORELEMENTEN ALS SUPERGELEIDERS

De werkzame mineralen en spoorelementen produkten die wij de afgelopen jaren onderzocht hebben, hebben een aantal zaken gemeen:

 1. Zij bevatten een zeer hoog gehalte aan Natuurlijk Kiezelzuur SiO2. Behalve het feit dat kiezelzuur de opname en verwerking van zuurstof in al uw lichaamscellen ten goede komt, celveroudering tegengaat, spieren en gewrichten soepel houdt, de huid een soepele en jeugdige verschijning geeft en de stofwisseling bevorderd waardoor diaree en obstipatie tot het verleden behoren heeft het ook nog een andere wetenschappelijke kant. Kiezelzuur zorgt voor soepele slagaders en is een van de belangrijkste mineralen om Hart en Vaatziekten te voorkomen. Tevens wordt Kiezelzuur (zand) in combinatie met Natuurlijk Aluminiumoxide Al2O2 in uw lichaam gebruikt als supergeleider van al uw zenuw impulsen ofwel het communicatie systeem van uw lichaam. Het mag duidelijk zijn dat wanneer dit communicatie systeem (door verkramping) niet meer optimaal werkt uw organen niet meer tijdig de juiste impulsen krijgen om hun werk te doen. In de computerindustrie wordt deze wetenschap al jarenlang gebruikt in de vorm van Microchips. Deze microchips bestaan voor het grootste gedeelte uit kiezelzuur en aluminiumoxide. Hoe zuiverder deze mineralen zijn hoe sneller de verbindingen en berekeningen (aantal instructies per seconde) uitgevoerd kunnen worden. Bedrijven zoals IBM, Intel, Texas Instruments en AMD maken al tientallen jaren van deze natuurlijke wijsheid gebruik. Een teveel aan Aluminiumoxide wordt door Kiezelzuur geneutraliseerd hetgeen de ziekte van Alzheimer tegengaat. Door nu de natuurlijke balans van Kiezelzuur en Aluminiumoxide in uw lichaam te herstellen herteld u dus ook de communicatie tussen uw hersenen en organen. Besef goed dat verkramping niet allen uw zenuw- maar ook uw bloedbanen tussen uw hersenen en de rest van uw lichaam afknellen. Vooral ouderen hebben een chronisch tekort aan Kiezelzuur.
  De optimale combinatie kiezelzuur en aluminiumoxide heeft trouwens ook nog een zeer belangrijke nevenfuctie. Door de supergeleidings eigenschappen worden negatieve electromagnetische golven van Radar, Hoogspanningskabels, TV, PC, Digitale Telefoon, GSM etc. zeer snel weer uit uw lichaam afgevoerd. Deze moderne pest maakt op dit moment al teveel slachtoffers in deze moderne wereld waar wij onszelf dag en nacht omringen met negatieve straling die niet alleen onze nachtrust maar ook onze werkdag verzieken.
 2. Zij bevatten in natuurlijke optimale verhoudingen: 
  1. Natuurlijk Kaliumoxide K2O welke de doorbloeding van de (hart)spieren regelt, onze bloeddruk op peil houdt en het overtollige water afvoert hetgeen de mensen die vandaag een of ander dieet volgen wel zal aanspreken. 
  2. Natuurlijk Calciumoxide CaO welke van groot belang is voor sterke botten, tanden, bindweefsel en spiergroei. Tevens is calcium verantwoordelijk voor een regelmatige hartslag en het verzenden van zenuw impulsen. Een gebrek aan natuurlijk calcium veroorzaakt al snel tijdens de menstruatie en overgang bij man en vrouw gevoelens van nervositeit, slapeloosheid en vroegtijdige veroudering. 
  3. Natuurlijk Magnesiumoxide MgO welke de hartslag reguleert, spierverkrampingen voorkomt, bloedstolsel en trombose tegengaat, celgroei stimuleert en rustgevend op de zenuwen werkt. Tevens verlaagt het hoge bloeddruk, stabiliseert het de pH waarde op 7.0. en helpt het nierstenen op te lossen. 
  4. Natuurlijk IJzeroxide Fe2O3 welke ervoor zorgt dat het bloed over voldoende zuurstof beschikt. Een gebrek aan ijzer maakt lusteloos, moe, slap en meer toegankelijk voor virussen, bacterien en schimmels.Vooral vrouwen die nog menstrueren (veel bloed verliezen) hebben hier problemen mee. Maar ook mannen die teveel zaadcellen verliezen kunnen hierover meepraten. 
  5. Natuurlijk Chroom Cr welke de bloeddruk verminderd, bloedvaten verwijderd en tevens de vet- en suikerspiegel reguleert. 
  6. Natuurlijk Zink Zu welke de stofwisseling stimuleert, cellen versterkt, haaruitval tegengaat en tevens de immuniteit tegen virussen, bacterien en schimmels versterkt.
  7. Natuurlijk Borium B welke verantwoordelijk is voor de opname van calcium in uw beenderen. Zonder Borium kunt u zoveel calcium slikken als uw wilt zonder dat dit enig effect heeft voor uw lichaam. Volgens een onderzoek van het Ministerie van Landbouw in de U.S.A. zorgt Borium ervoor dat vrouwen na de overgang 40% minder calcium, 33% magnesium en een paar procent minder Fosfor verliezen door hun urine. 
  8. Natuurlijk Koper Cu welke verantwoordelijk is voor de formatie van beenderen, hemoglobine, rode bloedlichaampjes en werkt mee aan genezings processen, energie produktie en haar- en huidkleur. Een van de eerste kenmerken van een koper tekort is Osteoporose. 
  9. Molybdeen Mo welke in zeer kleine hoeveelheden nodig is voor stikstof gebruik. Een te lage inname van Molybdeem geeft mond en tandvlees problemen en is de medeveroorzaker van kanker. Fosfor Ph welke verantwoordelijk is voor de opbouw van botten, tanden, celgroei, samentrekken van de hartspier en nierfunctie. Het assisteert tevens in het gebruik van vitaminen en de conversie van voedsel in energie.
 3. Wanneer we hierbij de tekorten aan de overige essentiele mineralen en spoorelementen optellen zoals Mangaan Mn, Kobalt Co, Natrium Na, Nikkel N, Vanadium V, Stikstof KI, Selenium, Zwavel etc. gaat het wel heel erg fout met uw gezondheid. Zeker wanneer u vandaag bezig bent met moderne chemische afval dieeten welke u letterlijk verhongeren en u alle niet werkzame mineralen en vitaminen voorschotelen die u maar kunt bedenken. Nee het wordt weer tijd om naar de natuur te luisteren. Niet in onze laboratoria maar alleen in de natuur worden immers de meest optimale combinaties van mineralen en spoorelementen samengesteld.

Voor hen die nog steeds niet geloven dat de natuur beter werk doet dan een laboratorium waar men nog niet eens in staat is een graankorrel na te maken de volgende uitdaging. Strooi eens voor vier weken lang 1/8 theelepel per dag van het door u vandaag gebruikte produkt bij een plant. Strooi hierna dezelfde hoeveelheid of Neurosan mineralen bij een vergelijkbare plant en zie wat het verschil is. Wij hebben het uitgetest op planten, bomen en kippen met uitermate interessante resultaten.

Sinds 1985 worden Schindele’s mineralen voor menselijke consumptie in Oostenrijk, Zwitserland en Oostenrijk gebruikt met de volgende resultaten. Het hiernavolgende is gebaseerd op de brieven die de heer Schindele de afgelopen jaren heeft mogen ontvangen van diverse consumenten en wetenschappelijk onderzoek van diverse artsen: Verbetering bij Haren, Huid, Nagels, Menstruatieklachten, Reuma, Migraine, Suikerziekte, Stofwisselingsziekten, Tandvleesontstekingen, Winderigheid, Stress, Potentieproblemen, Doorbloeding, Leverkwalen, Exceem, Heup en Ruggewrichten, Blaasklachten, Hartkloppingen, Depressie, Overspannenheid, Cholosterol, Neusbloeden, Opgezwollen vingers, Wallen Onder De Ogen, Chronische Vermoeidheid, Honger, Stress, Brandend Maagzuur, Misselijkheid, Concentratie stoornissen, Gewrichtspijn, Geheugen, Beenvliesontsteking, Arthrose, Spijsvertering, Maag en Darmproblemen, Slapeloosheid, Zenuwaandoeningen, Haargroeiproblemen, Hoge Bloeddruk, Ischias, Jicht, Helen van botbreuken, Rimpels, Stralingsletsel etc.

Innemen of niet innemen dat is de vraag! Hoe snel wilt u herstellen?


4.11 NATUURLIJK AFVALLEN IS SLIM

Natuurlijk heeft iedereen voor het volgende jaar goede voornemens. Naast het stoppen met roken en drinken staat vermageren zeker in de top 3. Wanneer vermageren verhongeren betekent zouden wij u dit ten strengste willen afraden. Bijna alle afval en slankheids produkten bevatten nagenoeg geen natuurlijke mineralen en vitaminen etc. Het gevolg is dat hoe slanker u wordt des te zieker u zich gaat voelen. Na wederom honderden guldens verloren te hebben besluit u om het volgende geldverslindende slankheids (verhonger) produkt te proberen of om eerst uw mineralen en spoorelementen voorraad in balans te brengen. De keus in 2001 is aan U!


Hoofdstuk 5: DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE

Nadat u de eerste resultaten heeft geboekt tijdens het gebruik van Schindele’s of Neurosan mineralen is het tijd om u mee te nemen naar de wereld van oorzaak en gevolg. Dit is van groot belang omdat permanente fysieke ofwel lichamelijke genezing zonder geestelijke genezing onmogelijk is in deze wereld. In de fysieke wereld zijn we immers de hele dag bezig met symptoom bestrijding in de vorm van pillen, poeders, therapieen, operaties etc. in zowel de reguliere als alternatieve gezondheidszorg.

Hoewel deze onze pijn en ellende even kunnen onderdrukken blijft de oorzaak echter bestaan. Hierdoor zijn vandaag honderd duizenden mensen in Nederland genoodzaakt tot aan hun dood bepaalde medicijnen te slikken. Het gevolg van deze slikkerij en andere medische ingrepen is niet alleen een torenhoge rekening aan bijverschijnselen waarvoor nog meer onderdrukkers ofwel medicijnen geslikt moeten worden maar ook de toenemende wachtlijsten in onze ziekenhuizen en de dramatische stijging van het ziekteverzuim onder het verzorgend personeel.


5.1 ARTSEN EN OVERHEID AAN HET WOORD

Wanneer wij de rapporten van het CBS, GGD, GAK, RIVM, STG en Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogen geloven stevent Nederland af op een regelrechte ramp, waarbij nog meer kwantitatief geld in een bodemloze put gooien (Minister Els Borst) geen enkele uitwerking zal hebben op de kwaliteit van uw leven. Vandaag leggen dan ook een groot aantal huisartsen, chirurgen en verzorgend personeel het bijltje erbij neer. Het kan zo niet langer roepen zij al jaren tegen dovemans ofwel overheids oren die als reactie alleen nog maar meer gemeenschapsgeld in een zwart gat storten zonder enig resultaat. Het is daarom tijd om het roer drastisch om te gooien of zoals wij al vaker in onze nieuwsbrieven gezegd hebben van bewustzijn ofwel concept te veranderen. Zonder deze bewustzijnsverandering zal het Zorgschip Nederland als een Titanic ten onder gaan. Vandaag hebben we nog net niet de ijsberg geraakt maar we stevenen er wel recht op af.

Centraal bij deze bewustzijnsverandering is het besef dat gezondheid niet uiterlijk gekocht kan worden maar alleen innerlijk kan groeien door zelfanalyse en de daaruit resulterende positieve verandering in woorden, daden en gedachten. Hiermee willen we zeggen dat alle uiterlijke zaken in zowel de reguliere als alternatieve gezondheids sectoren maar tijdelijke lapmiddeltjes ofwel symptoom bestrijders zijn die geen enkel fundament kennen voor de mens als gelukkig en gezond wezen. Wanneer u zonder innerlijk te veranderen immers stopt met deze middeltjes en therapien valt u binnen een paar dagen weer terug in uw oude pijn en ellende cyclus. U heeft dus geen andere keus dan maar te leren leven met uw pijn en ellende of de bijverschijnselen, wachtlijsten en ziekteverzuim zou u denken.

Met deze conclusie heeft u het echter bij het verkeerde eind. Er is immers een andere weg. Een weg voor mensen die net zoals hun behandelend artsen vandaag voor de keus staan om met de Titanic geheel volgens de regels ten onder te gaan of voor uw eigen gezondheid en geluk te kiezen en de verantwoordelijkheid over uw eigen leven niet meer geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan goedwillende mensen die vandaag ook niet meer weten waar ze aan toe zijn laat staan het tij nog te kunnen keren. Met het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor uw leven bedoelen wij echter niet dat u vanaf vandaag maar zelf gaat experimenteren met medicijnen en alternatieve middeltjes op basis van onduidelijke informatie op bijvoorbeeld het Internet. Nee dit raden wij af. Hoewel Internet vandaag een schat aan informatie bevat blijft het door gebrek aan een nieuwe bewuste medische (eind)redactie vaak bij het zoeken van een speld in een hooiberg. Wij praten hier dus niet over het vervangen van het ene uiterlijke middeltje door het andere uiterlijk middeltje of therapie maar over het toevoegen van een geheel nieuw dimensie aan de huidige gezondheidszorg die u nog gezonder en gelukkiger zal maken.

Tijdens het lezen van het begin van dit handboek heeft u al met deze nieuw dimensie in al haar facetten kennis kunnen maken. De conclusie van 16 jaar onderzoek was dat:

ALLE ZIEKTEN VEROORZAAKT WORDEN DOOR NEGATIEVE WOORDEN, DADEN EN GEDACHTEN OVER UZELF EN ANDERE MENSEN EN HET HIERUIT RESULTERENDE ONVERWERKTE VERLEDEN

Deze conclusie kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Zij die immers de afgelopen jaren de moeite hadden genomen de werken van onze Nobelprijswinnaars te lezen zouden eveneens tot deze conclusie zijn gekomen. Zo ook Albert Einstein die het volgende wist te melden: Wanneer je problemen op het ene bewustzijnsniveau niet kan oplossen dan moet je eerst van bewustzijnsniveau veranderen om de oplossing van het probleem te vinden.

Albert Einstein vat in een regel samen wat vandaag het dilemma is van onze huidige gezondheidszorg. Nog teveel artsen en overheidsambtenaren proberen nieuwe problemen nog met een oud bewustzijn op te lossen. Het gevolg is dat steeds meer artsen en overheidsfunctionarissen in een overspannen toestand op hun werk in kringetjes om elkaar heen draaien. Het zijn vandaag dus niet alleen meer de patienten die de dupe van ons verouderde overheidbeleid zijn maar ook de uitvoerders van dit totaal blinde beleid wat gestoeld is op een bewustzijn ofwel concepten en inzichten van meer dan 100 jaar geleden. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de overheid haar functie als beschermer weer in ere hersteld door het voorbeeld van een nieuw bewustzijn te geven en uit te dragen.


5.2 DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING

Hoewel vandaag al duizenden artsen bezig zijn om het bewustzijn in hun praktijk te veranderen en honderdduizenden andere wetenschappers bovenstaande conclusie onderbouwd hebben in hun werken en publicaties zullen nog een groot aantal mensen het onderstaande met grote twijfel lezen. Dit zijn dan wel de mensen die dit handboek wel zullen lezen maar niet in praktijk zullen brengen. Zij die dit echter wel gaan doen zien zullen al snel een grote verandering in zowel hun lichamelijke als geestelijk gezondheid ontdekken. Door deze positieve verandering is hun vertrouwen, geloof en overgave in deze meer bewuste manier van gezondheidszorg drastisch toegenomen. Hadden zij eerst nog maar 10% vertrouwen. Vandaag is dit al vaak gestegen naar 25-50% of zelfs meer geloof en vertrouwen in de onderstaande methoden en technieken. Zij die nog steeds twijfelen kunnen wij alleen maar zeggen. Alles is goed zolang u zich er maar gelukkig en gezond bij voelt. Zo niet dan wordt het toch tijd om uw woorden in daden om te zetten!

Toch willen wij u vooraf wel even waarschuwen voordat u met het toepassen van deze nieuw bewuste methoden en technieken begint. Het onderstaande is geen spelletje maar een zeer serieuze aangelegenheid, ja sommige mensen zeggen wel eens het verschil tussen leven en dood. Het is dan ook zaak om het onderstaande in alle rust te bestuderen en in de praktijk stipt volgens de aanwijzingen toe te passen. Hoe meer u zich afstemt op deze zaken qua tijd en ruimte hoe beter het resultaat zal zijn. Hoe minder u dit doet door bijvoorbeeld uzelf nog helemaal met koffie, alcohol, vlees, suiker en drugs vol te gooien, hoe lager het resultaat zal zijn.


5.3 METHODEN EN TECHNIEKEN VAN EEN NIEUW BEWUSTZIJN

Goed voor hen die zichzelf 1 maand het voordeel van de twijfel hebben gegeven aangaande het gebruik van Schindele’s of Neurosan Mineralen het volgende verzoek. Probeer het nu eens op geestelijk vlak ofwel het vlak der positieve woorden, daden en vooral gedachten. Zij die 1 maand van onderstaande methoden en technieken gebruik zullen maken zullen aan den lijve ondervinden hoe het is nog gezonder en gelukkiger te worden zonder ook maar een extra pilletje, poeder, therapie of operatie in te nemen of ondergaan. Wanneer u na deze proefmaand ook nog eens zou besluiten om dit een normaal onderdeel van uw leven te maken dan zult u daadwerkelijk merken dat de wonderen de wereld nog niet uitzijn.

Wat moet u doen zult u zich inmiddels zijn gaan afvragen. Dat is heel simpel. U leest allereerst onderstaande eens rustig door en schrijft achter de 27 geestelijke stress veroorzakers en oplossers hoeveel tijd u hieraan in woorden, daden en gedachten per dag besteed. Hierbij is het wel zaak om 100% eerlijk tegen uzelf te zijn want anders heeft onderstaande geen enkele zin.Voor hen die deze levensstudie echt serieus nemen raden wij aan een ROOD boekje te kopen en naast de tijd ook daadwerkelijk twee keer per dag (bijvoorbeeld direct na het opstaan en vlak voor het slapen gaan) alle NEGATIEVE gedachten van de afgelopen dag uitvoerig op te schrijven. Nee de positieve gedachten hoeven niet omdat deze al positief zijn dus voor geluk en gezondheid zorgen. Zij die heel eerlijk tegen zichzelf zijn zullen merken dat zij in hun woorden, daden maar vooral in hun GEDACHTEN in het begin zeer negatief over zichzelf en andere mensen zijn. Het is in het begin dan ook heel normaal dat u 80-90% negatieve gedachten heeft en maar 10-20% positieve gedachten. En hiermee bedoelen we ook emotionele reactieve gedachten zoals oordelen, veroordelen dus ik ben de beste of ik ben de slechtste etc.

Vooral uw gedachten zijn in uw persoonlijke levens ofwel waarheidsboek van belang omdat al uw daden en woorden uit uw gedachten voortvloeien. Iemand die immers alleen maar positieve gedachten heeft over alles en iedereen zal ook nooit negatieve daden en woorden doen en zeggen. Hoewel u in het begin erg van uw gedachten zult schrikken zult u al snel merken dat de verhoudingen steeds meer naar de positieve kant opschuiven. Het gevolg is dat u van uw twee levensboeken er EEN maakt. De meeste mensen schrijven immers twee boeken in hun leven. Het eerste boek van hun woorden en daden dat vaak vol met leugens en illusies staat en het tweede boek van hun gedachten dat hun enige persoonlijke waarheid in dit leven vertegenwoordigd. In dit leven is het echter de bedoeling dat deze twee boeken samensmelten tot een boek. En aangezien de meeste mensen zich schamen voor hun boek der gedachten en dit camoufleren met het boek der woorden en daden (schone schijn) kunt u begrijpen dat het de hoogste tijd wordt dat u stopt met tegen uzelf en anderen te liegen. Hierdoor schept u in dit leven niet alleen een boek over uzelf maar bent onder druk van uw eigen geweten genoodzaakt om uw negatieve woorden, daden en gedachten om te zetten in positieve woorden, daden en gedachten ofwel energie. Zij die dit niet doen zullen hun hele leven lang door het ontkennen en onderdrukken van en vluchten voor hun eigen waarheid der gedachten in heden en verleden tot aan hun fysieke dood in meer of mindere mate ziek en ongelukkig blijven. Alleen zij die naar eer en geweten hun problemen van heden en verleden (h)erkennen en oplossen zullen zich stapje voor stapje bevrijden van deze aardse pijn en ellende. Zij die hier niet de 100% verantwoordelijkheid voor zullen nemen blijven andere goedwillende mensen opzadelen met hun eigen zorgen, pijn en ellende zonder dat zij hier ook maar een haar beter van worden.


5.4 DE 27 GEESTELIJKE STRESS VEROORZAKERS EN OPLOSSERS

GEESTELIJKE GEESTELIJKE

STRESS VEROORZAKERS STRESS ELIMINATORS

(VERDICHTING/ANGST/OBSESSIES) (VERLICHTING/LIEFDE)

ZIEKTE EN ONGELUK GEZONDHEID EN GELUK

1. Egoisme en Hoogmoed 1. Liefde en Dienstbaarheid

2. Woede en haat 2. Vergeving en Barmhartigheid

3. Zelfzucht 3. Onbaatzuchtigheid

4. IJdelheid 4. Eenvoud

5. Heerszucht 5. Samenwerking

6. Eigenliefde 6. Naastenliefde

7. Jaloezie 7. Tevredenheid

8. Vloeken 8. Niet vloeken

9. Woeker 9. Vrijgevigheid

10. Liegen en bedrog < LICHAAM| ZIEL> 10. Waarheid en eerlijkheid

11. Diefstal 11. Eerlijke broodwinning

12. Liefdeloosheid 12. Liefdevol

13. (zelf)Moordlust 13. Genade

14. Geilheid en ontucht 14. Reinheid

15. Echtbreuk en hoererij 15. Kuisheid

16. Vraat, Drank en Drugs zucht 16. Zuiverheid en Matigheid

17. Kwaadsprekerij en (ver)oordelen 17. Positiviteit

18. Ongeloof en wantrouwen 18. Geloof en vertrouwen

19. Eigenwijsheid 19. Eenheids Gehoorzaamheid

20. Onwetendheid en minderwaardigheid 20. Inzicht en erkenning

21. Onrust 21. Innerlijke rust en geduld

22. Chaos 22. Orde en evenwicht

23. Verstrooiing 23. Richting en Concentratie

24. Traagheid en ledigheid 24. Positieve activiteit

25. Woorden 25. Daden en Gedachten

26. Meerdere geloven 26. Een Eenheid

27. Vervreemding van de Eenheid 27. Eenheidsbewustzijn

Nu zullen een aantal lezers onder u direct opmerken dat zij dit rijtje al eens eerder ergens gezien hebben. Dit klopt. De waarheid blijft immers altijd EEN en dezelfde alleen de leugens kennen miljarden gezichten.


5.5 EGOISME DE OORZAAK VAN ALLE ZIEKTEN EN ONGELUK

Uit egoisme/hoogmoed, woede en haat komen eigenlijke alle andere hierboven genoemde geestelijke stress/allergie veroorzakers voort. Zelfzucht, heerszucht, eigenliefde, nijd, afgunst, woeker, bedrog, diefstal, roof, moord, traagheid om het goede te doen, minderwaardigheid t.o.v. een ander, ontucht, hoererij en vervreemding van de Eenheid hebben allemaal te maken met eer, EGO en het beter of minder willen zijn dan anderen ten kosten van uzelf of uw naasten. Voor alle duidelijkheid: met liefde wordt bedoeld het soort warme, onbaatzuchtige en vergevende liefde die de meeste ouders voor hun kinderen hebben en absoluut niet de liefde zoals we tegenwoordig in de wereld der volwassenen onder elkaar tegenkomen. Met echtbreuk worden alleen die huwelijken bedoeld die uit het hart c.q. in de geest gesloten zijn en niet die huwelijken welke aangegaan zijn op basis van geld, status, macht, geilheid en ontucht. Deze laatste mensen zijn immers nooit echt (innerlijke) getrouwd geweest. We weten allemaal waartoe dit kan leiden. Een constante ontkenning, onderdrukking en vlucht voor uzelf en uw medemens om maar niet geconfronteerd te worden met de door uzelf veroorzaakte pijn en ellende. Want hoe goed of slecht iemand ook mag zijn iedereen beschikt over een hart en geweten. En juist dit hart en geweten blijven u er constant aan herinneren dat er nog zaken zijn die u in uw leven moet rechtzetten voordat u weer helemaal gezond en gelukkig kunt worden. Ontkennen, onderdrukken en vluchten heeft dus geen enkele zin omdat je immers niet voor jezelf kunt vluchten, zelfs niet in de fysieke dood.

Wanneer u echter de symptomen van uw lijden niet meer zou onderdrukken met vlucht- c.q. verdovingsmiddelen maar de oorzaken zou aanpakken zou het al snel beter met u gaan. Voor iedere geestelijke stress veroorzaker is dan ook het oplosmiddelen genoemd. Deze oplosmiddelen zijn uitermate effectief en werken altijd om uw klachten te verminderen en meestal helemaal te verhelpen. Het is immers een wetmatigheid dat je niet ziek en ongelukkig kan worden van positieve woorden, daden en gedachten. Maar zullen vele mensen zeggen het is toch bijna onmogelijk om de steeds terugkomende negatieve gedachten te voorkomen. Met de in dit handboekboek omschreven "Master Stress Techniek" en de in dit hoofdstuk omschreven methoden en technieken kunt u voorgoed een einde maken aan al uw negatieve gedachten.


5.6 AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL UW VERLEDEN ACHTERHAALD U WEL

Kunt u zich voorstellen dat al uw ontkende en onderdrukte negatieve woorden, daden en gedachten in uw ONDERBEWUSTZIJN opgeslagen worden totdat u deze omzet ofwel oplost in positieve woorden, daden en gedachten. De meeste mensen beseffen niet eens dat alles wat zij in hun BEWUSTZIJN zeggen, doen en denken eerst AFGESTEMD wordt met hun onderbewustzijn ofwel de onverwerkte ervaringen uit uw verleden. Zit dit onderbewustzijn nog voor 80-90% vol met negatieve ervaringen dan kunt u begrijpen dat de meeste moderne mensen nogal wat emotioneel, paniekerig, overspannen, depressief (wat allemaal vormen van ontkenning en onderdrukking zijn) zullen reageren op alles wat ze in hun leven tegenkomen. Want alles wat u vandaag tegenkomt en ongeveer lijkt op een onverwerkte negatieve ervaring zal ogenblikkelijk alle stoppen bij een mens doen doorslaan. Zo herhaald de gemiddelde mens duizenden keren dezelfde negatieve ervaringen zonder hier ook maar iets aan te doen.

Het lijkt wel alsof sommige mensen de hele dag in hun verleden lijden en geen stap vooruit komen in hun huidige leven. Ze reageren de hele dag emotioneel (reactief) op hun medemensen, dieren, planten, gebouwen, boeken, films, muziek en herhalen deze reacties keer op keer zonder ook maar een keer OBJECTIEF te vragen WAAROM dit nu eigenlijk gebeurt.

Vandaag is echter het moment aangebroken dat u naast het oplossen van de 27 geestelijke stress factoren ook een einde begint te maken met het steeds maar opnieuw herhalen van negatieve ervaringen uit uw verleden welke dus helemaal niets meer met vandaag te maken hebben. Ja beste mensen wij (ver)oordelen onze medemensen niet o.b.v. objectieve redenen maar nagenoeg alleen om ons eigen onverwerkte verleden.Laten we daarom voor eens en voor altijd duidelijk zijn: Overal waar u anderen de schuld van geeft bent uzelf omdat u nog niet de moed of verantwoordelijkheid heeft genomen om een einde te maken aan deze nog niet opgeloste negatieve ervaringen uit uw verleden. Ze blijven veel mensen maar vechten voor hun Egoistische gelijk terwijl de hele wereld om hen heen veranderd. En zoals u weet wordt er door vechten niets opgelost maar worden de negatieve ervaringen alleen maar versterkt en vaker gedraaid. De CD van uw verleden is immers de populairste CD die we iedere dag opnieuw jaar na jaar opzetten en afdraaien.

Voor de mensen die het bovenstaande als nieuw bewustzijns concept begrijpen wordt het tijd om wat aan deze CD vol pijn en ellende te doen. Hierbij hoeft u niet gelijk in reincarnatie te geloven. In uw huidige leven heeft u over het algemeen nog genoeg om op te lossen. Kijk alleen maar naar de twee verschillende boeken binnen uw huwelijk, relatie, familie, vrienden- en werkkring. Stel u bent 50 jaar, al een keer gescheiden, ruzie met uw kinderen, mensen die u nooit meer wilt zien, gestresst, allergisch voor allerlei zaken en als de ontkenning en onderdrukking echt goed opgestapeld zijn zelfs al enige tijd chronisch ziek. Dit is trouwens maar een voorbeeld. Er zijn trouwens ook evenveel voor de buitenwereld in woorden en daden gelukkig getrouwde mensen die elkaar in gedachten wel kunnen schieten en dat wel 24 uur per dag jaar in jaar uit. Als negatieve gedachten de voorbode van negatieve daden en woorden zijn dan ziet de wereld eruit; Ja, zoals hij er vandaag uitziet.Voor iedereen die wel eens het journaal kijkt of een krant leest en objectief op zijn eigen leven en relaties terugblikt wordt het dus de hoogste tijd om voor een hoger bewustzijn te kiezen. Dat u hierbij door uw HOGERE BEWUSTZIJN ofwel uw geweten, stem uit uw hart, hogere zelf, al, eenheid, god, jezus, boeddha of een engel etc. etc. geholpen wordt maakt niet uit zolang het u maar gelukkiger en beter doet voelen.

HOE MAAKT U EEN EINDE AAN UW ONDERDRUKTE EN ONVERWERKTE VERLEDEN ZONDER HIERVOOR NOG LANGER TE VLUCHTEN

Allereerst maakt u een einde aan uw eigen leugens en illusies door eens goed objectief in de spiegel te kijken. Het RODE boekje heeft u hier de afgelopen maand al flink bij geholpen. En als het goed is bent u ook steeds eerlijker dus objectiever tegen c.q. over uzelf geworden. Met deze waarheidskennis over uzelf gaat u de volgende ronde in. In deze ronde gaat u een methode gebruiken om uw negatieve overwerkte verleden op te lossen.


5.7 7 STAPPEN NAAR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN

 1. Heb 100% vertrouwen, geloof en overgave in de waarheid die u nu middels het RODE boekje over uzelf heeft leren kennen.
 2. Maak de weg naar volledige gezondheid en geluk vrij door de 27 geestelijke stress veroorzakers in woorden, daden en gedachten om te vormen in de 27 geestelijke stress oplossers.
 3. Analyseer iedere negatieve gedachte – met behulp van uw hogere bewustzijn - die bij u opkomt met de vraag: WAAROM denk ik…..
 4. Besef dat U en U alleen verantwoordelijk bent voor al uw woorden, daden en gedachten ofwel ervaringen in heden en verleden.
 5. (H)erken dat U en U alleen alle pijn en ellende in heden en verleden veroorzaakte heeft.
 6. Besef dat sommige mensen op aarde geloven dat u meer dan een leven dus verleden heeft gehad.
 7. Reageer nooit meer reactief dus emotioneel op een plant, dier, mens, boek, film, muziek etc. etc. omdat dit alleen maar met uw onverwerkte negatieve ervaringen uit het verleden te maken heeft.

Ad 1. Zonder geloof ofwel het richten op positieve gedachten c.q. hoger bewustzijn werkt niets in dit universum. Hoe meer geloof, vertrouwen en overgave u in deze methode heeft hoe sneller onderstaande proces zal verlopen.

Ad 2. Zonder het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers krijgt u nooit een volledig ofwel 100% contact met uw hogere bewustzijn.

Ad 3. Na deze vraag gesteld en beantwoord te hebben gekregen in de vorm van boeken, films, intuities, dromen, gesprekken met vreemden die wel uit het niets op u af zijn gekomen kunt u natuurlijk ook de WAAR, WANNEER, HOE, WIE etc. vragen stellen om nog meer duidelijkheid in uw onverwerkte verleden te krijgen. Dit heet het objectiveren van uw ervaring middels zelfanalyse.

Ad 4. Zoals u weet kunt u energie en informatie nooit vernietigen maar alleen transformeren. Vechten tegen negatieve zaken heeft dan ook geen enkele zin. Het is vanaf nu verstandig om alle energie die naar u toekomt in de vorm van materie positief i.p.v. negatief te gebruiken. Net zoals een gulden, hebben ook een mes, vuur, water, lucht, aarde etc. twee gebruiks kanten.

Ad 5. Na het nemen van de 100% verantwoordelijkheid is het zaak om de negatieve gedachten en ervaringen uit uw verleden die u door het stellen van vragen en het vragen om hulp aan uw hogere bewustzijn te zien heeft gekregen niet meer te ontvluchten maar met open vizier te (h)erkennen. Alleen dan zullen deze een voor een voorgoed oplossen en u niet meer overdag en s’nachts in uw dromen (nachtmerries) achtervolgen. Hierna draagt u de opgeloste negatieve ervaring over aan uw hoger bewustzijn (God, Engel, Eenheid etc.) en laat u deze ervaring voor eens en voor altijd los. Vooral dit LOSLATEN is de kern van het verhaal. Zonder loslaten blijft u immers deze negatieve ervaring steeds opnieuw analyseren, objectiveren, erkennen en overdragen totdat u er moedeloos van wordt. Dit gedrag komen wij vaak tegen bij mensen die zichzelf maar niet kunnen vergeven voor hun vroegere negatieve woorden, daden en gedachten. Blijf eraf of u valt wederom in herhaling.

Ad 6. Of dit waar of niet waar is moet u zelf maar met behulp van uw hogere bewustzijn bepalen. Feit blijft dat u alleen maar 100% gelukkig en gezond kunt worden wanneer u uw verleden 100% opgelost heeft. Na verloop van tijd kunt u zich niet eens meer voorstellen dat u aan deze negatieve zaken ooit aandacht heeft besteed in uw leven.

Ad 7. ledere keer wanneer u nu nog steeds reactief emotioneel op iets reageert (angst, obsessies, schuldgevoel etc.) wordt de negatieve ervaring versterkt en blijft deze keer op keer terugkomen. Dit geeft tevens aan dat u de verantwoordelijkheids, zelfanalyse, erkennings, overdracht en loslaten fases van deze negatieve ervaring nog niet 100% doorlopen heeft.

Tot slot moet u beseffen dat dit een volcontinue proces zal zijn totdat uw hele negatieve onderbewustzijn ofwel onderdrukte, onverwerkte verleden opgelost is. Een grote hulp bij dit bewustzijnsontwikkelingsproces is dat u zich op hoog bewuste dus positieve mensen, boeken, films, muziek afstemt hetgeen vooral bij het opstaan en naar bed gaan van uitermate groot belang is om uzelf te richten op de juiste weg naar meer geluk en gezondheid. Besef hierbij dat dit nieuwe bewustzijn vanaf vandaag middels uw positieve gedachten door u uitgezonden zal worden en (on)bewust ontvangen zal worden door hen die nog een steuntje in de rug kunnen gebruiken in dit proces. Heb geduld met deze mensen en luister eens ECHT naar hen zonder ze in de rede te vallen met uw eigen egoistische gedachten.


Hoofdstuk 6: FYSIEKE STRESS/ALLERGIE EN DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER

Voor iedereen die alles geprobeerd heeft om van zijn fysieke stress/allergie en de daarbij behorende vage klachten en symptomen zoals verkrampingsverschijnselen (spierpijn, slechte doorbloeding en zenuwpijn), vermoeidheid, schimmelinfecties, agressie, rugpijn, diarree, buikpijn, hyperventilatie, duizeligheid, hoofdpijn, overgewicht, hoge bloeddruk, gebrek aan eetlust, tandenknarsen, nachtzweten, slapeloosheid, borstpijn, rusteloosheid etc. af te komen is er nu "De Nieuwe Gezondheidsleer". En ja, het is verstandig dat u eerst uw 4D+ huisarts of specialist bezoekt voordat u met deze nieuwe informatie aan de slag gaat. En nee, het is niet verstandig om naast de adviezen van uw arts en de informatie van De Nieuwe Gezondheidsleer ook nog eens andere producten en therapieën te gebruiken omdat dit de ellende alleen maar vergroot en u achterlaat met een lege portemonnee.

Het grootste probleem van fysieke Stress/Allergie is het feit dat wanneer deze situatie te lang voortduurt de (pijn) symptomen door spierverkrampingen steeds meer verergeren en je dan over het algemeen gaat denken dat er meer aan de hand is. Deze verkramping van de spieren als versterker van het ziektebeeld moet niet onderschat worden. Zowel verkramping van uw spieren als een asymmetrische lichaamshouding door kaak, heup en beenlengte problemen zorgen er immers voor dat uw bloedvaten, zenuw- en energiebanen afgekneld kunnen raken. Vooral in de nek-schouderpartij kan dit voor heel vervelende bijverschijnselen zorgen omdat hier de belangrijkste zenuw- energie- en bloedbanen bij elkaar komen en via hele kleine spier- en botopeningen naar uw hersens gaan.

Via een huis-, tuin- en keukenmethode kunt u bij uzelf nagaan of dit ook bij u het geval is wanneer u loopt, ligt of zit. Voel met uw hand of bepaalde plaatsen op uw schouders, nek en gezicht koud aanvoelen. Is dit het geval en komt dit vaak voor dan is er een grote kans dat u aan een chronische spier verkramping en/of verkeerde lichaamshouding lijdt met alle gevolgen vandien. Wanneer je niet over deze zelfkennis beschikt is het dan ook heel normaal dat je bij vage klachten die steeds terugkomen denkt aan hart- en vaatziekten bij stekende pijn in de borst of hoofd aan een beroerte en bij zeurende pijn denkt aan kanker of wat voor vreselijke ziekten dan ook. Het gevolg is dat je in een steeds sterkere negatieve gedachten spiraal terecht komt. Je trekt je dan ook steeds meer in jezelf terug en een donkere kamer met bed wordt je beste vriend.

Om deze negatieve spiraal te doorbreken zegt De Nieuwe Gezondheidsleer dan ook dat eerst de stress, pijn (geheugen), verkrampings, angst, vrees en paniek gerelateerde symptomen zoveel mogelijk weggenomen dienen te worden, alvorens de gemiddelde 3D mens overtuigd raakt van het nut van De Nieuwe Gezondheidsleer en het aanpakken van de daadwerkelijke oorzaak zijnde de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stress veroorzakers en het onverwerkte verleden. Hoewel we bij deze aanpak dus eigenlijk de wereld omdraaien (eerst uiterlijke hulp en dan pas innerlijke hulp) hebben wij in de praktijk gemerkt dat de meeste mensen vandaag eerst uiterlijke resultaten willen zien voordat ze aan innerlijke zaken serieus aandacht gaan besteden. Merkt u echter in uw praktijk dat iemand NU al klaar is voor het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers en het onverwerkte verleden (zie hoofdstuk 5) schroom dan niet om de rest van dit hoofdstuk over te slaan.


HET 7 STAPPEN PLAN

Voor hen die echter nog niet geloven dat alles allereerst een innerlijke oorzaak heeft is een simpel zeven-stappenplan ontwikkeld binnen de hierboven genoemde selectie- en waarderingscriteria op basis van voor iedereen beschikbare en verifieerbare Internet en UniNet informatie. Bij stap 1 worden lichaam en geest tot rust gebracht. Stap 2 minimaliseert, neutraliseert of elimineert in volgorde van giftigheid de 7 massa stressveroorzakers. Hierna gaan we bij stap 3 ontgifting, energieherstel, regeneratie en optimalisatie over tot de reconstructie van uw lichaam. Tot slot zijn er de innerlijke stappen; 4 bandbreedte extensie c.q. frequentie verhoging, 5 bandbreedte synchronisatie, 6 bandbreedte c.q. dimensie migratie en 7 eenheids fusie die te maken hebben met het individuele en collectieve samenspel van alle opeenvolgende verdichte en verlichte bandbreedtes om tot de eenheid te komen. De stappen 4 t/m 7 worden uitgebreid behandeld in de delen 2 en 3 van de grote bewustzijnsverandering. Met de eerste drie stappen kan iedereen vandaag al beginnen, zie Hoofdstuk 6.1 en verder.

Het is bij deze drie stappen niet eens belangrijk dat u de juiste volgorde aanhoudt. Aangezien alle kleine beetjes helpen is het belangrijker dat je NU begint dan dat je wacht totdat je alles perfect voor elkaar hebt. Iedere dag met minder stress/allergie is immers mooi meegenomen. Alleen als de stappen 1 en 2 voor u geresulteerd hebben in minder stress dan raden wij u aan de optimalisatie van stap 3 te beginnen. Voor deze optimalisatie moet u zich eerst uitermate goed laten voorlichten door hierin gespecialiseerde Bewustzijns Verzorgers en 4D+ artsen waarna u met deze specialisten een gemeenschappelijk plan van aanpak opstelt. Ga hier dus absoluut nooit zelf experimenteren. De uitdrukking baat het niet dan schaad het niet is hier dus niet op zijn plaats.

Bij een verkeerde (verdichte) aanpak zonder professionele begeleiding kan het middel erger zijn dan de kwaal. De hierop volgende 4 geestelijke stappen zijn alleen voor hen die de eerste 3 stappen succesvol hebben doorlopen. Het heeft dus absoluut geen zin om met stap 4 te beginnen voordat je alle voorgaande stappen fundamenteel in de praktijk hebt doorlopen. Het even snel doorlopen van de eerste 3 stappen om dan maar snel met no. 4 te kunnen beginnen levert geen enkel resultaat op en heeft dan ook absoluut geen zin. Dit komt door het simpele feit dat je door je materie gerichte geloof, lichamelijke polariteits onevenwichtigheid en lage bandbreedte frequentie nog niet in staat bent de volgende stappen te begrijpen laat staan succesvol toe te passen.

Als we de onderzoeken erop naslaan mag u bij de eerste drie stappen binnen 1 - 4 weken al een spectaculair resultaat verwachten die een einde maakt aan volksvijand nummer 1 genaamd fysieke Stress/Allergie. Besef echter wel dat alle fysiek gerichte methoden blijven werken zolang je het product blijft slikken en/of de therapie blijft toepassen. Alleen het oplossen van de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stress veroorzakers en het onverwerkte verleden (zie hoofdstuk 5) kan de oorzaken voor eens en voor altijd verhelpen. De hieronder omschreven informatie mag niet gebruikt worden door zwangere vrouwen, epileptici, mensen die een electronisch implantaat hebben zoals een pacemaker of mensen waarbij de huisarts of specialist ontraad van deze informatie gebruik te maken.


6.1. STAP 1: HET TOT RUST BRENGEN VAN UW FYSIEKE BANDBREEDTE LICHAAM

In deze fase gaan we ervan uit dat de meeste mensen alleen in een situatie van evenwicht en rust in staat zijn veranderingen door te voeren in zijn of haar leven. Deze situatie is het eenvoudigst te bereiken door gebruik te maken van natuurlijke preparaten. Voor de bestrijding van de basis fysieke stress-symptomen zoals verkramping, spierpijn, diarree, buikpijn, duizeligheid, hoofdpijn, agressie, angstaanvallen, slapeloosheid, borstpijn, zweten, rusteloosheid etc. blijkt het natuurproduct Kava Kava de beste kaarten in handen te hebben.

Dit komt omdat Kava Kava ervoor zorgt dat er geen pijngeheugen opgebouwd wordt, waardoor de duur van uw stressperiode bekort wordt, de verkrampingsverschijnselen verminderen waardoor uw aderen en zenuwen niet afgekneld worden, de aanmaak van Cortisol en Adrenaline beperkt worden, waardoor er geen zure regen meer door uw lichaam raast en bij normale dosering geen vergiftigings-, verslavings-, bij- of ontwenningsverschijnselen optreden hetgeen wel het geval is bij langdurig gebruik van chemische middelen. Aangezien Kava Kava direct werkt, maar pas haar optimale werking na 1-2 weken bereikt kan het in acute stress aanvallen aan te raden zijn om toch tijdelijk gebruik te maken van de bekende chemische middelen zoals Oxazepan, Xanax, Valium, Aspirine en Paracetamol en deze in 1-2 weken langzamerhand te vervangen door Kava Kava.

Vergeet nooit dat veel chemische middelen na 2-4 weken gebruik allerlei vervelende bijverschijnselen kunnen vertonen zoals hoofdpijn, hyperventilatie, trillen, diarree, maagzweren, buikpijn, hardkloppingen (zie bijsluiters) etc. Allemaal zaken waartegen u eigenlijk deze medicijnen in eerste instantie slikte. Het chemische middel kan bij langdurig gebruik dus soms erger zijn dan de kwaal. Wij verwachten dan ook dat een aantal fabrikanten met combi-preparaten op de markt zullen komen die de voordelen van beide middelen versterken en de nadelen minimaliseren. Tevens is het mogelijk deze chemische middelen met behulp van een Uni-resonantie therapie (produceren van een tegengolf) weer uit het lichaam te verwijderen waardoor het gevaar van bij- ontwennings-, verslavings-, en vergiftigingsverschijnselen beperkt blijven. Een aantal zeer grote farmaceutische bedrijven is al bezig met de ontwikkeling van deze gecombineerde produkten en therapieën. Wanneer zij immers in staat zijn de 50% mensen die vandaag afhaken door de bijverschijnselen als trouwe klant kunnen behouden betekent dit een grote omzet en winstgroei waarbij het welzijn van de patiënt ook nog eens centraal gesteld wordt.

In Duitsland hebben de Medizinische Klinik, Theodor-Kutzer-Ufer te Mannheim, Medizinische Hochschule te Hannover, Krankenhauses Moersenbroi-Rath te Düsseldorf, Kreiskrankenhaus Tauberbischofsheim te Ludwigshafen, Medizinische Klinik te Mannheim de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar natuurlijke alternatieven voor de hierboven genoemde natuurproducten.

Het resultaat is zoals we hierboven gezien hebben een kruid genaamd Kava Kava (Piper methysticum) een familielid van de ons al bekende peper familie. Deze fraaie groene plant met bladeren in hartvorm wordt wel drie meter groot voordat hij geoogst wordt door de eilandbewoner van de Stille Zuidzee. De eilanders drinken het sap van de Kava Kava in de plaats van alcohol in cafés. Ze nemen Kava Kava in plaats van koffie pauzes. De ouderen drinken kava kava om hun geestelijke helderheid te verhogen en tegelijkertijd de spieren te ontspannen.

Kava Kava blijkt uit deze onderzoeken niet alleen even krachtig te zijn als Oxazepan maar heeft als voordeel dat het niet verslavend is, bij tijdelijk gebruik geen bijverschijnselen kent, de pijn verdrijft en het concentratievermogen niet beïnvloedt. In een dubbelblind studie met Kava Kava en een placebo gedurende vier weken met 58 patiënten in Duitsland bleken de patiënten die Kava Kava kregen al binnen 7 dagen een aanzienlijk verlichting in hun klachten waar te nemen. Hoewel Kava Kava in Nederland zo goed als onbekend is kan het toch bij een aantal apotheken en drogisterijen verkregen worden.

Het probleem met de meeste Kava Kava is zoals bij zoveel natuurproducten dat ze:

 1. Onvoldoende werkzame stoffen (bij Kava Kava kavalactonen genaamd) in de juiste verhouding bevatten.
 2. Tijdens de productie-, transport-, en opslag verontreinigd zijn met oplos-, schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen en in aanraking zijn gekomen met vocht, licht en electromagnetische golven.
 3. Op chemische basis gesynthetiseerd zijn dus geen directe energie meer bevatten.
 4. Van onzuivere grondstoffen gemaakt zijn.
 5. Geoogst worden in een gebied waar de essentiële grondstoffen allang uit de bodem zijn verdwenen.
 6. Niet vers zijn omdat ze te lang op de plank bij de importeur, groothandel en winkelier hebben gestaan.
 7. Niet door deskundige mensen zijn samengesteld, geprepareerd en gecontroleerd.
 8. In ongekoelde containers zijn getransporteerd van de fabrikant naar de importeur.
 9. Verpakt worden in materiaal dat giftige stoffen kan afscheiden.
 10. In niet op allergie geteste capsules zijn verpakt.
 11. Niet getest zijn in samenwerking met primaire uni-resonantie producten en therapieën.

Het gevolg is dat de meeste Kava Kava producten totaal niet werken. Je kan er dus van slikken wat je wilt, zonder enig positief resultaat te bemerken. Alleen Kava Kava + (plus) producten voldoen aan de eisen die De Nieuwe Gezondheidsleer stelt aan natuurlijke preparaten zoals Kava Kava, Chlorella en Ginko Biloba en zijn dus wel optimaal werkzaam bij fase 1 stress symptomen.

Wij hopen dat alle leveranciers van Kava Kava zich in de toekomst zullen conformeren aan bovengenoemde richtlijnen om de belangen van hun klanten nog beter te behartigen. Buiten de hierboven genoemde voordelen past de snelle werking ook binnen het huidige levens- en denkpatroon van de meeste mensen. Slaat het middel niet aan dan is er bijna geen tijd verloren om nogmaals naar de (huis)arts te gaan om wederom van de op chemische basis samengestelde medicijnen gebruik te maken.

Door op deze manier te werk te gaan wordt de schade aan het lichaam door een stress/allergie situatie beperkt en voorkomt men dat stress door nog meer negatieve gedachten in fase 2 omslaat in een chronische ziekte zoals overspannenheid, depressiviteit, kanker, hart-en vaatziekten, beroerten waarbij het lichaam door de continu stress zo uitgeput raakt dat het alle energiereserves verbruikt en we dus bloot staan aan allerlei chronische ziektes. Dit laatste is zeer belangrijk. Wanneer de stress situatie namelijk te lang voortduurt wordt er zoveel energie in de vorm van positieve gedachten, fotonen, electronen, aminozuren, vitaminen, enzymen en mineralen verbrand en ongebruikt uitgescheiden dat er tekorten ontstaan die de al verstoorde balans nog verder verstoren en de herstelperiode aanmerkelijk zal verlengen.

Het is echter, net zoals bij reguliere medicijnen, niet de bedoeling dat u Kava Kava maandenlang gaat slikken. Kava Kava is immers net zoals de chemische middelen hoofdzakelijk een symptoombestrijder en lost niet de oorzaak van uw probleem op. Hoe u het ook draait of keert u komt uiteindelijk allemaal bij het oplossen van de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stress veroorzakers en het onverwerkte verleden uit voor een definitieve oplossing van uw problemen. Zo nu u dit weet gaan we aan de slag. Allereerst stopt u met alle andere alternatieve stressmiddeltjes die u tot nu toe heeft geslikt en overlegt u met uw huisarts en/of specialist wat u moet doen met de aan u voorgeschreven reguliere stresstherapieën en medicijnen. Doet u dit niet dan heeft verder lezen geen zin!


6.1.1. DE DOSERING VAN KAVA KAVA

Voor een optimaal resultaat is de kwaliteit, dosering en tijdstip van innemen van Kava Kava van groot belang. Behalve het gewicht van de mens hebben ook het opname- uitstoot- reactievermogen en persoonlijke bandbreedte een grote invloed op de effectiviteit van Kava Kava. Kava Kava werkt dus nog beter wanneer u de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers al aan het oplossen bent. Het mag duidelijk zijn dat er qua gewicht een algemeen advies gegeven kan worden, maar dat dit niet mogelijk is in relatie tot het individuele opname- uitstoot- reactievermogen en persoonlijke bandbreedte (overgang 1-2-3-4) van het lichaam aangezien deze teveel van persoon tot persoon kunnen verschillen. Het is dan ook voor iedereen belangrijk goed naar het eigen lichaam te luisteren en zo nodig de dosering naar individuele behoefte aan te passen. Raadpleeg uw Bewustzijns Verzorger, 4D+ huisarts of 4D+ therapeut.

Het algemene advies qua gewicht is dan ook:

Personen tot 60 Kg: 3 x 1 capsule per dag gedurende de eerste 4 weken.

Personen zwaarder dan 60Kg: 3 x 2 capsules per dag gedurende de eerste 4weken.

Afhankelijk van het resultaat in de eerste week inzake opname-, uitstoot- en reactievermogen doet u in week 2 een stapje terug of een stapje hoger. Dus u gaat dan van 3 X 1 naar 3 X 2 of van 3 X 2 naar 3 X 1 ongeacht wat uw gewicht is. Na deze tweede week beslist u voor uzelf wat de beste dosering was er hiermee gaat u door in week 3 en 4. Hoewel er bij Kava Kava (zonder alcohol gebruik) geen verslaving en/of bijwerkingen zijn geconstateerd tijdens een aantal dubbelblind onderzoeken in vergelijking met Oxazepan en placebo’s raden wij u aan om de dagelijkse dosering niet boven de 8 - 10 capsules te verhogen. De reden hiervoor is dat wanneer deze dosering geen effect oogst in relatie tot uw lichaam het volledig zinloos is om met Kava Kava door te gaan aangezien het niet geschikt blijkt te zijn voor u als persoon.

Na de vierde week kan het van belang zijn om met een onderhoudsdosering door te gaan. De onderhoudsdosering zal wederom van individu tot individu verschillen en er wordt dan ook aangeraden om na de vierde week de dosering per dag met 1 capsule te verminderen om de twee dagen. De volgorde waarin u met deze afbouw start is eerst de capsules voor het diner (mits u niet aan slapeloosheid lijdt) , dan die van de lunch om tot slot te eindigen met het ontbijt. Uw lichaam zal zelf aangeven wanneer de optimale onderhoudsdosering voor u als persoon bereikt is. Probeer hierna iedere twee maanden opnieuw op de hierboven omschreven manier de dosering te verlagen. Kava Kava moet net als ieder ander medicijn en/of natuurlijk middel immers geen gewoonte worden maar een tijdelijke aanvulling om uw lichaam weer in balans te brengen voor het bereiken van de optimale gezondheid. Het verminderen van de inname van Kava Kava heeft ook een andere reden. Door het verminderen merk je pas echt of de eliminatie, neutralisatie en minimalisatie van de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkte verleden ook daadwerkelijk gewerkt heeft zonder dat je een pijn- of stress geheugen opbouwt

Verdraagzaamheid en tijdstip van innemen:

Hoewel uit onderzoek is gebleken dat Kava Kava goed tot zeer goed wordt verdragen is het niet mogelijk om een eenduidig advies te geven aangezien ieder mens weer net wat anders is . Er wordt dan ook aangeraden als volgt te werk te gaan:

 1. 15 minuten voor het ontbijt, lunch en diner
 2. Tijdens of 15 minuten na het ontbijt, lunch, diner

Gemiddeld gaat het middel voor inname methode 1 binnen 30-45 minuten werken en voor inname methode 2 binnen 60-90 minuten. Sommige zeer gevoelige mensen kunnen bij methode 1 even last krijgen van een rommelend of misselijk gevoel in de maag. Als dit bij u het geval is dan neemt u de volgende keer de Kava Kava tijdens of na de maaltijd in. Voor vele mensen is het dan ook verstandig om gelijk na het opstaan 1 of 2 capsules in te nemen. Heeft u echter last van plotseling opkomende verkramping, stress, transpiratie of paniekaanvallen dan kunnen sporadisch 3-5 capsules in een keer ingenomen worden. Er wordt dan ook aangeraden dit alleen te doen wanneer uw lichaam aan het middel gewend is.

Voor het slapen gaan:

Zoals u hierboven ziet worden alle doseringen door de specialisten voor het ontbijt, lunch en diner voorgeschreven. Heeft u echter ook last van slapeloosheid dan kunt u besluiten de dosering voor het diner over te slaan en deze 30-60 minuten voor het slapen gaan in te nemen voor een prettige, ongestoorde en natuurlijke nachtrust.

Verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen:

Bij overdosering kan net zoals bij zoveel kruiden preparaten extra vochtafdrijving plaatsvinden. Dit gaat niet alleen via de urine maar kan ook uw (speeksel) klieren over stimuleren hetgeen voor druk op de tanden en tandvlees kan zorgen. Tevens is er met alles waarvan u teveel inneemt of eet een allergische reactie mogelijk.

Overige mogelijkheden:

Door de rustgevende en spierontspannende werking van Kava Kava zou het een uitstekend middel kunnen zijn om van alcohol-, rook-, eet- en vele andere verslavingen te verminderen. Neem 1-2 kava kava’s zodra de drang om iets te drinken, roken of eten opkomt. Wij houden de onderzoeken op het Internet en UniNet inzake Kava Kava inzake bovengenoemde gebieden voor u in de gaten en zullen de resultaten direct in onze nieuwsbrief vermelden. Neem nooit Kava Kava in combinatie met alcohol aangezien dit elkaars effect kan versterken en over het algemeen bij een hoge dosering voor knikkende knieën en allergieen kan zorgen.


6.1.2. WANNEER FASE 1 STRESS/ALLERGIE OMSLAAT IN FASE 2 TYPE 1 LICHAMELIJKE OVERBELASTING

Zoals we hierboven gezien hebben kan stress in fase 2 overgaan in een chronische ziekte zoals type 1 lichamelijke overbelasting. Bij De Nieuwe Gezondheidsleer zijn de woorden overspannenheid en depressie vervangen door chronische innerlijke/geestelijke met de daaruit resulterende lichamelijke overbelasting type 1 en type 2.

Zoals u hierboven al gelezen heeft wordt onder lichamelijk c.q. fysiek alles in dit 3D universum verstaan wat aan een polariteits onevenwichtigheid onderhevigd is. Wat door de oude 3D wetenschap omschreven wordt als geest is binnen de nieuwe 4D+ wetenschap niet meer dan een samenstelsel van vortexen, frequenties en bandbreedtes die door het huidige 3D instrumentarium nog niet met haar 3D zintuigen in beeld gebracht kunnen worden. In de nieuwe 4D+ wetenschap is alles binnen het gepolariseerde 3D universum zichtbaar en meetbaar, dus ook hetgeen wat voor de 3D wetenschappers nog niet zichtbaar en meetbaar is en vaak nog omschreven wordt als geloof. Om van dit nieuwe 4D+ instrumentarium gebruik te maken is het echter nodig dat de nieuwe wetenschapper eerst zijn lichaam en geest schoonmaakt zoals dit omschreven is in hoofdstuk 5 "7 stappen naar een gelukkig en gezond leven". Doet hij dit niet dan blijft hij blind voor alles wat waar is. De werkelijke 4D+ wetenschap der Interdimensionale Mechanica en Fysica begint dus pas nadat de wetenschapper de moeite heeft genomen zich zowel innerlijk als uiterlijk schoon te maken. Het bedrijven van 4D+ wetenschap zonder 4D+ bewustzijn, concepten en ervaringen is dan ook door onwetendheid levensgevaarlijk te noemen.

Zo na deze korte onderbreking weer terug naar Type 1 lichamelijke overbelasting. Zoals u weet kunnen uw geest en lichaam volgens het evenwichts- en polariteitsbeginsel maar naar twee kanten doorslaan. U bent dus op een bepaald moment of een Type 1 of een Type 2 individu. Dit is omdat deze zaken niet tussen de oren zitten maar veroorzaakt worden door de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stressveroorzakers en het onverwerkte verleden. De verkrampingsverschijnselen, hoofdpijn , buikpijn, slapeloosheid, agressie, angstaanvallen, zweten etc. die in fase 1 nog af en toe voorkwamen beginnen nu chronisch te worden. De lichamelijke overbelaste mens staat er mee op en gaat er mee naar bed. In dit stadium werkt Kava Kava nog wel op het lichaam, maar is het de geest die door de constante lichamelijke onevenwichtigheid ingekapseld raakt in een permanente pijn, negatieve ontkennings- en vluchtcyclus waardoor steeds stressgeheugen c.q. onverwerkt geheugen (onderbewustzijn) opgebouwd wordt waardoor het genezingsproces alleen maar langer zal duren.

Het moet duidelijk zijn dat type 1, lichamelijke (7) en geestelijke (27) overbelasting net zoals type 2 lichamelijke (7) en geestelijke (27) overbelasting voor het grootste deel haar oorzaak vindt in een onverwerkt verleden. Het veranderende gedrag is het gevolg van langdurige ontkenning c.q. blokkering van het onverwerkte verleden middels angsten, schuldgevoelens, onzekerheid, minder- of meerderwaardigheidscomplexen en pijn welke de toestroom van oneindige intelligente energie steeds meer (interdimensionaal) blokkeren. Zodra begonnen wordt de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stressveroorzakers en het onverwerkte verleden op te lossen zien we dat de meeste mensen weer normaal beginnen te functioneren. De meeste mensen zullen dan ook zeer veel baat hebben bij het volgen van de 7 stappen naar een gelukkig en gezond leven zoals omschreven in hoofdstuk 5 omdat deze door analyse en erkenning van onverwerkte verleden en het transformeren van negatieve in positieve gedachten, daden en woorden al zeer snel resultaat opleveren zonder ook maar iets te slikken of wat voor therapie dan ook te volgen. Een gezond, gelukkig dus hoogfrequent en evenwichtig lichaam is immers veel beter in staat alle onevenwichtigheden op te vangen en te compenseren dan een ziek lichaam.


6.1.2.1. OVERSPANNENHEID IN DE PRAKTIJK

Vele 4D+ huisartsen herkennen de symptomen uit duizenden. Over het algemeen hebben ze bij hun binnenkomst geen tijd om een normaal gesprek te voeren, is de eerste vraag die ze stellen hoe snel ze weer beter zullen zijn omdat ze nog een project moeten afmaken en het volgende er alweer aankomt. Als de huisarts ze confronteert met het feit dat ze zwaar lichamelijk overbelast zijn is het antwoord steevast dat wanneer ze nu maar een middeltje krijgen om de spierpijn, angstaanvallen, hoofdpijn en buikpijn te onderdrukken, het wel een stuk beter zal gaan. De hierboven geschetste ontkenningsfase is heel gewoon bij mensen die lichamelijk en geestelijk overbelast zijn. Zij ervaren de diagnose van de huisarts dan ook als foutief omdat ze veel pijnklachten hebben en nog niet inzien dat de oorzaak van deze klachten te maken heeft met de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stressveroorzakers en een onverwerkt verleden.

In deze eerste ontkenningsfase van de lichamelijke overbelasting gaat het er vooral om, dat de mens, de angst om aangezien te worden als een "psychisch wrak" die afgeschreven is voor de maatschappij overwint. Dit is vrij eenvoudig aangezien u nu weet dat de kans dat u aan een lichamelijke overbelasting lijdt veel groter is dan dat u overspannen bent. Het is dus helemaal niet nodig dat u angstvallig uw mond houdt en probeert het gevoel weg te drukken met een extra borrel of kalmerings- c.q. spierontspanningsmiddel. Deze ontkenningsfase kan soms maanden tot jaren voortduren waardoor de lichamelijke overbelasting door accumulatie van nog meer onverwerkt verleden en de 7 + 27 stressveroorzakers alleen maar erger wordt en de kans bestaat dat U letterlijk instort (Bandbreedte Stepping-Down). Het is dus zaak om het niet zover te laten komen.

Het gevolg van dit letterlijk geestelijk en als resultaat hiervan ook lichamelijk instorten is dat de mens waarschijnlijk voor het eerst in zijn leven de volledige controle over zijn lichaam verliest en het zelfvertrouwen een gigantische klap krijgt. Lichamelijke overbelasting resulteert door deze onwetendheid dan ook vaak in een verlammende ziekte waarbij zelfs de meest eenvoudige dingen zoals autorijden, boodschappen doen, lezen, gewoon niet meer opgebracht kunnen worden. Je hoort dan ook vaak: ik durf de deur of mijn bed niet meer uit omdat ik bang ben om dood te gaan.

De enige manier om deze ontkenningsfase te doorbreken is om direct te beginnen om de 7 + 27 stressveroorzakers te elimineren en de beerput van uw onverwerkte c.q. onderdrukte verleden op te lossen. De manier waarop je dit doet is door de informatie in dit handboek goed door te lezen en in overleg met uw 4D+ huisarts een aktieplan op te stellen. Hierbij is het verstandig dat je met je vrouw, man of goede vriend(in) openhartig over deze aanpak praat om op deze manier een extra (objectieve) second opinion te krijgen die u alleen maar zal helpen bij het overwinnen van uw lichamelijke en geestelijke overbelasting.

Zodra u aktief met de hulp van een aantal mensen aan uw lichamelijke en geestelijke probleem – welke niet meer is dan uw onverwerkte verleden - gaat werken valt er een zeer grote last van u af en zult u zich met de dag beter voelen. Wanneer u na verloop van tijd de kring waarmee u uw gevoelens deelt groter maakt (uw omgeving is ook niet gek) blijkt dat u niet de enige op de wereld bent die last heeft van stress/allergie c.q. lichamelijke overbelasting. Uw baas, collega’s en vrienden waarvan u het nooit had verwacht, blijken er allemaal last van te hebben (gehad). U bent dus niet alleen en zoals u zult constateren is het bij de meeste weer goed gekomen. Stress/allergie en lichamelijke overbelasting zijn dan ook volledig te genezen mits je maar wat aan de 7+27 lichamelijke en geestelijke stressveroorzakers en onverwerkte verleden doet.

Het geheim om het niet nog eens op te lopen is door je lichaam,ziel en geest in de toekomst niet teveel met deze 7+27 stressveroorzakers en onverwerkte verleden te belasten. Verzorg in het vervolg uw lichaam, ziel en geest als uw auto. Ga regelmatig naar de garage voor een "Stepping-Up" waarbij vooral de olie (eenheids energie en informatie) ververst wordt. Het gevolg zal zijn dat de kwaliteit van uw werk en leven zullen verbeteren en de relatie met uw partner, kinderen en collega’s een metamorfose zal ondergaan. In de jaren naar lichamelijke overbelasting heeft u immers heel hard in een tunnel zonder zijdeuren gerend waar geen tijd was voor man, vrouw, kinderen, vrienden of wat dan ook. Het voortbestaan van de wereld hing immers van u (EGO) af. De kwaliteit van uw leven heeft hier heel erg onder geleden zonder dat u het zelf in de gaten had.

Het resultaat van het overwinnen van uw stress/allergie lichamelijke overbelasting is dat u voor het eerst in al die jaren heeft kunnen nadenken over wat er voor u nu wel en niet belangrijk in het leven is en dat u er als mens sterker en rijper uit zult komen en u zichzelf nadien niet meer kunt voorstellen dat u vroeger als een onwetende blinde idioot door het leven heeft gelopen. Verheffen we lichamelijke overbelasting nu tot iets moois wat iedereen mee zou moeten maken? Nee, lichamelijke overbelasting type 1 en 2 zijn waarschijnlijk de meest vreselijke en beangstigende zaken die u ooit in uw leven (overgang 1,2,3 en 4) persoonlijk kan ondergaan omdat het een keiharde confrontatie met uzelf is. Jammer genoeg ziet het er in deze tijd naar uit dat stress/allergie lichamelijke overbelasting; kanker, hart- en vaatziekten qua aantallen gaan inhalen als volksvijand No.1 en het beter is voorbereid te zijn op deze situatie waardoor de duur en diepte sterk beperkt kan worden (van gemiddeld 5-10 jaar tot een paar maanden). De Nieuwe gezondheidsleer reikt u informatie en een stappenplan aan, waarbij u vanaf stap 2 genaamd minimaliseren, elimineren en neutraliseren ofwel oplossen de werkelijke oorzaken gaat aanpakken en niet in de val loopt van de eindeloze symptoombestrijding en de illusie dat wanneer de 3D wetenschap er niet meer uitkomt het om een of andere mysterieuze geestesziekte zou gaan waarbij de bijverschijnselen van de foutief gegeven medicatie vaak erger zijn dan de kwaal. Voor hen die al in deze val zijn gelopen en lichamelijk overbelast thuis zitten even de volgende hints:

 1. Erken dat je lichamelijk (7) en geestelijk (27) overbelast bent (positieve erkenning)
 2. Elimineer, neutraliseer of minimaliseer de 7+27 stressveroorzakers en onverwerkte verleden (positieve aktie)
 3. Aanvaard dat je het niet alleen kan oplossen (positieve aanvaarding)
 4. Praat met anderen die in dezelfde situatie hebben gezeten over wat je aan deze situatie kunt doen (hulp en informatie)
 5. Geeft de strijd op om de negatieve materie zaken te behouden en bouw een minder materieel kwalitatief evenwichtig individueel, zakelijk, sociaal en privé/familie op qua tijdsverdeling (transformatie)
 6. Maak onderscheid tussen de hoofd- (tijdloos) en bijzaken (tijdelijk) in uw leven (selectie en optimalisatie)
 7. Leer nee te zeggen tegen bijzaken en minder jachtig te leven (maak duidelijke keuzes)
 8. Los conflicten op, ga door de knieen, vergeef uw medemensen en oordeel niet meer (herstel harmonie)
 9. Neem afscheid van materieel over-perfectionisme, oververzorging en gevoelens van onmisbaarheid (verankering)
 10. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Nieuwe Gezondheidszorg (objectieve 4D+ bescherming).

Voor de hiervoor genoemde zaken heeft u minimaal 3-6 maanden nodig om de 7+27 stressveroorzakers en onverwerkte verleden te lokaliseren, elimineren en uw leven permanent opnieuw in te delen. Het heeft geen enkele zin om dit even snel te doen. Uw lichaam en geest zijn hier namelijk niet toe in staat en zal u iedere keer wanneer u het wel even snel probeert keihard corrigeren.


6.1.3. WANNEER FASE 1 STRESS/ALERGIE OMSLAAT IN FASE 2 TYPE 2 LICHAMELIJKE OVERBELASTING

Stress kan volgens het evenwichts- en polariteitsbeginsel ook in fase 2 omslaan in type 2 lichamelijke overbelasting. We krijgen een volledig tegenovergesteld reactie wanneer we dit vergelijken met type 1 lichamelijke overbelasting. In plaats van dat u op bijna alles overactief reageert doet uw lichaam nu precies het tegenovergesteld. Het gevolg een algeheel gevoel van lusteloosheid, negativiteit, neerslachtig, afsluiten van de buitenwereld, (zelf)verwijten, geen zelfvertrouwen, faalangst, ongeïnteresseerdheid, doemdenken, apathisch gedrag, ik zie het niet meer zitten en in het ergste geval het gevoel om er maar een einde aan te maken.

In een aantal onderzoeken wordt depressiviteit ook wel eens gezien in relatie tot migraine, PMS, hoofdpijn etc. Het is dan ook altijd belangrijk om te constateren tot welk van de twee groepen u behoort. Voor type 2 mensen helpen zaken als Kava Kava + niet optimaal. Hier moet dus een ander (natuurlijk) middel gebruikt worden. Gelukkig zijn ook op dit gebied in de laatste jaren grote vorderingen gemaakt en is het vandaag mogelijk om aan type 2 lichamelijke overbelasting en de daarbij behorende (pijn) symptomen op een geheel natuurlijke of onnatuurlijke manier een einde te maken.

Wanneer we de onderzoeken van diverse universiteiten mogen geloven is er zelfs een geheel lichaamseigen middel gevonden dat niet alleen een einde maakt aan de hierboven genoemde problemen maar ook helpt om de pijn bij migraine, reuma, artritis, PMS, whiplash, spierpijn, hoofdpijn, kiespijn, napijn bij operaties etc. te verminderen en zelfs op te heffen. Dit middel kan zelf zeer goed in combinatie met pijnstillers als aspirine, paracetamol, ibuprofen, matrin, demerol, percodan en morfine geslikt worden. Er wordt door deze onderzoekers zelfs beweerd dat het sterker is dan morfine en veiliger dan aspirine. Bij de FDA (Federal Drug Administration) in Amerika staat dit middel zelfs op de "GRAS" lijst hetgeen wil zeggen dat het als algemeen veilig erkend wordt. De FDA is een van de strengste controle instituten in de wereld die o.a. het medicijngebruik en de gevolgen hiervan scherp in de gaten houden.

Om het verhaal nog indrukwekkender te maken schijnt de werkingsduur niet 2, 4 of 6 uur te zijn zoals dat bij de meeste pijnstillers geldt maar ongeveer 5 dagen. Er bestaat zover onderzocht geen gevaar voor overdosering en is tevens niet belastend voor de maag (een van de grootste problemen van mensen die veel pijnstillers slikken). Tevens kent het net zoals Kava Kava + geen verslavings-, bij-, en ontwenningsverschijnselen en is het bijzonder goedkoop. Tot slot kreeg dit middel genaamd XP-100 (dl-Phenylalanine) als pijnbestrijder het cijfer 10 van een bekende onderzoeker en arts uit Amerika. Wel wordt ontraden dit middel te slikken tijdens de zwangerschap, periode van borstvoeding, kinderen onder de 14 jaar, mensen met PKU (Phenylkatonuria), te hoge bloeddruk en mensen die aan stress Type 1 symptomen leiden zoals angst, benauwdheid, rusteloosheid etc.

Deze infolutionaire ontdekking, hoewel niet helemaal passend in ons stressverhaal wilde wij u niet onthouden. Overleg met uw huisarts of dit natuurlijke middel ook wat voor u is en onthoud goed dat u op een bepaald moment maar tot een van de twee stresstypes kunt behoren. Wanneer u zich op de top van een sinus golf bevind kunt u zich immers niet tegelijkertijd in het dal bevinden. Slik dit middel dus nooit als u tot het stress-Type 1 behoort omdat het uw symptomen alleen maar zal verergeren. Het mag tot slot duidelijk zijn dat net zoals bij type 1 lichamelijke overbelasting de 7+ 27 stress veroorzakers en onverwerkte verleden zoals omschreven in hoofdstuk 5 opgelost moeten worden om de werkelijke oorzaak van uw problemen aan te pakken.


6.2. STAP 2: MINIMALISATIE, ELIMINATIE EN NEUTRALISATIE

Zo, uw lichaam is tot rust gekomen en de aan stress/allergie gerelateerde pijn is verdwenen. We kunnen nu uit deze meer evenwichtige situatie gaan beginnen met het opsporen en verhelpen van de werkelijke oorzaak van uw stress/allergie problemen. Alle stressveroorzakers zijn globaal te verdelen in 7 + 27 categorieën en een onverwerkt verleden die we in volgorde van belangrijkheid en op basis van de 11 waarderings- en selectiecriteria zullen behandelen. Deze 7 + 27 categorieën zijn tevens te verdelen in externe en interne stressveroorzakers.

- MOORDDADIGE OMGEVINGEN

Centraal bij het minimaliseren, elimineren of neutraliseren van deze "Stoorzenders" staan de vier omgevingen waar we met de hoogste dosering van deze zaken te maken kunnen krijgen. Deze vier plaatsen zijn: De Slaapkamer 8 uur, de auto en werkplek 8 uur en de huiskamer 8 uur. Bij deze vier plaatsen letten we vooral op clustervorming. Clustervorming wil zeggen dat er in vergelijking tot andere gebieden bij u in de omgeving meer gevallen van een bepaald ziektebeeld voorkomen. Bekende clusters inzake kanker waren Sint Vincent de Paul en Maryville in Amerika. Hier bleek dat er zeer hoge concentraties van leukemie gevallen rond een bepaalde school of fabriek voorkwamen.

Ook bij stress/allergie zouden dit soort clusters op woonhuis en bedrijfsterrein niveau nationaal in kaart gebracht moeten worden door de overheid. Het zal niet de eerste keer zijn dat je van je stress af bent alleen maar doordat je van omgeving (media) of (eet)gewoonte waar je je op afstemt verandert. Let er dus altijd op of uw klachten op bepaalde plaatsen c.q. eetgewoonten c.q. afstemgewoonten erger zijn dan op andere plaatsen. Bijvoorbeeld als u iedere dag misselijk en met een stijve nek opstaat en dit gevoel automatisch weggaat zodra u beneden bent of bepaalde zaken niet meer eet dan is dit een teken aan de wand dat er iets niet goed is in uw slaapkamer of consumptiepatroon. Als dit het geval is dan begrijpt u dat het vier keer zo gevaarlijk is wanneer u tijdens uw ziekteperiode ook nog eens de hele dag op bed gaat liggen en verkeerde voeding eet. Je wordt dan in plaats van 8 uur per dag 24 uur per dag geconfronteerd met de stoorzenders in je slaapkamer en eetpatroon. Ook de donkere dagen van de herfst en winter kunnen tot verergering van de problemen leiden. Dit zijn immers precies de dagen wanneer u veel op een bepaalde plaats zoals de huiskamer en slaapkamer verblijft. Bent u verslaafd aan bepaalde voedingssmiddelen (overdosering) dan kan dit best de oorzaak zijn van uw stress/allergie. Naast de vier hierboven genoemde plaatsen zijn er natuurlijk ook personen, televisieprogramma’s etc. die bij u een stress/allergie reactie kunnen veroorzaken. Deze reacties zijn nagenoeg allemaal terug te voeren op een onverwerkt verleden. Het is dus zaak om deze emotionele reacties te analyseren en op te lossen. Vermijden heeft geen zin omdat je dan alleen maar in herhaling valt.

- DE 7 LICHAMELIJKE STRESS/ALLERGIE VEROORZAKERS DIE U HET LEVEN ZUUR MAKEN

Zo, om dan nu maar gelijk met de deur in huis te vallen. Naast een onverwerkt verleden en de 27 geestelijke stress veroorzakers waartoe ook erfelijke factoren, ongevallen, psychische stoornissen etc. behoren zijn er maar 7 lichamelijke factoren die stress/allergie in uw leven kunnen veroorzaken. Dit zijn extern: stralings-, chemische- en virale/bacteriële/ schimmel/parasieten-stress, en intern: gebit/spieren/kaken-, persoonlijke- ouderdoms- en materie stress. Natuurlijk weten de Bewustzijns Verzorgers dat deze 7 lichamelijke stress veroorzakers ook hun oorzaak in een onverwerkt verleden hebben. Iets wat je immers verwerkt hebt komt niet meer op je pad om je te belasten. Dit concept gaat echter te ver voor onderstaande verhaal.

Deze 7 lichamelijke stressveroorzakers tasten eerst uw polariteit, bandbreedte frequenties, vortexen, electromagnetische veld, zenuwstelsel, bloedbaan., hormonen en enzymen huishouding aan waardoor de communicatie en informatie stroom binnen uw lichaam en geest (eenheid, frequenties, vortexen, fotonen, atomen, electronen, cellen, organen, bloedsomloop, immuunsysteem etc.) langzaam verstoord raakt. Je kan het vergelijken met een verstrooide postbode die de ene dag wel en de andere dag niet uw brievenbus kan vinden en aan het eind van de dag de overgebleven brieven als afval ziet. Aangezien uw lichaam uit miljarden brievenbussen en postbodes (eenheid, primair: vortexen, electromagnetische velden, atomen en electronen, secundair: zenuwcel receptoren en transmitters) bestaat heeft het ontvangen van steeds minder post (informatie) grote gevolgen voor het optimaal functioneren van uw lichaam en de daarbij behorende organen. Ze krijgen simpelweg niet meer te horen wat ze moeten doen. Door deze communicatie storing wordt dus de werking van uw eenheids informatie, zenuwen, immuun-, compensatie- en regeneratiesysteem die afhankelijk zijn van het goed functioneren van o.a. deze organen verstoord waardoor steeds minder essentiële voedingsstoffen (energie en informatie) opgenomen worden en er dus steeds meer van hetzelfde nodig is om uw lichaam gezond te houden. Je bent dus niet wat je eet maar wat je op basis van de toestand van je communicatie- en informatiesysteem nog in staat bent om op te nemen via je vortexen, electromagnetische velden, electriciteits netwerk (zie Deel 2 en 3 van De Grote Bewustzijnsverandering), huid, spijsverteringskanalen, longen, zenuwen en bloed. En aangezien alle organen afhankelijk zijn van het functioneren van dit communicatiesysteem mag het duidelijk zijn dat de organen die historisch gezien tot de zwakke plekken van uw lichaam behoren het eerst aan de beurt zijn om aangetast te worden.

- DE EERSTE MENSELIJKE REACTIE

De eerste reactie van de meeste mensen is om de stress/allergie symptomen van een specifiek orgaan te bestrijden. Aspirine, paracetamol, valeriaan zijn dan ook een van de meest populaire voedingssupplementen ter wereld geworden. Dat dit uiteindelijk op de lange termijn niets helpt mag duidelijk zijn. De kwaal herhaalt zich steeds vaker en de lichamelijke uitputtingsverschijnselen nemen toe. Het is dan ook een kwestie van tijd (vooral in een overgangscyclus) totdat deze vage klachten omslaan in chronische klachten waarna de bezoeken aan de huisarts, specialist en alternatieve genezers elkaar in hoog tempo opvolgen.

Wanneer we het roer nu eens radicaal omgooien en niet meer kijken hoe we tijdelijk de stress/alergie sympthomen bestrijden maar terug gaan naar het verhelpen van de werkelijke oorzaak: de aantasting van het communicatie- informatie en energievoorziening door de 7+27 stressveroorzakers en onverwerkte verleden, dan zou dit een werkelijke omslag kunnen betekenen in de manier waarop we met onze gezondheid omgaan. Natuurlijk is dit een geheel nieuwe benadering waar de meeste mensen nog wel even aan zullen moeten wennen. Als je buik- of hoofdpijn hebt denk je immers niet direct aan een stuk onverwerkt verleden en/of een verstoord eenheids-, primair en secundair communicatiesysteem en energievoorziening. Nu is het gelukkig zo dat ons electromagnetische veld, vortexen, zenuwstelsel en bloedbaan in deze eerste alarmfase zeer snel reageren op veranderingen.

Wanneer de nieuwe 4D+ producten, therapieën en technieken waarover "De Nieuwe Gezondheidsleer" informatie verstrekt dus binnen een week al resultaat opleveren zal het geloof in deze nieuwe aanpak snel toenemen. Dit is trouwens niet het geval wanneer de alarmfase al is omgeslagen in een chronische ziekte zoals type 1 en type 2 lichamelijke en geestelijke overbelasting. Wanneer het zenuwstelsel en bloedbanen letterlijk zijn doorgebrand op bepaalde plekken in uw lichaam dan heeft het vaak jaren (overgangstijd 5-10 jaar) nodig om weer geheel te herstellen. Dit trage herstel is vooral te wijten aan het feit dat de huidige 3D wetenschap nagenoeg geen enkel belang hecht aan het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers en een onverwerkt verleden. Deze laatste twee kunnen chronische ziekten vaak op een wonderbaarlijk snelle manier door analyse en erkenning laten herstellen.

In vergelijking tot het zenuwstelsel hebben organen over het algemeen niet meer dan een paar weken of maanden nodig om geheel te herstellen. Een goed voorbeeld hiervan is het herstel van de lever in een paar maanden wanneer gestopt wordt met het drinken van alcohol of het herstel van de longen nadat men gestopt is met roken.

De aanpak die De Nieuwe Gezondheidsleer voorstaat om fysiek gezond te blijven is om eerst te kijken naar wat de massa vergiftigers, ofwel allergie-veroorzakers (die dus voor iedereen gelden) van deze tijd zijn en waar, wanneer, hoe en hoe vaak we aan deze zaken blootgesteld worden. Hierna minimaliseren, elimineren of neutraliseren we deze massa vergiftigers met een breed-spectrum aanpak. De geselecteerde breed-spectrum aanpak heeft over het algemeen al binnen een paar dagen een positieve invloed op uw stress/allergie gerelateerde gezondheid. Het voordeel van deze manier van werken is dat het een massaal positief effect zal hebben op de bevolking als geheel en de positieve gevolgen niet beperkt blijven tot individuen met hele specifieke klachten. Wat overblijft aan stress-veroorzakers en symptomen kan immers altijd later nog in overleg met uw 4D+ arts verder onderzocht en behandeld worden.


6.2.1. EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 1: STRALINGS STRESS, DE NIEUWE PEST

Ons inziens naast het verwerken van uw verleden de meest onbekende maar belangrijkste stress/allergie en epidemie-veroorzaker, die tevens relatief eenvoudig te verhelpen is wanneer we de onwetendheid over dit onderwerp opheffen. Vooral de onderzoeken van het National Aeronautics and Space Administration (NASA), Soviet Cosmonaut Space Program (SCSP) en aanverwante instellingen zoals de National Science Foundation, U.S. Department of Energy, Office of Naval Research en de Air Force Office of Scientific Research hebben onnoemelijke veel praktijkkennis opgeleverd over hoe de mens zich in de meest extreme omstandigheden in leven kan houden. Het waren deze instellingen die voor het eerst de onderzoeken die gedaan zijn door o.a. Nobelprijswinnaars en genomineerden zoals Tesla, Curie, Einstein, Röntgen, Zeeman, Ryle/Hewish, Rubbia, van der Meer, Maxwell, Planck, Bordet, Marconi etc. tussen 1901 en 2001 op een unieke manier gecombineerd in de praktijk wisten te brengen. Iedere Internet en UniNet gebruiker zou trouwens standaard toegang moeten krijgen tot alle onderzoeken van de zowel de Nobelprijswinnaars als de genomineerden.

Natuurkunde, scheikunde, kosmologie, fysiologie, en geneeskunde worden door deze instanties als een geheel gezien met als doel de mens in de ruimte te krijgen en in leven te houden ondanks de zeer onnatuurlijke maar vooral schijnbaar vijandige omgeving waarin hij zich op dat moment bevindt. Artsen die in dit soort instellingen rondlopen zijn halve electrotechnici en stralingsspecialisten geworden en hebben de trend naar de primaire gezondheidszorg gezet waar de medische wetenschap in de komende 100 jaar naar toe zal infolueren. Namelijk een infolutionaire uni-resonantie wetenschap waar de eenheid, fotonen, atomen, electronen, polariteit, bandbreedte frequenties, vortexen, electromagnetische- en stralingsvelden een centrale rol zullen gaan spelen bij de gezondheid van de mensheid als geheel.

Hielden we het in 1965-1966 (Gemini) nog niet eens 8 dagen vol in de ruimte, in de periode 1995-1996 (MIR) was dit al 438 dagen. Zoals u weet hebben de astronauten in de ruimte naast gewichtloosheid, stress, bewegingsziekte vooral te maken met stralingsziekten en een onverwerkt verleden. Een astronaut wordt immers 24 uur per dag blootgesteld aan de meest extreme electromagnetische (stralings) frequenties denkbaar binnen en buiten zijn cabine. Opvallend is dat de Russen het nog steeds 2.3 keer langer in de ruimte uithouden dan de Amerikanen. Zou dit nu komen door het verschil in doelstellingen en risico standaards of heeft dit vooral te maken met de electromedische ruimte technologie die in de afgelopen decennia zeer ver in Rusland ontwikkeld is en waarmee ze wereldwijd voorop lopen. Hieronder leest u hoe u op aarde van deze kennis gebruik kunt maken om een beter, gezonder maar vooral ook stralings-armer leven te leiden.


6.2.1.1. DE STARTVONK EN POLARITEITS TRILLING ALS BEGIN VAN AL HET LEVEN

De Startvonk is het begin van alle polariteit dus ook beweging in het heelal. Zonder polariteit ook wel +/-, goed en slecht, dualiteit, licht en donker genoemd is er geen beweging mogelijk en kan er ook geen tijd en ruimte ofwel materie ontstaan. Aangezien al het leven in het universum uit materie is opgebouwd is het dus belangrijk deze polariteit zolang dit voor het ontwikkelingsproces van de mens nodig is in stand te houden. Materie wordt in het heelal continu gecreëerd op basis van zich steeds herhalende scheppings concepten en gedachten waarbij de instandhouding van deze scheppingen geschiedt door de eenheids en interdimensionale intelligente energietoevoer tot aan de atomaire wereld toe. De laagste stap in de interdimensionale werelden der intelligente energie uitwisseling is de atomaire ofwel 3D ook wel onderbewustzijns werelden genoemd. In deze wereld wordt het licht als hoogste bron van leven en snelheid gezien terwijl dit in werkelijkheid – dus interdimensionaal gezien – de laagste bron van leven en snelheid is. Maar laten wij het in deel 1 nog niet te ingewikkeld maken en voorlopig het universum met een tussen 3D en 4D liggende bril analyseren. Licht is voor de derde dimensie de allerhoogste trilling (beweging/frequentie) die mogelijk is binnen de derde dimensie. Licht verschaft door steeds verder gaande verdichtingen voor geluid, geur, smaak en tast in onze atomaire omgeving. Bij nog verdere verdichting van de eens volledig intelligente energie dan stappen we van de mens over op het dier, plant, mineralen en alles wat daar aan devoluerende verdichtingsfasen c.q. interne 3D dimensies tussen licht. In de derde ofwel atomaire dimensie is licht dus de brandstof voor alle nog meer verdichte devoluerende verdichtingen. Door steeds trager te gaan trillen veranderd de relatief fijne licht materie door een aantal bandbreedte stappen en de daarbij behorende overgangsfases in een steeds grovere en minder informatie en energierijke verdichte vorm en vise versa. De vereenvoudigde oerformule van het universum is S = P x M (Startvonk = Polariteit x Materie). De uiteindelijke oplossing van het heelal in de eenheid wordt bereikt door (+P x M ) + (-P x M) = 0. Voor verdere wiskundige verhandeling en onderbouwing zie Deel 2 en Deel 3 van De Grote Bewustzijns Verandering.

Zoals u weet bestaat communicatie uit trillingen ofwel golven. Hoewel we ze niet kunnen zien maken we iedere dag van deze trillingen gebruik als we praten (geluid), naar de televisie kijken, naar de radio luisteren, de stekker in het stopcontact steken of een telefoongesprek voeren etc. Ook ons taalgebruik is doorweven met woorden en uitdrukkingen zoals "in de stemming zijn, op de juiste golflengte zitten, iets met elkaar afstemmen, ergens gestoord van worden" die allemaal teruggrijpen op de leer van de trillingen. Gaan we echter een stap verder dan blijkt dat vortexen, fotonen, atomen, electronen, moleculen, menselijke cellen etc. ook uit verdichte trillingen bestaan. Hoe trager iets trilt hoe beter wij het binnen ons menselijke spectrum der 5 zintuigen kunnen waarnemen.

Allereerst zijn daar de licht fotonen die een hoofdverdeling kennen in de basis kleuren van de regenboog maar in de realiteit over miljoenen schakeringen en combinaties beschikken. Op het moment dat de fotonen in het rode vlak komen hetgeen de laagste trilling van het lichtspectrum kent bevindt deze zich net voor de overgang naar meer vaste maar vooral voor de mens en haar hulpmiddelen ook zichtbare materie in de vorm van geluid, atomen en elctronen etc. Een goed voorbeeld is water (H2O). Water bestaat uit een waterstof (H) en een zuurstof (O) atoom. Deze atomen zijn op hun beurt weer voortgekomen uit diverse combinaties van verdichte licht fotonen. Pas wanneer beide atomen worden samengevoegd tot H2O dan zijn we als mens pas in staat deze molecuul met onze zintuigen in al haar verschijningsvormen daadwerkelijk waar te nemen. Als we water verwarmen wordt het in een hogere bandbreedte stoom en wanneer we het afkoelen wordt in een lagere bandbreedte ijs. In de overgangsgebieden ofwel breekpunten ontstaat veel turbulentie om tot de nieuwe ordening te komen. Dit ordeningsproces gebeurt ook bij de mens in de 5-10 jaar durende overgangsfasen 1,2 en 3 ofwel kinderziekten, pubertijd en De Overgang. Zo heb je tijdens de overgang van water naar ijs veel gekraak en van water naar stoom veel geborrel. Deze analogiën zijn ook te gebruiken voor de veranderingen in onze economie, natuur, kosmos, mens etc. Naast zuurstof en waterstof zijn er nog ongeveer 101 van deze basis elementen (atomen).

Het mag duidelijk zijn dat er dus binnen deze derde dimensie een bijna oneindig aantal variaties mogelijk zijn wanneer we deze atomen of combinaties van atomen gaan verwarmen (versnellen) of afkoelen (vertragen). Wanneer deze vortexen, fotonen, atomen, electronen, moleculen, cellen dus steeds langzamer gaan trillen bestaat er de mogelijkheid dat bepaalde combinaties gaan samenklonteren tot voor de mens kenbare vaste materie en/of organismen. Het verschil tussen materie en organismen is dat beide bestaan uit combinaties van verdichte trillingen in de vorm van vortexen, fotonen, atomen, electronen en moleculen maar organismen ook nog eens beschikken over levende cellen die op hun beurt weer volgens een vastgesteld informatieplan (scheppingsplan) kunnen samenklonteren tot functionele organen etc. Om bij de organismen echter het instinkt informatie om te zetten in intelligentie informatie is wederom de Eenheids Startvonk nodig om deze infolutie stap te zetten. Zonder oneindige eenheids informatie zou iedere atoom levenloos zijn. Voor de duidelijkheid: iedere atoom bestaat voor 0,00000000001% uit materie en voor 99,99999999999% uit oneindige vrije (interdimensionale) intelligente energie die middels vortexen de derde dimensie van het atomaire rijk binnenstroomt. Aangezien onze 5 zintuigen alleen maar materie kunnen waarnemen lijkt het dat de mens alleen maar uit deze materie bestaat. Dit is de grootste fout die onze 3D wetenschap op dit moment maakt. De 3D wetenschap houdt zich 100% van haar tijd bezig met bijna niets en neemt in het geel niet de moeite haar zintuigen uit te breiden waardoor meer zichtbaar wordt dan deze 0,00000000001%.

Voor het gemak laten we bij deze uitleg het bestaan van nog kleinere deeltjes zoals protonen, positronen, neutronen, neutrino’s, quarks, boson’s etc. maar even zitten. Het zijn immers alleen maar hersenspinsels van 3D wetenschappers die nog nooit gezien zijn en waarover alleen maar 3D theorien bestaan die in het geheel niet waar zijn. Een theorie ontwikkelen waarbij je voor het gemak maar even 99,99999999999% van de eenheids en interdimensionale intelligente energie vormen vergeet is op zijn minst wel heel dom te noemen. Nee en het helpt niet wanneer de 3D wetenschap dit afdoet dat we bij deze 99,99999999999% over lege ruimte praten. Nee beste 3D wetenschappers er bestaat geen lege ruimte maar alles is gevuld met een zee van kolkende en pulserende energie die interdimensionaal met elkaar gekoppeld is en energie en informatie uitwisselt. Het wordt tijd dat deze 3D wetenschappers zich eerst innerlijk en uiterlijk schoon gaan maken waarna hun zintuigen iets verder kunnen kijken dan de nagenoeg dode materie.

Het is daarom heel belangrijk om te weten dat er in de derde dimensie twee soorten trillingen bestaan namelijk: verlichte (elementaries zoals licht en geluid) en verdichte trillingen (fotonen, atomen en electronen). Wij zien geen licht en geluid maar alleen de weerkaatsing hiervan op de verdichte materie. Het verschil tussen verlichte en verdichte trillingen zit in het feit dat verlichte trillingen alleen maar uit voor de mens en haar hulpmiddelen nog onzichtbare trillingen bestaan en verdichte trillingen uit voor de mens en haar hulpmiddelen wel zichtbare trillingen bestaan. Dit constant fluctuerende verhittings en afkoelingsproces waaraan het heelal en ook onze aarde al miljarden jaren aan onderhevig zijn heeft geleid tot de wereld zoals wij die vandaag kennen. Aminozuren bijvoorbeeld zijn dus combinaties van atomen in de vorm van aaneengeschakelde moleculen. We moeten echter niet vergeten dat dit infolutie ofwel (+/-) afkoelingsproces in ons zonnestelsel nog steeds continu doorgaat hoewel we dit in de relatief korte tijd dat we als mens leven vaak niet beseffen. De wereld is dus continu aan veranderingen (trillings combinaties) onderhevigd.

Van bovenstaande kennis maakt de mens al sinds duizenden jaren praktisch gebruik. In onze huidige 3D fabrieken, natuurkundige en scheikundige laboratoria worden een beperkt aantal combinaties verwarmd en/of afgekoeld tot producten. Zo kunnen we vandaag van olie, benzine, synthetische kleding en plastic maken etc. We staan er echter helemaal niet bij stil dat wij binnen ons unieke menselijke spectrum ofwel bandbreedte ook uit een groot aantal verlichte en verdichte trillings combinaties bestaan. Veel mensen vragen zich echter af hoe het mogelijk is dat deze vaak chaotisch trillende en samengeklonterde massa’s in een bepaalde vorm bij elkaar gehouden worden.

Het antwoord op deze vraag is dat alles beschikt over een unieke polariteit, electromagnetisch veld, electriciteit en bandbreedte frequenties welke orde in de chaos brengen. Strooi wat ijzervijlsel op een stukje wit papier en je ziet hoe het electromagnetische veld van de aarde eruit ziet. Steek een stekker in het stopcontact en er komt stroom uit. Allemaal voor de 5 zintuigen onzichtbare zaken die we met wat trucjes toch zichtbaar kunnen maken voor het menselijke oog. Wanneer je ook nog eens je huis tuin en keuken frequentie meter gebruikt dan kan je overal om je heen bandbreedte frequenties van allerlei zaken meten. Het grote aard electromagnetische veld is op haar beurt weer onderverdeeld in een fijnmazig groot sinusvormig meredianen netwerk wat loopt van noord naar zuid en west naar oost met lijnen die van miljoenste milimeters tot duizenden kilometers tussenruimte naast elkaar liggen en een groot diagonaal netwerk wat loopt van noord/west naar zuid/oost en van zuid/west naar noord/oost die ook met lijnen van miljoenste milimeters tot duizenden kilometers tussenruimte naast elkaar liggen. Zie het maar als een overbekende basketbal waar de zwarte lijnen een voorstelling zijn van deze lijnen. Door al deze krachtvelden wordt de aarde dus keurig bij elkaar en op zijn plaats gehouden in ons zonnestelsel. Want dit electromagnetische aarde netwerk (Earth Grid) is gekoppeld met alle andere planeten, zonnen en dimensies die zich zichtbaar en onzichtbaar om ons heen bewegen. Leuk detail is dat de meeste kerken, piramiden, hunebedden en andere heilige plaatsen al duizenden jaren keurig in symmetrie met deze krachtlijnen/lylijnen lopen waarbij het groot diagonaal netwerk ook wel bekend staat als mummificatie netwerk. Een groot netwerk waar dus energie via vortexen (draaikolken) betrokken en onttrokken wordt uit materie en organismen.

De aarde is op haar beurt dus weer onderdeel van de electromagnetische veld van ons zonnestelsel en deze is op haar beurt weer een onderdeel van het kosmische electromagnetische veld. Maar niet alleen de aarde, ons zonnestelsel en kosmos worden geordend en bij elkaar gehouden door electromagnetische velden. Ons lichaam maakt ook gebruik van deze electromagnetische krachtvelden in de vorm van meridianen. Deze meridianen zorgen samen met de vortexen die je kan vergelijken met een soort naar binnen (implosie/rechts draaiend) of naar buiten (explosie/links draaiend) bewegende draaikolken zorgen voor het directe en indirecte communicatie c.q. energie en informatie transport binnen en buiten ons lichaam. Wij kunnen deze vortexen waarnemen omdat het meest verdichte puntje (apex) in de derde dimensie zichtbaar wordt als een atoom. De atoom is dus de meest verdichte vorm van een vortex die bestaat uit eenheids en 4D+ interdimensionale intelligente energie. Op deze vortexen bevinden zich ook de acupressuur drukpunten die de uitwisseling en doorstroming met en van deze energieeen kunnen vertragen of verbeteren. Alles wat u eet, drinkt inademt (indirect) en via uw lichaam als straling opneemt (direct) wordt uiteindelijk omgezet in energie, informatie en/of afval. Gaan we nog verder dan zullen we zien dat ook uw organen, cellen, moleculen, electronen, atomen en fotonen over deze krachtvelden beschikken en opgenomen zijn in dit universele aan elkaar gekoppelde electromagnetische veld waarbij alles beschikt over een unieke onderscheidende bandbreedte frequenties en polariteit. Zie het maar als het stalen raamwerk van een flatgebouw waaraan de stenen, cement, ramen, telefooncentrale, centrale verwarming, electriciteitscentrale, airconditioning, mensen, afvalverwerking etc. nog moeten worden toegevoegd.

Het mag duidelijk zijn dat al deze electromagnetische velden elkaar kunnen beïnvloeden. Een goed voorbeeld is de zon die op uw huid schijnt waardoor u bruin wordt. Maar er zijn veel meer subtielere vormen van communicatie en beïnvloeding. Eb en vloed worden bijvoorbeeld door de stand van de maan ten opzichte van de aarde bepaald en door het ritmische in en uitademen. Nu we dus weten dat alles bestaat uit een combinatie van unieke trillingen en dat net zoals bij golven positieve en negatieve trillingen (polariteit) met een bepaalde sterkte (intensiteit/puls), voortplantingssnelheid, frequentie (aantal trillingen per seconde) en spectrum (bandbreedte) elkaar kunnen versterken, verzwakken en zelfs opheffen kunnen we ons de vraag stellen hoe we deze kennis in de praktijk kunnen toepassen. Voordat we hier echter aan beginnen moet u nog een aantal dingen weten om dit kerndeel van "De Nieuwe Gezondheidsleer" te begrijpen.


6.2.1.1.1. EINSTEINS KWANTUM FYSICA IN EEN NIEUW EN GEZOND DAGLICHT

Allereerst de in 1905 door Einstein gepubliceerde formule genaamd E=mc2 (E=Energie, m = massa en c=lichtsnelheid). Deze verouderde 3D formule stelt dat een geringe massa omgezet kan worden in een enorme hoeveelheid energie. Einstein was de eerste in zijn tijd die dus met het vernieuwende concept kwam dat massa en energie uitwisselbaar zijn. Een absolute doorbraak in deze tijd waar zelfs de 3D wetenschap nog helemaal in de kinderschoenen stond.

Door deze theorie kon men verklaren hoe de zon schijnt en maakte tevens de ontwikkeling van de atoombom en kernfusie mogelijk. Vooral bij de neutronenbom kennen we het effect van de negatieve Electro Magnetic Pulse (EMP golven) die alle electronica en mensen kan verlammen c.q. vernietigen. Maar ook onze aarde zelf kan een EMP opwekken wanneer zij misbruikt wordt. Bij kernfusie wordt gebruik gemaakt van zeer sterke electromagnetische velden om ervoor te zorgen dat het extreem hete fusie plasma de metalen wanden van de fusiereactor niet raakt, waardoor deze smelten. Deze formule is gebaseerd op de relativiteitstheorie die zegt dat elke beweging in het heelal relatief is aangezien niets in de ruimte als absoluut meetpunt gebruikt kan worden. Ofwel wanneer u met een ruimteschip de lichtsnelheid nadert zal de tijd voor u trager verlopen dan voor iemand die op de aarde is.

Deze theorie werd pas in 1977 bewezen toen een Amerikaanse kunstmaan met atoomklokken aan boord in een baan om de aarde werd gebracht. Bij terugkomst werden deze klokken vergeleken met die van het Naval Research Laboratory in Washington. De klokken van de kunstmaan bleken iets langzamer (relatieve bandbreedte tijd) te hebben gelopen dan die op aarde. Hier komt nog bij dat de massa dus ook de energie zal toenemen met de snelheid (frequentie) van een voorwerp. Dit is makkelijk voor te stellen wanneer u met een auto die 10 km per uur of 100 km tegen een muur rijdt. In het eerste geval heeft u een deukje, in het tweede geval is uw auto total-loss.

Vanuit een 3D standpunt gezien klopt dit maar vanuit een 4D+ standpunt niet. Hoewel Einsteins formule in die tijd zeer vooruitstrevend was weten we vandaag dat deze formule in het geheel niet waar is omdat vergeten werd om de eenheids en interdimensionale intelligente energie component erin te verwerken. Het gevolg is dat deze formule maar 0,00000000001 van de waarheid bevat dus in het geheel niet waar is. In dit gepolariseerde universum bestaat geen relativiteit wanneer je de zaken gaat bekijken buiten ruimte en tijd. Het enige dat hiervoor nodig is is het oplossen van je onverwerkte verleden ofwel onderbewustzijn. Het gevolg is dat zodra je onderbewustzijn opgelost is automatisch je bewustzijn verdwijnt en alleen je volledig met de eenheid geintegreerde hoger bewustzijn overblijft. In deze staat zijn geen formules en theorieen niet meer nodig omdat deze alleen maar kunnen bestaan in een drie dimensionale wereld. Buiten de derde dimensie ofwel buiten ruimte en tijd worden theorieen en formules vervangen door concepten. Leeftijd – als je nog van leeftijd kunt praten buiten de derde dimensie – is niet meer tijd en ruimte gebaseerd maar volledig gebaseerd op de mate waarop je eindige drie dimensionale concepten kunt inruilen voor oneindige 4D+ concepten, gedachten en afstemmingen. Je bent waarop je je afstemt!

Hoe al deze processen daadwerkelijk in zijn werk gaan is echter door de huidige 3D wetenschap niet te doorgronden heeft Einstein aan het einde van zijn leven gezegd. Dit komt omdat de mens in al haar beperktheid nog steeds denkt dat dingen alleen kunnen bestaan wanneer wij ze als mens en met onze hulpmiddelen kunnen waarnemen. Voorwaar een zeer vooruitstrevende man die Einstein. Het wordt dan ook tijd dat we fysica en metafysica tot een interdimensionale wetenschap maken om de waarheid te doorgronden en achterhalen. Tot 1997 dacht de wetenschap immers nog dat atomen en electronen uit het metafysische niets ontstonden. Vandaag zeggen onze 3D wetenschappers dat licht fotonen gewoon hele fijne materie is die kan samenklonteren in allerlei atomen etc. Morgen zeggen wij zal iedere 4D+ wetenschapper begrijpen dat iedere atoom voor 99,99999999999% bestaat en gevoed wordt door eenheids en interdimensionale vrije energie. De mate van leven wordt bepaald door de mate waarvoor je je voor deze levensenergie openstelt (stromen) of hiervoor afsluit (blokkeren). De nieuwe wetenschap laat zich dan ook niet meer vangen in het net der tijdelijke hypothese en theorie illusies maar gaat op zoek naar de enige waarheid waarbij de aaneenschakeling van een eindig aantal aan elkaar geschakelde bandbreedtes in al haar verlichte en verdichte stadia de leidraad vormt om weer terug naar de oneindige eenheid te komen.


6.2.1.1.2. HOE FOTONEN, ATOMEN EN ELECTRONEN UW GEZONDHEID BEÏNVLOEDEN

Gebruiken we deze kennis ten tweede om het begrip electriciteit – de drie dimensionale vorm van intelligente energie - uit te leggen dan komen we op het volgende. Een electrische stroom ontstaat doordat electronen losraken van atomen. Hoe meer electronen door een allergische reactie met grote snelheid loslaten des te groter de energiestroom. Atomen worden omgeven door een of meerdere schillen van electronen en iedere schil kan weer bestaan uit een of meerdere electronen. Waterstof heeft bijvoorbeeld maar een electron per atoom terwijl koper er bijvoorbeeld 29 verdeeld over vier schillen heeft. De kern van een atoom heeft een positieve lading terwijl de electronen een negatieve lading hebben. Wanneer ze dus samen zijn is er een gezonde balans tussen positief en negatief en heffen beide ladingen elkaar op. De buitenste electronen kunnen echter door verhitting (allergische reactie) of gewoon een lichtstraal c.q. fotonen makkelijk loslaten waardoor dit evenwicht verstoord wordt en een electrische stroom kan gaan lopen. Door een primaire en/of chemische reactie is het zelfs mogelijk dat ze samensmelten met een andere soort atoom.

Een atoom dat electronen verliest of aantrekt waardoor het evenwicht verstoord wordt en een electrische lading ontstaat wordt een ion (allergie) genoemd. Een ion wordt positief geladen als het electronen verliest (Type 1 lichamelijke overbelasting) en negatief geladen als het electronen aantrekt (Type 2 lichamelijke overbelasting). De losgeraakt electronen zullen echter pas gaan stromen wanneer er een aantal positieve ionen in de buurt zijn hetgeen een spannings- ofwel potentiaalverschil (onevenwichtigheid dus ziekte ofwel allergie) oplevert dat uitgedrukt wordt in volts. Aangezien metalen ontzettend veel loszittende electronen bevatten mag duidelijk zijn dat dit uitstekende geleiders maar ook stroomopwekkers zijn. Koperdraad geleidt dus niet alleen de stroom maar veroorzaakt en houdt de stroom mede in stand door het grote aantal loszittende electronen. Leuk detail is dat de stroom nooit door het koperdraad stroomt maar altijd langs de buitenkant van het draad.

Dat rubber een slechte geleider c.q. stroomopwekker is, is te danken aan het feit dat het rubber atoom door haar verdichte vorm over weinig electronen (vrije wil) beschikt die tevens heel moeilijk van hun plaats te krijgen zijn. De sturing van de electrische stroom wordt, ja u raadt het al, geregeld door de verandering van het magnetische veld van de magneet in de generator van de energiecentrale. We mogen dan ook concluderen dat alles uit energie en informatie bestaat waarbij de atoomkern de vaste moeilijk uitwisselbare materie (energie en informatie) bevat en de electronen de losse makkelijk uitwisselbare materie (vrije wil, energie en informatie) bevatten. In een electromagnetisch veld kunnen we deze electronen manipuleren. Op deze manier kunnen we het energieniveau van een atoom verhogen (absorberen energie en informatie), verlagen (uitstralen energie en informatie) of neutraliseren (evenwichts energie en informatie). De stralingsfrequentie is hierbij constant.

De atoomklok is hier een goed voorbeeld van. Deze klokken houden de tijd bij door de trillingen van cesium atomen die meer dan negen miljard keer per seconde trillen. In de vacuümbuis van de atoomklok wordt een klein stukje cesium verdampt. Deze damp wordt in een resonator blootgesteld aan electromagnetische energie waarbij precies een frequentie van 9.192.631.770 hertz ontstaat. Precies bij deze frequentie veranderen de cesium atomen van energie- en informatieniveau. Hierna wordt een aangepaste kwartsklok gebruikt om de resonator op deze frequentie te houden. Standaard kwartsklokken trillen immers maar 100.000 maal per seconde. Zolang de aan de atoomklok verbonden kwartsklok maar nauwkeurig blijft lopen zullen de cesium atomen dus allemaal gelijk resoneren. Dit wordt in de gaten gehouden door een metertje die iedere verandering registreert en aan een computer doorgeeft waarna de kwartsklok electronisch gecorrigeerd wordt.

Aangezien alle materie (dus ook uw lichaam) opgebouwd is uit de stratvonk, vortexen, electromagnetische velden, electriciteit, fotonen, atomen en electronen en we nu gezien hebben dat de mens allang in staat is deze door haar veranderende concepten, gedachten, idee, wil en aandacht te manipuleren mag duidelijk zijn dat de stap naar de ontwikkeling van positieve uni-resonantie gezondheidsapparatuur een hele kleine is geworden. Zeker toen in 1956 door Erwin Wilhelm Muller van de Pennsylvania University in staat was atomen via een veld-ionenmicroscoop zichtbaar te maken. Dat dit geen gemakkelijk opgave was mag wel blijken uit het feit dat een atoom niet groter is dan gemiddeld een twintig miljoenste millimeter. Dit in vergelijking tot cellen die ongeveer een honderdste millimeter groot zijn. Atomen kunnen dus net zoals de startvonk en fotonen alles doordringen en zowel lichaam als ziel direct beïnvloeden. Wat deze 3D+ wetenschapper echter niet wist is dat hij niet het atoom maar de apex van een interdimensionaal vortex in beeld had gebracht waarbij het electromagnetische veld – overgang tussen 4D en 3D – werd omgezet in electriciteit welke een 3D energievorm is.

In de tachtiger jaren wordt dit in beeld brengen nog verder verbeterd door de uitvinding van de Scanning Tunnelling Microscoop (STM) door IBM te Zurich. Het grote voordeel van de STM microscoop t.o.v. de Electronenmicroscoop is dat de monsters niet beschadigd of gedood worden. Dat dit niet alleen zeer belangrijk is bij het in beeld brengen van apexen maar nog meer bij het gedrag van cellen en de interactie met andere cellen, virussen, bacteriën, schimmels en parasieten mag duidelijk zijn. Levende organismen bestuderen is immers veel nuttiger dan het onderzoeken van dode of beschadigde materie welke niet meer over de startvonk ofwel eenheids informatie en energie beschikken. Het mag nu duidelijk zijn dat niet alleen batterijen maar alles wat uit vortexen, fotonen, atomen en electronen is opgebouwd in staat is energie op te slaan, te absorberen en uit te stralen. Dat een onbalans in het lichaam (warme-neutrale-koude plekken) eigelijk een verstoring (blokkering) is in het interdimensionaal doorstromen van oneindige vrije intelligente energie middels uw zenuwen, bloedbanen, organen etc. is wordt nu duidelijk.

Zoals we echter al in vorige hoofdstukken gezien hebben kwam de daadwerkelijke doorbraak van de nieuwe wetenschap toen in 1997 door een aantal fysici van de Rochester, Princeton, Stanford en Tennesee universiteiten bewezen werd dat ook licht ofwel fotonen gewoon uit materie bestaat welke gewoon weer om te zetten zijn in grovere deeltjes zoals atomen, electronen en positronen. Deze ontdekking was alleen mogelijk door gebruik te maken van de SLAC (Stanford Liniear Accelarator Center) een drie kilometer lange deeltjesversneller van de Stanford Universiteit. Tijdens het onderzoek lieten de onderzoekers gebundeld groen laser licht met een vermogen van 1000 miljard Watt botsen met electronen die in de SLAC versneller bijna de snelheid van het licht hadden bereikt. De deze botsingen worden de fotonen met onvoorstelbare kracht teruggekaatst waardoor zij tegen andere fotonen aanbotsen waardoor zij samensmelten tot electronen en positronen etc. Ook bij deze experimenten werd wederom niet het atoom maar de apex van de interdimensionale energie vortex in beeld gebracht. In de komende jaren zal nog veel van deze botsingen geleerd worden en ook de definitie van de lichtsnelheid op de helling komen te staan. Het uiteindelijke doel van deze experimenten is het bereiken van de eenheid waar geen tijd en ruimte ofwel lichtsnelheid meer bestaat. Hiervoor moet de 3D wetenschap dan wel haar concepten inzake atomen etc. drastisch veranderen.

Wanneer uw lichaam dus op bepaalde plekken die over het algemeen corresponderen met specifieke organen teveel negatieve energie uitzenden of absorberen gaat het als deze situatie te lang duurt verkeert met uw gezondheid en raakt uw lichaam in de stress/allergie (electronen gaan op hol in uw lichaam). Om deze stress op te heffen is het dus zaak de electronen huishouding weer op orde c.q. in evenwicht te brengen. Verandering in concepten, gedachten, oplossen verleden, ideeen, wil, aandacht, vortexen, electronen producerende uni-resonantie apparatuur, geprogrammeerde melksuikerkorreltjes en drukpunt massage etc. kunnen wanneer hoger bewust toegepast ingezet worden om ieder probleem in het menselijk lichaam op te heffen. Deze middelen zorgen dus voor evenwicht en extra directe energie hetgeen geheel anders is dan de indirecte energie die je via eten, drinken en ademen binnenkrijgt. Een goed voorbeeld van deze directe energie is de zon (fotonen) die op uw huid schijnt. Deze zorgt ervoor dat uw lichaamstemperatuur omhoog gaat waardoor uw lichaam zelf minder voedsel hoeft te verbranden om de ideale lichaamstemperatuur van tussen de 36,7 en 37,2 te behouden. Het gevaar van verhuizen van een koud naar een warm land of omgekeerd brengt dus uw hele informatie- en energiehuishouding van slag. De materie die uw lichaam dus verbruikt bestaat uit directe en indirecte energie en informatie. Positieve (electromagnetsiche) straling ofwel vortexen, fotonen en electronen kunnen uw energietekort dus aanvullen zonder dat u extra voedsel tot u neemt. Dit opent dus de weg naar de ontwikkeling van vibricatie/vibricijnen naast medicatie/medicijnen.


6.2.1.1.3. THE DUTCH CONNECTION

Ten derde leggen wij u het verband uit tussen atomen, electronen en (menselijke) cellen. Wanneer je onderzoek naar het gedrag van cellen doet, mag je nooit vergeten dat deze uiteindelijk allemaal opgebouwd zijn uit de startvonk, vortexen, fotonen, atomen en electronen. Aangezien er heel veel soorten vortexen, fotonen, atomen bestaan (elementen) die in een bijna oneindig aantal combinaties kunnen samenklonteren tot moleculen, cellen en organen mag duidelijk zijn dat een 4D+ medicus dus zowel verstand van natuurkunde, scheikunde, kosmologie en biologie moet hebben om zijn werk goed te doen. Hoe kan je immers zonder deze kennis een objectieve diagnoses stellen en een passende behandeling voorschrijven.

Zo, nu we weten dat onze cellen allemaal bestaan uit combinaties van de startvonk, vortexen, fotonen, atomen en electronen gaan we proberen de overige geheimen van ons celleven te ontsluieren. Ons lichaam bestaat uit ongeveer 50 biljoen cellen die over het algemeen niet groter zijn dan een honderdste millimeter. Ter vergelijking. Een virus of bacterie bestaat uit maar een cel. Deze informatie kunnen we straks gebruiken bij de eliminatie van virussen en bacteriën. Een gezond lichaam met 50 biljoen complex gestructureerd en samenwerkende cellen moet in theorie immers altijd in staat zijn aanvallen van miljoenen en zelfs miljarden virussen en bacteriën af te slaan. Het is zelfs mogelijk om een paar miljard eigen cellen op te offeren om de vijand te verslaan zonder dat een gezond lichaam hier echt last van heeft. Van dit voordeel in massa en coördinatie maken onze antibiotica, vibriotica en combiotica dan ook gebruik in de strijd tegen bacteriële ofwel niet eenheids gerichte ziekten. We mogen in ons lichaam dan ook best wel een paar veldslagen verliezen zolang we de oorlog in ons lichaam maar winnen.

Het bestaan van cellen werd voor het eerst in 1665 door Robert Hooke ontdekt toen hij door een microscoop een stukje kurk bestudeerde. Na de eenheid (eenheids niveau), vortexen atomen en electronen (primaire niveau) zijn onze cellen (secondaire niveau) de meest wezenlijke bouwstenen van ons lichaam. Elke cel is een levend wezen. Het is in staat te eten, drinken, adem te halen, ontlasten, muteren, zich te verdedigen en vermenigvuldigen. Waarschijnlijk zijn al onze 50 biljoen cellen door de miljoenen jaren van infolutie na eindeloos experimenteren wel bij elkaar gekomen om iedere keer weer geheel nieuwe levensvormen te creëeren met behulp van de eenheids en interdimensionale 4D+ wetenschap en hierdoor beter in staat waren te overleven en zich voort te planten dan individueel. Voor het bestuderen van een cel hebben we een microscoop nodig. Hierbij kunnen we kleurstoffen als kristalviolet gebruiken om de diverse delen van een cel te onderscheiden. Een basis cel bestaat uit een kern met chromosomen die drijft in een voedingsvloeistof genaamd cytoplasma welke omgeven wordt door het celmembraan die het geheel beschermd tegen een vijandige buitenwereld. Met deze buitenwereld bedoelen we in dit geval uw lichaam waarvan deze ene cel een onderdeel uitmaakt.

Cellen en de celweking zijn goed te bestuderen met een microscoop. Optische microscopen kunnen ongeveer tot 2500 maal vergroten terwijl electronen (TEM en REM) en STM microscopen in staat zijn een cel een miljoen maal te vergroten waardoor we dus niet alleen meer de cel maar ook de moleculen ofwel bouwstenen in beeld kunnen brengen. Soms kan je aan de vorm van bepaalde cellen zien wat voor functie ze in uw lichaam vervullen. Is dit niet mogelijk dan zullen de cellen gesplitst moeten worden in onderdelen waaruit ze samengesteld zijn. Dit kan gedaan worden door de cellen in een mixer te stoppen. Door centrifuge worden van zwaar naar licht de onderdelen gescheiden. Het bezinksel kan hierna worden bestudeerd. In de toekomst is het trouwens mogelijk om dit onderscheid via harmonische resonantie tot stand te brengen via de unieke frequenties van de verschillende celonderdelen. Iedere vortex, foton, atoom trilt immers ook zoals we al gezien hebben op een unieke frequentie.

Wanneer een cel zich gaat delen verzamelen de chromosomen zich eerst in het centrum.

In de tweede fase beginnen de chromosomen zich te delen in twee groepen waarna in de derde fase er twee aparte cellen zijn ontstaan. De chemische samenstelling van de cellen werd in 1869 voor het eerst onderzocht door Friedrich Miescher. Hij gebruikte pepsine (spijsverteringsenzym) om de cellen hierbij op te lossen. Uit zijn bevindingen bleek dat de celkern o.a. fosfor, koolstof, en zuurstof bevat. Deze wetenschap werd later aangevuld met het feit dat het hoofdbestanddeel van de celkern nucleïnezuur is en dat dit zuur uit twee zuren bestaat genaamd ribonucleïnezuur (RNA) en desoxyribonucleinezuur (DNA). DNA bevat de erfelijke eigenschappen van de mens zeggen onze 3D wetenschappers. Feit is echter dat niet de uit atomen bestaande DNA de erfelijke eigenschappen van de mens bevat maar de vortexen die atomair aan deze DNA gekoppeld zijn. DNA is niet meer dan een 0,00000000001% atomair samengestelde afspiegeling van de daadwerkelijke eenheids en interdimensionale intelligente die het DNA voed met erfelijke eigenschappen. DNA op zichzelf is dus in het geheel niet intelligent en bevat ook geen erfelijke eigenschappen. Wanneer we de wetenschap dat celkernen bestaan uit RNA en DNA en dat deze op hun beurt weer bestaan uit moleculen, atomen, electronen en intelligente vortexen benutten om een plan van aanpak te definiëren om lichamelijke stress te bestrijden komen we op de volgende vraag.

Waar kan je het best ingrijpen om lichamelijke stress te bestrijden. Op eenheids-, primair-, secundair-, of tertiair (organen) niveau. Logischerwijs is het beter om op eenheids- en primair niveau in te grijpen omdat het secondaire en tertiaire niveau nog complexer zijn dan het primaire niveau en tevens over nog minder intelligente energie beschikken dan de hogere niveau’s waardoor de kans op het stellen van een foute diagnose en geven van een verkeerde behandeling steeds groter wordt. Het ingrijpen op het tertiaire of organen niveau is trouwens het allergevaarlijkst en jammer genoeg vandaag nog steeds het gebied waarop we ons het meest bij alle medische diagnoses en behandelingen op concentreren. Dit niveau is voor een 3D wetenschapper zo complex dat zelfs de huidige stand van de (holistische) 3D wetenschap nog maar het topje van de ijsberg (vortex) kan bevatten. Ons advies is terug te gaan naar het ingrijpen op minimaal secundair en zo mogelijk primair en eenheids (27 geestelijke stress veroorzakers en oplossen onverwerkt verleden) niveau om stress te bestrijden. Op dit niveau is immers alleen de diagnose van belang welke plekken van uw lichaam teveel (te warm) of te weinig (te koud) energie en informatie (vortexen, electronen en atomen) bevatten en waar de blokkeringen in het zenuwstelsel en/of bloedbaan door allerlei verkrampingen en asymmetrie liggen. Een zieke boom in de woestijn behandel je toch ook niet door steeds meer takken af te zagen terwijl hij met zijn wortels droog staat.


6.2.1.1.4. DE UNIVERSELE KOPPELAARS EN BOUWMEESTERS

Ten vierde is het belangrijk iets meer te weten over magnetisme en electromagnetische golven en velden. Zoals u weet is alles binnen het 3D universum aan elkaar gekoppeld met behulp van electromagnetische velden. Maar hoe ontstaat deze structuur nu precies. We moeten dan terug gaan naar het begin. Magnetisme kan alleen bestaan wanneer iets een noord- en zuidpool heeft ofwel een + en - kant die een aantrekkingskracht op elkaar uitoefenen. Van school weet u nog dat +/- elkaar aantrekken en twee plussen of twee minnen elkaar afstoten. Deze aantrekkingskracht zorgt er dus voor dat het geheel bij elkaar gehouden wordt. De + en - kant, ook wel polariteit genoemd, kan alleen ontstaan in een situatie van beweging ofwel onevenwichtigheid binnen ruimte en tijd. Als iets dus niet zou bewegen zoals bijvoorbeeld de Basics/Eenheid (zie theorie van De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 en 3) dan bestaat er ook geen polariteit, dus ook geen magnetisme, electromagnetische golven en velden etc. Om ervoor te zorgen dat onze wereld met alles erop en eraan niet letterlijk uit elkaar valt, moet er dus een infolutionair interdimensionaal polariteitsverschil bestaan in alles wat op deze aarde en in andere dimensies aanwezig is om uiteindelijk weer tot de eenheid te komen.. Niet alleen de aarde zelf heeft dus een noord- en zuidpool maar alle vortexen, fotonen, atomen, cellen, mensen hebben het nodig om zichzelf in stand te houden. Zonder polariteit is het niet mogelijk dat er materie c.q. ruimte en tijd gevormd kan worden. Magnetisme ofwel een magneet kan je ook wel zien al twee dimensies die bij elkaar komen en gescheiden zijn door een 0 punt waar geen magnetisme en zwaartekracht meer aanwezig zijn. Dit laatste punt zal veelvuldig gebruikt worden bij de constructie van vrije energie apparatuur in het volgende millennium.

Alles wat we om ons heen zien zijn dus eigenlijk samenstellingen van kleine magneetjes. Zoals u weet zijn er nogal wat verschillen in magneten. Afhankelijk van de sterkte (potentiering) van de electrische stroom kan een magneet sterk of zwak zijn. Wanneer we naar onze menselijke cellen kijken dan zien we dat de binnenkant negatief geladen is en de buitenkant positief geladen is. Een gezonde cel heeft ongeveer een electrische spanning van tussen de 60-100 millivolt (mV). Wanneer de gezondheid van een cel afneemt door bijvoorbeeld de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers, dan kunnen we dit gelijk zien aan een afname in de spanning. Bij mensen die bijvoorbeeld aan kanker lijden, kan deze spanning zelfs onder de 20 millivolt komen. Wat gebeurt er met een cel waarvan de spanning steeds lager wordt. De eens zo weldadig doorstromende vrije energie wordt steeds onstabieler en geblokkeerder waardoor allerlei vijandige chemische stoffen en zware metalen de kans krijgen om in de cel achter te blijven en als sediment met haar verwoestende werk te beginnen. In de praktijk besteden we echter zeer weinig aandacht aan bovengenoemde principes wanneer het om onze gezondheid gaat.

Dit is echter heel anders wanneer we over electromagnetische gebruiksvoorwerpen zoals bandrecorders, videorecorders, walkmans etc. praten. IJzer en ijzerlegeringen zijn van nature magnetisch dus trekken ze andere magnetische stoffen die zich in hun buurt bevinden aan, waardoor een zogenaamd magnetisch veld ontstaat. Wanneer we een ijzeren staaf in een metalen spoel (winding van draad) plaatsen waar een electrische stroom doorheen loopt, kan dit electromagnetische veld vele malen versterkt worden. Dit komt doordat een electrische stroom een magnetisch veld heeft dat haaks staat op de stroomrichting. Deze electromagneten kunnen anders dan in de natuur voorkomende magnetische metalen en kristallen makkelijk aan en uit gezet worden door een electrische stroom toe te voeren (potentieren) of te verbreken.

In 1831 ontdekte Michale Faraday zelfs dat wanneer je een metalen staafje op en neer in een spoel bewoog, dit op zijn beurt een electrische stroom kon opwekken (electromagnetische inductie). Dit is hoe vandaag niet alleen een electrische generator werkt maar ook hoe intelligente energie interdimensionaal middels inductie wordt uitgewisseld. Met de wetenschap dat ijzervijlsel zich altijd in een bepaald patroon om een magneet rangschikt, stond bovengenoemde ontdekking niets meer in de weg om een groot scala aan informatiedragers zoals bandrecorders en videorecorders te ontwikkelen. Bij een videorecorder word op de band een patroon van gemagnetiseerde metaaldeeltjes gevormd dat overeenkomt met de geluiden en beelden van de opgenomen scène. De band bestaat uit een dun laagje metaal zoals ijzer en chroomdioxiden in een kunststof deklaagje. De opnamekop is een electromagneet. De drukgolven (geluid) en beelden worden met behulp van een microfoon en camera omgezet in zwakkere electrische signalen. Hierna worden deze signalen door een versterker gestuurd naar de opnamekop.

Door de steeds veranderende electrische stroom verandert het hierdoor opgewekte electromagnetische veld constant. Aangezien de band gelijkmatig langs de opnamekop loopt worden de ijzerdeeltjes in een steeds wisselende en van sterkte variërend patroon gemagnetiseerd. De band kan hierna met behulp van de afspeelkop, hetgeen ook een electromagneet is, opnieuw afgespeeld worden. Het hele proces wordt dus omgekeerd en de film verschijnt op uw TV. Wanneer u een nieuwe film over de oude wilt opnemen zorgt de wiskop er met behulp van een hoogfrequente (allergie) stroom voor dat de bestaande rangschikking van de ijzerdeeltjes verstoord wordt, waarna een nieuw patroon opgenomen kan worden. Door de magnetisatie van de band kan echter achtergrondruis ontstaan. Om dit te onderdrukken wordt vaak gebruik gemaakt van de door Thomas Dolby ontwikkelde ruisonderdrukker. Bij rustige passages in de muziek versterken de electronische circuits de signalen automatisch voordat ze de opnamekop bereiken. Hierdoor wordt de ruis onderdrukt. Bij het afspelen worden de signalen weer tot hun normale sterkte teruggebracht.

Na deze uitleg zullen een aantal lezers zich langzamerhand gaan afvragen of we hier nu met gezondheidszorg of meer met natuurkunde en scheikunde bezig zijn. Het antwoord is dat natuurkunde, scheikunde en kosmologie de grondleggers zijn van De Nieuwe Gezondheidsleer en de daarmee samenhangende Grote Bewustzijnsverandering in Deel 2 en 3. Aangezien u weet dat alles op deze aarde bij elkaar gehouden wordt door 4D/3D magnetische velden en heel veel mensen gedurende hun leven door hun onverwerkte verleden dus geblokkeerde c.q. vervuilde cellen een onverantwoorde hoeveelheid (magnetische) zware metalen hebben opgeslagen in hun botten, spieren, hersenen, spijsverteringsorganen, bindweefsels, meredianen, vortexen etc. mag duidelijk zijn dat ons lichaam in de afgelopen jaren een speelbal op de golven van de onnatuurlijke alles doordringende electromagnetische golven is geworden. Vooral de opgenomen zware metalen zijn de boosdoeners aangezien deze vele malen makkelijker te programmeren zijn dan de in uw lichaam voorkomende natuurlijke vortexen, fotonen, atomen en cellen.

We bewegen ons dus de hele dag en nacht in electromagnetische en electrische velden die uw vortexen, fotonen, atomen, cellen, chemische stoffen en zware metalen constant programmeren en herprogrammeren. Wanneer dit proces van opnemen, afspelen en wissen in uw lichaam nu nog gestructureerd zou plaatsvinden dan zou het geheel nog wel begrijpelijk en beheersbaar blijven. We weten als mens echter in het geheel niet in wat voor soort (onnatuurlijke) onzichtbare straling we de hele dag rondlopen. Wat voor beeld zou uw televisie geven wanneer u tijdens de opname van een film geen afspraken heeft gemaakt over wie wanneer wat mag zeggen en doen. Het resultaat is chaos, storing en ruis. Dit is de wereld waarin we vandaag overleven.


6.2.1.1.5. DE MENS ALS WANDELENDE BATTERIJ

Ten vijfde moet u weten dat de mens alle trillende materie ofwel frequenties heeft verdeeld in categorieën ook wel spectra of bandbreedtes genoemd. We moeten goed beseffen dat deze verdelingen gebaseerd zijn op het zeer beperkte zintuiglijke vermogen en instrumentarium waarover de 3D mensheid vandaag beschikt. Wij mensen leven immers ook in een spectrum en proberen wat buiten dit spectrum valt terug te vertalen naar de voor ons kenbare wereld. Hoewel het fysieke spectrum van een kat of hond maar een heel klein beetje verschilt van die van de mens is het al niet meer mogelijk om op een normale manier met elkaar te communiceren c.q. energie en informatie uit te wisselen. Laat staan wanneer we het gehele spectrum met al haar verlichte en verdichte bandbreedtes van een kat of hond met die van een mens zouden vergelijken. Een kat of hond ervaren geluid en kleuren door hun lagere trillingsgetal (wanneer de mens niet geblokkeerd zou zijn) heel anders dan wij dat doen. Maar ook het onderscheid tussen alleen maar instinct en de combinatie van instinct en intelligentie ofwel de wil om vrij te kunnen handelen vindt in geheel verschillende bandbreedtes plaats. We kunnen dit aan de hand van een voorbeeld uitleggen. Wanneer je een mens vraagt een waterdruppel te bestuderen en de ene dit met het blote oog laat doen en de andere een microscoop ter beschikking stelt waardoor zijn frequentie gebied vergroot wordt zullen beide personen een waterdruppel geheel anders zien en beleven. Niet het soort oog bepaald wat je ziet maar het frequentie gebied waarin dit oog en het daaraan verbonden lichaam trilt bepaald de relatieve waarheid voor die specifieke bandbreedte. Zie De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 en 3 voor verdere uitleg.

Wanneer we nog een stapje omlaag gaan naar een virus, bacterie, schimmel, worm dan is alleen nog maar van een minimaal begrip en vrije wil sprake. Het wordt nog veel erger wanneer we het menselijk spectrum met dat van het hoger gelegen 3D licht en geluid vergelijken. Licht en geluid zijn voor de mens simpelweg licht en geluid en daar is het verhaal mee afgedaan. We vergeten echter dat ook licht een spectrum van kleuren kent en geluid een spectrum van octaven c.q. trillingen kent en een vorm van electrische communicatie die evengoed is opgebouwd uit nog kleinere deeltjes dan atomen en electronen etc. Het is dus zeer moeilijk om communicatie te bewerkstelligen tussen twee bandbreedtes. Dit kunnen we al zien binnen het menselijke spectrum. Deze is niet voor ieder mens gelijk. Ieder mens beschikt over een unieke combinatie van frequenties en bandbreedtes, waardoor onze samenleving zo kleurrijk als de regenboog op piano is. Hoe verder ze uit elkaar liggen hoe moeilijker de communicatie wordt. We kunnen de naast elkaar liggende bandbreedtes dan ook het beste zien als geheel aparte werelden die hun eigen waarden, normen en spelregels kennen.

Afhankelijk van de gevoeligheid van een mens en het door hem gebruikte (meet)instrumentarium is het echter mogelijk om de grenzen te overschrijden. Goede voorbeelden zijn de microscoop, telescoop, heldervoelend-, horend- en ziendheid.

Dit wil echter nog niet zeggen dan we hetgeen we nu kunnen zien ook allemaal begrijpen. Toch maken we dagelijks gebruik van dit grensverleggende instrumentarium zonder ook maar enige feitelijke onderbouwing van het geheel te hebben. Zouden de stappen in onze infolutie trouwens gelijk lopen met het frequentie bereik wat we als mens kunnen bevatten? Wanneer we deze spectra verdelen naar frequentie en golflengte (hoe korter de golf hoe hoger de frequentie) komen we tot de volgende hoofd- en subverdelingen:

1. Hoofdverdeling

A. De Eenheid
B. De Startvonk ofwel niet gepolariseerde Basics c.q. concepten.
C1. De verlichte gepolariseerde trillingen ofwel Elementaries c.q. vortexen
C2. De verdichte gepolariseerde trillingen ofwel fotonen, atomen, electronen, moleculen, cellen, organen etc.

Aangezien A en B een geheel vormen (zie De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2) kan deze niet verdeeld worden in sub- categorieën. C1 en C2 kunnen echter wel verder onderverdeeld worden binnen de op dit moment voor de mens bekende en beschikbare zintuigen en meetinstrumenten. We zullen ons in Deel 1 echter beperken tot de uitleg van C1 en C2.

C1 . Subverdeling

De verdichte en op dit moment door de mens en haar hulpmiddelen zichtbare trillingen kunnen verdeeld worden in:

 1. Onzichtbare straling (subtiele materie)
 2. Levende organismen (vloeibare materie)
 3. Stenen, kristallen en mineralen (vaste materie)

Deze drie subcategorieën zijn weer verder onder te verdelen in sub-sub categorieën:

C1

 1. Onzichtbare straling (fotonen, atomen en electronen)
 2. Kosmische straling (10 triljard trillingen per seconde)
 3. Gammastraling (100 triljoen trillingen per seconde)
 4. Röntgenstraling (1 triljoen trillingen per seconde)
 5. Zonlicht (10 biljard trillingen per seconde)
 6. Infrarode straling (100 biljoen trillingen per seconde)
 7. Radar (1 biljoen trillingen per seconde)
 8. Televisie (10 miljard trillingen per seconde)
 9. Radio (100 miljoen trillingen per seconde)

Aan deze bovenstaande globale indeling valt al op te merken dat de snelheid van het (zon)licht nog maar het begin is van de maximaal te bereiken snelheid en de daarmee direct samenhangende tijd en ruimte vraagstukken.

C1B. 

C1C. 

Vaste materie (aantal trillingen afhankelijk van de soort en combinaties)

Maar ook deze sub-sub-categorieën zijn weer te verdelen in spectra. Het mooiste voorbeeld is het spectrum van het licht. Normaal gesproken is wit licht voor de mens onzichtbaar. Wanneer het echter gebroken wordt door een regendruppel (regenboog) of prisma dan ontstaan er opeens 7 kleuren. Elke kleur kent een unieke frequentie en golflengte. Hoe korter de golflengte, des te meer de golf door de regendruppel of prisma wordt afgebogen. Violet licht heeft de kortste en rood de langste golflengte. Rood licht wordt dan ook door de nieuwe wetenschap gezien als de overgangsfase tussen subtiele en vloeibare (organische) materie en is daarom ook in het menselijke spectrum zo goed toepasbaar bij het verhelpen van een aantal fysieke problemen. Je verhoogt met het rode licht dat pal boven de fysieke lichaams bandbreedte ligt de lichaamsfrequentie waardoor er meer energie en informatie door het lichaam opgenomen kan worden. Beter is het natuurlijk wanneer je eerst je onverwerkte verleden oplost alvorens je met dit soort zaken aan de gang gaat. Het blijven immers symptoom bestrijders. Dit weldadige effect dat bij een korte gebruiksduur bereikt wordt - je gaat immers ook niet urenlang in de zon liggen om te verbranden - wordt niet bereikt wanneer je een onnatuurlijke stralingsbron of zeer hoge frequentie gebruikt waaraan het menselijke lichaam nog niet gewend is. Omdat alle kleuren van de regenboog dus een andere frequentie en golflengte hebben kunnen we ze van elkaar scheiden voor allerlei praktische doeleinden zoals bijvoorbeeld een stoplicht en het beeld van uw TV.

Maar ook in de verfindustrie wordt dagelijks van deze kennis gebruik gemaakt. Het mengen van verf is dus eigelijk niets anders dan het combineren van materie frequenties waardoor een bijna eindeloos aantal kleurencombinaties bereikt kan worden. Het indelen van frequenties in categorieën is dus eigenlijk een universele wetmatigheid die het mogelijk maakt het gehele 3D universum in beeld te brengen. Het is immers onmogelijk om een radio- of TV uitzending te verzorgen als er geen afspraken zijn wie er wanneer van welke frequenties gebruik mag maken. Het zou een grote chaos van geluid worden. Daarom kennen we de AM en FM-banden. De AM banden worden gebruikt voor uitzendingen over grote afstanden op golflengten tussen de 10 en 2000 meter (lang 1000-2000, midden 187-577 en kort 10-100). Deze AM golven kunnen zich vanaf het radio of TV station duizenden kilometers voortplanten. Dit komt vooral door het feit dat deze golven weerkaatst worden door zowel de aarde als de electrisch geladen atmosferische lagen (ionosfeer/Van Allen Belts) op 130-160 km boven de aarde. Dit kaatsspel tussen hemel en aarde zorgt dus voor de grote afstanden die deze AM golven zoals de Wereldomroep kunnen afleggen. In vergelijking hiermee zijn de FM signalen vele malen korter. Dit is vooral te zien aan het frequentie spectrum waarin ze zich bewegen namelijk: VHF 87-108 Mhz en UHF 450-855Mhz. Deze korte golven moeten dus constant versterkt worden. Een FM installatie kan je dus al snel herkennen door het grote aantal (hoge) masten dat je in het landschap tegenkomt. In de komende jaren zullen we de 4D+ wetenschap der vrije energie gaan gebruiken in combinatie met de ionosfeer en Van Allen Belts om niet alleen beeld en geluid te versturen maar ook om vrije energie waar dan ook ter wereld te distribueren.

Waarom gaan we nu zo diep in op zaken als trillingen en spectra. We doen dit alleen maar om aan te geven dat we vandaag al over bijna alle benodigde kennis beschikken om wat voor frequenties en bandbreedtes dan ook te meten, in kaart te brengen, kwalitatief door te geven en te ontstoren. Ondertussen lopen we als mens nog steeds de hele dag in een steeds groter aantal (stoor)zenders waarvan niemand meer weet wat hiervan de gevolgen zijn op organismen zoals het menselijk lichaam. We kunnen u echter verzekeren dat wanneer we onze radio en TV uitzendingen hetzelfde zouden behandelen als we vandaag met ons lichaam doen iedereen de hele dag alleen maar ruis zou ontvangen. Je gaat je dan ook afvragen waarom we wel voor de radio en TV maar niet voor de omgeving waarin we als mens de hele dag leven dit soort afspraken kunnen maken om deze verstoringen en de hieruit resulterende allergieen, ziekten te voorkomen.

Hoewel we dus uitstekend weten wat de frequenties zijn van de onzichtbare straling, ontbreekt nog voor een groot deel de wetenschappelijk onderbouwde frequentie indeling van de materie in al haar verlichte en verdichte vormen. Dit houdt de ontwikkeling van de eenheids- en primaire gezondheidsleer op grote schaal sterk tegen en onze mogelijkheid om het menselijke spectrum waarin we ons kunnen bewegen te begrijpen en verder uit te breiden. De Nieuwe Gezondheidsleer is dan ook begonnen met het vastleggen van een periodiek stelsel van bandbreedte frequenties voor alle eenheids-, vortexen, fotonen, atomen, electronen, cellen, organen en lichamen die een menselijke omgevingsrelatie hebben. Het uiteindelijke resultaat dat nog vele decennia op zich zal laten wachten zal een volledige kaart of weg zijn waarin alle frequenties en bandbreedte in volgorde van trillingsgetal opeenvolgend worden omschreven van de meest verdichte tot de meest verlichte trilling binnen en buiten dit universum.


6.2.1.1.6. HET TIJDSPROBLEEM IN RELATIE TOT ONZE GEZONDHEID

Ten zesde is de huidige wetenschap nog niet in staat superultralange en superultra-korte golven te meten. We zijn er bijvoorbeeld pas sinds kort achter dat vleermuizen, walvissen en dolfijnen gebruik maken van een ingebouwde (sidescan) sonar die in de tijd een echo vertraagde 3D interpretatie van objecten kan geven. Vleermuizen zenden bijvoorbeeld uit op 100 kHz terwijl ze de informatie met 400 Hz ontvangen en verwerken. De huidige meetinstrumenten zijn dus alleen maar in staat een gedeelte van het gehele trillings spectrum te registreren en interpreteren. Dit komt vooral omdat de meetinstrumenten nog niet gevoelig genoeg zijn, we de resultaten nog onvoldoende kunnen interpreteren en we het probleem tijd en ruimte hebben. Een 4D+ wetenschapper die gebruikt maakt van UniNet heeft deze beperkingen gelukkig niet.

Vooral dit laatste probleem is een wezenlijke in de oplossing van de vele mysteries die de mensheid vandaag nog kent. Sommige superultralange trillingen zijn qua golflengte zo lang dat een cyclus ((een golfbeweging van explosie (splitsing) en implosie (fusie)) miljarden jaren kan duren. Het tegenovergesteld zijn de superultrakorte trillingen die qua golfleng zo kort zijn dat ze 1 miljardste seconde kunnen duren. Wat voor een zeer hoge bandbreedte een paar seconde is kan voor een lage bandbreedte relatief miljoenen jaren duren. Deze zaken zijn binnen een fysiek mensenleven in het geheel niet te bevatten laat staan te meten. De enige manier om dit probleem op te lossen is onze individuele bandbreedte te vergroten en/of de kennis en registratiemogelijkheden in een collectief zoals de eenheid (UniNet) onder te brengen dat tijdloos is. Je zou het kunnen vergelijken met een collectief computer netwerk zoals Internet waar alle kennis van de mensheid in een database wordt opgeslagen en die voor alle generaties na ons draadloos te raadplegen valt. Zowaar geen makkelijk probleem om op te lossen in de komende decennia wanneer je nog een verdicht mens bent. Mensen die dan ook nog niet de moeite hebben genomen hun onverwerkte verleden c.q. onderbewustzijn c.q. EGO op te lossen zullen dan ook voorlopig genoegen moeten nemen met dat gedeelte van het hele trillingsspectrum wat we vandaag kunnen meten en door de generaties heen kunnen uitbreiden.

Tegelijkertijd maken we gebruik van secundaire test en meet methoden zoals pH-, bloedsuiker- en allergie testers om de gaten in ons primaire meetinstrumentarium te dichten. We gaan dus primaire en secundaire maar zelfs ook tertiaire hulpmiddelen gebruiken om het geheel zo goed mogelijk in kaart te brengen. Trillingsverschijnselen die buiten het meetbare spectrum vallen zullen we dus niet wetenschappelijk van de hand moeten doen met opmerkingen als onmogelijk of science fiction omdat dit alleen maar de onwetendheid van de desbetreffende persoon onderstreept en de ontwikkeling in het uitbreiden van ons spectrum vertraagt. We leven immers niet meer in de Middeleeuwen waar ieder onverklaarbaar verschijnsel als tovenarij werd afgedaan. Alles is immers verklaarbaar mits je maar bereid bent van concept ofwel bewustzijn te veranderen.!

Nu we weten wat het probleem is bij het meten en uitbreiden van het trillingsspectrum kunnen we naar praktische oplossingen zoeken. Voor praktische toepassingen hoef je trouwens niet altijd te weten hoe iets werkt als het maar werkt. Vandaag de dag rijdt toch ook iedereen in een auto zonder ook maar bij benadering te weten hoe en waarom de auto nu precies functioneert. Je hoeft alleen maar te weten waar het gaspedaal, koppeling, rem en stuur zit en op tijd brandstof te tanken de rest laat je aan een collectief van automonteurs over. Het is dus mogelijk gebruik te maken van de theorie van superultralange en superultrakorte trillingen zonder te weten hoe deze nu precies in elkaar zit. Voor hen die echter in de komende jaren de nieuwe generatie vrije energie-, communicatie-, diagnose- en meetapparatuur zullen gaan ontwikkelen is het wel eerst nodig om het onverwerkte verleden vooraf op te lossen omdat geen enkele wetenschapper in staat zal zijn iets interdimensionaals te creeren wanneer hij of zij nog niet in staat om buiten deze dimensies te opereren c.q. te werken en communiceren.


6.2.1.1.7. WAT U NIET KAN ZIEN BESTAAT TOCH

Ten zevende is er een verschil tussen de voor de mens en haar hulpmiddelen zichtbare en onzichtbare trillingen. Zoals u weet heeft ieder mens en dier een beperking in hetgeen hij wel en niet kan zien. Dit geldt trouwens ook voor de andere zintuigen zoals horen, voelen, proeven en ruiken. We hebben in de afgelopen decennia geleerd dat iets toch kan bestaan ondanks het feit dat je het niet met een van de zintuigen kan waarnemen en we weten ook dat de ene mens beter kan zien of horen dan de andere mens. De wetenschap heeft er immers voor gezorgd dat we door nieuwe (meet)apparatuur de zintuiglijke mogelijkheden van de mens zeer ver hebben kunnen uitbreiden. De telescoop en microscoop zijn hier goede voorbeelden van en de ontwikkeling van deze zintuig-uitbreiders gaat nog iedere dag door. Hier komt nog bij dat door het minimaliseren, elimineren of neutraliseren van de 7 lichemelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers en oplossen van uw onverwerkte verleden uw 5 fysieke zintuigen niet alleen scherper worden maar ook met vele zintuigen uitgebreid kunnen worden, hetgeen extra dimensies aan uw leven op aarde en daarbuiten geeft. Het is dus heel goed mogelijk dat iets wat vandaag nog science-fiction is morgen omdat we het kunnen meten of voelen science fact ofwel de gewoonste zaak van de wereld is geworden. In de wetenschap van de trillingen gaan we er dan ook vanuit dat alles binnen en buiten dit universum eens meetbaar zal zijn dus mechanistisch en fysisch te verklaren is.


6.2.1.1.8. DE NATUURKUNDIGE KRISTALLEN TOVENAARS

Ten achtste moet u iets meer weten over kristallen. In 1888 toonde Heinrich Hertz aan dat electrische energie door de lucht kan worden overgebracht. Dit is trouwens ook de tijd dat Nikola Tesla apparatuur uitvond om vrije energie op te wekken, distribueren en ontvangen. Het is raadselachtig dat we toen niet gewoon door hebben gezet met deze 4D+ ontwikkelingen. Maar ja hoogmoed, geld en macht in de vorm van olie en aardgas waren in die tijd nog belangrijker dan menselijke progressieve evolutie. Guglielmo Marconi maakt van deze kennis gebruik om in de daaropvolgende jaren een methode voor het verzenden van morsesignalen te ontwikkelen op basis van deze hertzgolven. Door Reginals Aubrey Fessenden werd uiteindelijk een manier gevonden om de signalen van een microfoon te combineren met een electromagnetische golf. Het resultaat werd "radio" genoemd. De eerste radio-uitzending vond plaats in 1906. Voor de ontvangst werd gebruik gemaakt van kristallen. In die tijd werden zeer veel experimenten gedaan met allerlei soorten kristallen.

Kristallen zijn gewoon verdichte vormen van trillingen en unieke combinaties van interdimensionale elementen. Afhankelijk van de samenstelling (combinatie van elementen), vorm, grootte, breukvlakken etc. had ieder kristal zo zijn unieke eigenschappen. Onze beperkte kennis over vortexen, fotonen, atomen, electronen en elementen in die tijd maakte het echter onmogelijk om betrouwbare en eenvoudig te vermenigvuldigen kristallen te produceren. Het gevolg was dat de kristallen door meer beheersbare componenten zoals diodebuizen, triodebuizen en later transistors werden vervangen. De unieke eigenschappen van kristallen werden echter niet vergeten hetgeen uiteindelijk resulteerde in de ontwikkeling van de microchip. Microchips maken gebruik van kwartskristallen en siliciumkristallen. De kwartskristallen zorgen ervoor dat er een zeer precieze en constante trilling (frequentie) bereikt wordt.

Het belang van deze constante trillingen hebben we al eerder gezien bij de uitleg over atoomklokken. Het silicium- ofwel zandkristal wordt gebruikt voor het met lichtsnelheid koppelen van minuscule aan- en uitschakelaars (0 en 1) ofwel transistors. Aangezien silicium van zichzelf minimale electriciteit geleidt, wordt het vermengd met borium of fosfor waardoor een (half)geleider van zwakke stroom ontstaat die in staat is om de transistors zeer nauwkeurig te controleren en aan te sturen. Dit verfijnde aansturen is niet mogelijk met metalen. Tijdens het vervaardigen van chips wordt een kleine hoeveelheid fosforgas aan het siliciumkristal toegevoegd waardoor sommige fosfor en silicium atomen een verbinding aangaan. Vier electronen in de buitenste lagen van elk atoom vormen paren, waarbij een fosfor electron overblijft dat in staat is een electrische stroom op te wekken als er een potentiaal of spanningsverschil optreedt. Aangezien electronen negatief geladen zijn, noemt men dit soort kristal een halfgeleider van het n-type.

Wanneer we borium gaan mengen met silicium, gebeurt precies het omgekeerde. In plaats dat er een electron over is ontbreekt er een waardoor een gat ontstaat waarin zich vrije electronen kunnen nestelen. Gaten die niet opgevuld zijn zorgen voor een positieve lading waardoor men deze kristallen een halfgeleider van het p-type noemt. Een transistor bestaat uit twee eilandjes van het n-type op een basis van het p-type. Wanneer de transistor uit staat springen de vrije electronen uit de n-lagen naar de p-laag en vullen ze de beschikbare gaten. Boven de p-basis bevindt zich een aluminium poortje. Zodra er stroom op deze aluminium poort wordt gezet worden de vrije electronen van de p-basis naar deze poort getrokken. Hierdoor vormen ze een brug tussen de twee n-eilandjes, waardoor er een stroompje kan vloeien (aan-stand ). Wanneer de stroom onderbroken wordt staat de transistor ofwel schakelaar weer uit. De vrije electronen vloeien dan heel simpel terug naar de p-basis en worden weer opgenomen door de gaten. Dit proces kan in een gecontroleerde omgeving van een microchip eindeloos herhaald worden.

De huidige generaties microchips kunnen miljoenen tot miljarden van deze transistors ofwel schakelaars per vierkante centimeter bevatten. Vandaag worden we dus omringd door kristallen in combinatie met aluminium poorten. Computers, radio’s, Tv’s, klokken, wasmachines, auto’s, meetapparatuur, pacemakers, bijna alles heeft we een chip in zich die van deze twee materialen gebruik maakt. Al deze zaken zijn zelf potentieel onnatuurlijke Primaire, Electromagnetische, Stress Transmitters (PEST) die wanneer u geblokkeerde afvalstoffen in uw lichaam draagt uw gezondheid kunnen aantasten, terwijl ze ook zelf zeer gevoelig zijn voor andere PEST- of EMP golven. Onbegrijpelijk wanneer we weten dat we vandaag met onze kennis heel goed in staat zijn gezonde computers, TV’s en GSM toestellen te produceren. Wat de meeste mensen echter niet beseffen is dat we bij deze micro-electronica bijna alleen maar gebruik maken van kwarts en silicium kristallen terwijl er tientallen ander soorten kristallen zoals Perikon (zincite-chalcoprite), Carborundum-Steel, Zincite-Tellurium, Silicon-Steel, Molybdenite-Copper, Galena-Graphite zijn met allemaal unieke electromagnetische en lichtbrekende eigenschappen die in combinatie met bepaalde metalen zoals aluminium voor zeer spectaculaire resultaten in de gezondheidszorg en vrije energie sector kunnen zorgen bij de ontwikkeling van uni-resonantie apparatuur. Dat de gemiddelde 3D wetenschapper in het geheel niet weet dat de rectificerende (een weg ontvangende) eigenschap van een kristal deze zo belangrijk maakt in combinatie met de consoliderende eigenschap van aluminium om vrije energie te ontvangen en op te slaan is toch wel heel treurig te noemen. Wanneer we ook nog eens gebruik maken van diverse coils en spiralen om interdimensionale vrije energie te ontvangen en te verzenden is het een raadsel hoe we het de afgelopen 100 jaar voor elkaar hebben gekregen GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE VRIJE ENERGIE TERWIJL DEZE LETTERLIJK VOOR HET OPRAPEN LIGT.

Helemaal onbegrijpelijk is het feit dat de huidige semi-conductor industrie zomaar voorbij loopt aan hybride vortexen, fotonen, atomen en elctronen nano-chips die de capaciteit en verwerkingssnelheid in vergelijking met de huidige 500 Mhz pentium chips miljoenen malen kunnen vergroten (Nano-Chips). Als bijkomend voordeel van deze technologie is dat ze in het geheel niet gevoelig zijn voor van wat voor Electro Magnetic Pulse (EMP) of andere frequentie interferentie dan ook. Dit laatste is van uitermate groot belang wanneer wij weten dat we in de komende jaren met zeer grote natuurlijke en onnatuurlijke electromagnetische pulsen te maken krijgen die letterlijk al onze 3D electronica zal doorbranden en de daarvan gebruikmakende apparatuur zal lamleggen. Stel u in de komende jaren een maatschappij (ziekenhuis) voor waar niets meer werkt dat gebruik maakt van de verouderde 3D chips. Om de hieruit voortkomende chaos te voorkomen is het van uitermate groot belang alle 3D chips door 4D+ chips te vervangen.


6.2.1.1.9. HET VERSCHIL TUSSEN PEST EN HULPGOLVEN

Ten negende is er een verschil tussen natuurlijke en onnatuurlijke trillingen. Natuurlijke trillingen (energie en informatie) zijn afkomstig van de eenheid en de dimensies binnen dit universum waarbij de zon, maan, aarde, mensen, planten, dieren, minerale ofwel de natuur de derde dimensie vertegenwoordigen. Wist u trouwens dat onze melkweg, zon, maan, aarde net zoals een atoom ook alleen maar het voor de materie zintuigen zichtbare deel van een interdimensionale vortex voorstellen. We noemen de positieve natuurlijke trillingen ook wel Harmoniserende Universele Lichamelijke Pulsen, ofwel HULPgolven. Onnatuurlijke trillingen worden voortgebracht door electronische apparatuur die in de laatste honderd jaar door de mens zijn voortgebracht. Deze worden ook wel ALLERGIE/PESTgolven genoemd. Zowel natuurlijke als onnatuurlijke bronnen zenden dus trillingen uit die elkaar constant in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. Deze beïnvloeding hangt af van het feit hoe gevoelig (vervuilt) je als mens bent voor deze (on)natuurlijke trillingen.

Iedereen die iets weet van natuurkunde of electrotechniek is op de hoogte van het feit dat alle materie een antenne met zend, ontvang en opslag (accu) functie heeft. Mensen zijn dus eigenlijke wandelende accu-antenne’s die constant energie en informatie bewust of onbewust uitwisselen (communiceren) met hun omgeving. De mate van uitwisseling hangt af van de gevoeligheid en afstemmingsmogelijkheden van de ontvanger en de sterkte en mogelijkheden van de zender. Een radio (station) is eigenlijk als we dit met ons lichaam vergelijken een uiterst primitieve zender en ontvanger. Toch begrijpt iedereen hoe een radio werkt maar beseffen we niet dat we eigenlijk zelf ook over een zeer geavanceerde Radio/TV beschikken tot op eenheids-, vortex, foton, atomair en celniveau toe. Het is ook voor iedereen duidelijk dat je eerst de antenne moet richten (afstemmen) voordat je met ontvangen of zenden kan beginnen om hierna met de zenderknop het juiste kanaal te kiezen. Afstemmen op de eenheid en/of hogere dimensies c.q. intelligente energieen is hierbij zeer belangrijk. Tot slot bepaalt het samenspel van de electronica in de radio, antenne en de volumeknop de kwaliteit, mogelijkheden en sterke van het signaal. We begrijpen ook dat de muziek niet in de radio zelf gemaakt wordt door een klein mannetje maar door een collectief genaamd radiostation dat duizenden kilometers van de radio zelf verwijderd kan zijn.

Met deze wetenschap kunt u zich misschien voorstellen dat ook de mens in staat is om allerlei signalen uit het universum en de eenheid uit te zenden en te ontvangen. En aangezien er grote verschillen zijn tussen mensen qua gevoeligheid en bandbreedte zullen er ook grote verschillen bestaan in de zend- en ontvangst mogelijkheden. Metafysische ofwel paranormale verschijnselen zullen dan ook in de toekomst gewoon mechanistisch en fysisch verklaard worden zodra de wetenschap beschikt over de juiste meetapparatuur en interpretatie methode van de verkregen gegevens. Je hebt immers pas wat aan data als je het in informatie kan omzetten die je begrijpt. Tot 1997 hebben heel veel geleerden zich belachelijk gemaakt door te beweren dat licht ofwel fotonen niet gedeeltelijk uit materie zouden bestaan. Door al deze illusies blijft dit echter een moeizaam proces van veel experimenteren dus vallen en opstaan. Wat zou het mooi zijn wanneer 3D wetenschappers eens de moeite zouden nemen eerst hun onverwerkte verleden op te lossen voordat zij iets gaan bedenken maar zeg liever materiel fantaseren ten koste van mens en milieu.

Hoewel we de afgelopen jaren steeds meer apparatuur ter beschikkingen hebben gekregen om trillingen van allerlei frequenties etc. te meten zoals Electrocardiografen (ECG-Hartgolven), Polygrafen (Leugendetectors-Huidgolven), Electro-encefalografen (EEG-Hersengolven), Pestografen (URG-Uni-Resonantiegolven) Infrarood camera’s en ultraviolet sensoren (bio-energie), kirlian fotografie (Bio-energie/Aura’s), MRT, Kinesiologie, Electronen-, Donker-Veld en STM Microscopen en kosmische stralen detectors etc., hebben we nog een lange weg te gaan voordat we de gehele interactie-bandbreedte van de mens en haar omgeving in kaart hebben gebracht en meetbaar gemaakt hebben. Het begrip dat alles binnen dit universum uit polariteit, bandbreedte frequenties, vortexen en electromagnetische velden bestaat zal hopelijk dit proces in de komende jaren drastisch versnellen. De HealthWave crisis doet hierna de rest. Jammer genoeg zullen we ons tot begin 2000 moeten concentreren op die zaken die we vandaag wel kunnen beïnvloeden, begrijpen en meten.

We zullen ons dan ook tot 1 januari 2001 beperken tot de mens als geleider en opslagmedium van electromagnetische signalen ofwel de samenstelling van de antenne en accu. Wanneer de antenne veel water, mineralen en metalen bevat zal zij beter geleiden (ontvangen/zenden) dan een lichaam dat weinig van deze zaken bevat. We weten allemaal nog van school dat water en metalen uitstekende geleiders zijn maar ook mineralen zoals zouten (kristallen) behoren tot deze categorie. Onze handpalmen, voetzolen en hoofd worden hierbij ingezet als contactpunten omdat op deze plaatsen de zenuwen en energiebanen die net zoals de hersenen over een geheugen beschikken het meest geconcentreerd zijn en het dichts bij het oppervlakte komen. Door bloed, urine of speeksel af te nemen (secundair) of een uni-resonantie MRT, Kinesiologie diagnose (primair) te ondergaan is keurig na te gaan of u onder of boven de norm zit die voor deze zaken gelden. Mocht u niet aan uw individuele eenheids norm voldoen dan zijn er voldoende middelen en therapieën die eventuele afwijkingen in een paar dagen of weken kunnen normaliseren binnen uw overgangsfase.

Mensen die dus veel van deze zaken in hun lichaam hebben kan je ook wel onbewuste supergeleiders of superantenne’s noemen die heel snel hun accu met positieve of negatieve energie kunnen opladen of ontladen. Zij zijn over het algemeen zeer gevoelig voor (on)natuurlijke straling en laden zich dus zonder het te beseffen constant op met positieve en/of negatieve trillingen. U kunt misschien nu ook begrijpen waarom een 4D+ arts altijd voor en na de behandeling zijn handen (handpalmen) wast. Dit doet hij niet alleen om bacteriën en andere ongewenste zaken af te spoelen maar ook om zichzelf van negatieve energie te ontladen voordat hij met de behandeling begint. Het zou nog beter zijn wanneer hij zijn korte termijn geheugen inzake gedachten-, ideeen-, wil en aandacht zou wissen m.b.t. deze en vorige patienten. Positieve ofwel gewennings- c.q. evenwichtsstraling komt over het algemeen uit de natuur voort maar kan ook door uni-resonantie medicatie gesimuleerd worden. Ons lichaam is er door de miljoenen jaren van infolutie zo aan gewend geraakt dat het in evenwicht met deze straling heeft leren leven en het zelfs nodig heeft om te overleven.

Een goed voorbeeld hiervan is de zon. De zon zorgt voor licht, warmte en zelfs de aanmaak van vitamine D. Zelfs onze huidskleur heeft zich aangepast, afhankelijk van de plaats waar we op deze aarde leven. Bij de onnatuurlijke straling ligt dit anders. Om aan deze nieuwe stralingsbronnen te wennen heeft de mens nog geen honderd jaar de tijd gehad. Vooral in de afgelopen 50 jaar hebben we allerlei electromagnetische producten in huis gehaald zonder te beseffen wat hiervan de gevolgen op de lang duur voor onze gezondheid zouden zijn. Iedereen die vandaag rond de 60 jaar is weet nog dat toen de televisie op grote schaal in de 50-60’er jaren geïntroduceerd werd een zeer groot aantal mensen opeens last kreeg van hoofdpijn, zere ogen, duizeligheid en misselijkheid. Dit kan ook niet anders want de televisies waren in die tijd echte stralingsmonsters zonder enige bescherming. Deze volksepidemie is vandaag jammer genoeg al lang weer vergeten maar opa en oma kunnen het zich nog herinneren.

Is men bij medicijnen nog verplicht relatief diepgaand onderzoek te verrichten en een bijsluiter toe te voegen, bij de electromagnetische massaconsumptieproducten zoals computers, radio’s, tv’s etc. is dit nagenoeg niet het geval. Toch zijn de gevolgen van negatieve electromagnetische PEST straling vele malen groter voor ons lichaam dan die van chemische producten. Dit komt door het feit dat de overheid een steeds betere wet- en regelgeving heeft ontwikkelt om chemische producten op de verpakking en bijsluiters zichtbaar te maken terwijl dit bij consumentenelectronica in relatie tot gezondheidseffecten bijna niet het geval is. Hier komt nog bij dat chemische producten over het algemeen tastbaar zijn en electromagnetische golven niet. Zonder het te weten loopt de mens dus de hele dag onbewust rond in allerlei soorten negatieve electromagnetische ALLERGIE/PEST velden die zijn gezondheid negatief kunnen beïnvloeden wanneer hij of zij nog niet optimaal doorstromen qua energie en informatie. Tot slot worden voedsel en medicijnen over het algemeen meer bewust geconsumeerd. De mens maakt dus bij het nuttigen van een aspirine, hamburger of biertje een keuze op basis van de hem op dat moment beschikbare informatie en kan globaal afwegen wat de voor en nadelen zijn. Het resultaat van al deze electromagnetische onwetendheid en het ontbreken van een goede voorlichting mag u raden.

Omdat het lichaam nog niet gewend is aan dit soort onnatuurlijke straling en wij niet op de hoogte zijn van de gevaren reageren onze gevoelige organen onmiddellijk in de vorm van een allergie c.q. alarmreactie. Gevoelige mensen ervaren electromagnetische PEST straling onmiddellijk, doordat er direct een gesuis in het hoofd of oren en/of tinteling in de ledematen optreedt zodra men te dicht in de buurt van een negatieve stralingsbron komt. Dieren zijn nog gevoeliger en hoewel zo over een iets ander trillingsspectrum en vrije wil beschikken toch een goede indicatie van waar het wel of niet goed toeven is voor de mens. Kat – en Hond + etc.

Omdat we dus niet weten wat de oorzaak is grijpen we in al onze onwetendheid naar chemische en natuurlijke middelen die de situatie bij te lang gebruik alleen nog maar verergeren. De vicieuze cirkel is vooral binnen een overgangsfase een feit en het is dan alleen nog maar een kwestie van tijd voordat we echt chronisch ziek worden.


6.2.1.2. ONS LICHAAM ALS FLIPPERKAST

Het lichaam kan je in deze ALLERGIE/PEST toestand dan ook een beetje vergelijken met een oude flipperkast waar je een magneet tegenaan houdt. Het resultaat is dat de electronica volledig op hol slaat en je van alles en nog wat kan verwachten. Nu valt dit in de praktijk echter allemaal heel erg mee en is een uurtje televisie kijken, computeren of GSM’en helemaal niet erg. Pas wanneer we ons lichaam -waar door de jaren heen grote hoeveelheden virussen, bacteriën, schimmels, zware metalen en chemische middelen in de botten, spieren en bindweefsels zijn opgeslagen- voor lange duur aan een hoge intensiteitsstralingsbron blootstellen gaat het fout. De plekken waar dit vooral voorkomt zijn de slaapkamer waar u ongeveer acht uur in dezelfde houding ligt, de huiskamer waar het stikt van de electronica en menig gezinslid vaak urenlang op nog geen meter afstand van de televisie, video en stereotoren zit, de auto die een bron van ALLERGIE/PEST straling en geleiding is en de werkplek van vooral mensen met een electrotechnisch beroep of mensen die bijna de hele dag onder een TL balk achter een computerscherm zitten.

Wanneer je dus de hele nacht naast een electrische wekkerradio ligt die acht uur lang onnatuurlijke electromagnetische ALLERGIE/PESTgolven door je hoofd heen blaast, kan het behoorlijk fout gaan met je nachtrust en gezondheid. Een extra gevaar tijdens je slaap is het feit dat het bewuste zenuwstelsel gedurende de slaap fysiek op non-actief staat en alleen het onbewuste of autonome zenuwstelsel actief is. Het autonome zenuwstelsel dat gecoördineerd wordt door de hypothalamus zorgt via uploaden en downloaden ervoor dat alle zaken die nodig zijn om uw lichaam in stand te houden gewoon door blijven functioneren wanneer u slaapt zoals hartslag, ademhaling en regeneratie van uw organen. Als dit autonome zenuwstelsel zonder de hulp van het bewuste zenuwstelsel dus de hele nacht overbelast wordt door een electrische wekkerradio, heeft het dus nagenoeg geen tijd meer om de o zo nodige reparatiewerkzaamheden te verrichten om er de volgende dag weer fris tegenaan te kunnen gaan. Dit kan dus afhankelijk van uw gevoeligheid dus lichamelijke vervuiling op de lange duur en zeker binnen de drie overgangsfasen tot vreemde ziekteverschijnselen lijden.

Een simpele manier om zelf globaal te ondervinden wat de spanningsverschillen zijn tussen die van uw natuurlijke lichaam en die van onnatuurlijke producten is door een millivoltmeter of nog beter, een ALLERGIE/PESTmeter aan te schaffen (iedere stroom zorgt immers automatisch voor een magnetisch ofwel allergie veld). Als u de spanning van uw huid met een millivoltmeter meet komt u ongeveer afhankelijk van uw leeftijd, tijdstip en gezondheidstoestand op een waarde van tussen de 0.1 tot 2.0 millivolt uit. Een gemiddelde lamp of snoer in uw huiskamer zendt al gauw 30-60 millivolt uit en wanneer we apparatuur doormeten waar een batterij, beeldbuis, transformator in zit, komen we al snel in het bereik van de volts in plaats van millivolts. Wanneer we van de 2 dimensionale Pestmeter gebruik maken, meten we vooral uw omgeving en de zich daarin bevindende electromagnetische en microgolven apparatuur. Bij een waarde van 0-300 nT bestaat er een minimale belasting. Bij een waarde van 300-1000 nT een gemiddelde belasting en bij een waarde van 1000+ nT een maximale belasting. Hoe gestresster (verdichter) u bent, hoe lager de waardes en verblijfsduur mogen zijn.

Kort samengevat wordt uw lichaam geconfronteerd met spanningen (allergieen) die tientallen tot zelfs duizenden malen hoger liggen dan de spanningen die in de natuur voorkomen. Hier komt nog bij dat we ons steeds meer opsluiten in electromagnetische kooien van Faraday waar geen electromagnetische straling meer naar binnen of naar buiten kan en waar de negatieve straling de hele dag net zoals bij een luidsprekerbox en atmosfeer van muur tot muur of van laag tot laag kaatst. Uw huis en kantoor van gewapend beton en uw metalen auto zijn prachtige voorbeelden van het feit dat we de gezonde ofwel gewenningsstraling geen kans meer geven om binnen te komen en de ongezonde straling geen kans meer geven om naar buiten te gaan. Maar ook de aarde en luchtlagen en sferen begint door de vele satellieten, (militaire) straalzenders, HAARP experimenten, GSM torens, radio- en televisie masten ook al aardig op een magnetron voor menselijk vlees te lijken. Iedereen met een beetje gevoel weet dat er tussen 8:00 en 9:00 tijdens de opstart en/of versterking van de meeste electromagnetische apparatuur een golf van ellende over het land heen spoelt die tussen 17:00 en 18:00 weer langzaam afgebouwd wordt en pas rond middernacht minimaal wordt wanneer men de PC’s, TV’s maar jammer genoeg niet de GSM’s, wekkerradio’s en batterijopladers uitzet om rustig te kunnen slapen. We zitten dus midden in een door onszelf geconstrueerde electromagnetische ALLERGIE/PEST val (luidsprekerbox) waar we de hele dag binnen en buiten en vele mensen ook s’nachts in vertoeven. De meest moderne en trendy PEST golven zijn de GSM golven. Het verraderlijke in deze golven zit hem in het feit dat de reclame iedereen zo gek heeft gekregen om de toestellen maar de hele dag letterlijk op je lichaam te dragen hetgeen voor een zeer groot aantal stress en endocrine systeem gerelateerde ziekten zal leiden in de komende 10 jaar. Tevens heeft de overheid ook maar gelijk toestemmingen gegeven om het hele land met diverse concurrerende GSM palen vol te zetten die net als in de tijd van het ijzeren gordijn (militaire straalzenders) voor een behoorlijk stuk ontbossing zullen zorgen. Maar vergeet de normale (digitale) telefoon- en electriciteits centrales niet. Deze (inter)nationale netwerken vormen de grootste antenne die de mens ooit gebouwd heeft om onnatuurlijke en kosmische straling in gigantische hoeveelheden de huiskamer in te pompen waarna ze via de CV, Waterleiding, TV, Telefoon, Electra ofwel de vele koperdraden en glasvezels etc. over de rest van het huis verspreid worden. Het is een schande dat de mensheid die al lang beschikt over de kennis om deze onnatuurlijke straling te neutraliseren of minimaliseren hier in het geheel geen gebruik van maakt en zelf het kind van de kortzichtige rekening wordt. Nee de mensheid heeft helemaal geen economische of door de natuur gecreëerde ramp nodig om er een eind aan te maken. We zijn al hard op weg om onszelf met de beste bestrijdingsmiddelen te decimeren. Hier komt nog het gevaar bij dat in de afgelopen 50 jaar de steeds toenemende kosmische straling is gaan fungeren als draaggolf en versterker van de onnatuurlijke ALLERGIE/PEST straling hetgeen de ellende alleen nog maar erger zal maken in de komende 10 jaar. Niet alle electromagnetische straling is gevaarlijk zoals we al gezien hebben. Bij de onnatuurlijke straling moeten we vooral oppassen voor trillingen met een bepaalde frequentie die ons lichaam, organen of cellen in negatieve resonantie brengen. Dit wil zeggen dat er bepaalde lichaamscellen gaan meetrillen met deze externe (on)natuurlijke stralingsbron. Zij die echter de 27 geestelijke stress veroorzakers en hun onverwerkte verleden al opgelost hebben kunnen veel beter tegen de 7 lichamelijke stress veroorzakers omdat de geestelijke frequenties vele malen hoger liggen dan de lichamelijke frequenties.

U kent misschien de reclame nog wel waar Ella Fitzgerald een glas kapot zong hetgeen gewoon akoestische trillingen zijn die ervoor zorgen dat het glas steeds sneller ging meetrillen totdat het uit elkaar barste. Als de intensiteit en duur van bestraling dus maar hoog genoeg wordt opgevoerd, de wanden van uw huis-, slaap-, en werkkamer de straling maar genoeg heen en weer kaatsten en de frequentie overeenkomt met die van de bandbreedte van ons lichaam en of specifieke organen dan verdampen of ontploffen deze cellen letterlijk en wordt er dus een onnoemelijke schade aangericht in uw lichaam. U kunt dit vergelijken met wanneer u koorts heeft. Door een aanval van bacteriën bijvoorbeeld worden door frequnetie verhoging van uw lichaam de ongezonde cellen tijdens de confrontatie opgeblazen waardoor warmte vrijkomt. Maar ook een magnetron (in meer extreme vorm) werkt op deze manier. Door de straling die versterkt wordt door het weerkaatsen tegen de wanden, worden de ongezonde cellen van het voedsel (magnetron) heel snel opgeblazen waardoor uw eten "lekker" snel warm wordt. Gaat dit verwarmingsproces te snel dan ontstaat er een acute verbranding of ontploffing zoals gebeurt wanneer je je vinger in de vlam van een kaars houdt of een tomaat in de magnetron zet. Het enige verschil is dat je de vlam wel, maar de electromagnetische straling niet kan zien en het iets langer duurt voordat je de negatieve effecten opmerkt.

Dat je iets niet kan zien of voelen maakt het niet minder gevaarlijk. Kijk maar naar de verschrikkelijke gevolgen die een overdosis alfa-, beta-, gamma-, en röntgenstraling kunnen veroorzaken in de ruimtevaart. Het heeft dus allemaal met combinaties van trillingen te maken die elkaar kunnen verstreken, neutraliseren of verzwakken. Wanneer we dus te lang in combinaties van negatieve ALLERGIE/PEST stralingen vertoeven die het hierboven genoemde menselijke fysieke spectrum negatief kunnen beïnvloeden dan gaan we net zoals een piano vals klinken. De piano kan opnieuw gestemd worden met een (eenheids) stemvork die gehanteerd wordt door een professionele stemmer c.q. bewustzijns verzorger. Dit zijn gewoon professionals die op het gebied van muziek een meer dan gemiddelde gevoeligheid hebben dan de gemiddelde mens. Het resultaat is dat uw piano weer fantastisch klinkt. Hoe het precies werkt is voor mensen die niet over dit muzikale oor beschikken een raadsel maar dat het werkt staat al eeuwen vast.

Wat zou er echter gebeuren als we van ieder gezond orgaan exact zouden weten (het periodiek stelsel van bandbreedte frequenties van de Nieuwe Gezondheidsleer) wat de trillingsfrequentie, intensiteit etc. zou zijn en we gaan zieke organen in positieve uni-resonantie brengen. In theorie zouden de zieke organen dan gaan meetrillen met de gezonde trillingen (gezonde resonantie) en dus weer beter moeten worden. Dit is ook de reden waarom homeopathie en celtherapie tijdelijk werken. Bij homeopathie komen door het verdunnen en schudden steeds meer electronen van een bepaald element vrij, die in de vloeistof worden opgenomen. Aangezien electronen uit veel minder verdichte trillingen bestaan dan de atoomkernen zelf, is het lichaam in staat deze directe energie heel snel op te nemen in het lichaam op de plaats waarmee deze trilling een bepaalde afstemming heeft. Voor de lezers van dit boekje is dus nu duidelijk, dat door schijnbaar minder te gebruiken, je toch meer resultaat kan krijgen. Hoe meer verdicht een trilling is, hoe trager het opname- en benuttingsproces binnen uw lichaam.

Bij celtherapie worden gezond trillende cellen van een bepaald orgaan afkomstig van een schaap, koe of menselijke placenta ingebracht in een ziek lichaam. Omdat deze specifieke cellen allemaal een eigen frequentie en bandbreedte kennen zijn ze in staat middels harmonische resonantie afstemming binnen 24 uur (een aanpassingscyclus) soortgelijke, maar zieke cellen c.q. organen op te zoeken waar zij dan hun heilzame werking kunnen verrichten. Ze overstemmen als het ware de zieke cellen. Maar ook op acupunctuur, acupressuur en electromagnetisch gebied zijn er in de afgelopen honderd jaar grote stappen voorwaarts gemaakt. Zo kunnen bijvoorbeeld uni-resonantie generators de frequenties en electromagnetische velden van diverse vortexen, fotonen, atomen, cellen en organen nabootsen waardoor deze weer in een gezonde resonantie gebracht worden met het hele lichaam. Maar deze frequenties kunt u ook gebruiken om niet alleen ongewenste virussen, bacteriën, schimmels en parasieten op te lossen maar ook om uw energiebanen weer vrijelijk te laten stromen. Vergeet echter niet dat al deze hierboven genoemde middelen en therapien tijdelijk werken omdat zij niet de oorzaak zijnde het onverwerkte verleden en 27 geestelijke stress veroorzakers hebben opgelost.

Voor het meten van positieve en negatieve (organische) frequenties kunt u een frequentiemeter aanschaffen die minimaal over een bereik (spectrum) tussen de 10 Hertz en 1 megahertz moet beschikken en waar een geavanceerde ruisonderdrukker is ingebouwd. Na deze uitleg zal u duidelijk zijn geworden dat we met deze kennis een groot aantal tot nu toe onoplosbare problemen van de secundaire en tertiaire gezondheidszorg in een nieuw daglicht kunnen stellen. We moeten echter niet vergeten dat we bij deze eenheids- en primaire gezondheidsleer nog in de kinderschoenen staan. We kunnen het wel vergelijken met de begindagen van Tesla, Hertz, Marconi en Edison. Toch zijn er vandaag al een aantal diagnose en therapeutische uni-resonantie apparaten en middelen beschikbaar die hun werkzaamheid binnen een bepaald spectrum bewezen hebben. Het is echter wel gewenst dat deze onderzoeken grootschaliger en het liefst wereldwijd worden aangepakt door een geïntegreerd team bestaande uit 4D+ pioniers, natuurkundigen, scheikundigen, kosmologen en medici. Het enige dat de evolutie van de mens bepaald is immers de op dat moment beschikbare objectieve en interdisciplinair uitgewisselde kennis over een bepaald onderwerp binnen het op dat moment voor de infolutionaire mens kenbare en begrijpelijke spectrum.

Tot nu toe hebben we door de duizenden jaren heen uiteindelijk alle problemen waarmee de mensheid geconfronteerd werd kunnen oplossen en iedere aanval op ons lichaam afgeslagen. Ook het adaptie of gewenningsvermogen van het menselijke lichaam en de constante vibricinatie van ons leidingwater speelt hierbij een grote rol. Wanneer we ons lichaam maar lang genoeg de tijd geven om te wennen aan een nieuwe realiteit - zoals dit bij alle cycli in ons universum het geval is - dan zal ons lichaam zelf in staat zijn om zich aan deze nieuwe situatie aan te passen. Door het hoge tempo van nieuwe technische- en chemische ontwikkelingen krijgen we echter steeds minder tijd om dit natuurlijke aanpassingsproces te laten plaatsvinden. We doen er echter verstandig aan om van onze evolutie geen revolutie in ons lichaam te maken. Natuurlijk kunnen we onze huidige technische en chemische kennis ook gebruiken om voor ieder ALLERGIE/PEST-producerend apparaat en chemisch preparaat een neutralisator en/of eliminator (tegengolf) te ontwikkelen en dit verplicht te stellen bij de introductie van ieder nieuw product. Fabriceer je dus een TV dan zou je dus tegelijkertijd een apparaatje moeten bouwen dat de negatieve straling van deze TV kan neutraliseren overstemmen of elimineren. Hierdoor blijft het gezondheidsevenwicht in stand en verlengen we met behulp van deze technologische en chemische innovaties de tijd die we hebben om aan deze nieuwe zaken te wennen. Doen we dit niet, dan zal de prijs die de mensheid zal moeten betalen in levens onaanvaardbaar hoog zijn in de komende jaren. We krijgen dan daadwerkelijk met een nieuwe ALLERGIE/PEST-epidemie te maken voor hen die niet met de eenheid verbonden zijn.


6.2.1.3. WAT KUNT U VANDAAG TEGEN DE NIEUWE PEST DOEN?

Een manier waarop we vandaag ons lichaam al kunnen laten wennen aan de nieuwe realiteit is door ons af te stemmen op de eenheid (27 geestelijke stress eliminators en oplossen onverwerkte verleden)

OF

een millivoltmeter en/of ALLERGIE/PEST meter aan te schaffen en simpelweg de raad van de energiebedrijven op te volgen en iedere avond ALLE STEKKERS UIT HET STOPCONTACT TE TREKKEN VOORDAT U GAAT SLAPEN. NOG BETER IS OM DE STOPPEN UIT DE METERKAST TE DRAAIEN VOORDAT U GAAT SLAPEN. Vooral de stekkers van de TV, PC, GSM toestellen, stereo’s, batterij opladers in alle vormen en maten zijn hierbij van uitermate groot belang. Het aantal batterij opladers en transformators dat gemiddeld in een westers huisgezin aanwezig is voor lampen, kruimeldieven, faxen, telefoons, pc’s etc. etc. neemt op dit moment epidemische vormen aan. De transformatoren en opladers in combinatie met uw electriciteits- en telefoonnet toveren uw huis EN DAT VAN UW BUREN om in een super magnetron waar de gezinsleden letterlijk dag in dag uit gekookt worden. Dus alle stekkers er minimaal s’nachts uit en overdag minimaal gebruiken. Dit bespaart niet alleen energie en geld maar is de eenvoudigste en goedkoopste manier om minder gestresst door het leven te gaan wanneer u noch verdicht bent. Uw slaapplaats is immers de plek waar u gemiddeld acht uur lang in dezelfde positie bestraald wordt door televisies, PC’s, wekkerradio’s, electrische dekens, halogeen lampen, automatisch rug- en voetensteunen, verwarmingselementen van waterbedden, hoogtezonnen, lampen etc. etc. dus bij uitstek geschikt om het eens te proberen. En nee, het uitzetten van de electronica met de schakelaar is niet voldoende omdat de meeste apparatuur en snoeren dan nog rustig door blijven stralen. De tijd dat u slaapt is bedoeld om uw lichaam te herstellen (regenereren) en niet om het nog eens acht uur te pesten. Als dit helpt gaat u verder door in de overige kamers van uw huis, auto en werkplek de stekkers van apparatuur eruit te halen die u op dat moment toch niet gebruikt.

Binnen een paar dagen moet u de eerste resultaten al merken. De meeste mensen merken al na een nacht het positieve resultaat. Lijdt u aan één van de volgende slaap ofwel trillingsproblemen en verdwijnen deze klachten na het opstaan, dan is het bovenstaande een sterke aanrader: zweten, nachtmerries, tandenknarsen, slapende of tintelende handen, oorsuizen, agressie, irritatie, kramp in de voeten of kuiten, constante aandrang tot urineren, stijf gevoel, hyperventilatie, hartkloppingen, keelpijn, knorrende maag. Mocht u trouwens toe zijn aan een nieuwe televisie, stereo, videorecorder, personal computer etc. let er dan vooral op dat hij voldoet aan de strengste normen op het gebied van straling, dus neem uw Allergie/Pestmeter mee!


6.2.1.4. WAAR KOMT DE GEZONDSTE APPARATUUR VANDAAN?

Wie trouwens hele gezonde apparatuur wil kopen, moet eens in het voormalige oostblok gaan winkelen. De Russische electronica industrie hanteert de allerstrengste normen ter wereld als het om straling gaat. De grenswaarde voor microgolven (magnetrons, mobilofoon, GSM, communicatiesatellieten, snelheidscontroleapparatuur, radarnavigatie, radiografische verbindingen, politieradio’s, militaire zendinstallaties etc.) bijvoorbeeld ligt in Rusland op 0,01 mW/cm2 terwijl dit in de voorgestelde EEG richtlijnen 10 mW/cm2 is, ofwel 1000 maal hoger dan wat in Rusland maximaal toegestaan is. Zelfs landen als Zweden lopen zo lang het nog duurt ver bij Rusland achter.

Uit onderzoek is gebleken dat microgolven, ook een vorm van electromagnetische golven, voor het afsterven van weefsel kan zorgen. Ook is bekend dat virussen, bacteriën, schimmels en parasieten zich sneller ontwikkelen door de vernietiging van uw endocrine stelsel (organen) onder invloed van microgolven. Maar ook de hormoon- en enzymen huishouding (welke naast de zenuwen zeer belangrijk is bij de communicatie in uw lichaam) van de mens kan danig in de war geschopt worden waardoor de stress alarmfase al snel doorslaat naar de weerstands- en uitputtingsfase. Wat hier dus geconstateerd wordt is dat negatieve straling ons communicatie-, immuun- en regeneratiesysteem kan aantasten met alle gevolgen van dien.


6.2.1.5. WESTERSE KNOW-HOW MET RUSSISCHE NORMEN

Een door de westerse 4D+ industrie vormgegeven televisie en kwaliteitsgarantie op basis van Russische electronica specificaties zou dus zowaar de eerste ECO televisie op kunnen leveren. Leveren we dan ook nog eens standaard een uni-resonantie neutralisatie, overstemmings- of eliminatie-apparaatje mee dan kunnen we gewoon net zolang blijven bellen en televisie kijken als we maar willen zonder dat onze gezondheid hierdoor aangetast wordt. Natuurlijk mag een stralingsbijsluiter in de toekomst niet meer ontbreken bij enig electronisch apparaat.

De eerste fabrikant die hiermee begint zou best wel eens een gat in de markt gevonden kunnen hebben. Voor hen die veel van portable computers en GSM toetsellen gebruik maken is het aan te raden om tijdens het werk deze nooit op het lichtnet aan te sluiten. De transformator is gewoon een te hoge bron van straling en vliegt volledig uit de schaal bij een meting. De batterijen die meegeleverd worden hebben dit probleem niet. Gelijkstroom (batterijen) is dus relatief gezonder dan wisselstroom ofwel polariteit (220 volt 50Hz stopcontact) en iedereen doet er dan ook verstandig aan om de computerbatterijen overdag als er niemand thuis is op een neutrale plek op te laden en overdag alleen de batterijen te gebruiken. Bij het gebruik van computers moet u trouwens ook weten dat de straling niet alleen van het beeldscherm afkomstig is maar voor een zeer groot deel via het toetsenbord uw lichaam bereikt. Dit "Direct-Contact-Pest-Syndroom" (DCPS) is vrij simpel te verhelpen door het toetsenbord en snoer beter via een grondkabel te isoleren. Jammer genoeg zijn toetsenborden vandaag nog steeds sluitposten op de begroting van veel computer fabrikanten.

Naast het DCPS-syndroom bestaat er ook het "Right-Side-Contact-Syndrome (RSCS). Bij heel veel zaken maakt u met uw rechterkant (voet/hand) langdurig contact met de ALLERGIE/PEST-veroorzaker. In uw auto zit uw rechtervoet bijvoorbeeld constant op het gaspedaal en zit uw been naast de console waar alle airco, CD-, radio-, mobiele telefoon apparatuur is ingebouwd. Ook bij veel portable en notebook PC zitten de transformators en harde schijven aan de rechterkant. Maar ook de trendy meubels van metaal (staal) die je tegenwoordig in ieder kantoor en huiskamer vindt, zijn uitstekende geleiders en versterkers van electromagnetische en microgolf straling. Al deze zaken zijn extreme bronnen (1000+ waarde) van Peststraling.

Wat trouwens ook een uitstekende manier is om de electromagnetische straling te beperken als de stekker toch in het stopcontact zit is om met uw millivoltmeter te meten of de stekker ER OP DE JUISTE MANIER INZIT. Hiermee bedoelen we dat de elektra in uw huis zodanig geconstrueerd is dat er maar door een draad tot de schakelaar stroom begint te lopen als de stekker in het stopcontact zit. Met de millivoltmeter kunt u meten wat de beste manier van de stekker in het stopcontact steken is. Deze simpele truc scheelt al snel 50-75% van de electromagnetische straling van apparatuur die aan staat. Verder zou het natuurlijk helemaal prettig zijn wanneer de normale stroomsnoeren vervangen zouden worden door beter geïsoleerde snoeren zoals COAX of grondkabel welke door alle kabelexploitanten gebruikt wordt om uw televisie aan te sluiten. Tot slot is het natuurlijk iedereen aan te raden om af en toe de Faraday-Luidspeakerbox te verlaten en de natuur (bos heeft dempende en absorberende werking) in te trekken. Behalve de frisse lucht en beweging is het altijd prettig om af en toe weer eens opgeladen te worden door positieve natuurlijke (kosmos en aarde) trillingen die er al duizenden jaren voor zorgen dat we gezond blijven. De natuur is ook een uitstekende plek om de negatieve trillingen uit uw lichaam te ontladen. Zoals we allemaal weten, geleiden water, handpalmen en blote voeten het best. Dus een vakantie aan het strand en een duik in een niet verontreinigde zee doen wonderen. Dichter bij huis is de ochtend en/of avond douche of bad met een beetje zout ook een uitstekend middel om de negatieve spanningen kwijt te raken. Het water in de meeste steden is echter informatie-technisch zo sterk vervuild dat alleen de Ph waarde nog OK is van 7.0.

Dit is dus geen oproep om alle electronica de deur uit te gooien maar om verstandig om te gaan met electromagnetische stralingen, het milieu en energie in relatie tot uw gezondheid. Naast electromagnetische stralingen zijn er natuurlijk nog veel meer stralingen die door de aarde, maan, zon, kosmos, akoestisch, burger- en militaire straalzenders etc. uitgezonden worden en die een positieve of negatieve invloed op ons lichaam kunnen hebben. Dit zijn o.a. het groot orthogonaal net, groot diagonaal net, waterstromen, breuklijnen, hertzkabels, radarresonanties, microgolfzenders, satellieten, GSM palen, kamerresonanties (luidsprekerbox-effect) etc. De manier waarop deze zaken als stoorzenders kunnen optreden, is wanneer deze negatieve trillingen tegen de muren gaan weerkaatsen en/of elkaar gaan kruisen op resonantie brandpunten. Hoe meer van deze negatieve stralingen op brandpunten bij elkaar komen hoe gevaarlijker het voor uw gezondheid is. U kunt dit met een vergrootglas vergelijken dat u in de zon houdt. Als u maar voldoende zonnestralen samenbrengt begint de veter te branden. Wanneer er dus in uw slaapkamer van deze onzichtbare brandpunten (wateraders, straalzenders, GSM palen, aardstralen, militaire zenders etc.) aanwezig zijn met een bepaalde voor uw lichaam ongezonde frequentie en resonantie, dan liggen uw cellen op deze brandpunten dus 8 uur per dag lekker te sudderen. Chronische ziekten zijn dan alleen nog maar een kwestie van tijd wanneer u nog afgestemd bent op de eenheid.

Maar ook in de natuur leveren deze brandpunten een groot gevaar op. We praten wel elke dag over het CO2 broeikaseffect, wat eigenlijk verstikkingseffect zou moeten heten omdat het de zuurstofopname in het menselijk lichaam steeds verder omlaag brengt. Uw grootvader kreeg 20% meer zuurstof binnen toen hij net zo oud was als u. Maar als we alle (on) natuurlijke brandpunten in de natuur zouden concentreren op de noord- en zuidpool dan zou al het ijs in heel korte tijd weggesmolten zijn. Om dichter bij huis te blijven kunnen we ook even naar onze bossen kijken. Hoewel iedereen over de zure regen praat weten de Duitsers beter.

Na de tweede wereldoorlog is dit land tijdens de Koude Oorlog vooral aan de grens met de voormalige DDR propvol gezet met microgolfzenders in alle soorten en maten. De onderzoeken die in 1982 en 1984 gedaan werden in Duitsland leverde het volgende op. In nog geen twee jaar nam de schade aan de bossen van 8 naar 50% toe zonder dat tegelijkertijd meer chemisch afval uit de schoorstenen van de industrie kwam. Het aantal microgolfzenders en satellieten was echter wel drastisch toegenomen. Na het verdwijnen van De Berlijnse Muur en de militaire straalzenders zijn deze in hoog tempo vervangen door een gigantisch bos aan ALLERGIE/PEST creëerende GSM palen in geheel de wereld. De gevolgen van dit GSM netwerk - welke de overheid de hoogste volksgezondheids rekening aller tijden zal presenteren - is dat de gezondheid van de mens de grootste klap in haar bestaansgeschiedenis zal krijgen die even onzichtbaar is als de PEST in het begin van dit HealthWave. Toen konden we de PEST NIET meten vandaag kunnen we WEL de nieuwe PEST meten. Dat bepaalde bomen gevoeliger zijn voor deze straling door andere heeft vooral te maken met het verschil in antennewerking van de bladeren, naalden en takken. Iedereen die nog een antenne of satellietontvanger op het huis heeft staan weet hoe belangrijk de hoogte en de richting zijn voor het krijgen van een goede ontvangst.

Maar ook de onderlinge afstand tussen de diverse elementen is zeer belangrijk voor de juiste afstemming ofwel resonantie. De naaldlengte van de Den (+/- 2 cm) bijvoorbeeld komt precies overeen met het golflengtebereik van Intelsat 5 (golflengte 2,7 tot 2,1 cm). Er zou dus naast het CO2 effect veel meer onderzoek gedaan moeten worden naar het stralingsbrandpunten effect. Om deze zaken te constateren of ze ook in uw huis, auto of kantoor voorkomen kunt u gebruik maken van de doe-het-zelf-Pestograaf of van zeer gespecialiseerde apparatuur en electrotechnische specialisten die met deze apparatuur weten om te gaan. Op dit vakgebied is er net zoals bij pianostemmers veel kaf onder het koren. Ga dus nooit zelf klussen en schakel nooit iemand in die wel een beetje electrotechniek gestudeerd heeft. Met bovenstaande stralingen valt niet te spotten. Het verhaal baat het niet dan schaadt het niet, gaat dan ook voor dit vakgebied niet op. Wanneer uw klachten toch gedeeltelijk blijven bestaan nadat u alle electromagnetische en microgolf stoorzenders met uw millivoltmeter, frequentiemeter en Pestometer heeft opgespoord en geneutraliseerd, wordt het dus zaak om professionele 4D+ hulp in te schakelen. Aangezien dit tot hoge kosten kan stuiten raden wij u echter eerst aan de andere 6 stressveroorzakers te neutraliseren voordat u hiermee begint.

Natuurlijk is het ondoenlijk om al deze stoorzenders (energievervuilers) de hele dag en nacht te ontlopen. Daarom mogen wij concluderend stellen dat het veel beter en goedkoper is om de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden op te lossen dan in de bovengenoemde onnatuurlijke ANGST kronkels door het leven te bewegen.


HERKENT U DEZE STRALING GERELATEERDE STRESS/ALLERGIE SYMPTOMEN?

Uit een groot aantal onderzoeken blijkt dat de volgende symptomen veelvuldig voorkomen bij mensen die te lang zijn blootgesteld aan onnatuurlijke electromagnetische- en microgolfstraling:

Algemeen:

Hoofdpijn, suizende oren, vermoeidheid, spierverkrampingen, duizeligheid, slaapstoornissen, misselijkheid, brandende ogen, potentiestoornissen, reactiesnelheid, brandende benen, plotselinge lichaamstemperatuurwisselingen, pH, bloedsuikerspiegel en insuline verstoringen.

Hart- en bloedvaten:

Spasmen, cardiovasculaire storingen, hypotonie, hypertonie, tachycardie, bradycardie, veranderingen in samenstelling bloed, reticulocyten, neutrocyten.

Zenuwstelsel:

Zweten, trillende vingers, vermindering concentratievermogen, agressie, rusteloosheid, verandering in uitslagen EEG, fluctuerende polsslag en bloeddruk, functiestoringen.

Deze symptomenlijst laat zien dat er zeer veel overeenkomsten zijn met symptomen die we bij stress en lichamelijke overbelasting naar voren zien komen. Er mag dus geconcludeerd worden dat er een mogelijk verband bestaat tussen deze zaken. Zou het dan toch waar zijn dat stress geen geestelijke maar vooral lichamelijke oorzaak heeft.

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers (EGO) en niet verwerkte verleden (onderbewustzijn) helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen. Zie hoofdstuk 5.

Bij stress/allergie zijn de vortexen, fotonen, atomen, electronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de (on) natuurlijke electromagnetische velden, electrische stromen, 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden etc. verstoord geraakt dat zij niet meer goed in staat zijn levensmiddelen in de vorm van hoogfrequente interdimensionale vrije intelligente energie op te nemen, blokkades op te lossen, giftige stoffen af te voeren, vijandige aanvallen van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen af te slaan en optimale hoeveelheden vrije energie, water, mineralen, aminozuren, vitaminen, enzymen, hormonen etc. op te nemen, transporteren en produceren.

Uitleg van een aantal technische begrippen uit de electronica en Uni-resonantie leer:

Eenheid: 

Oneindige intelligente vrije energie, evenwicht, rust en stilte waarnaar alle gepolariseerde frequenties zullen terugkeren wanneer zij beseffen wie zij uit vrije wil zijn geweest.

Startvonk: 

De scheppende initialisatie en instandhouding van alle polariteit en de daaruit voortkomende gepolariseerde energie en informatie om via scholing de enige (innerlijke) weg terug naar de eenheid te wijzen.

Polariteit: 

Het verschil tussen +/-, goed en slecht, allergie en geen allergie, positief en negatief en de daardoor gecreëerde ruimte en tijd welke in directe oorzakelijke relatie staat tot energie en informatie.

Stress/Allergie: 

Paniekreactie van het lichaam op situaties van onevenwichtigheid welke uit de overbelasting c.q. overconsumptie van de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stress/allergie veroorzakers en onverwerkt verleden voortkomt. Voor een permanente oplossing zal de paniekreactie als stof uit het lichaam (sub-programma) en als herinnering (gedachten, idee, wil en aandacht) uit de ziel (hoofdprogramma) verwijderd dienen te worden op basis van de eenheids informatie.

Tijd: 

Een volledig van de trillings frequentie afhankelijke variabel die alleen in een gepolariseerde wereld kan bestaan.

Ruimte: 

Een volledig van de trillings frequentie afhankelijke variabel die binnen de factor tijd diverse groottes kan aannemen.

Materie: 

Alle gepolariseerde verlichte en verdichte bandbreedte frequenties in het gehele universum .

Vortex: 

De draaiende pulserende intelligente energie die zich interdimensionaal vanuit de eenheid tot in de derde dimensie voortbeweegt en alle dimensies van leven ofwel oneindige vrije intelligente energie voorziet.

Atoom: 

Het door de vijf zintuigen zichtbare verdichte deel van de vortex in de derde dimensie als apex van de vortex.

Bandbreedte: 

Een exact afgebakend gebied waarbinnen een bepaalde (levens)vorm van materie zichzelf in stand kan houden om te leren.

Bandbreedte breekpunt: 

Het overgangsgebied tussen 2 bandbreedtes welke gekenmerkt wordt door overgangs turbulentie welke bij de mens uit drie overgangsperiodes bestaat.

Potentiering: 

Het verhogen van de werkzaamheid van energie en informatie door de fusie van lage in steeds hogere bandbreedte frequenties.

Draaggolf: 

Trilling of frequentie die fungeert als transporteur en versterker van andere golven en trillingen om een andere bandbreedte te bereiken.

Electrische spanning: 

Het potentieel (allergie) verschil in volts (V) gemeten tussen twee punten.

Electrisch veld: 

Een situatie die opgewekt wordt door electrische ladingen en/of magneetvelden. Electrische velden kunnen elkaar beïnvloeden en in de tijd veranderen. De veldsterkte wordt gemeten in volt per meter (V/m).

Electromagnetische golven: 

Electromagnetische golven ontstaan wanneer 2 of meer interdimensionale vortexen elkaar kruisen en energie en informatie beginnen uit te wisselen. Door elke vloeiende stroom wordt een magneetveld(allergie) opgewekt. De inductiewet zegt tevens dat elk zich in de tijd veranderend magnetisch veld een electromotorische kracht opwekt, die in staat is om een electrische lading in beweging te brengen ofwel een electrische stroom op gang te brengen. Deze wisselwerking tussen electrische, magnetische en dan weer electrische velden planten zich voort in de interdimensionale ruimte en tijd. Deze electromagnetische golven planten zich met een bepaalde frequentie als een sinus(golf)vorm voort in de tijd. De voortplantingssnelheid van deze electromagnetische golven is in de derde diemnsie gelijk aan die van het licht ofwel 300.000 km/s. Buiten de derde dimensie planten electromagnetische golven met grotere snelheden voort omdat het gecombineerde ofwel interdimensionale 3D/4D golven c.q. inductie ofwel overgangsgolven zijn. Het mag duidelijk zijn dat diverse soorten trillingen andere voortplantingssnelheden kennen. Lees dit nogmaals omdat het de basis vormt van trillingscommunicatie en beïnvloeding van trillingen en velden onderling.

Alfa, Beta en Gammastraling: 

In het lichaamsweefsel ionen producerende electromagnetische straling die ontstaat als een atoomkern radioactief uiteenvalt in alfa (heliumkernen), beta (electronen) en extreem korte golven genaamd gamma straling (electromagnetische straling). Gammastraling doordringt het menselijk lichaam volledig, Beta straling dringt, afhankelijk van de sterkte van de bron, een aantal centimeters door in het lichaam. Alfa heeft minimale doordringbaarheid maar kunnen wel via voedsel, lucht etc. opgenomen worden en schade toebrengen aan het DNA welke de apex van een aantal samengestelde atomaire vrije energie vortexen is.

Frequentie: 

Het aantal trillingen per seconde gemeten in hertz (Hz). Bij dit trillingsgetal moet ook nog vermeld worden of het om gelijkstroom, wisselstroom, een electrisch signaal , wisselveld etc. gaat.

Energie: 

Een combinatie van trillingen die afhankelijk van het soort combinatie specifieke eigenschappen bezit en arbeid kan verrichte. Zo kennen we eenheids, interdimensionale, potentiële, inductie, kinetische, magnetische, electrische, chemische, thermische en atomaire combinatie energieën. In de toekomst zullen nieuwe energie combinaties gemeten kunnen worden, waardoor wederom de trillingscommunicatie en beïnvloeding tussen materie en organismen beter begrepen worden.

Afstemmen: 

Een organisme is afgestemd op een bepaalde frequentie, als het veel gevoeliger is voor die specifieke frequentie dan voor anderen. Wanneer je met een radio dus een zender zoekt, ben je dus aan het afstemmen op een specifieke zender temidden van alle andere zenders. Afstemming wordt bereikt door harmonische resonantie van de antenne op deze specifieke trilling. Aangezien de mens veel complexer is dan een radio, is zij in staat om op verschillende frequenties tegelijkertijd af te stemmen voor bepaalde delen van het lichaam. Ieder orgaan en zelfs cel is immers zowel een ontvanger als zender met een unieke frequentie. De ultieme frequentie is die van de eenheid ofwel 0 c.q. vrije intelligente energie frequentie.

DNA: 

Bevat alle individuele geplariseerde informatie in de celkern ofwel apex van de vrije intelligente energie vortex. Deze reuzenmolecuul kan door (electromagnetische) straling welke uit interdimensionale kruisingen van vortexen voortkomt in zowel positieve als negatieve zin beïnvloed en zelfs door resonantie ge(her)programmeerd worden. Zoals alles in een gezond lichaam bezit ook DNA een immuun- en regeneratiesysteem.

Stralingsdosis: 

De hoeveelheid stralingingsenergie in rad of gray (Gy) die per gewichtshoeveelheid door biologisch weefsel geabsorbeerd wordt. Aangezien dit nog niets zegt over de schadelijkheid van de straling (dit hangt namelijk van de verdichting van het weefsel af) zijn hier later nieuwe meeteenheden aan toegevoegd waarin deze schadelijkheid wel is verwerkt. Zo hebben we bijvoorbeeld rem of sievert (Sv) uitgedrukt in een dosisequivalent. Maar we hebben ook röntgen R of coulomb per kilogram (C/kg) die het ioniserende effect op een bepaalde hoeveelheid lucht als basis hebben. De dosisequivalent is de vermenigvuldiging van gray met een bepaalde factor die afhangt van het soort straling. Aangezien het meetinstrumentarium en spectrum hiervan in de komende jaren sterk uitgebreid zal worden is het de verwachting dat het aantal meetbare factoren zoals de P ofwel Pestdosis in nT, mW/cm2 en H2 ook sterk zal toenemen.

Magnetisch veld: 

In alles waardoor een stroom loopt ontstaat een magnetisch (allergie) veld. Alles wat magnetisch is, is in staat electriciteit op te wekken. De magnetische veldsterkte wordt uitgedrukt in ampère per meter (A/m). De magnetische veldsterkte veroorzaakt een magnetische stroom. Deze stroom is afhankelijk van het materiaal dat gebruikt wordt en wordt uitgedrukt in weber (Wb). De stroomdichtheid per vierkante meter wordt inductie genoemd en uitgedrukt in weber per vierkante meter (Wb/m2) of Tesla (T). Vroeger werd de stroomdichtheid per vierkante meter ook wel weergegeven in Gauss. 10.000 Gauss is 1 Tesla.

Ampere: 

De kracht van een electrische stroom wordt in ampere ( I ) uitgedrukt. Deze kracht of puls kan binnen het electromagnetische veld gevarieerd worden.

Ohm: 

De electrische weerstand ( R) die een stroom ondervindt wanneer het door een bepaald materiaal stroomt. Zowel het soort materiaal, dikte als omgeving bepaald wat de uiteindelijk weerstand wordt.

Watt: 

De hoeveelheid arbeid per seconde wordt uitgedrukt in Watt ( W ).

Amplitude: 

De grootste uitslag die een trilling binnen een bepaald gemeten tijdssegment kan bereiken.

Interferentie: 

De verstorende werking in de vorm van versterking, verzwakking en/of neutralisering die kan optreden wanneer in een ruimte meerdere trillingen van verschillende bronnen samen komen. Dit kan zeer verstorend werken op het meetinstrumentarium dat in deze ruimte gebruikt wordt en de herhaalbaarheid van experimenten zwaar bemoeilijken. Interferentie kan zowel fysiek (7) als geestelijk (27) als vanuit het onverwerkte verleden plaatsvinden..

Resonantie: 

Wanneer golven van dezelfde frequentie met elkaar gaan meetrillen. Resonantie is te verdelen in positieve (lichaamseigen) ofwel gezonde harmonische resonantie en negatieve (lichaamsvreemde) ongezonde disharmonische resonantie.

Ruis: 

Ruis ontstaat door de apparatuur waarmee de opname, opslag, weergave en metingen van de trillingen verricht worden en/of door het bijvoorbeeld door interferentie ongecontroleerd veranderen van vortexen, electromagnetische golven en velden etc. in een bepaalde omgeving.

Mumetaal: 

Een metaal dat in staat is zaken fysiek maar niet geestelijk af te schermen van electromagnetische straling.

Aardmagneetveld: 

Het door de polariteit tussen noord- en zuidpool in combinatie met de in de aarde aanwezige elementen opgewekte electromagnetische veld van ongeveer 0,5 Gaus. Dit electromagnetische veld wordt beïnvloed door de relatie die de aarde heeft met andere electromagnetische velden en vortexen zoals van de maan en de zon. Door deze wisselwerkingen ontstaan er in de ionosfeer regelmatig ionen stromingen die het communicatieverkeer op aarde kunnen verstoren en beïnvloeden.

Microgolven: 

Electromagnetische golven met een frequentie van 1000 Mhz tot ongeveer 100 biljoen trillingen per seconde. Deze grens is zeer belangrijk omdat vanaf de 1000 Mhz een gedeelte van de electromagnetische energie wordt omgezet in warmte. In dit boekje worden microgolven vaak naast electromagnetische straling genoemd om aan te geven dat deze straling het menselijk lichaam op een andere manier positief (infrarood) of negatief (radar en straalzenders) kan beïnvloeden dan electromagnetische straling van een lagere frequentie. Hoe hoger de frequentie hoe meer de electromagnetische straling in hitte omgezet wordt.

Gray: 

De energiedosis voor ioniserende straling. 1 gray is hetzelfde als 100 rad of de hoeveelheid energie van 1 joule per kilogram bestraald materiaal.

Rem: 

De waarde waarin het biologische effect op het (menselijk) lichaam van diverse stralingen wordt uitgedrukt. 1 rad gammastraling kent bijvoorbeeld de dosis 1 rem, 1 rad alfastraling geeft een dosis van 10 rem. Deze verschillen zitten in de mate van gevaar die ieder soort straling oplevert voor het (menselijk) lichaam.


6.2.2. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 2: HET GEBIT EN ZWARE METALEN

VAN EXTRAHERENDE NAAR CONSERVERENDE TANDHEELKUNDE

Wanneer u vroeger kiespijn had, ging u naar de kapper en daar werd de boosdoener simpelweg getrokken. Het zal u dan ook niet verbazen dat er in die tijd geen sprake was van een frisse adem of prettige aanblik van het overgebleven fietsenrek. De roep om een betere maar vooral ook mooiere oplossing werd dus steeds sterker. Het antwoord op deze vraag door de medische wetenschap was de ontwikkeling van de "conserverende" en "restauratieve" tandheelkunde. Ofwel het zolang mogelijk behouden van je eigen gebit waardoor het dragen van een kunstgebit werd uitgesteld. Een kunstgebit is immers geen pretje. Behalve de kans op allergische reacties door de gebruikte onnatuurlijke materialen -waaraan u dus 24 uur per dag wordt blootgesteld - hebben sommige mensen last met kauwen, bijten en bestaat er een grote kans dat het kaakbot en tandvlees zich langzaam terugtrekt. Geen prettig vooruitzicht dus.

Begin van deze eeuw werd er dus naar duurzame materialen gezocht om de gaten te dichten en geheel nieuwe technieken ontwikkeld om ontstekings c.q. storingshaarden te neutraliseren. Het resultaat was dat amalgaam, palladium, goud, keramische, composiet, staal, etc. materialen uitverkoren werden om uw gaten te dichten en implantaten in te brengen. Maar ook voor wortelkanaalbehandelingen en apex resecties die toegepast werden om ontstekingen te verhelpen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van amalgaam, IRM-cement of gutta percha om de wortelpunten te dichten en de gaten in uw kaak op te vullen. Nu moet u weten dat wanneer we over amalgaam, goud en andere vulmaterialen praten dit legeringen zijn waar voor de stevigheid ook zink, nikkel, koper, tin etc. aan toegevoegd zijn ofwel een hele batterij aan zware metalen. En aangezien er tientallen soorten legeringen bestaan weet je nooit precies wat er nu wel en niet aan zware metalen in je mond zit.

Over het algemeen komen we in een amalgaam vulling 48-55% kwik en 33-35% koper, tin en zink tegen. Vraag je tandarts dan ook altijd naar de exacte samenstelling van de legering en bewaar altijd alle vullingen en andere materialen die uit je mond verwijderd worden. Deze tip geldt trouwens ook voor alle medicijnen en vaccins die u in uw leven geslikt hebt of toegediend heeft gekregen. Deze zaken kunnen immers gebruikt worden bij de primaire uni-resonantie diagnostiek en therapie inzake het produceren van oplossende tegengolven. In de afgelopen honderd jaar zijn dus ongeveer 2-3 generaties mensen volgestopt met zware metalen. Zware metalen die 24 uur per dag, 7 dagen per week, 52 weken per jaar in uw mond aanwezig zijn en waarvan bekend is dat bijvoorbeeld kwik (onderdeel amalgaam legering) na plutonium - waar dus ook atoombommen van gemaakt worden - de meest giftige stof op aarde is.

Het zal u dan ook niet verbazen dat het gebruik van amalgaam in Scandinavië, Japan en volgend jaar Duitsland verboden is of wordt. Maar ook landen als Amerika, Frankrijk, Engeland overwegen dezelfde stap. In Duitsland is het trouwens al een aantal jaren verboden om bij meisjes en zwangere vrouwen amalgaam toe te passen inzake de erfelijke belasting zoals DNA beschadiging die deze materialen kunnen meegeven. Moeten we dus allemaal in paniek raken en onze amalgaam vullingen morgen laten verwijderen. Het antwoord op deze vraag is uit praktische overwegingen NEE. Laten we u eerst uitleggen hoe de zware metalen uit onze vullingen loskomen en hun vernietigende weg in uw lichaam en dat van uw nageslacht begint.

Het verhaal begint bij het woord corrosie of roest. Over het algemeen zijn uw vullingen redelijk stabiel en is uw regulatiesysteem in staat om deze zware metalen uit uw lichaam te verwijderen voordat ze echt kwaad kunnen doen. Het gaat echter fout wanneer er teveel roestvorming optreed. De hoeveelheid zware metalen wordt dan zo groot dat onze verwerkingscapaciteit tekort schiet en deze metalen zich gaan nestelen en ophopen (metalen c.q. zoutpilaren) in uw botten, gewrichten, spieren, (bind)weefsels en vet en aldaar voor allerlei ontstekingen en allergieën kunnen zorgen. Door deze verspreiding ontstaat een fijnmazig electromagnetisch netwerk van zware metalen over uw hele lichaam die als superontvanger van (negatieve en positieve) straling gaat fungeren. Het tweede verdichte en onnatuurlijke fysieke lichaam is geboren. Aangezien iedere cel omgeven wordt door een losmazig bindweefsel, het neurale, humerale en hormonale systeem is het dus mogelijk dat ieder orgaan in uw lichaam aangetast kan worden door deze zware metalen. Het is dus zaak om allereerst de roestveroorzakers te neutraliseren voordat we allerlei vaak zeer dure tandheelkundige ingrepen laten doen die bij de verwijdering van amalgaam nog gevaarlijk kunnen zijn ook.

Wat veroorzaakt roestvorming van uw vullingen. Allereerst is daar de electromagnetische straling. Wanneer uw lichaam te lang aan negatieve stralingsbronnen wordt blootgesteld gaan uw vullingen gewoon meetrillen (resoneren) en laten ze dus langzaam los waardoor er ruimte ontstaat tussen de originele tand (kaak) en de vulling. Van deze minuscule openingen en scheurtjes maken alcohol, suiker, chemische middelen, bacteriën, schimmels etc. direct gebruik om zich te nestelen en vermenigvuldigen. Tevens zijn zware metalen uitstekende opslagplaatsen van electromagnetische straling. Wanneer je eenmaal in de buurt van zo’n bron bent geweest kan het soms minuten, uren zelfs dagen duren voordat deze metalen weer ontlaten zijn. Wanneer je hoofdstuk 5 in de praktijk inzake onverwerkt verleden toepast is het natuurlijk direct en permanent te verhelpen zonder trucjes als handen wassen, douchen, spoelen etc.

Het mag nu duidelijk zijn dat ook griep en een zwangerschap verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de onstabiliteit in uw gebit. De druk wordt groter met als gevolg dat de scheurtjes en roestvorming steeds ergere vorm aannemen. Dit is te vergelijken met een rots waar een scheurtje inzit. Na verloop van tijd komt er door de regen water in het spleetje waarna zich van allerlei mos en plantensoorten kunnen vestigen. De wortels zorgen ervoor dat de scheur steeds groter wordt waarna het water dat uitzet bij warm weer en inkrimpt bij koud weer de rest doet. Dag berg maar ook dag tand. Doen we hier nog ontstoken tandvlees, verkrampte spieren en een beetje tandenknarsen bij, hetgeen heel normaal is bij mensen die aan stress/allergie lijden dan gaat het proces nog sneller. Tussen het ontstoken tandvlees en kaakbeen ontstaan immers ruimtes (pockets) waar de hierboven genoemde zaken zich nog verder kunnen vermenigvuldigen.

Het resultaat van al deze aanvallen is niet alleen dat er steeds meer zware metalen in uw lichaam terecht komen maar dat er in uw mond van metaal ook nog eens zuren gevormd worden die voor een soort accubak effect zorgen. Zie uw met metaal gevulde tanden en kaken als de platen in een accu en de chemische middelen en afvalstoffen die virussen, bacteriën, schimmels en parasieten uitscheiden (verzuring van uw bloed pH) als het accuzuur waardoor stroom opgeslagen en geleid kan worden. Zoals u weet fungeert metaal ook nog eens als een uitstekende antenne, opslag en geleider waardoor de accubak constant door externe stralingsbronnen wordt opgeladen.

We krijgen nu een heel apart maar uitermate gevaarlijk effect. Uw gebit wordt een negatieve interne stralingsbron waarbij de accu constant wordt opgeladen waardoor de spanningen in uw hoofd zo hoog kunnen oplopen dat uw hele (centrale) zenuwstelsel welke onderdeel uitmaakt van uw geheugen aangetast kan worden. Veel mensen met teveel zware metalen in hun lichaam lijden dan ook aan geheugenverlies, verwarring en in het ergste geval beginnende *Altzheimer. Dit komt niet alleen door de electromagnetische straling en electrische stromen van en langs uw gebit maar ook omdat er kwik depots gevormd worden in de hersenen en buikgebied. De Stortebaker Foundation in Zweden beweert zelfs dat de versleping van zware metalen identiek verloopt aan de uitzaaiing van primaire tumoren. Dit kan wel kloppen aangezien de zwaarte van een element en dosering (blootstelling en/of inname) hiervan de hevigheid van de stress/allergie reactie bepaald welke weer gekoppeld is aan de verspreidingssnelheid over uw lichaam en de verwijdering van de stof uit uw lichaam. Deze opeenhoping van zware metalen in uw hersenen wordt ook nog eens constant in resonantie gebracht door zowel de externe maar nu ook interne negatieve electromagnetische straling en electrische stromen. *Altzheimer zelf heeft natuurlijk te maken met het volledig ontkennen van je onverwerkte verleden. Hierdoor blokkeren zowel je korte, midden-, als lange termijn geheugen volledig na verloop van tijd.

Het mag duidelijk zijn dat dit hele rare effecten kan hebben op uw belangrijkste communicaties- en geheugen systeem genaamd de hersenen welke een onderdeel van uw zenuwstelsel en fysieke herinnering vormt. Uw daadwerkelijke geheugen zit natuurlijk in de intelligente vrije energie vortexen welke uw positieve gedachten vastleggen in allerlei golfpatronen die doorstromen (hoger bewustzijn) of blokkeren (onderbewustzijn) en niet in de atomaire hersenen aangezien deze niet meer dan transformators zijn van uw hogere bewustzijn, bewustzijn naar uw onderbewustzijn. Wanneer we trouwens naar het hele lichaam kijken, hebben we gezien dat door de jaren heen een fijnmazig netwerk van zware metalen ontstaat dat verweven is met onze bindweefsels en cellen. We gaan dan ook steeds meer fungeren als een soort magneet die steeds gevoeliger wordt voor zowel de interne als externe straling en een sterke gelijkenis gaat vertonen met een batterij die constant opgeladen en ontladen wordt. Het mag duidelijk zijn dat het lichaam zo spoedig mogelijk ontgiftigt moet worden wanneer het teveel zware metalen bevat.

Hoe kan je dit meten. Over het algemeen wordt er een bloed of urinemonster genomen. Deze metingen zijn echter absoluut onvoldoende omdat de meeste metalen in de weefsels zijn opgeslagen en dus bijna niet terug te vinden zijn in de bloed, urine of speeksel monsters. Voor alle zekerheid wordt dan ook wel overgegaan om naast bovengenoemde onderzoeken een primair stoorveldonderzoek te doen op basis van een Kinesiologie, MRT en/of uni-resonantie diagnose. Mocht blijken dat uw weefsels teveel zware metalen bevatten dan kan overgegaan worden tot een Basis Ontgiftings en Afvoer Uni-Resonantie behandeling waardoor de zware metalen lostrillen middels gepolariseerde tegengolven van de weefsels. Met het drinken van veel water en het gebruik van een ontgiftingsmiddel zoals Chlorella + kunnen hierna de vrijgekomen zware metalen uit het lichaam verwijderd worden.

Tevens moet u weten dat een zwaar metaal zoals kwik bij detoxificatie uitgescheiden wordt in twee fasen. De 2-waardige kwik verbinding wordt in de eerste 3-4 weken via de urine uitgescheiden. Dit verminderd over het algemeen de toxische en lichamelijke klachten. Het uitscheiden van de 3-waardige verbindingen gebeurt echter pas na 12-14 weken waarna ook de allergische belasting en daarbij behorende klachten afnemen. Het is dan ook uitermate belangrijk dat verder wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar gedragsveranderingen door de accubak-zware metalen depots-hersenen/zenuwstelsel/herinnerings connectie. De veel gebruikte opmerking dat stress tussen de oren zit zou wel eens heel letterlijk genomen moeten worden in de toekomst. Tenminste wanneer het over de fysieke uiterlijke belasting van uw lichaam gaat en niet om de innerlijke belasting welke de 27 geestelijke stress veroorzakers en uw onverwerkte verleden is. Misschien begrijpt u nu ook beter waarom u in een vliegtuig bij de start en landing geen GSM toestellen of portable computers mag gebruiken. De ruimte- en luchtvaart weet allang dat de interferentie van dit soort apparatuur de computers van het vliegtuig en commandotoren behoorlijk kan verstoren.

Hoe kom je er nu achter of je met een accubak in je mond loopt. Heel simpel, je pakt de millivoltmeter - die je ook al gebruikt hebt om samen met de Pestmeter de electromagnetische straling in je huis op te meten - en zet de rode en zwarte pen steeds op twee aparte tanden of kwadranten (uw gebit is verdeeld in 4 kwadranten). Meet deze waarden trouwens gedurende een paar dagen in de ochtend, middag en avond. Herhaal de metingen ook binnen en buiten uw huis. Wanneer u immers dicht in de buurt van een electronisch apparaat of straalzender staat wordt niet de waarde van uw gebit maar dat van deze apparatuur gemeten (uw lichaam geleid immers de straling en de millivoltmeter neemt ook nog eens de omgevingsstraling op). Blijkt de waarde aanzienlijk (30 millivolt of meer) boven dat van uw lichaam uit te komen dan wordt het tijd om de hulp van een hierin gespecialiseerde tandarts in te roepen. Deze tandarts zal met zijn eigen apparatuur nogmaals de metingen uitvoeren , röntgenfoto’s van het gebit maken en zo nodig een speeksel of bloedtest uitvoeren om er achter te komen hoeveel zware metalen er ongeveer in uw lichaam zitten. De röntgen foto’s worden zowel van uw gebit , kaken als kaakkopjes genomen.

Waarom nemen we ook nog eens röntgenfoto’s. Om te voorkomen dat we een aantal chronische ontstekingshaarden en afwijkingen in het gebit over het hoofd zien. Met de Uni-resonantie therapie is het trouwens mogelijk om deze onnatuurlijke straling weer uit het lichaam te verwijderen. De röntgen foto’s geven ons allereerst aan hoeveel wortelkanaal- en apex behandelingen u in uw leven heeft gehad (zijn uw stress/allergie klachten trouwens begonnen na een wortelkanaal of apex behandeling?) en wat voor soort afsluitmateriaal hierbij gebruikt is. Hierna wordt bekeken of een van deze gebieden ontstoken is. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan scheefzittende en ingegroeide tanden en verstandskiezen die onnodige druk op uw zenuwen veroorzaken. Tot slot wordt gekeken of uw gebit wel goed sluit en of er bepaalde tanden en kiezen niet teveel belast worden. Het steunen van uw hele gebit op 1 a 2 tanden kan voor behoorlijk geïrriteerde zenuwen in dat gebied zorgen en uw spieren, kaakkopjes en nekwervels zwaar overbelasten. Aangezien de meeste stressers ook tandenknarsers zijn is het immers heel goed mogelijk dat uw hele gebit scheef staat en uw kaken niet meer normaal sluiten. Dit levert trouwens een zeer interessante stress/allergie veroorzaker op. Een niet goed sluitend gebit kan uw arm-, schouder-, nek-, aangezicht-, kauw-, kaak-, oog-, oor- , hoofdspieren, nekwervels, bloedbaan en zenuwbanen en energiebanen zodanig belasten en irriteren dat het lijkt alsof u aan een of beide kanten een verlammend gevoel krijgt met overal uitstralende pijn. Dit wordt ook wel het Cranio-Mandibulair-Dysfunctie syndroom genoemd (CMD). Door deze belastingen en irritaties worden vaak uw bloed- en zenuwbanen in de nek tussen hoofd en lichaam afgeknepen waardoor de informatie, communicatie en brandstofvoorziening in het lichaam gedeeltelijk uitvalt.

Er ontstaan dus allerlei blokkeringen in uw bloedbaan, zenuwstelsel, energiebanen en vortexen. Dit is trouwens goed te zien wanneer er door een injectie met een lokaal verdovingsmiddel bepaalde spieren stilgelegd worden. Iedereen die aan stress/allergie lijdt en zich in de hier bovenstaande spier c.q. verkrampingspijn symptomen herkent, zou dan ook eerst dit door een hierin gespecialiseerde tandarts annex gnatholoog moeten laten onderzoeken alvorens hij ENIGE ANDERE INGREEP LAAT UITVOEREN IN ZIJN GEBIT. Spierpijn op deze plaatsen kan immers verdacht veel op kiespijn lijken. Maar ook de ontregeling van de speekselklieren waardoor de druk op de tanden en het tandvlees behoorlijk kan toenemen kan voor dit effect zorgen. Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand een wortelkanaalbehandeling of een extractie ondergaat terwijl het gewoon om een speekselklier probleem of verrekte kaak en kauwspier gaat.

Het gaat er dus om dat u eerst de verkrampingshaarden neutraliseert voordat er op andere gebieden aan uw gebit gesleuteld wordt. Chronische verkramping is vaak het gevolg van electromagnetische overbelasting, negatieve electrische stromen en/of een scheefzittend of slecht sluitend gebit. Bij sommige mensen kan het elimineren van deze stoorzenders al veel van de fysieke uiterlijke stress oorzaken verhelpen. Begin daarom altijd eerst met het elimineren of neutraliseren van de electromagnetische en electrische storingen in uw omgeving. Het klachtenbeeld heeft immers sterke overeenkomsten met functionele-, anatomische- en psychische problemen. Ter behandeling worden vaak een aantal oefeningen voorgeschreven en/of een splint (soort tijdelijk beugeltje) en/of een verhoging (opbouw) aan een kant van uw gebit om de balans te herstellen.

Tevens is het aan te raden om tegelijkertijd een Axiografisch onderzoek bij uw tandarts of Academisch Ziekenhuis te laten verrichten. Dit onderzoek legt alle bewegingsproblemen en stoorzenders van het kauwstelsel vast. Bij het laten vervaardigen van een beugeltje moet u er trouwens goed op letten van wat voor materiaal deze gemaakt is. Zowel metaal, kunststof en opgebrachte harsen kunnen allerlei allergische reacties veroorzaken. Metaal wordt trouwens helemaal niet aangeraden wanneer uw gebit al een accubak is. Het effect wordt dan alleen nog maar versterkt. Eigenlijk zou ieder mens de materialen die hij voor langere tijd in zijn lichaam moet dragen eerst op persoonlijke allergie en electromagnetische veldverstrekking moeten laten testen (electromagnetisch en electrisch hypo-allergeen).

Het Higgens Centre in Colorado Springs is een instituut dat hierin al jarenlang gespecialiseerd is maar ook een aantal Nederlandse en Duitse tandartsen annex gnathologen zijn een uitstekend aanspreekpunt.

Laten we nu nog even teruggaan naar wortelkanaal- en apex behandelingen. Wanneer deze vakkundig zijn uitgevoerd, niet lekken of ontstoken zijn voorlopig gewoon laten zitten. We moeten echter wel beseffen dat door de hier bovengenoemde invloeden (roest) de kans groot is dat de vullingen vroeg of laat toch gaan lekken. Wortelkanaalbehandelingen en apex ingrepen moeten dan ook minimaal om de vijf jaar gecontroleerd worden op lekkage en ontsteking. Waarom is dit belangrijk. Hoewel de zenuwen uit uw tand zijn verwijderd, is de tand zelf nog helemaal niet dood. Het poreuze tand en kaakbeen bestaat uit duizenden minuscule buisjes waarin allerlei bacteriën, schimmels etc. kunnen huizen. Dit is ook de reden waarom uw tandarts na een wortelkanaalbehandeling het kanaal met een chloorachtige substantie schoonmaakt – colloidaal zilver is natuurlijk beter - voordat hij het hermetisch afsluit van de buitenwereld. Wanneer dit werk goed verricht is en uw immuunsysteem goed functioneert is er dus niets aan de hand.

Zoals we echter gezien hebben, is de kans echter zeer groot dat er door de corrosie scheurtjes gaan optreden. Wanneer dit het geval is, beginnen de bacteriën zich in hoog tempo te vermenigvuldigen zonder dat u dit in de gaten heeft. We hebben immers de postbus en postbode (zenuwen/geheugen) in het postcodegebied van de desbetreffende tand of kies naar huis gestuurd. Het rottingsproces kan dus ongestoord doorgaan zonder dat u er ook maar iets van merkt. Dat dit op den duur grote gevolgen kan hebben mag duidelijk zijn. Zeker wanneer u weet dat deze aangetaste gebieden via de vortexen, energiebanen, bloedsomloop, lymfesysteem en kaakzenuwen in direct contact staan met de rest van uw innerlijke en uiterlijke lichaam. Tanden en kiezen staan ook in direct stofwisselingscontact met het kaakbot. De hele dag worden uw bloed en lymfen dan ook aangevuld met een constante stroom van gif in een zeer grote verscheidenheid. Het ontlastings- en oplosmiddel gif van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten etc. verspreidt zich door het hele lichaam en tast natuurlijk de zwakste organen het eerst aan.

Dr. Billings van de beroemde Mayo Kliniek zegt bijvoorbeeld dat deze processen niet of nauwelijks lokale klachten geven, maar op afstand de vernietigingskracht uitermate groot is. Tevens geeft hij aan dat door onderzoek is aangetoond dat door radicale verwijdering van dergelijke haardprocessen (focale infecties) het uiterlijke ziektebeeld volledig in remissie te brengen is. Dr. Vill internist verklaart: Het niet onderkennen, herkennen en elimineren van haard- en stoorveldactiviteiten, maakt de gebruikelijke therapieën zo ineffectief dat de patiënt - de beste symptomatische behandelingen ten spijt - tot een voortdurend lijden wordt veroordeeld. De uitwerking van een gebitshaard wordt tevens niet bepaald door de grootte van de storing maar door de permanente aanwezigheid ervan in het kaakbot. Hou er ook rekening mee dat "dode" tanden in het lichaam constant afstotingsreacties oproepen wat de irritatie alleen maar doet toenemen.

Door deze chronische irritatie/allergie ontstaat zoals Dr. Ziegelgansberg wel noemt een pijngeheugen (wind-up). Hetgeen zoveel wil zeggen dat de zenuwen/hersenen pijn blijven voelen ook als is de ontstekingshaard verdwenen. Dit pijngeheugen of zeg maar constante herinnering aan de pijn moet dus niet alleen als feitelijke stof uit het lichaam (sub-programma ) verwijderd worden maar ook als concept gedachte, idee, wil en aandacht ofwel hoofdprogramma in uw onderbewustzijn. Dit verwijderen van de pijnherinnering in het hoofdprogramma kan bereikt worden door het tijdelijk verdoven van de desbetreffende zenuw in uw lichaam waardoor er geen stimulus response reactie meer plaatsvindt. Verdoven kan tijdelijk middels een vloeistof zoals procaine maar ook via accupunctuur of accupressuur geschieden op de juiste meredianen op uw lichaam en vooral ruggenwervel. Het is dan ook zeer belangrijk dat chronische ontstekingen en herinneringen voorkomen worden omdat dit anders het ziekteproces aanmerkelijk kan verlengen. Alle negatieve onderdrukte ervaringen worden immers in uw onderbewustzijn opgeslagen totdat u ze analyseert, erkent, oplost en loslaat. Verdovingen, acupunctuur etc. zijn dus tijdelijke lapmiddeltjes, alleen het oplossen van de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden (onderbewustzijn) helpt permanent.

U begrijpt nu ook dat er bij stress en pijn direct Kava Kava + (secundair) en een Basis Pijn (Stof en Herinnering), Deblokkerings en Ontspannings uni-resonantie therapie (primair) voorschreven word. Dit is dus niet alleen om de stress/allergie en pijn te minimaliseren maar ook bedoeld om te voorkomen dat er een pijngeheugen (nog meer onverwerkt verleden) opgebouwd wordt. Naast Kava Kava + wordt trouwens zoals we hierboven al gezien hebben veel gebruik gemaakt van lokale verdoving (opiaten), accupunctuur en accupressuur die in de perifere zenuwen ingespoten worden en/of de zenuwen via druk tijdelijk verlammen waardoor er geen signalen meer naar het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg, hersenen en vortexen) gaan. Hierdoor is het mogelijk dat bijvoorbeeld de zenuwen in uw arm, gezicht, kaak etc. tijdelijk uitgeschakeld worden.

Om het gevaar van wortelkanaalbehandelingen nogmaals te onderstrepen geven wij aan dat bijvoorbeeld in Duitsland een aantal hartchirurgen pertinent weigert om de operatie uit te voeren wanneer en nog op deze manier behandelde tanden en kiezen in uw mond aanwezig zijn. Deze ontstekingshaarden kunnen immers tijdens de operatie zo explosief groeien dat er levensgevaar voor de patiënt ontstaat. Ook deze ontstekingshaarden met (lijk)giffen zoals endotoxinen, mercaptanum en thio-ether zitten weer net zoals bij de interne electromagnetische straling en electrische stromen van de accubak en kwikdepots veel te dicht bij de hersenen. Een slecht onderhouden, behandeld en/of gerestaureerd gebit kan dus een chronische aanval op uw centrale zenuwstelsel veroorzaken waarbij stress/allergie nog maar het minste probleem is. Tijdens de controle zult u dan ook met uw tandarts moeten beslissen of het geen tijd wordt voor een extractie. Elke 5 jaar een standaard Kinesiologie, MRT en/of uni-resonantie diagnose van uw gebit voor een betere diagnose van de ontstekingshaarden zou trouwens geen overbodige luxe zijn. Een tand minder in uw gebit is natuurlijk niet echt geweldig maar om nu voor de uiterlijke schijn de hele dag vergiftigd te worden is wel het laatste waarop uw lichaam en vooral uw hersenen en immuunsysteem zitten te wachten.

Bij de extractie van een tand of kies moet u op een aantal zaken letten. Allereerst zal bij de verwijdering niet alleen de tand maar ook een ruime marge van het ontstoken kaakbot verwijderd moeten worden (nettoyage), bijvoorbeeld volgens de methode van Rost en Tuerk. Doet de chirurg dit niet dan zweert het bod gewoon door en geneest de wond niet of zeer traag. Bij het verwijderen moet de chirurg er dan ook op letten dat er geen tand of kaaksplinter achterblijven aangezien deze het ontstekingsproces alleen maar verergeren. Zodra de wond is schoongemaakt wordt hij met zijden dichtgenaaid om vervolgens ingespoten te worden met water waaraan ozon of colloidaal zilver is toegevoegd.

Ozon of colloidaal zilver zorgen ervoor dat eventuele achtergebleven giftige substanties gedood worden. Hierna kan het nog belangrijk zijn om een post-operatieve behandeling met laser modulatie en/of neuraal c.q. uni-resonantie therapeutische deblokkering te ondergaan om de pijn te verminderen, de polariteit (+/-) tussen de binnenkant van de wond en tandvlees te herstellen en de genezing te bespoedigen. Hoewel er voor een getrokken kies zes maanden staat om te genezen vinden de meeste mensen het toch prettiger wanneer dit proces versneld zou kunnen worden. Dit helpt niet alleen bij het eten maar vermindert het probleem van herinfectie aanzienlijk.

We weten allemaal dat botten sneller genezen wanneer ze aan een electromagnetische behandeling in het ziekenhuis worden blootgesteld. Na het dichtnaaien wordt u ook nog aangeraden minimaal een week niet te roken of alcohol te drinken en tevens sauna’s, zonnebankcentra en zwembaden te ontlopen aangezien deze het infectiegevaar met bacteriën etc. alleen maar vergroten. Tevens wordt u aangeraden om de wond niet met uw vingers of tong aan te raken en een week lang geen melkproducten of varkensvlees te eten. Allemaal om het infectiegevaar van virussen, bacteriën, schimmels en parasieten te minimaliseren. Laten we er nu van uitgaan dat u de electromagnetische en microgolf stoorhaarden in uw omgeving heeft geneutraliseerd en uw gebit weer recht staat waardoor de verkrampingsverschijnselen zijn verdwenen. De zware metalen uit uw lichaam (excl. het gebit zelf) zijn verwijderd en zo nodig de aangetaste tanden en kiezen zijn getrokken. Blijft nog over het metaal in uw mond.

U ziet, we zijn niet eerst begonnen met het metaal maar hebben eerst de andere mogelijk probleemgebieden in uw mond en lichaam geneutraliseerd. Dit komt omdat het bij het verwijderen van amalgaam om een behoorlijk gevaarlijke ingreep gaat die alleen door een deskundige mag worden uitgevoerd.

Allereerst test u wederom met uw millivoltmeter of de spanning nog steeds aanwezig is en laat u de specialist dit ook wederom onderzoeken. Wanneer uit deze metingen blijkt dat de accubak nog steeds onverantwoordelijk hoge spanningen aangeeft, wordt het tijd om uw gebit op metaalgebied te saneren. Het eerste wat nu gedaan moet worden is een afdruk te maken van uw huidige (rechte) gebit. Dit doen we omdat er anders het gevaar bestaat dat na het verwijderen van de metalen uw gebit wederom weer scheef staat en alle spierpijn en (energie) blokkades weer terug kunnen komen.

Goed, we hebben dus een afdruk gemaakt van uw gebit. Hierna wordt er per tand, kies en kwadrant gemeten waar de spanning het hoogst is. In de volgorde van de hoogste spanning (kwadrant met de hoogste spanning eerst) naar de kleinste spanning worden vervolgens de metalen verwijderd. Per behandeling niet meer dan een kwadrant behandelen omdat er anders de kans bestaat op een giftige reactie in uw lichaam. Vooral bij het verwijderen van amalgaam en palladium vullingen komen zoveel zware metalen vrij dat dit zeer negatieve gevolgen voor uw lichaam kan hebben. Voordat het metaal verwijderd wordt neemt uw tandarts de volgende voorzorgsmaatregelen. Hij zorgt dat ervoor dat de met zware metalen vervuilde lucht en speeksel constant afgezogen worden. De tandarts maakt gebruik van een traag draaiende boor zodat het gif niet in een zeer hoog tempo uw mond en de luchtpijp in geslingerd wordt. Tevens brengt hij om de tand die behandeld wordt een hypoallergene rubberen brug (cofferdam) aan. Deze brug vangt het grootste deel van de zware metalen tijdens het boren op. Na iedere tand laat de tandarts u goed spoelen waarna pas aan de volgende tand begonnen wordt. Tijdens het boren probeert u niet het speeksel door te slikken.

De voorzorgsmaatregel die uzelf neemt zijn de volgende. Een week voordat u met de behandeling begint slikt u een ontgiftigsmiddel zoals Chlorella +. Een uur voor en een uur na de behandeling slikt u 6 tabletten Norit (koolstof absorbeert de zware metalen). Tevens drinkt u op de dag zelf en de dag erna minstens 1 ½ liter bronwater (pH 7.0) om de geabsorbeerde zware metalen zo snel mogelijk uit uw lichaam af te voeren. Hierna zal de tandarts op basis van de gemaakte afdruk uw tanden en kiezen opnieuw vullen met een niet metaal houdende substantie zoals glas. Dat deze substantie er op het oog wit uitziet, wil nog lang niet zeggen dat er geen zware metalen inzitten.

Jammer genoeg worden er in veel witte, composiet en keramische etc. vullingen nog steeds zware metalen gebruikt om ze te verstevigen. Vraag uw tandarts dan ook altijd om raad en de samenstelling van het vulmiddel (bijsluiter). Tot slot kunnen wij u alleen het advies geven om u te houden aan de controle-afspraken bij uw tandarts. Zoals u gezien heeft, kan een slecht gebit voor een groot aantal gezondheidsproblemen zorgen. De Nieuwe Gezondheidsleer ziet het gebit en kaken dan ook als de potentieel gevaarlijkste interne stoorzender van uw lichaam die veel verwarring kan veroorzaken bij de diagnose van een chronische ziekte. Laat bij stress/allergie dan ook altijd uw gebit grondig controleren nadat u de electromagnetische en electrische stoorzenders in uw omgeving verwijderd heeft. Dit zal u veel tijd en ellende besparen bij de strijd tegen deze vaak lichamelijke ziekte. Uw gebit draagt u immers 24 uur per dag.


6.2.2.1. HERKENT U DEZE GEBITS GERELATEERDE STRESS SYMPTOMEN?

De hieronder door Dr. M. Daunderer; Dr. M. Ziff en Dr. P. Reichert samengestelde symptomenlijst inzake fysieke gebitsproblemen laat zien dat er zeer veel overeenkomsten zijn met symptomen die we bij stress/allergie en lichamelijke overbelasting naar voren zien komen. Er mag dus geconcludeerd worden dat er een mogelijk verband bestaat tussen deze zaken.

Psychisch/neurologisch  

- constant gespannen zijn, angsten, prikkelbaarheid, moeilijke controle over gedrag, geen interesse meer voor het leven, oververmoeidheid, migraine-achtige hoofdpijn, gezichtsverlamming, multiple sclerose, gehele of gedeeltelijke verlamming van andere aard, verminderd bevattingsvermogen, concentratiestoringen, verhoogde behoefte aan slaap, geheugenverlies, gevoel oud te zijn.

Mond en luchtwegen  

- steeds terugkerende ontsteking van de bovenste luchtwegen, slikmoeilijkheden, verhoogde of verlaagde speekselproductie, astmatische ademhalingsproblemen, speekselklierontstekingen, brandende tong, tandvleesontstekingen, rode, geïrriteerde keel.

Ogen - zwak gezichtsvermogen,

 droge ogen, blindheid, niet in staat te fixeren, ongecontroleerde oogbewegingen, film over de ogen, netvliesbloedingen, zwak gezichtsvermogen.

Overige  

- onregelmatige hartslag, pijn rond de lever, eczeem, jeuk, dermatitis, maag-en darmirritaties, misselijkheid, scherpe pijnen in de lymfeknopen, gewrichtspijnen, netelroos, allergische aandoeningen, kanker, ernstige afwijkingen immuunsysteem, reumatische klachten, lage rugpijnen, spierzwakte, pijn in linker deel van de borst.


6.2.2.2. DE ZWARE METALEN WATER CONNECTIE

Niet alleen de zware metalen in uw gebit zorgen voor een constante stroom van zware metalen in uw lichaam. Wanneer uw huis nog beschikt over koperen of loden waterleidingen en u veel water uit de kraan drinkt bestaat er de kans dat ook via deze weg teveel (hoewel niet 24 uur per dag zoals dit bij uw gebit wel het geval is) van deze stoffen binnenkrijgt. Hoewel de chemische kwaliteit van ons water uitermate streng gecontroleerd wordt door de overheid is de controle op informatie, polariteits, bandbreedte frequenties en electromagnetische velden en electrische stromen vervuiling tijdens het productieproces, transport- en opslag nog nauwelijks op gang gekomen. Vooral in de ochtend wanneer het water acht of meer uren in een koperen of loden buis heeft gestaan zijn de eerste liters aardig vergeven van de zware metalen die door allerlei resonanties in de omgeving van deze leidingen hebben losgelaten. Waterleidingen die bijvoorbeeld naast transformators of enige andere vorm van electromagnetische en electrische vervuilers liggen maken veel teveel electronen los uit deze metalen waardoor uw (ochtend)water zeer giftig is geworden. Maar ook watertanks die naast een electriciteitsgenerator staan zijn vergaarbakken van zware metalen geworden. Aangezien ons waterleidingbedrijf alleen de zuivering van chemische stoffen, microben en zware metalen toepast en nog geen primaire Uni-resonantie zuivering is de kans groot dat er ongewenste fijne materie stoffen in de vorm van energie en informatie achterblijven in ons drinkwater. De Electromagnetische en electrische zuivering van ons drinkwater is een van de grootste uitdagingen waarvoor we in de komende zullen staan. Een uitdaging waarvoor de 4D+ natuurkunde vandaag al een oplossing voor heeft. We moeten immers beseffen dat de mens voor +/- 70% uit water en +/- 30% uit mineralen bestaat. Een gecombineerde chemische en electromagnetische/electrische zuivering van ons (leiding) water zal dan ook een massaal effect hebben op onze volksgezondheid. Wanneer 70% + 30% van je lichaam immers bestaat uit gezonde vortexen, fotonen, atomen en electronen volgt de rest van je fysieke lichaam bijna vanzelf. Waarom zo’n haast met dit gezond maken van het leidingwater. Zoals u straks nog zult lezen muteren virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen door hun infolutie naar steeds hogere of steeds lagere frequentie gebieden (bandbreedtes) waardoor ze nog niet in kaart gebracht zijn of zelfs in het geheel niet meer te detecteren en elimineren zijn door ons secundaire en tertiaire instrumentarium. Wanneer we dus in een situatie terecht zouden komen dat ons waterleidingnetwerk vervuild zou worden met deze microben dan creëeren we na het telecommunicatienetwerk het grootste ziekte verspreidende netwerk op aarde. Dat dit niet de eerste keer zou zijn blijkt veelvuldig uit de geschiedenis. Onwetendheid en/of te laat ingrijpen is altijd de oorzaak geweest van een epidemie.

Het advies is dan ook om wanneer u over koperen of loden buizen beschikt ‘s ochtends vroeg het water even te laten doorstromen voordat u er koffie maar liever thee van zet. Voor een watertank is het enige advies deze schoon te maken en te verplaatsen naar een stralingsvrij zone in uw huis of bedrijf. Drinkt u nooit leidingwater maar altijd bronwater dan is dit gevaar afhankelijk van het door de fabrikant gehanteerde fabricage proces veel minder. Jammer genoeg krijgen de meeste mineraal- en bronwatertjes tijdens het lopende metalen band transport en bottelarij nog een aardige electromagnetische en electrische klap mee waardoor het o zo gezonde bronwater in luttele seconden vervuild. Naast deze gevaren is het natuurlijk altijd zaak dat de fabrikant van mineraal- en bronwater geen chemische oplossings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt in zijn fabricage proces. Het voordeel van ons gewone leidingwater is trouwens dat het behalve in de nacht constant in beweging is. We hebben al gezien hoe belangrijk dit is omdat energie en informatie bestaat uit verdichte fotonen, atomen en electronen waarbij de snelheid of beweging voor extra energie zorgt die u lichaam weer kan opnemen. Een waterval of draaikolk (vortex) zijn door hun beweging (implosie en explosie) de ultieme vormen van levend water met een zeer hoge graad van energie (o.a. 3D ionen) die niet alleen het water maar ook de lucht verfrissen. Van een stilstaand beekje weten we allemaal dat het water steeds meer gaat stinken en het leven langzamerhand uitsterft door gebrek aan zuurstof, vermenigvuldiging van ongewenste micro-organismen en opeenstapeling van zware metalen en chemische middelen. Beweging zorgt dus voor de opname van extra en de afvoer van een teveel aan energie om hierdoor het eeuwige zoeken van uw lichaam naar evenwicht te herstellen. In de huidige (levend) water cultus wordt op dit moment echter teveel de aandacht gevestigd op rechtsdraaiend ofwel energie concentrerend (implosie) water terwijl het linksdraaiende ofwel energie afvoerende (explosie) water slecht voor uw gezondheid zou zijn. In de gepolariseerde natuur (buiten de eenheid dus) zijn + en – echter allebei positief en gaat het alleen maar om het feit of deze + en – positief gebruik worden en in evenwicht blijven. De gebruiker (U) bepaald immers altijd of iets positief of negatief gebruikt wordt en niet het object, ervaring etc. zelf. Wanneer je dus te positief geladen bent is het nodig om je te ontladen en vice versa. Negatief is alleen maar de toestand waarin het evenwicht verstoord is richting de + of - kant. Hoewel in de meeste gevallen rechtsdraaiend water de voorkeur geniet boven linksdraaiend water (omdat er nog maar zo weinig van is) is het vaak zo dat wanneer je te lang in een zwaar geladen electromagnetische, electrische omgeving hebt gezeten (overpotentierings gevaar bij PC, TV en GSM gebruik) het verstandig is dit teveel aan onnatuurlijke energie af te voeren. Dit doe je dan niet door ook nog eens implosief water te drinken maar door een (koude) douche te nemen waardoor het teveel aan onnatuurlijke energie en informatie snel afgevoerd wordt. Hierna neem je pas een glaasje met het natuurlijke energie verrijkende water. Iedere 4D+ wetenschapper en pionier op het gebied van polariteit, bandbreedte frequenties, vortexen en electromagnetische velden weet dat een douche na het oplossen van zijn onverwerkte verleden en 27 geestelijke stress veroorzakers zijn beste vriend is wanneer er weer eens een experiment uit de hand is gelopen waardoor er teveel straling is vrijgekomen.

Voor de volledigheid vermelden we ook nog even de uitlaatgassen van ons verkeer. Hoewel het lood nu zo goed al verbannen is, blijft er een grote uitstoot van zware metalen en andere chemische producten bestaan die levensgevaarlijk voor uw fysieke gezondheid zijn omdat tegenwoordig bijna iedereen wel 1-2 uurtjes per dag in de auto zit. We vergeten hierbij nog maar even voor het gemak de vervuiling van ons asfalt welke nog te vaak gebruikt wordt als chemische vuilnisstortplaats voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Voor schepen die dit doen bestaat een zeer geavanceerd detectie en opsporingssysteem. Voor auto’s bussen en vrachtwagens is de wet- en regelgeving nog ver te zoeken. Iedere keer wanneer het verkeer over dit afval heen raast wordt het weer losgemaakt en komt vrijelijk uw auto binnen via de LUCHTVERVERSING maar zelf liever LUCHTVERVUILER? Waarom hebben we niet zoals in Zweden de mogelijkheid om onze auto’s met een standaard luchtfilter uit te rusten.

Behalve dat opeenhopingen van zware metalen voor allerlei ontstekingen en allergie kunnen zorgen neemt ook het gewicht en verstoring van uw cellen toe. Zware metalen kunnen dus net zoals allerlei chemicaliën en andere ongewenste stoffen zorgen voor een toename van uw lichaamsgewicht dus verdichting van uw lichaam. Deze verdichtingen resulteren middels de bekende metalen c.q. zoutpilaren op hun beurt weer in gezwellen (kanker), verstoppingen (hart en vaatziekten) en ontstekingen (reuma). Hier komt nog bij dat chemicaliën en de oplosmiddelen die virussen, bacteriën, schimmels en parasieten uitscheiden voor corrosie ofwel roestvorming kunnen zorgen. Binnen uw cellen ontstaan dus ook nog eens chemische reacties die het evenwicht in uw cellen nog verder verstoren.


6.2.2.3. DE ZWARE METALEN - STRALINGS CONNECTIE

Zware metalen zijn levensgevaarlijk voor uw gezondheid wanneer u ze de hele dag zoals in uw gebit ongecontroleerd in uw lichaam meedraagt. Met onze kennis over trillingen, vortexen, fotonen, atomen, electronen en cellen gaan we hier echter een eind aan maken. Hoe krijgen we dit voor elkaar zult u zich afvragen. Zoals u weet stapelen zware metalen zich door de jaren op in uw lichaam. Er ontstaat dan ook een steeds fijnmaziger zware metalen netwerk in uw cellen, botten, gewrichten, spieren en bindweefsels. Deze opeenstapeling van zware metalen is niet alleen het gevolg van de massale aanvoer van deze zware metalen door uw eten, drinken, lucht en gebit maar ook omdat uw lichaam door de andere stressveroorzakers zodanig aangetast is dat de opname en afvoer van giftige zaken volledig ontregeld is. Hierover in het volgende hoofdstuk meer. We zitten dus met het feit dat bijna ieder mens langzamerhand verwordt tot een man of vrouw van metaal. En iedereen die vroeger de stripalbums van "Archie De Man van Staal" heeft gelezen weet wat de zwakke plek van een man van staal is. Namelijk (electromagnetische) straling. We weten ook dat zware metalen over de meest loszittende electronen beschikken van alle materie die er om ons heen bestaat. Dit houdt in dat zware metalen het makkelijkst beïnvloed kunnen worden door (electromagnetische) straling. Zie het verhaal over atoomklokken en bandrecorders in de vorige hoofdstukken.

Door de consumptie en opeenstapeling van zware metalen wordt ons lichaam dus overgevoelig voor stralingsinvloeden van buiten- en binnen af. Iedere keer wanneer een door zware metalen vervuild lichaam zich in de buurt van een stralingsbron bevindt slaat het op hol. De electronen laten immers los en beginnen door het spanningsverschil (potentieelverschil) tussen de stralingsbron en uw lichaam heen en weer te stromen. Dat deze zware metalen electronen hiervoor eerst dwars door uw cellen, organen etc. moeten gaan voordat er een evenwicht bereikt wordt tussen u en de stralingsbron maakt het effect alleen maar erger. Hier komt nog bij dat dit evenwicht steeds trager hersteld wordt naarmate u in een van de drie overgangen, ouder of zieker bent. Wanneer ons lichaam dus de hele dag in een steeds hoger tempo door elkaar geschud wordt zijn naast stress/allergie de chronische ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, beroerten etc gewoon niet meer te voorkomen.

Maar wat doen we na een operatie. Ja u raad het al we gaan gewoon weer in dezelfde negatieve gedachten, stralings en chemische kooi zitten die ons in eerste instantie ziek heeft gemaakt en binnen een paar maanden of jaren begint de ellende opnieuw. Maar dokter ik eet tegenwoordig veel gezonder en slik zelfs vitaminen. De patiënt vergeet echter te vermelden dat hij zijn vrouw nog steeds haat, boos is op zijn baas, schuldgevoelens heeft jegens zijn kinderen, een sex obsessie heeft, zijn GSM toestel nog steeds in zijn borstzak draagt, s’nachts slaapt op een waterbed met aan het hoofdeinde een electrische radio en GSM oplader en de hele dag onder de TL buizen voor een PC zit om er s’avonds nog eens 4 uur TV kijken bij op te tellen en in het geheel nog niets gedaan heeft om zijn onverwerkte verleden op te lossen. En dan nog vreemd opkijken dat het weer fout gaat.

Het constante streven van de natuur om evenwicht te bereiken werkt dus zwaar tegen u wanneer u vol zit met negatieve gedachten en zware metalen. De negatieve gedachten blokkerings golven en zware metalen electronen schieten dus als ongeleide projectielen dwars door uw hele lichaam terwijl de overige golven en electronen en atoomkernen wel heel erg irritant gaan bewegen op de plaats waar ze zich genesteld hebben. Maar ja wie had er ooit gedacht dat we ons na onze geboorte zouden volproppen met negatieve gedachten en metaal. Vooral in de buurt van uw hersenen/zenuwen, gewrichten en maag-darmkanaal waar veel van deze zware metalen zich hebben opgestapeld kan dit tot uitermate ongezonde gevolgen leiden. We kunnen dus nu wel zeggen voorkom dat u in de buurt van negatieve stralingsbronnen verkeert maar dat is in onze huidige samenleving niet praktisch meer. De enige manier waarop we deze constante belasting (ja als u in de buurt van een TV/GSM toestel bent begint het verhaal al) gedeeltelijk kunnen elimineren is door het lichaam te ontgiftigen van deze zware metalen waardoor de regulatiesystemen versterkt worden.

Hiervoor zijn een aantal methoden ontwikkeld waarbij chelatie maar vooral de uni-resonantie therapie toch wel het meest effectief gebleken is omdat het direct ingrijpt op het primaire niveau om het metaal en vele andere stoffen permanent uit uw lichaam te verwijderen. De meeste methoden verwijderen het metaal immers alleen uit uw bloed en vergeten gemakshalve dat de grootste voorraden in uw beenderen, spieren, bindweefsel en onverwerkte verleden in de vorm van blokkerings golven (onderbewustzijn) aanwezig zijn. Nogmaals, alle fysieke zaken hebben een innerlijke vortex afdruk ofwel golfpatroon dat kan doorstromen of blokkeren. Als je deze dus niet met de juiste frequentie, concepten, gedachten, idee, wil en aandacht lostrilt, neutraliseerd en verwijderd verdwijnen de klachten alleen maar tijdelijk bij een bloedzuiveringstherapie. Nadat we ons lichaam gezuiverd hebben van ongewenste zware metalen en straks ook chemische middelen, is het zaak om niet opnieuw vervuilt te raken. Tevens zult u merken dat alle (electromagnetische) stralingsapparatuur waarmee we ons vandaag de hele dag omringen steeds minder invloed heeft op uw gezondheid wanneer we de zware metalen en de daarbij behorende vortex blokgolven verwijderd hebben. Het is immers veel moeilijker voor deze straling om uw lichaamseigen ofwel natuurlijke vortexen, atomen en electronen te ontregelen aangezien deze veel minder electronen bevatten die nog eens beter vast zitten ook. Vergelijkt u maar eens de structuur van uw cellen die bestaan uit fosfor, koolstof, zuurstof, DNA en RNA atomen met die van zware metalen of chemische producten. Wanneer we van deze kennis optimaal gebruik willen maken vereist dit een complete omwenteling in ons denken over wat wel en wat geen gevaarlijke stoffen zijn voor ons lichaam. De gevaarlijkste stof is en blijft uw negatieve gedachten. Deze zijn de oorzaak van alle 7 lichamelijke stress veroorzakers maar zeg liever vluchtpogingen voor uw ware zelf. Met die kanttekening dat alles waar je teveel van neemt (overdosering/blootstelling = stress/allergie) natuurlijk ook schade kan toebrengen.

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers (EGO) en niet verwerkte verleden (onderbewustzijn) helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen. Zie hoofdstuk 5.

Bij stress/allergie zijn de vortexen, fotonen, atomen, electronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de (on) natuurlijke electromagnetische velden, electrische stromen, 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden etc. verstoord geraakt dat zij niet meer goed in staat zijn levensmiddelen in de vorm van hoogfrequente interdimensionale vrije intelligente energie op te nemen, blokkades op te lossen, giftige stoffen af te voeren, vijandige aanvallen van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen af te slaan en optimale hoeveelheden vrije energie, water, mineralen, aminozuren, vitaminen, enzymen, hormonen etc. op te nemen, transporteren en produceren.


6.2.3. EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 3: CHEMISCHE STRESS

Goed, u heeft dus de stralings-, gebits- en zware metalen stress voor een groot deel uit uw lichaam verwijderd. De kans is groot dat u zich al een stuk beter voelt en minder gestresst door het leven gaat. Het kan echter allemaal nog veel beter. Chemische producten en omgevingen (alle producten en omgevingen die door menselijke tussenkomst op een onnatuurlijke c.q. geforceerde manier veranderd zijn) zijn een goede derde in het veroorzaken van lichamelijke stress. Ook bij chemische stress kijken we weer naar de massavervuilers waar u van dag tot dag het meest aan blootgesteld wordt. Net zoals bij de ontwikkeling van electronica in de afgelopen honderd jaar is ook de chemische industrie pas in deze eeuw tot grote bloei gekomen. Behalve de schijnbare zegen van massaproductie van consumptie- en genotmiddelen (vluchtmiddelen) heeft deze industrie ook haar keerzijde in de vorm van overmatig gebruik van genetisch gemanipuleerde producten, geur-, kleur- en smaakstoffen, conserveringsmiddelen, groeihormonen, antibiotica, oplos-, schoonmaak en ontsmettingsmiddelen, gassen, zware metalen etc. Allemaal zaken die we tegenwoordig in bijna alle niet ECO producten en omgevingen in grote hoeveelheden dagelijks naar binnen krijgen.

Over het algemeen is ons lichaam wanneer haar regulatiesystemen goed werken bestand tegen al deze chemische aanvallen van buitenaf en zal het door de jaren heen steeds betere manieren vinden om deze stoffen te elimineren, neutraliseren en af te voeren. Wanneer ons communicatiesysteem, vortexen, fotonen, atomen, electronen, cellen en organen al aangetast zijn door negatieve gedachten en straling is de kans echter groot dat deze chemische stoffen steeds vaker door de verdediging van ons immuun- compensatie- en regeneratiesysteem kunnen heen dringen. Een verstoord spanningsveld van een of meerdere atomen en cellen is immers vragen om moeilijkheden. Hieronder sommen we de belangrijkste chemische stressveroorzakers op. De volgorde van gevaar hangt af van de mate waarin u de onderstaande zaken consumeert c.q. zich er qua gedachten (obsessie) op afstemt. Zoals u weet worden bijna alle stres/allergieen immers veroorzaakt door die zaken waar u zich het meest aan blootstelt en consumeert (vaak uw lievelingseten). Voor het gemak hebben we tabak, koffie, drugs en medicijnen weggelaten omdat de gevaren hiervan al genoeglijk bekend zijn.

 1. Alcohol
 2. Oplos-, schoonmaak-, en ontsmettingsmiddelen
 3. Suiker

6.2.3.1 ALCOHOL, DE UITHOLLER VAN UW LICHAAM

Aangezien het lichaam door de vorige twee stressveroorzakers in een stresstoestand is beland, zoekt het compensatie in de vorm van genotsmiddelen die de pijn (uiterlijk en innerlijk/lichaam en ziel) even doen vergeten maar bij grote hoeveelheden meer gaan lijken op vluchtmiddelen. Dit constante vluchten wordt alleen maar veroorzaakt doordat het lichaam niet in evenwicht is en constant door elkaar geschud wordt door de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers. Hierdoor vluchten steeds meer mensen in verdichte materie die een kortstondige ontsnapping mogelijk maken uit alle ellende maar eigenlijk een moderne kooi van vrijwillige slavernij vertegenwoordigen waar we steeds meer van afhankelijk worden om te overleven. Het gezellige wijntje of biertje dat we tijdens het diner drinken wordt na verloop van tijd een fles of krat of meer per avond. Omdat het lichaam steeds meer aan de alcohol gaat wennen en ons overlevingssysteem met behulp van de lever en nieren de alcohol steeds sneller verwerkt kan dit in extreme gevallen leiden tot een 24 uur per dag drinkgedrag. Het effect blijft hetzelfde alleen de benodigde hoeveelheid om dit effect te bereiken wordt steeds groter. Iedereen die ooit gestopt is met het drinken van alcohol weet dat hij na 2-3 maanden hetzelfde lekkere gevoel kan bereiken met 2 glazen i.p.v. een fles. Hoezo gewenning. Dat alcohol in kleine hoeveelheden een uitstekende tijdelijke stress/allergie en pijnstiller is weet iedereen. Het gaat pas fout wanneer u van een gezelligheidsdrinker in een gewoontedrinker veranderd en niet meer in staat bent de fles te laten staan.

Naast het feit dat alcohol alleen tijdelijk de pijn en verkrampingssympthomen van de stress weghaalt en niet de werkelijke oorzaak aanpakt (welke in de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden zit) heeft alcohol in grote hoeveelheden ook nog een aantal andere vaak nog onbekende maar zeer gevaarlijke bijwerkingen. Alcohol is namelijk een van de beste oplosmiddelen die er op deze aarde bestaan. Bijna ieder kruiden extract wordt bijvoorbeeld gemaakt door de kruiden in de alcohol te laten weken totdat alle werkzame bestanddelen zijn opgelost en verwerkt kunnen worden in preparaten die u als mens kunt innemen tegen allerlei kwalen. Mensen die dus constant grote hoeveelheden alcohol nuttigen zijn dus gewoon bezig alle voedingsstoffen (aminozuren, mineralen, enzymen, vitaminen, essentiele olieen etc.) uit hun lichaam los te weken om ze vervolgens via de ontlasting, urine en zweet ongebruikt af te voeren. Dit is dus pure roofbouw op uw lichaam. Uw energiereserves raken dan ook steeds meer uitgeput hetgeen weer gevolgen heeft voor uw organen en immuunsysteem. Een motor zonder benzine staat op een gegeven moment gewoon stil. Uw regeneratiesysteem krijgt het trouwens ook zwaar te verduren. Iedereen weet dat na een avondje gezellig drinken je maar beter een fles water naast je bed kan zetten omdat je minstens drie keer per nacht geconfronteerd wordt met wat in de volksmond "Nadorst" heet. Behalve dat dit een noodkreet van het lichaam is om zo snel mogelijk de afvalstoffen te verwijderen is het ook vernietigend voor uw nachtrust. Door het steeds wakker worden en nachtzweten krijgt uw lichaam geen enkele kans om tot rust te komen en zich te herstellen van een zware dag.

Hier komt nog bij dat de alcohol ook nog eens de vettige membraanwand rondom de (zenuw)cellen oplost waardoor vijandige aanvallers zoals straling, chemische stoffen maar ook virussen, bacteriën, schimmels en parasieten ongehinderd hun gang kunnen gaan. Dit gebeurt omdat de alcohol als eerste de atomen, electronen, moleculen en cellen van de slokdarm, maag en darmflora aantast hetgeen nu net de laatste verdedigingslinie van uw lichaam is tussen de vijandige buitenwereld en uw bloed. Zware drinkers sturen dus constant de douane naar huis en geven smokkelaars ruim de kans om van alles en nog wat uw lichaam binnen te voeren. Nadat al deze ongewenste stoffen de laatste verdedigingslinie hebben doorbroken komen ze in de bloedbaan terecht waar ze overal hun destructieve werk kunnen verrichten. Alleen uw uitgeputte en vaak in paniek overreagerende immuun-, compensatie- en regeneratiesysteem zijn dan nog in staat de vijand op te lossen. Hoewel de hele wereld vandaag dan ook praat over het versterken van uw immuunsysteem is het zaak dit ALTIJD in combinatie te doen met het verstreken van uw maag en darmen. Een gezond spijsverteringskanaal is immers een garantie dat er optimale hoeveelheden essentiële voedingsstoffen opgenomen worden, geen ongewenste indringers binnen kunnen komen en dat uw immuunsysteem ontlast wordt bij haar toch al drukke werkzaamheden.

Tot slot bevat alcohol grote hoeveelheden suiker. Hoewel we hier straks nog uitgebreid op terugkomen willen we toch even kwijt dat de paar virussen, bacteriën, schimmels en parasieten die uw maag rijk is door deze overvloed aan suiker binnen een paar uur veranderen in een heus leger. Een leger dat ook nog eens zijn eigen chemische wapens in de vorm van afvalstoffen en oplosmiddelen produceert. Schimmels produceren een rijke schakering aan mycotoxins. Bacteriën en parasieten produceren grote hoeveelheden ammonia. Twee stoffen die uw lever en nieren zodanig kunnen belasten dat ze tijdelijk stil komen te liggen en hun werk gewoon niet meer kunnen doen. Als uw urine dus naar ammonia ruikt is er dus behoorlijk wat mis met uw zuiveringsinstallatie. Voor virussen, bacteriën, schimmels en parasieten is uw lichaam niets meer of minder dan een beschermengel die ook nog eens zorgt voor voldoende voedsel en een openbaar riool.

Hier komt nog bij dat omdat het om lichaamsvreemde vreemde stoffen gaat onze hersenen en zenuwstelsel hier helemaal geen wapens tegen hebben en dus heel raar kunnen reageren. De toch al verzwakte maag- en darmwand wordt nog verder doorbroken waarna deze ongewenste entiteiten via uw bloed de orgie overal in het lichaam kunnen voortzetten. Het zal u dan ook niet verbazen dat veel mensen na een avondje flink stappen de volgende dag verkouden zijn. Met een verkoudheid kunt u leven maar met een volledig op hol geslagen slaapritme, zenuwstelsel, hartritme-stoornissen, water in de longen (stikken), water achter de oren (doofheid), zwaarlijvigheid door omzetting alcohol/suiker in vet, maag-darmkanaal en immuun- en regeneratiesysteem niet. En dan maar naar de dokter gaan voor een pilletje om de volgende nacht weer letterlijk te stikken omdat er weer water in de longen komt door overmatig alcoholgebruik. Laten we dan ook van de gi(f)stfabriek in ons maagdarmkanaal een energiefabriek maken die ons lichaam ontlast in plaats van belast.


6.2.3.2. OPLOS-, SCHOONMAAK-, EN ONTSMETTINGSMIDDELEN

Naast alcohol bestaan er nog een aantal andere oplos-, schoonmaak-, en ontsmettingsmiddelen die soortgelijke effecten bewerkstelligen zoals alcohol en hieraan nog een aantal giftige elementen toevoegen. De middelen die hieronder opgesomd worden, zouden dan ook op de zwarte lijst van de minister moeten komen te staan of qua normering voor blootstelling aangescherpt dienen te worden. De Gezondheidsraad is op de goede weg. Recentelijk stelde zij aan de kamer voor om de normering van dioxinen aan te scherpen. Bij het samenstellen van de lijst hebben we wederom naar massagebruik gekeken. Wat ons als eerste opviel, is dat het met de wet- en regelgeving inzake de fabricage van producten en de schoonmaak (hoofdzakelijk oplossen van vet en elimineren van bacteriën en schimmels) van machines, flessen, potten en blikken nog slecht gesteld is. Bij de fabricage, schoonmaak en verpakking worden immers nog geheel volgens de wet een groot aantal van de hieronder staande oplos-, schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen gebruik gemaakt. Dit terwijl voor al deze giftige stoffen vandaag al uitstekende natuurlijke alternatieven beschikbaar zijn. Zo kan bijvoorbeeld houtolie en goudsbloemolie ter vervanging van oplosmiddelen in de verfindustrie gebruikt worden. Hieronder staan zeven van de meest gebruikte chemische middelen die in het gebruikt beperkt zouden moeten worden.

 1. Benzeen
 2. Propyl-alcohol
 3. Thinner
 4. Tolueen
 5. Terpentine
 6. Methyleen Chloride
 7. Trichloroetheen (TCE) etc.

Op iedere verpakking zou dan ook moeten staan of deze stoffen in het fabricage, verpakkings- of schoonmaakproces gebruikt zijn. Nog beter is het om deze stoffen te verbieden.

Naast de bovenstaande middelen moeten we ook nog opletten voor:

 1. Formaldehyde - wordt gebruikt bij de productie van schuimrubber voor matrassen en kussens. Deze stof blijft ongeveer 2 jaar werkzaam en kan uw gedurende uw 8 uur slaap als allergische reactie de longen irriteren en aantasten.
 2. Freon of CFCs - wordt gebruikt in koelkasten en airconditioning. CFC’s worden ervan verdacht dat ze andere vergiften aantrekken en de uitscheiding bemoeilijken.
 3. Polychlorinated biphenyls (PCBs) - olieachtige substantie die nog wel eens gebruikt wordt bij de samenstelling van zeep en verdelgingsmiddelen. 
 4. Arsenicum - wordt gebruikt als pesticide en als zodanig in bijna iedere schuur of aanrechtkastje te vinden.
 5. Asbest, fiberglas - minuscule stukjes glas die zich letterlijk door uw longen Glaswol heen uw lichaam inzagen en daar voor chronische ontstekingen zorgen. Glaswol heeft nu asbest vervangen als grote ziekmaker omdat het nog niet wettelijk verboden is.
 6. Co2 - De toename van koolmonoxyde in onze atmosfeer heeft tot gevolg dat de zuurstofopname in ons lichaam steeds meer beperkt wordt. Dit komt omdat koolmonoxyde zich veel eenvoudiger aan de transporteur van zuurstof, genaamd hemoglobine, kan koppelen dan de zuurstof zelf. Het gevolg is dat de hemoglobinebus al vol is wanneer je als zuurstofmolecuul een ritje wil maken naar een cel c.q. orgaan dat zuurstof nodig heeft . Dit heeft zeer grote gevolgen voor onze gezondheid en energiehuishouding en is naar ons gevoel een van de hoofdveroorzakers van stress en het chronische vermoeidheidssyndroom. Co2 is een sluipend gif dat qua concentratie in de afgelopen jaren schrikbarend is toegenomen.
 7. Plasticine - Plasticine zijn op basis van (aard)olie en chemische verbindingen vervaardigde kunststoffen. Deze duurzame kunststoffen, die moeilijk af te breken zijn in de natuur, vormen niet direct voor ons een gevaar zolang ze zich maar niet in onze levensmiddelencyclus bevinden. Het probleem is echter dat steeds meer verpakkingen gebruik maken van deze plasticine. Plastic van hoge kwaliteit (weinig loszittende electronen) zorgt ervoor dat de levensmiddelen en plastic niet met elkaar reageren ofwel oxyderen, waardoor er geen plasticine in uw eten en drinken terecht komen. Plastic van lage kwaliteit vermengt zich echter met uw voedsel waardoor het bij een zwakke gezondheid in uw bloedbaan terecht kan komen. Aangezien deze zaken slecht afbreekbaar zijn, vaak bestaan uit complexe chemische verbindingen en moeilijk te traceren zijn, kunnen ze bij massaal gebruik in de komende jaren een probleem voor de volksgezondheid opleveren.

6.2.3.3. GERAFFINEERDE SUIKER, HET LEKKERSTE GIF OP AARDE

In 1957 werd aan Dr. William Coda Marin gevraagd wat het verschil is tussen voedsel en gif. Het antwoord van Dr. Martin was dat medisch gezien onder gif alle substanties worden verstaan die op, in of door het lichaam gemaakt of gebruikt worden welke ziektes veroorzaken. Lichamelijk gezien zijn het alle substanties die de activiteit van een katalysator (omzetter) verstoren of tegengaan in ons lichaam zoals enzymen, hormonen etc. In het woordenboek wordt onder gif verstaan iets dat negatieve werking heeft of tweedracht zaait.

Geraffineerde suiker voldoet al deze bovengenoemde criteria omdat het net zoals we boven bij alcohol – welke voor het grootste deel uit suiker bestaat – gezien hebben alle voedingsstoffen zoals aminozuren, mineralen, vitaminen, enzymen, essentiele olieen etc. uit het lichaam verwijderen, een gigantische zuur producerende werking heeft door de uitscheidings- en afvalstoffen van virussen, bacterien, schimmels, parasieten en prionen welke suiker als hoofdvoedsel kennen, de basis oorzaak van vele van onze gebitsproblemen is, je dik en vet maakt en alles op zijn baan door het lichaam kapotmaakt en vernietigd. Geraffineerde suiker is na electromagnetische straling en electrische golven het gevaarlijkste middel dat ooit door de mensheid ontwikkeld is en in nagenoeg al onze voedingsmiddelen (geen levensmiddelen) wordt gebruikt als smaakmaker en conserveringsmiddel. Wij voorspellen dat iedereen die vandaag last heeft van stress, allergie en/of chronisch ziek is zeer snel (binnen 2-6 weken) opknapt wanneer hij VOLLEDIG stopt met het eten of drinken van suiker houdende producten. Gebruik tijdens deze periode ook geen natuurlijke suikers uit fruit welke te snel zijn. Groenten etc. bevatten voldoende natuurlijke suikers om in uw dagelijkse behoefte te voorzien. Na de periode van 2-6 weken kunt u langzamerhand weer fruit toevoegen zolang dit maar goed valt.

Alle bekende ziekten zoals ADHD, Reuma, Kanker, Hart en Vaatziekten, Suikerziekte, Geheugenverlies, Verslavingen etc. etc. etc. hebben fysiek als basis de inname van geraffineerde suiker. Koop eens voor twee tot vier weken alleen produkten bij uw reform of Eko winkel in de buurt. Wanneer u hierbij ook nog eens de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden begint op te lossen dan zult u waarlijk zien dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Of je allergisch voor geraffineerde suiker bent kan simpelweg getest worden in het ziekenhuis m.b.v. een glucose tolerantie test. De hele medische 3D wetenschap en voedselindustrie zal net zoals de tabaksindustrie op haar grondvesten schudden wanneer de uitslagen van deze testen in de openbaarheid gebracht worden. Suiker maakt meer slachtoffers per dag dan alle doden en gewonden van oorlogen en ongevallen p/d bij elkaar opgeteld.

In de afgelopen jaren is geraffineerde suiker voor ons het belangrijkste voedingsmiddel geworden. In bijna ieder product dat u tegenwoordig koopt zit geraffineerde (dode) suiker. We zijn opgevoed met de illusie dat suiker snel energie verschaft, gezond en lekker is. Het resultaat is dat bijna de hele wereldbevolking verslaafd is geraakt aan een van de meest giftige chemische stoffen die ons lichaam tot zich kan nemen. Door het massale gebruik van suiker wordt zelfs verondersteld dat de negatieve gevolgen groter zijn dan die van tabak en alcohol samen. De Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) ziet tandbederf - een regelrecht gevolg van suikerconsumptie - zelfs als de derde volksziekte na kanker en hart- en vaatziekten. Vooral onze jeugd die al extreem blootgesteld wordt aan de andere stress/allergieveroorzakers is de grootste klant van de suikerindustrie. Gaat er wel eens een dag voorbij dat uw kinderen niet volgestopt worden met alle vormen van suiker die er maar bestaan. Het zal ons dan ook niet verbazen dat niet de ouderen maar de jeugd straks de grootste chronische kostenpost van de gezondheidszorg wordt. Het tempo waarmee onze jeugd gifdepots in het lichaam aan het vormen is, is vele malen hoger dan de vorige generaties.

Waarom is suiker zo gevaarlijk voor onze gezondheid.

Ten eerste zorgt het voor tandbederf. We hebben in de voorgaande hoofdstukken gezien wat hiervan de desastreuze gevolgen kunnen zijn.

Ten tweede is het net zoals tabak, koffie en alcohol uitermate verslavend. Probeer maar eens drie dagen geen suiker te eten. De afkick-verschijnselen zoals stress, trillen, irritatie, zweten etc. voel je door het hele lichaam heen. Dit is trouwens ook het probleem van de meeste dieet. Veel mensen kunnen wel tegen het feit dat ze minder van bepaalde zaken moeten eten maar worden de eerste dagen van het diëten constant geconfronteerd met het feit dat het lichaam om een suiker "shot" vraagt en ontgiftingsverschijnselen gaat vertonen. Deze behoefte neemt vaak pas na 3-7 dagen af. Misschien zou Kava Kava + hier tijdelijk uitkomst kunnen bieden om de vervelende afkick- ofwel herinneringsverschijnselen van vermageren te neutraliseren. Het suiker behoefte geheugen van het lichaam wordt op deze manier tijdelijk stilgelegd. Natuurlijk heeft u geen last van afkick verschijnselen wanneer u de daadwerkelijk oorzaak van uw suiker verslaving oplost middels het neutraliseren van de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden. Wist u trouwens dat wanneer je de innerlijke oorzaak van je suiker, alcohol, koffie, drugs, medicijnen, tabak verslavingen eerst innerlijk oplost je automatisch stopt met het uiterlijke gebruik van deze ziekmakende en vaak dodelijke substanties. Dus zijn er ook geen goede voornemens en wilskracht meer nodig om te stoppen met dergelijke substanties.

Ten derde veroorzaakt suiker hypoglycaemie. Om de werking van hypoglycaemie op uw lichaam te begrijpen leggen we u eerst uit welk oorzakelijk verband er tussen levensmiddelen en hypoglycaemie kan bestaan. Onze organische en anorganische voeding bestaat vooral uit:

 1. eiwitten (ketens van aminozuren) welke vooral in dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen zoals vlees, vis, melkproducten, peulvruchten en eieren voorkomen.
 2. vetten welke zowel in dierlijke als plantaardige producten zoals vlees, boter, kaas, olie, vis etc. voorkomen.
 3. koolhydraten of gluciden (koolstof, waterstof en zuurstof moleculen) die vooral in suiker of zetmeel houdende producten zoals fruit, aardappelen, brood, rijst, snoep, honing etc. voorkomen.
 4. voedingsvezels die we vinden in verse groenten zoals sla, prei, spinazie, witlof, fruit, peulvruchten en onbewerkte granen.

Vooral de koolhydraten zorgen voor de problemen. Na het eten van koolhydraten schiet door de productie van glucose - naast de directe primaire energie de belangrijkste indirecte brandstof van uw lichaam - uw bloedsuikerspiegel na ongeveer een half uur omhoog. De alvleesklier zorgt hierna voor de aanmaak van het hormoon insuline waardoor de glucose kan doordringen in ons weefsel waarna de bloedsuikerspiegel weer omlaag gaat. De opgenomen glucose kan nu als energie gebruikt worden. Wanneer er meer insuline door een verstoorde alvleesklier geproduceerd wordt dan nodig is om de glucose te verwerken wordt het in de voeding aanwezige vet opgeslagen als vetreserves.

We kennen twee soorten koolhydraten. Snelle en langzame. Snelle koolhydraten waartoe geraffineerde suiker, honing, fruit glucose en sacharose behoren worden snel door het lichaam opgenomen (snelle energie) en langzame koolhydraten zoals zetmeel welke een verandering moeten ondergaan in het spijsverteringsproces voordat ze omgezet kunnen worden tot enkelvoudige suikers (glucose). Tegenwoordig worden koolhydraten dan ook ingedeeld in een glycemische index hetgeen het vermogen om glucose te produceren en de bloedsuikerspiegel te verhogen aangeeft. Is de glycemische index hoger dan 50 dan praten we over slechte koolhydraten. Is deze lager dan 50, dan spreken we over goede koolhydraten. In de slechte categorie vallen suiker in al haar vormen (dus ook alcohol) en witte zetmeel producten. Vooral wanneer slechte koolhydraten gecombineerd gegeten worden met vetten worden er constant vetreserves opgebouwd.

Wanneer je dus echt dik wilt worden moet je constant combinaties van slechte koolhydraten en vet eten. Voedingsvezels hierintegen, zorgen naast de instandhouding van een gezond maag-darmkanaal dus spijsvertering voor een verlaging van het glucosegehalte in uw bloed. Eiwitten en vetten hebben we het hardst nodig in onze voeding vanwege een aantal aminozuren en vetzuren die ons lichaam niet zelf kan aanmaken. Koolhydraten zijn van veel minder belang aangezien ons lichaam zelf in staat is uit onze vetreserves glucose aan te maken. Mochten uw reservevetten nu helemaal op zijn en uw lichaam weer op zijn oude gewicht zitten dan maakt het lichaam geheel zelfstandig een minimale reserve voorraad aan op basis van haar overlevings- en compensatie systemen. Deze overlevings en compensatie systemen hebben er tijdens de tweede wereldoorlog voor gezorgd dat mensen in concentratiekampen in staat waren op nog geen 700 calorieën (normaal 2500) per dag jarenlang te overleven.

Wanneer een mens dit soort extreem lage hoeveelheden voedsel binnenkrijgt zal het lichaam na verloop van tijd haar behoefte aan calorieën automatisch verlagen. Wanneer je dan opeens weer normaal gaat eten - hetgeen veel voorkomt met mensen die met een dieet stoppen - zal het overlevingssysteem direct vetreserves gaan opbouwen om op de volgende honger periode voorbereid te zijn. U zult nu ook begrijpen dat de meeste diëten niet werken omdat door het steeds opnieuw beginnen en stoppen van een dieet er steeds grotere vetreserves opgebouwd worden door uw lichaam. Dit wordt ook wel de grote calorie valkuil genoemd. Wanneer u dus zou stoppen met het eten van suiker en witte zetmeel producten en tevens geen vetten meer in combinatie met de overige koolhydraten eet is naast uw suiker ook pas uw vetzucht probleem opgelost. Over het algemeen stoppen nu de populaire boekjes die op de glycemische index gebaseerd zijn met hun adviezen. Dat een door de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkt verleden verstoorde alvleesklier wel eens een veel groter probleem kan zijn wordt voor het gemak dan ook bijna altijd vergeten.

Pas wanneer we de 7 + 27 stressveroorzakers en onverwerkt verleden geneutraliseerd hebben zal ook de alvleesklier net zoals de andere organen in staat zijn weer optimaal te functioneren. We pakken op deze manier dan ook de daadwerkelijke oorzaak van teveel suikeropname en dik worden aan en hoeven ons op deze manier veel minder druk te maken over wat we wel en niet mogen eten en drinken. Bij een door de alvleesklier gereguleerde optimale insuline afscheiding worden immers geen vetreserves meer opgebouwd en zullen tevens de overtollige suiker en zetmeel producten keurig door uw lichaam worden uitgescheiden zonder dat ze u lichaam onnodig met deze giftige stoffen zullen bezwaren. Maar wat heeft dit hele verhaal met hypoglycaemie te maken en waarom is dit zo belangrijk. Wanneer door het niet functioneren van de alvleesklier en de constante glucose toevloed een permanente overproductie aan insuline (hyperinsulinisme) ontstaat heeft u steeds een te lage bloedsuikerspiegel. De symptomen van een te lage bloedsuikerspiegel passen weer prachtig in het rijtje van stress symptomen. Geïrriteerdheid, vermoeidheid, angst, hoofdpijn, overmatig zweten, klamme handen, braakneigingen etc. Mensen die aan deze symptomen lijden grijpen dan ook snel naar snoep of alcohol. Middelen die de bloedsuikerspiegel weer snel op peil brengen. Het probleem is echter dat deze mensen in een vicieuze cirkel van hyperinsulinisme en vraatzucht en/of alcoholisme terecht komen waarbij het van kwaad tot erger gaat. In de huidige suiker samenleving is de bloedsuikerspiegel van bijna alle mensen chronisch te laag en is hypoglycaemie een van de grootste volksziekten aan het worden.

De enige oplossing is de 7 + 27 stress en onverwerkt verleden veroorzakers te elimineren en/of ons voedingspatroon te veranderen (geen consumptie van wit producten, geraffineerde suiker, koffie, sterke thee, softdrinks, alcohol en gedroogd fruit) waardoor het lichaam na een paar weken (2-6) het automatisme van insuline overproductie langzaam terug brengt naar een evenwichtige waarde tussen glucose en insuline. Toevallig ontdekte wij ook de connectie tussen hypoglycaemie en ouderdoms stress. Het klink misschien tegenstrijdig maar bij een aantal mensen die ouder (40-45 jaar) worden neemt de overproduktie van insuline door de verminderde hormonen aanmaak en de daaruit resulterende lage bloedsuikerspiegel af. Hierdoor is het mogelijk dat de stress sympthomen vanzelf langzamerhand 5-10 jaar verdwijnen. Deze leeftijd valt trouwens ook samen met overgangsfase 3 van ieder mens. Gedurende deze overgangsfasen zijn al uw regulatiesystemen al flink op hol (bandbreedte migratie) en bent u meer vatbaar voor ziekten. De meeste mensen willen echter niet 5-10 jaar wachten voordat hun lichaam zelf het evenwicht weer gevonden heeft en terecht. Drie maal in je leven 5-10 jaar in absolute lichamelijke chaos te verkeren is soms weleens teveel gevraagd om met opgeheven hoofd te dragen. De wetenschap echter dat dit bij iedereen in meer of mindere mate drie keer zal voorkomen zal de manier waarop we naar ziekte en gezondheid kijken echter drastisch veranderen.

Ten vierde veroorzaakt suiker een tekort aan o.a. vitamine B. Dit komt omdat vitamine B nodig is voor het opnemen van koolhydraten waaruit suikers dus voor het grootste gedeelte bestaan. Aangezien suiker zelf net zoals alle andere geraffineerde zetmeel of "WIT" producten zoals witte pasta’s, witte rijst, witte bloem, witbrood etc. helemaal geen B vitaminen bevatten staat dit dus gelijk op roofbouw op uw zenuwstelsel. De B vitamines zijn naast calcium en magnesium immers van vitaal belang voor het goed functioneren van dit communicatiesysteem. Maar ook aan stress gerelateerde symptomen zoals chronische vermoeidheid, leermoeilijkheden, concentratie en geheugen problemen kunnen door deze tekorten veroorzaakt worden.

Het vijfde en vaak meest onderschatte probleem is de relatie tussen suiker en schimmelvorming, waarbij vooral Candida Albicans een centrale rol speelt. Wordt de balans tussen goede en slechte schimmels al behoorlijk verstoord door het overmatige gebruik van antibiotica, anticonceptie-pillen, amalgaam en straling dan doen we er met suiker nog een behoorlijke schep bovenop. Zoals we al gezien hebben, vermenigvuldigen virussen, bacteriën, schimmels en parasieten zich in hoog tempo wanneer de suikerconsumptie door ons lichaam wordt opgevoerd. Doe de test maar eens als je griep hebt. Eet de ene dag geen suiker (alcohol) en de volgende dag wel. De snotter, keelpijn, zweten, trillen en hoofdpijn symptomen zullen drastisch toenemen als je suiker tijdens de griepperiode gebruikt. Heb je dus al een verstoorde balans en immuunsysteem door de andere stressveroorzakers dan is het net alsof je benzine op het vuur gooit wanneer je suiker eet. Dit komt zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien door de extreme hoeveelheid afvalstoffen (ontlasting en oplosmiddelen) die deze schimmels in uw bloedbaan, zenuwstelsel en lymfensysteem brengen. Virussen, bacteriën, schimmels en parasieten produceren net zoals een mug of vlieg oplosmiddelen waardoor het makkelijker is uw weefsel op te lossen voordat het opgegeten en verteerd kan worden. Nu verschillen schimmels van virussen en bacteriën op een hele speciale manier. Virussen en bacteriën zijn eencellige dierlijke organismen terwijl schimmels tot het plantenrijk behoren. Hier komt nog bij dat schimmels zich gedragen als een soort sprinkhanenkolonie dat maar een doel heeft en dat is het koloniseren en leegvreten van uw lichaam. In hun gedrag verschillen schimmels dus niet veel van mensen in het koloniale tijdperk. Alles wat ook maar enigszins eetbaar is wordt door deze schimmels aangevallen en opgegeten. De afvalstoffen en oplosmiddelen zorgen voor ontstekingen en allergieën in onze organen, gewrichten, weefsels, cellen etc.

Hoewel deze schimmels al sinds mensenheugenis vertoeven in uw maag-darmkanaal hebben ze zich altijd vrij rustig gehouden omdat ons immuunsysteem meestal op tijd kon ingrijpen. De schimmel op zich is dan ook niet zo gevaarlijk als we dit vergelijken met virussen en bacteriën. Het grote gevaar schuilt in het feit dat ze in staat zijn zich explosief te vermenigvuldigen waardoor ze door hun massale aantal gewoon niet meer te remmen zijn bij de kolonisatie van uw lichaam en de daarbij behorende productie van afvalstoffen. Het is net een mierenkolonie die blindelings miljarden soortgenoten opoffert om een rivier over te steken om zo maar het einddoel te behalen. De 7 + 27 stressveroorzakers en onverwerkte verleden waarbij ook de vervalsing van de menselijke geschiedenis in onze geschiedenisboeken bij hoort hebben er echter voor gezorgd dat we deze beer in de afgelopen 100 jaar steeds meer hebben losgelaten in ons lichaam.

Wanneer de miljarden schimmelkolonisten niet in het maag-darmkanaal geneutraliseerd worden slaan zij toe in uw hele lichaam en veroorzaken wederom een groot aantal stress/allergie gerelateerde symptomen. Een chronische schimmelinfectie is misschien niet fataal maar kan u extreem ziek maken omdat het zich in uw hele lichaam kan nestelen. De reden waarom schimmels lichamelijke en de hieruit schijnbaar voortvloeiende geestelijke problemen kunnen veroorzaken, is gelegen aan het feit dat ze zich ook massaal in uw hersenen en zenuwstelsel vestigen, waardoor de communicatie verstoord wordt en ook de normale enzymen en hormoon productie van o.a. endorphine achterblijft. Dit hormoon zorgt ervoor dat u zich goed voelt. Dit is anders dan andere stressveroorzakers die over het algemeen alleen de zwakste of de voor hen meest aangename plekken in uw lichaam uitkiezen om zich te nestelen en vermenigvuldigen. Een schimmel is absoluut niet kieskeurig en voedt zich met alles wat hij op zijn weg tegenkomt. Een van de belangrijkste schimmel bestrijders naast geen suiker meer eten is een vriendelijke bacterie die smult van deze voor hen overheerlijke zaken. Lactobacilles Acidophilus (zes soorten) zorgt ervoor nadat u de andere stressveroorzakers geëlimineerd heeft dat de schimmel geen kans meer krijgt om zich ongecontroleerd te vermenigvuldigen en de maag-darmwand te overschrijden.

Wanneer u Lactobacilles Acidophilus wilt aanschaffen volgt u weer het advies dat we ook bij Kava Kava + hebben gegeven. Maar ook verse yoghurt is in staat om dit werk uitstekend te ondersteunen. Zij die echter een allergie hebben voor zuivelproducten hebben dus altijd nog Lactobacilles Acidophilis om het werk te doen. Naast deze vriendelijke bacterie zijn er nog een aantal andere op de natuur gebaseerde producten die de werking van het hierboven genoemde product nog verder kan ondersteunen. In onze HealthWave Gezondheids nieuwsbrieven leest u hier meer over. Tot slot is het natuurlijk veel verstandiger om uw eet- en leefgewoonten te veranderen dan om bovenstaande tijdelijke lapmiddeltjes te gebruiken. U raad het al, voorlopig geen geraffineerde suiker, alcohol, wit, gist, varkens- en kalfsvlees, pinda’s, schimmel houdende en onnatuurlijke producten meer en als u echt slim bent lost u de werkelijke oorzaken achter uw suikerverslaving op. Wist u trouwens dat uw amandelen en appendix een uitermate belangrijke rol spelen bij het bestrijden van deze schimmels. De amandelen zijn een onderdeel van uw immuunsysteem en uw appendix zorgt ervoor dat de darmen gesmeerd blijven tijdens de vertering en opname van uw voedsel.

- WAAROM HEBBEN WE GEEN SUIKER NODIG

Tijdens de kruistochten werden de Europeanen in het Midden-Oosten pas voor het eerst met suiker geconfronteerd in de vorm van suikerriet. Pas nadat de Spanjaarden en Fransen dit genotmiddel meenamen naar huis begon in de achttiende eeuw de suikercultuur zoals we die vandaag kennen. Suiker was net als kruidnagelen, peper en zout goud waard en werd dan ook tot statussymbool verheven. Pas wanneer je suiker kon betalen hoorde je er in die tijd pas echt bij. Omdat de vraag het aanbod verre overtrof besloot Napoleon om de productie van suikerbieten te verhogen waardoor de oorlogskas steeds kon worden aangevuld en de soldaten volledig afhankelijk werden van deze drug. Na de ontdekking van het suiker extractie-procede in 1812 door Benjamin Delessert kwam de massaproductie echter pas goed op gang. De prijs van suiker ging al snel omlaag maar het gevoel van rijkdom is tot de dag van vandaag gebleven. Het resultaat is dat de suikerconsumptie in de afgelopen 200 jaar van 1 kilo naar bijna 50 kilo per persoon per jaar is gestegen. Hierbij tellen we dan nog niet eens het indirecte suikergebruik in kant-en-klaar maaltijden, dranken, ijs, fastfood, snoepgoed en conserven. Hoewel er tegenwoordig succesvol campagne wordt gevoerd tegen het directe gebruik van suiker neemt de consumptie van de indirecte suikers tot op de dag van vandaag nog steeds toe. Een glas frisdrank bevat al snel 4-5 klontjes suiker. Allemaal zaken die vooral door de jeugd in steeds grotere hoeveelheden genuttigd worden.

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers (EGO) en niet verwerkte verleden (onderbewustzijn) helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen. Zie hoofdstuk 5.

Bij stress/allergie zijn de vortexen, fotonen, atomen, electronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de (on) natuurlijke electromagnetische velden, electrische stromen, 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden etc. verstoord geraakt dat zij niet meer goed in staat zijn levensmiddelen in de vorm van hoogfrequente interdimensionale vrije intelligente energie op te nemen, blokkades op te lossen, giftige stoffen af te voeren, vijandige aanvallen van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen af te slaan en optimale hoeveelheden vrije energie, water, mineralen, aminozuren, vitaminen, enzymen, hormonen etc. op te nemen, transporteren en produceren.


6.2.4. EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 4: VIRALE, BACTERIËLE, SCHIMMEL, PARASIETEN EN PRIONEN STRESS

Zo we hebben zowel de stralings-, gebits-, zware metalen en chemische stress uit ons leven en lichaam verwijderd. Het regulatiesysteem is als gevolg hiervan weer in staat om hun normale werk te doen. Werk dat broodnodig is bij de aanval van steeds veranderende virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen. Stap 4 is tevens de eerste keer dat we tot het oplossen overgaan met behulp van combiotica, vibriotica, goedaardige virussen, bacteriën en microscopische zilveren en gouden kogels etc. Allemaal zaken die afhankelijk van waar u in de wereld woont bekend of onbekend zijn. Hoewel er tegenwoordig veel te doen is over secundaire antibiotica en vaccins inzake het steeds resistenter worden van virussen en bacteriën moeten we niet vergeten dat deze misschien wat verouderde medicijnen nog steeds miljoenen levens per jaar redden en we tegenwoordig met de Uni-resonantie therapie in staat zijn binnen 1-2 maanden deze gewoon weer uit ons lichaam te verwijderen nadat ze hun werk gedaan hebben.

We weten allemaal nog uit de geschiedenisboekjes dat rond de eeuwwisseling ziekten als longontsteking, bloedvergiftiging, griep, TBC, pokken, pest, mazelen, cholera, gele koorts en complicaties van gewone infecties nog voor de meeste doden in een land zorgden. Naast de Spaanse griep zorgde de pokken in 1966 zelfs nog voor 2.5 miljoen doden per jaar. Allemaal zaken die dank zij wereldwijde vaccinatie en gebruik van antibiotica vandaag tijdelijk tot het verleden behoren. We staan dan ook veel te snel klaar met ons oordeel over vaccins en antibiotica. Het is beter om deze zaken gewoon te blijven gebruiken totdat er een volgende generatie virus-, bacterie-, schimmel-, parasiet- en prionenbestrijders op de markt komt. Dat dit hard nodig is mag wel blijken uit het volgende.

Miljarden nieuwe bacteriën en virussen reproduceren en muteren op het ogenblik zo snel dat de huidige medische wetenschap het antwoord steeds vaker schuldig moet blijven. Wereldwijd gelezen bladen waarschuwen ons al jaren voor de gevaren. Time "Revenge of the Killer Microbes" some microbes can reproduce in just 20 minutes. The price of doing nothing will be millions of lives, 12 september 1994, Newsweek "Antibiotics the end of a miracle drugs?" In 1992, 13.300 hospital patiënts died of infections that resisted every drug doctors tried, 28 maart 1994 etc. Al deze bladen waarschuwen ons voor het feit dat er de afgelopen 30 jaar geen fundamenteel nieuwe antibiotica en vaccins op de markt zijn gekomen terwijl er volledig nieuwe generaties virussen, bacteriën overal ter wereld in opkomst zijn. Het is dan ook niet zozeer een aanval tegen de vaccins en antibiotica maar het feit dat het wetenschappelijk onderzoek te lang heeft stilgestaan. Dit komt over het algemeen niet door de onwil van de farmaceutische industrie maar door de kosten die om de hoek komen kijken om een nieuw medicijn te ontwikkelen, goedgekeurd te krijgen door de bevoegde overheidsdienst en wereldwijd te marketen en distribueren. Natuurlijk moeten we hierbij het patent probleem om meer geld te kunnen verdienen ook niet uit het oog verliezen. Door het combineren van frequenties en chemische combinaties zijn deze patent problemen trouwens volledig verleden tijd omdat dit soort Coca Cola geheimen voor de meeste geneesmiddelen fabrikanten geheel niet te begrijpen laat staan te copieren zijn.

Vooral de Amerikaanse controledienst de FDA heeft vaak terecht zulke strenge regels ontwikkeld dat het ontwikkelen van een nieuw medicijn bijna onbetaalbaar is geworden. Het resultaat is dat de farmaceutische industrie steeds meer "op aanvraag" zal gaan leveren, hetgeen zoveel wil zeggen dat het kalf eerst verdronken moet zijn voordat men de put dempt. Er zit dus een spanningsveld tussen de belangen van commerciële bedrijven en de overheid. Hoewel dit spanningsveld uitermate gezond is voor de burger heeft het een groot nadeel met de naam TIJD. Op het moment dat er daadwerkelijk een nieuwe (griep) epidemie uitbreekt, duurt het gemiddeld 1-10 jaar voordat er een nieuw medicijn gevonden wordt. Gedurende deze 1-10 jaar is een epidemie in staat ons economische en sociale (familie) leven volledig te ontwrichten. We praten dan nog niet eens over de tijd die het kost om een nieuw medicijn wereldwijd te verspreiden.

Als goed voorbeeld hiervan kunnen we de uitvinding in 1928 van penicilline door Sir Alexander Fleming. Deze penicilline en de daaruit voortkomende antibiotica werden pas in de zestiger en zeventiger jaren wereldwijd ingezet. Hetzelfde verhaal kan ook verteld worden over de uitvinding van diverse vaccins. Dit is ook de reden waarom de meeste overheden en Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) zich vandaag grote zorgen maken over bovenstaande zaken. De centrale vraag die ze hierbij moeten oplossen is hoe ze de tijdsduur tussen de uitbraak van een epidemie en het ontwikkelen en wereldwijd verspreiden van een nieuw medicijn kunnen minimaliseren. Hoewel er vandaag koortsachtig onderhandeld wordt tussen de WGO, overheden en farmaceutische industrie om dit tijdprobleem op te lossen bestaat de kans dat het vandaag of morgen raak is. Iedereen die geabonneerd is op de HealthWave Gezondheids nieuwsbrief weet dat er in de komende jaren nogal wat te gebeuren staat. Zaken die de behoefte aan nieuwe medicijnen dramatisch zullen versnellen. Zodra een virus, bacterie, schimmel immers door mutatie ((ook zij kennen drie overgangsfasen in hun leven welke na iedere 80 jaar (dezelfde duur als een mensenleven) een volledig nieuwe mutatie opleveren)) zijn frequentie verhoogd komt deze steeds dichter bij het fysieke menselijke spectrum waardoor aan het einde van een 80 jaar cyclus de aanvallen steeds heftiger en gevaarlijker worden. Wanneer de mens op haar beurt zijn frequentie verlaagt is het gewoon vragen om moeilijkheden. Ondanks alle goedbedoelde experimenten in de farmaceutische ofwel chemische industrie zijn er maar twee bedrijven in de wereld die vandaag met vibricins aan de slag zijn gegaan. De meeste laboratoria zitten nog volledig vastgeroest in het verouderde tertiaire chemische denken.

Voor deze tussenliggende periode zullen dus tussenliggende oplossingen aangeboden moeten worden om er in ieder geval voor te zorgen dat de wereldbevolking niet voor de zoveelste maal wordt uitgedund zoals bij de pest en de Spaanse griep het geval was. Dat dit geen bangmakerij is, mag wel blijken uit het feit dat er de afgelopen jaren teveel vreemde virussen en bacteriën in opmars zijn. De varkenspest heeft er al voor gezorgd dat de varkensstapel in ons land al met 25% is afgenomen. Daarvoor was het ‘de gekke koeien ziekte’, waar een massale slachting heeft plaatsgevonden. In september 1997 wordt in Hongkong een nieuw type griepvirus ontdekt genaamd "H5N1" waar geen enkel medicijn tegen bestand is. Maar wat denkt u van de al bekende Marburg-, Ebola-, Krim-Kongo bloed- en Hantavirussen waar nog steeds geen medicijnen voor gevonden zijn. Zelfs ziekten zoals TBC, gonoreu, sinusitus, bloedvergiftiging, miltvuur, meningitis, longontsteking waarvan we al lang dachten dat we ze overwonnen hadden komen weer terug in geheel nieuwe gedaanten waarvoor nog geen medicamenten bestaan.

Waar is deze plotselinge opmars aan te danken. Virussen en bacteriën hebben de neiging om ongeveer iedere tachtig jaar in een geheel nieuwe vorm te verschijnen. Dit komt door het feit dat virussen, bacteriën, schimmels net zoals mensen ook hun bandbreedte frequenties kunnen verhogen of verlagen. En als we deze tachtig jaar optellen bij de uitbraak van de Spaanse griep in 1918 wordt het dus aftellen. Zelfs Hollywood staat in het teken van de nieuwe rampen films zoals "Break Out", "Virus" etc. waarbij de snelheid van verspreiding en zeer korte incubatietijd van gemuteerde bacteriën en virussen over het algemeen het hoofdthema van de film vormt. Het probleem met al deze ziekten is dat ze even besmettelijk zijn als een griepje en je er pas later of te laat achter komt dat het om een nog onbekende ziekte gaat. Net als een griepje begint het vaak met rillingen over je hele lichaam, vermoeidheid, misselijkheid.Zaken waar je normaal niet eens voor naar de dokter zou gaan. De vraag is dus niet of het fout gaat maar wanneer dit gaat gebeuren. Wat vandaag in Afrika, Amerika en het Verre Oosten gebeurt kan immers morgen bij ons het nieuws van de dag zijn. In januari 1997 heeft het journaal al herhaalde malen melding gemaakt van nieuwe ziekten in scholen in Amsterdam zuidoost, nekkramp in het oosten van ons land, longontsteking die niet meer te genezen is en dat AZT voor 15% van de HIV patiënten al niet meer werkt. Bacteriën en virussen passen zich namelijk vele malen sneller (frequentie mutatie) aan vijandige omstandigheden aan dan het door de 7 + 27 stressveroorzakers en onverwerkte verleden belaste lichaam of de chemische medicijnen die bedacht worden om deze te bestrijden aan het einde van een cylus.

Wat is er nu precies veranderd met 30 jaar geleden. Zoals we al gezien hebben gebruiken we nog steeds globaal dezelfde op de chemie gebaseerde vaccins en antibiotica van 30 jaar geleden, staat ons lichaam door de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkte verleden steeds meer onder druk waardoor het natuurlijke afweermechanisme in de vorm van het immuun- compensatie- en regeneratiesysteem niet meer in staat is welke aanval dan ook af te slaan en hebben we een tijdsprobleem. Vandaag zijn we in Nederland nog veilig, maar met al het internationale vliegverkeer is het misschien verstandig om aan de grens iets meer dan het paspoort te controleren. Het licht dan ook in de lijn der verwachtingen dat deze "smart bugs" de komende jaren kanker en hart- en vaatziekten van de eerste en tweede plaats van de meest gevreesde volksziekten zullen verdringen. Hoewel we ons vandaag terecht ontzettend druk maken om verdichtings ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en beroerten moeten we niet vergeten dat een nieuw virus en/of bacterie vele malen gevaarlijker is. Dit komt door de snelle frequentie verlaging, besmettelijkheidsfactor, het hieraan gekoppelde wereldwijde snelle verspreidingsgevaar via lucht en water en het feit dat tussen de besmetting en overlijden vaak niet meer dan een paar dagen hooguit weken ligt. Hier komt nog bij dat iemand die aan een van de ons bekende welvaartsziekten leidt veel eerder de kans loopt om besmet te raken dan iemand die beschikt over een perfect hoog frequent immuun- compensatie- en regeneratiesysteem. De strijd zal dus opnieuw gestreden moeten worden waarbij we al van tevoren weten dat de mens er als winnaar uit zal komen.

Waarom zeggen we dit. Ten eerste omdat we in de afgelopen duizenden jaren iedere epidemie het hoofd hebben kunnen bieden en ten tweede omdat er naast de nieuw te ontwikkelen vaccins en antibiotica een aantal primaire en secundaire infolutionaire ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de afgelopen 100 jaar die als tussentijdse of permanente oplossingen gepresenteerd kunnen worden bij de bestrijding van deze nieuwe virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen. Na onderzoek binnen de 4D+ natuurkunde, scheikunde, kosmologie, biologie en medische wetenschappen kwamen een aantal geheel nieuwe inzichten naar voren.

 1. Zouden we de aanval anders inzetten wanneer we zouden weten dat virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen in hun ontwikkeling naar volwassenheid net zoals bij een mens, vlinder of kikkervisje van vorm c.q. bandbreedte frequentie kunnen veranderen (pleomorfisme) en dat in deze ontwikkelingsfasen virussen op bacteriën etc. en omgekeerd kunnen lijken.
 2. Zouden we de aanval anders inzetten wanneer we weten dat parasieten de dragers zijn van zowel menselijke als dierlijke virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen waarbij deze laatste dit extra omhulsel gebruiken om zonder problemen in uw bloedbaan terecht te komen waardoor ze over uw hele lichaam worden uitgezaaid.
 3. Zouden we de aanval anders inzetten wanneer we zouden weten dat ieder organisme over een unieke frequentie, vortex, electromagnetisch veld en bandbreedte beschikt waardoor het mogelijk is kwaadaardige virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen binnen haar eigen bandbreedte m.b.v. uni-resonantie selectief te diagnostiseren en op te lossen zonder dat het menselijke weefsel zelf beschadigd wordt door het simpele feit dat ons lichaam over een andere frequentie en bandbreedte beschikt. Hierdoor ontstaat een geheel nieuwe generatie van primaire vibriotica en vibricins.
 4. Zouden we de aanval anders inzetten wanneer we zouden weten dat wanneer je antibiotica en virusbestrijders zou combineren met natuurlijke antibiotica en vaccins de werking en mutatievermogen ervan zou versterken en verbeteren zonder dat je in patent problemen terecht komt. Met als bijkomend voordeel dat het de bij- verslavings- en ontwenningsproblemen minimaliseert. Hierdoor ontstaat een geheel nieuwe generatie van secundaire combiotica en combicins.
 5. Zouden we de aanval anders inzetten wanneer we zouden weten dat er goedaardige virussen bestaan die in staat zijn bijna alle bacteriën letterlijk op te eten en even snel veranderen (frequentie mutatie) als de bacteriën die ze moeten aanvallen. Zouden er misschien ook goedaardige bacteriën bestaan die op hun beurt de kwaadaardige virussen kunnen aanvallen etc.
 6. Zouden we de aanval anders inzetten wanneer we zouden weten dat er microscopisch kleine zilveren en gouden kogels zouden bestaan die virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen letterlijk door frequentieverhoging de adem kunnen benemen waardoor ze dus gewoon stikken en de werking van de vibriotica en vibricins verstreken.
 7. Zouden we de aanval anders inzetten wanneer we zouden weten dat er positieve schimmels zouden zijn die uw immuunsysteem 400% zouden versterken en zich in razend tempo door uw lichaam verspreiden.
 8. Zouden we de aanval anders inzetten wanneer we zouden weten dat er vandaag produkten aanwezig zijn die uw immuunsysteem volledig kunnen herstellen van alle vervuilingen door het te herinneren aan de tijd toen u net geboren was.
 9. Zouden we de aanval anders inzetten wanneer we zouden weten dat iedere bandbreedte over + en – krachten beschikt welke meer ervaren en gespecialiseerd zijn in deze bandbreedte dan + en – wezens uit andere bandbreedten om onevenwichtigheden c.q. stress/allergieen/ziekten te bestrijden.
 10. Zouden we de aanval anders inzetten wanneer we zouden weten dat alleen bij het wijzigen van het hoofdprogramma (27 geestelijke stress veroorzakers en oplossen onverwerkt verleden) een ziekte volledig en niet gedeeltelijk en tijdelijk zoals bij materie sub-programma’s verholpen kan worden.

Ad1. 

Toen Pierre Bechamp in de 19e eeuw met het in die tijd volkomen belachelijke idee kwam dat organismen zoals virussen, bacteriën, schimmels en parasieten in hun levenscyclus verschillende vormen ( 4 levensvormen en 3 overgangsfasen van baby, puber, volwassene naar oudere) konden aannemen werd hij als fantast afgeschilderd. Pas nadat mevrouw Victor Henri van het Pasteur Instituut dit in 1914 bevestigde ging vond er een kentering in het wetenschappelijke 3D denken plaats. Maar Bechamp ging nog veel verder. Hij beweerde ook dat bacteriën gedurende hun levensloop niet alleen hun vorm maar ook hun grootte konden veranderen (microzyma). Door andere pleomorfistische bacteriologen wordt zelfs beweerd dat het niet de bacteriën zelf zijn die de ziekte veroorzaken maar de afvalstoffen en oplosmiddelen, die deze organismen produceren en uitscheiden en welke inwerken op het niet gebalanceerde celmetabolisme van het menselijk lichaam. Chronische ziekten zouden dus veroorzaakt worden door opeenhopingen van giftige stoffen in onze botten, spieren, bindweefsel etc. Voor ons is dit allemaal wel duidelijk wanneer we het vergelijken met de levensloop van een vlinder, kikkervisje maar ook mens.

Rond 1900 was dit echter volledig in tegenspraak met wat in die tijd de conservatieve 3D medische wetenschap geloofde. In 1969 beweerde Dr. Virginia Livingston en Dr. Eleanor Alexander-Jackson zelfs dat er een kanker microzyma zou bestaan en dat de reden dat de onderzoekers dit niet zouden kunnen vinden was omdat het van vorm veranderde. In verschillende fasen van de levenscyclus lijkt het op een virus, micrococ, diptheroid, bacil en schimmel. Als we hierbij beseffen dat sommige vira en bacteriën in seconden en minuten alle levens- c.q. frequentiecycli kunnen doorlopen mag duidelijk zijn voor wat voor problemen de secundaire en tertiaire medische wetenschap tegenwoordig gesteld wordt om een medicament of therapie te vinden tegen specifieke virussen, bacteriën etc. Hier kwam nog bij dat pas recent door een aantal Nobelprijswinnaars microscopen zijn ontwikkeld die in staat waren deze stadia levend in beeld te brengen. De overbekende electronenmicroscoop vernietigt bij het vergroten immers al het organisch leven. Wanneer we ook nog rekening houden met het feit dat ook de kleuren van de regenboog een eigen frequentie (licht, geluid en vortex, electromagnetische straling hebben immers allemaal een unieke frequentie) hebben, is het door de frequentiecombinaties, kleuridentificatie en lichtbrekingsverschillen zelfs mogelijk de diverse virussen, bacteriën en hun stadia in diverse kleuren in te delen en via een daarvoor aangepaste microscoop te bekijken. De kleuring van de virussen vindt dan op exact dezelfde manier plaats zoals we tegenwoordig de kleuren van een televisie afstemmen. Maar laten we gewoon weer terug gaan naar de algemene virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen die stress kunnen veroorzaken. Wanneer je met deze wetenschap dit soort stressveroorzakers wil vernietigen is het dus zaak een breedspectrum middel te vinden dat niet alleen een groot aantal virussen of bacteriën oplost maar ook de hele bandbreedte van de levenscyclus meeneemt in het neutralisatieproces. Hierbij moet je dan ook nog eens oppassen dat de middelen die je gebruikt niet de schimmelontwikkeling (extra stress/allergie) in het lichaam bevorderen en/of teveel verslavings- en bijwerkingen veroorzaken. Beter is natuurlijk om simpelweg de regulatiesystemen te versterken waardoor ons lichaam dit werk zelf kan verrichten. Een gemakkelijke opgave dus voor de onderzoekers uit de infolutionaire medische wereld.

Ad2. 

Hoewel bijna iedereen het heeft over killer virussen, bacteriën en schimmels horen we tegenwoordig nog maar heel weinig over parasieten. We moeten echter beseffen dat parasieten een relatief groot aantal laag frequente dierlijke en menselijke virussen, bacteriën, schimmels en prionen meedragen en als een soort tank beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Deze tank heeft het over het algemeen een stuk makkelijker dan de individuele en onbeschermde virussen en bacteriën om u toch al verzwakte maag-darmwand te doorbreken of via speeksel, vieze handen in de mond en bloed contact uw lichaam binnen te komen. Eenmaal binnen nestelt het zich na door uw bloed en zenuwen naar de juiste plaats vervoerd te zijn op een voor deze parasiet geschikte plaats. Zo hebben we gespecialiseerde lever-, alvleesklier-, darm-, maagparasieten en wormen in alle soorten, vormen en maten. Parasieten kennen net zoals virussen en bacteriën een levenscyclus waar hun vorm en grootte constant verandert. Via de ei, miracidia, redia, cercaria, metacercaria ontwikkelt het zich tenslotte tot een volwassen exemplaar. Zodra ze zich bijvoorbeeld aan uw lever vastgehecht hebben onttrekken ze allerlei levensmiddelen (energie en informatie) uit uw lichaam en scheiden als bedankje allerlei menselijke en dierlijke virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en zelfs grote hoeveelheden giftige stoffen zoals oplosmiddelen en amonia uit.

Misschien kunt u nu begrijpen dat het zeer moeilijk is om de gekke koeien ziekte of varkenspest te bestrijden. Je moet immers niet alleen de virussen en bacteriën in al hun stadia bestrijden, maar ook de parasieten die zowel door het beest maar ook door de mens tijdelijk gedragen kunnen worden. Een dierlijke parasiet kan zich bijvoorbeeld tijdelijk ophouden in uw mond, bloed en/of maagdarmkanaal waarna het, nadat het uitgescheiden is, weer vrolijk concentreert op zijn voorkeurvoedsel. Bij gebrek aan beter zijn bepaalde virussen, bacteriën, schimmels en parasieten, net zoals mensen, niet meer zo kieskeurig in wat ze eten en waar dit vandaan komt. Het is alleen voor ons te hopen dat het aan het einde van deze 80 jaar cyclus geen gewoonte wordt. Hier komt bij dat een virus of bacterie over het algemeen een desinfecterend voetbad na het verlaten van de varkensstal niet overleeft maar een parasiet door zijn extra bescherming een veel betere overlevingskans heeft. Dus op naar de volgende boerderij en het "feest" gaat opnieuw beginnen. Dat de boerderij en uw lichaam qua besmettelijkheid en overdraagbaarheid figuurlijk niet veel van elkaar verschillen mag duidelijk zijn. Het is dus zaak bij een nieuw te ontwikkelen medicament of therapie niet alleen het virus, bacterie of schimmel aan te pakken maar ook de deze zaken dragende parasieten te doden. Bij het oplossen van de parasiet moeten we dan ook nog rekening houden met het feit dat na neutralisatie er opeens allerlei virussen, bacteriën, schimmels en andere parasieten in diverse stadia vrijkomen die op hun beurt ook weer chemisch (verdichte trillingen) en electromagnetisch (verlichte trillingen) geëlimineerd moeten worden. Ook hier is het advies om eerst uw regulatiesystemen te versterken voordat u met het regulier of alternatief vernietigen begint.

Ad3. 

Als we dit zo allemaal aankijken is de taak van de infolutionaire medische wetenschap er in de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Einstein kwam echter met een oplossing. Hij zij dat alles in het leven resoneerde en dat al deze resonanties in verhouding tot elkaar staan. Wanneer we dus van alle organismen exact zouden weten op welke frequentie binnen welke vortexen, electromagnetische velden en bandbreedte deze qua polariteit resoneren (incl. stroomsterkte, frequentie respons, aantal impulsen per tijdseenheid, vorm van toepassing, eenheids informatie etc.) dan zouden we het principe van selectieve diagnose, versterking en/of oplossing kunnen toepassen. Je kan dit een beetje vergelijken met een antibioticum dat specifiek ontwikkeld is voor de bestrijding van EEN bacterie. Het verschil is echter dat je hiervoor geen pillen moet innemen maar via een primaire uni-resonantie therapie blootgesteld wordt aan een resonantie waar deze specifieke bacterie absoluut niet tegen kan.

We kunnen dit vergelijken met ultrasone (geluids) zuivering die op dit moment in veel industrieën gebruikt wordt. Nicole Tesla de uitvinder van de wisselstroom en een groot aantal andere wetenschappers hebben deze resonantie- theorie in de afgelopen 100 jaar verder uitgewerkt. De Nieuwe Gezondheidsleer is op dit moment nog bezig al deze zaken in het "Periodiek Stelsel" van materie frequenties, bandbreedten en eenheids informatie onder te brengen. Met behulp van dit stelsel kunnen straks de meest uiteenlopende stressveroorzakers geëlimineerd worden. Tijdens de onderzoeken bleek dat alle schimmels, bacteriën, virussen, wormen en mijten, planten, dieren, mensen, over een unieke maar jammer genoeg voor ons mensen over een relatief steeds hoger wordende mutatie frequentie beschikken aan het einde van deze cylus. Virussen, bacterien, schimmels, parasieten, prionen beginnen dus met mensen te concurreren om het menselijke levens- ofwel bandbreedte gebied. Aangezien de bandbreedte van deze frequenties nog ver genoeg uit elkaar liggen moet het dus mogelijk zijn het principe van de selectieve versterking en/of oplossing toe te passen. Voor een gedetailleerde uitleg over de gehanteerde meetmethoden en onderzoeksresultaten van diverse onderzoekscentra verwijzen wij u naar de HealthWave Gezondheids Nieuwsbrief.

Wanneer je dus een apparaat of preparaat construeert zorg je ervoor dat hij in een bepaalde tijd het gehele spectrum van de ziekteverwekker doorloopt. Dit spectrum moet natuurlijk door de mutaties wel steeds bijgesteld worden. Als voeding gebruik je gelijkstroom in de vorm van een standaard batterij welke een stroompje opwekt dat u niet eens voelt of nog liever de straling die je uit de kosmos, hogere dimensies of eenheid kan opvangen net zoals een radiotelescoop dat tegenwoordig doet. Uit onderzoek is verder gebleken dat drie behandelingen van een per ziektebeeld vast te stellen aantal minuten die om de zoveel minuten plaatsvindt het meest effectief is. Dit komt door het bekende feit dat er bij de eerste behandeling allerlei virussen, bacteriën, schimmels en parasieten uit de dode parasieten vrijkomen die pas bij de tweede behandeling vernietigd kunnen worden. De derde en laatste behandeling is er dan alleen nog voor de zekerheid. Besef echter wel dat materie therapieen alleen het sub-programma en niet het hoofd- c.q. herinneringprogramma veranderen welke alleen via eenheids informatie en resonantie mogelijk is.

Voor de beste resultaten moet dit apparaat over o.a. drie sets electroden of "Wide Area Beamer" beschikken die op diverse plaatsen op het lichaam geplaatst of afgestemd dienen te worden. Dit komt door het feit dat het bereik van 1 set electroden niet het gehele lichaam dekt waardoor de fysieke ziekteverwekkers niet allemaal tegelijkertijd worden aangepakt. Bij de herhalingsfrequentie moet er tevens op gelet worden dat dit niet vaker gebeurt dan een maal in de een tot drie dagen. Het lichaam moet immers de tijd krijgen om de dode en afstervende virussen, bacteriën, schimmels en parasieten via het lymfesysteem, zenuwen en bloed te absorberen en af te voeren. Herhaal je de behandeling te vaak dan kan dit in het extreme geval een giftige reactie tot gevolg hebben omdat o.a. uw klieren, lever en nieren niet meer in staat zijn deze overvloed aan giftige stoffen te verwerken.

Mensen die chronisch ziek zijn, moeten dus nooit zelf gaan experimenteren omdat bij een ondeskundige behandeling er teveel giftige stoffen vrij kunnen komen. Dit wordt ook wel het syndroom van Herxheimer genoemd. Het is in alle gevallen dan ook goed om minimaal 1 ½ liter bronwater per dag te drinken in combinatie met Chlorella + tabletten om deze giftige stoffen zo snel mogelijk te absorberen en uit uw lichaam te verwijderen. Tevens is het aan te bevelen om drie uur na de behandeling wat ECO yoghurt te drinken om de goedaardige bacteriën balans (darmflora) in de maag en darmen te herstellen. Wanneer u allergisch bent voor melkproducten, kunt u als alternatief ook organische Acidophilus capsules slikken. Deze goedaardige bacteriestammen bereiken hetzelfde resultaat als yoghurt. Wel bleek dat de op basis van deze bevindingen gefabriceerde apparatuur niet alle virussen, bacteriën, schimmels en parasieten gedood werden. Zoals uw weet wordt stroom via oppervlakte van materialen geleid. Zo ook in uw lichaam. Het stroompje gaat bijvoorbeeld wel langs uw ingewanden, nierstenen, ogen en parasieten, maar komt niet bij de inhoud van uw maag, darmen en nierstenen. Hier komt nog bij dat de 27 geestelijke stress/allergie veroorzakers en onverwerkt verleden ook nog niet geelimineerd zijn waardoor het hoofdprogramma dus nog steeds de pijnreactie c.q. herinnering aan deze ziekmakers bevat en het sub-programma steeds opnieuw geinfecteerd kan worden.

Om ook de hier aanwezige virussen, bacteriën, schimmels en parasieten op te lossen moet de behandeling dus regelmatig herhaald worden en/of een aantal chemische of natuurlijke middelen gebruikt worden om ook op deze plaats de laatste vijanden op te ruimen. Diverse organische kruiden en specifieke Uni-resonantie behandelingen zijn hier uitermate geschikt voor. Zodra de onderzoeken op dit gebied zijn afgerond, hoort u hier meer over in de nieuwsbrief. Wanneer u deze zaken wilt aanschaffen, houdt u bij de selectie van deze producten de richtlijnen van Kava Kava + aan. Voor de juiste hoeveelheden neemt u contact op met een hierin gespecialiseerde 4D+ arts of therapeut. Het zou trouwens aardig zijn om deze aanpak wetenschappelijk te testen op de gekke koeien ziekte en varkenspest.

Ad 4. 

Hoe snel we ook in de laboratoria nieuwe medicijnen ontwikkelen, het feit is dat we steeds verder achterlopen bij de nieuwe soorten virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen die ieder jaar uit het schijnbare niets ontstaan. Gelukkig is er een aantal wetenschappers die de huidige vaccin en antibiotica kennis proberen te combineren met natuurlijke producten die van oudsher bekend staan als natuurlijke antibiotica en virusbestrijders. Deze natuurlijke antibiotica zijn vele malen complexer dan welke door de mens ontwikkeld antibioticum of vaccin dan ook. We kennen natuurlijk allemaal knoflook ook wel "Russische Penicilline" genoemd voor het feit dat het in de eerste en tweede wereldoorlog door de russen werd gebruikt als natuurlijk antibioticum.

Maar kent u ook Calcium-Elenolate welke uit de bladeren van een boom in het Middellandse zeegebied gewonnen wordt, Siberische Ginseng, Lavendel en Chlorella +. Naast het feit dat deze natuurlijke antibiotica en vaccins zeer complex zijn, hebben ze ook nog als voordeel dat ze uit organisch materiaal bestaan. Mits bewaard in de koelkast en snel bij u thuis zijn deze levende organische bestanddelen in staat om de mutatiestrijd met de vijand (welke zich in dezelfde bandbreedte bevind) aan te gaan. Bij combiotica krijgen bacteriën dus niet alleen meer te maken met een directe hoge doserings-aanval van een beperkt aantal chemische elementen maar worden tegelijkertijd met een breed scala (frequentie spectrum) van aanvallers geconfronteerd dat ze geen tijd meer krijgen om zich te muteren. Gebeurt dit toch, dan krijgen ze als genadeslag te maken met de organische component van de combiotica die even snel mee muteert als de bacterie zelf. Combiotica en combicins vallen de bacteriën en virussen dus niet meer op een manier maar op drie (overgangsfasen) manieren aan waarbij het bijkomende grote voordeel is dat ze met hun eigen (bandbreedte mutatie) wapens bestreden worden. Combineren we deze combiotica ook nog eens met goedaardige levende virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen die ook in dezelfde +/- bandbreedte leven dan wordt het wel heel erg moeilijk om nog kwaad te doen in ons lichaam. Zeker als we door versterking al beschikken over een gezond immuun- compensatie- en regeneratiesysteem. De strijd tegen nieuwe gemuteerde bacteriën en virussen is dan ook nog lang niet verloren. Het is echter wel zaak dat de wetenschap haar horizon verbreedt en zo spoedig mogelijk gebruik maakt van die zaken die moeder natuur ons al duizenden jaren biedt in haar strijd tegen deze ongewilde bacillen.

Ad 5 t/m 10. 

De informatie die we hierover aan het verzamelen zijn, is nog niet volledig. Hieronder vindt u de voorlopige bevindingen inzake Coloidaal Zilver en Goud welke waarschijnlijk de enige twee redmiddelen zijn wanneer er plotseling een grootschalige epidemie uitbreekt zoals bij het gebruik van een biologische wapens.

Wist u trouwens dat alle virussen, bacterien, schimmels, parasieten en prionen in werkelijkheid de materiele c.q. atomaire vormen zijn van blokgolven ook wel obsessies in de psychiatrie en psychologie genoemd en dat deze blokgolven alleen opgelost kunnen worden wanneer u uw onverwerkte verleden en de 27 geestelijke stress veroorzakers oplost. De 7 lichamelijke stress oplossers neutraliseren immers alleen de atomaire kant van het ziektebeeld terwijl de 27 geestelijke stress oplossers plus de methode om het onverwerkte verleden op te lossen de isotopische ofwel blokgolven die zich in een vortex bevinden oplossen waardoor de vrije eenheids en interdimensionale intelligente energie weer vrijelijk kan doorstromen.


6.2.4.1 COLLOIDAAL ZILVER, HET EERSTE REDMIDDEL BIJ VIRUSSEN, BACTERIEN, SCHIMMELS, PARASIETEN EN PRIONEN

Iedere cowboy die een paar honder jaar geleden naar het wilde westen van Amerika trok wist dat hij altijd een zilveren dollar bij zich moest hebben om te overleven in de woestenij. Niet omdat hij hiervoor onderweg de broodnodige zaken kon kopen om te overleven maar omdat hij deze zilveren dollar gebruikte om zijn water en melk te zuiveren. Zilver staat namelijk al sinds mens heugenis bekend als het beste antibioticum tegen virussen, bacterieen, schimmels, parasieten en prionen dat er op aarde fysiek bestaat. Zover nu bekend zijn er meer dan 1000

infectie ziekten die niet tegen zilver bestand zijn. Over hoe zilver nu precies werkt lopen de meningen uiteen. Dus laten we maar gelijk de werking van zilver 4D+ belichten en de rest van de 3D onzin achter ons laten. Zuiver zilver (+99,9%) is na goud het meest hoog frequente element wat we op onze aarde kennen. Dit komt omdat dit element atomair nog bijna zuiver gekoppeld is met de achter dit atoom liggende isotopische vortex van vrije energie. Zuiver zilver laat eenheids en interdimensionale vrije energie dus het beste door in deze derde dimensie. Het gevolg is dat wanneer iedere zilver atoom in contact komt met een laagfrequente infectie bron deze daadwerkelijk letterlijk verlicht wordt waardoor de verdichtingen ofwel blokgolven letterlijk oplossen in deze hoog frequente vrije energie vortex. Virussen, bacterien, schimmels, parasieten en prionen kunnen dus nooit resistent worden tegen colloidaal zilver. Het is immers niet het atomaire zilver dat het werk doet maar de vrije energie die door de interdimensionale poort de zieke (atomen) cellen binnenkomt. Zilver is dus een interdimensionale bruggenbouwer tussen onvrije atomaire en vrije isotopische intelligente energie. Tevens zal zilver de goede virussen, bacterien, schimmels, parasieten en prionen in ons lichaam niet doden omdat deze bij het gezonde spectrum/dimensie/bandbreedte van een gezond mens passen dus al over voldoende vrije energie beschikken. Om het zuivere zilver zo goed mogelijk over uw hele lichaam te verspreiden is het zaak om het in zodanig kleine deeltjes (colloidale deeltjes) toe te dienen dat ze makkelijk de celmembramen kunnen passeren om hun verlichtende werk aldaar uit te voeren. Vandaag is het middels electrolyse mogelijk om microscopisch (colloidaal) kleine deeltjes van een zuiver zilver staafje in water los te weken waar het direkt zowel intern als extern voor uw fysieke lichaam gebruikt kan worden.

Voor de meeste mensen zal bovenstaande uitleg waarschijnlijk wat te diepgaand zijn, daarom hieronder een lijst van virussen, bacterien, schimmels, parasieten en prionen waartegen colloidaal zilver vandaag gebruikt kan worden.

 1. Anthrax Bacilli
 2. Appendicitis
 3. Axillae and blind boils of the neck
 4. B. Coli, Communis, Dysentry, Tuberculosis
 5. Bacillary Dysentery
 6. Bladder Irritation
 7. Blepharitis
 8. Boils
 9. Bromidrosis in axillae, in feet
 10. Burns and wounds of the cornea
 11. Cerebro-spinal Meningitis
 12. Chronic Cystitis
 13. Chronic Eczema of anterior nares, metus of ear
 14. Colitus
 15. Cystitis
 16. Dacrycystitis
 17. Dermatitis suggestive of toxaemia
 18. Diarrhoea
 19. Diptheria
 20. Dysentery
 21. Ear Infections
 22. Enlarged Prostate
 23. Epidtymitis
 24. Erysipelas
 25. Eustachian (potency restored)
 26. Follicular Tonsilitis
 27. Furunculosis
 28. Gonococcus
 29. Gonorrhoea, conjunctivitis, ophthalimia, prostratic gleet
 30. Haemorrhoids
 31. Hypopyon ulcers
 32. Impetigo
 33. Infantile Disease
 34. Infected ulcers of the cornea
 35. Inflammatory Rheumatism
 36. Influenza
 37. Interstitial Keratitis
 38. Intestinal troubles
 39. Lesion Healing
 40. Leucorrhoea
 41. Menier’s Syndrome
 42. Nasal Catarrh
 43. Nasopharyngeal Catarrh
 44. Oedematous enlargement
 45. Offensive discharge of chronic suppuration in Otitis Media
 46. Ophthalmology
 47. Opthalmic practices
 48. Para-Typhoid
 49. Paramecium
 50. Perineal Eczema
 51. Phelgmons
 52. Phlyctenular Conjunctivitis
 53. Pneumococci
 54. Pruritis Ani
 55. Puerperal Septicaemia
 56. Purulent Ophthalmia of infants
 57. Pustular Eczema of scalp
 58. Pyorrhoea Alveolaris (Riggs Disease)
 59. Quisies
 60. Rhinitis
 61. Ringworm of the body
 62. Scarlatina
 63. Sepsis
 64. Septic Tonsillitis
 65. Septic Ulcers of the legs
 66. Septicaemia
 67. Shingles
 68. Soft Sores
 69. Spring Catarrh
 70. Sprue
 71. Staphyloclysin (inhibits)
 72. Staphylococcus Pyogenea, Pyogens Albus, Pyogens Aureus
 73. Streptococci
 74. Subdues inflammation
 75. Suppurative Appendicitis (post-op)
 76. Tinea Versicolor
 77. Tonsolitis
 78. Typhoid
 79. Typhoid Bacillus
 80. Ulcerative Urticaria
 81. Urticaria suggestive of toxemia
 82. Valsava’s inflammation
 83. Vincent’s Angina
 84. Vorticella
 85. Warts
 86. Whooping Cough

RECENTE BEVINDINGEN

 1. Adenovirus
 2. Aspergillus Niger
 3. Bacillius Typhosus
 4. Bovine Rotovirus
 5. Candida Albicans
 6. Endamoeba Histolytica (cysts)
 7. Escherichia Coli
 8. Legionella Pneumophila
 9. Mad Cow Disease (BSE/MKZ)
 10. Poliovirus 1 (Sabin strain)
 11. Pseudomonas Aeruginosa
 12. Salmonella
 13. Spore-forming Bacteria
 14. Staphylococcus Aureus
 15. Streptococcus Faecalis
 16. Vegetative B. Cereus cells

NOG LOPEND ONDERZOEK IN COMBINATIE MET COLLOIDAAL GOUD

 1. Citrobacter Freundii
 2. Enterobacter Cloacae
 3. Enterobacteriaceae
 4. Escherichia Coli
 5. Klebsiella Pneumoniae
 6. P. Stutzeri
 7. Proteus Mirabilis
 8. Etc etc. etc.

Bronnen: 

The use of colloids in health and disease (1919) by Alfred B. Searle, Colloids in biology and medicine (1919) by H. Bechhold en Index-Catalogue of the library of the surgeon general’s office of the United States Army (1931) U.S. Printing Office, Washington D.C.

Nadat u bovenstaande lijst, die zelfs door de Amerikaanse overheid in 1931 (voor de opkomst van penicilline en de farmaceutische industrie) werd uitgegeven gelezen heeft zult de handen in het haar slaan met de vraag waarom wij vandaag allemaal chemische troep met vele bijverschijnselen slikken terwijl het antwoord op vele (infectie) ziekten simpelweg het zeer goedkope colloidaal zilver is. Het antwoord is: er wordt te weinig verdiend aan colloidaal zilver en je kan het als bedrijf niet patenteren. Je gaat je dan ook steeds meer afvragen wat voor soort mensen het zijn die vandaag aan het hoofd van onze ziekenhuizen staan en we praten hierbij niet over de artsen maar over de directie en het management die het (inkoop)beleid bepalen.


6.2.4.1.1. GEBRUIKSAANWIJZING VOOR COLLOIDAAL ZILVER

Wanneer u Colloidial Silver gebruikt (zie gebruiksaanwijzing leveranciers) is het belangrijk om te weten dat het direct in contact brengen van het Colloidial Silver (ofwel een hogere frequentie) met het probleem gebied zeer belangrijk is. Zit het probleem in uw zenuwen en bloed dan drinkt u (1 eetlepel tot 1-2 longdrink glazen per dag voor maximaal 7 dagen waarbij u de vloeistof minimaal 3 minuten lang slokje voor slokje spoelt in uw mond totdat uw tong weer de rode zuivere kleur krijgt). Zit het probleem in uw holtes, neus, longen, oren of ogen dan druppelt u 3 X 2-3 druppels per dag in. Zit het probleem op uw huid (inclusief brandwonden) dan spuit u het met een bruin 30 ml spuitflesje welke voor F. 2,50 bij uw apotheek te verkrijgen is op uw huid en laat het 5 minuten intrekken. Zit het probleem bij uw voortplantingsorganen dan is het zaak deze naast de orale inname te versterken met het bespuiten (intern/extern) met Collidial Silver voor wederom een periode van 7 dagen. Verdere toepassingen zijn het zuiveren van uw drinkwater, het vers houden van uw groenten en fruit middels een plantenverstuiver (koelkast effect), het schoonmaken van uw vloeren, wanden en plafonds middels een plantenverstuiver als schoonmaakmiddel, het besprenkelen of bestuiven van uw voeten en/of sokken om schimmelinfecties te voorkomen en het inhaleren via de neus van 3 pufjes colloidial silver per neusgat om ook uw longen te beschermen tegen virale, bacteriele en biologische zaken zoals biologische wapens die via de lucht ingeademd kunnen worden. Colloidaal zilver (water) in combinatie met lavendel etherische olie (lucht) is trouwens helemaal perfect bij BSE en MKZ in de stal. De onderhoudingsdosis voor preventie is een theelepel of soeplepel per dag voor het slapen gaan op een nuchtere maag.

Colloidial Silver kunt u maken door het apparaat 10-15 minuten (afhankelijk van de sterkte van de zon of batterij) te houden in een GLAZEN maatbeker met 1 liter water. Dit water kan zowel kraanwater zijn of gedestilleerd water. Kraanwater is 1 week houdbaar, terwijl gedestilleerd water wel tot 6 maanden houdbaar is. Met gedistelleerd water duurt het proces 25-45 minuten i.p.v. 10-15 minuten. De beste Coilliodial Silver generators zijn te krijgen bij de volgende adressen:

Voor Nederland: 

Special Energy Products, Scheepsdiep 2A, 8356 VJ Blokzijl, Nederland, Tel: 0527-292049 genaamd de Electrolyser. Duurder maar gebruikt weining batterijen.

Karavanserai, Korte Noordenbergstraat 29, 7411 NM Deventer, Tel: 0570-618262, www.karavanserai.nl. Goedkoper maar gebruikt veel batterijen.

Voor Amerika: 

Silver Bullet Enterprises, 25277 W. Main St, Dept. CSM, Lenwood , CA 92311, Tel 001-760-253-2988. Dit bedrijf heeft ook een op zonnen energie werkend apparaat wat wij ten zeerste aanbevelen.

Beide apparaten kunnen binnen 10-15 minuten een liter Colloidial Silver voor 5 cent aanmaken welke een winkelwaarde heeft van F. 100-200,00 die niet alleen uw gezin maar vele van uw vrienden kunnen beschermen tegen alle hierboven genoemde ziekten. Ga ook eens bij uw apotheek of drogist langs om 1 liter bruine of paarse GLAZEN bewaarflessen te kopen of 30 ml glazen druppelaars en verstuivers. Tevens is het aan te raden om Gedestilleerde Colloidial Silver te gebruiken bij bloed transfusie waardoor direct het hele lichaam van virussen, bacterien, schimmels en parasieten geschoond wordt.


6.2.4.2 COLLOIDAAL GOUD EN HET GEHEIM VAN DE FARAO’S

Wat colloidaal zilver voor het lichaam is, is colloidaal goud voor de ziel. Dit komt omdat colloidaal goud een vele malen hoger frequentie bereik heeft dan colloidaal zilver. Als niets meer helpt dan wordt colloidaal goud ingezet en dit geld niet alleen voor stress fase 1 maar ook in fase 2 bij kanker, hart en vaatziekten, reuma etc. Colloidaal goud mag zelfs wel het overgangselement tussen de derde en vierde dimensie genoemd worden. Het bevat een uitermate hoge geleiding van vrije eenheids c.q. interdimensionale energie en kan gezien worden als een atomaire/isotopische koppeling op het interdimensionale vlak. Deze wetenschap kan in de toekomst ook gebruikt worden bij de bouw van vrije energie apparatuur in combinatie met koperdraad, kristallen en aluminium zoals we in vorige hoofdstukken al gezien hebben. Wist u trouwens dat colloidaal goud een paarse kleur krijgt welke zoals u allemaal weet de zeer hoog frequente kleur der genezing is.

Maar nu toch nog even terug naar uw innerlijke gezondheid. Colloidaal goud mag waarlijk gezien worden als eerste stap op weg naar innerlijke gezondheid ofwel de eerste stap voor het bewust oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden. Colloidaal goud verwijderd namelijk de mist der onwetendheid van de mens laag na laag zonder dat hij hierbij in eerste instantie een grote wils inspanning voor moet doen. Zo worden de volgende obsessieve leugenachtige sluiers die vaak al jaren c.q. levens lang het onderbewustzijn van de mens bevolken en hem weerhouden het hoger bewustzijn wederom te bereiken omgezet in waarheid.

 1. Angst – Liefde
 2. Innerlijke ziekte – Innerlijk geluk
 3. Ongeluk - Geluk
 4. Depressiviteit – Levensvreugde
 5. Stress – Relax
 6. Paniek – Balans
 7. Drukte - Rust
 8. Ongeduld - Geduld
 9. Onvrede - Vrede
 10. Immoraliteit - Moraliteit
 11. Negatieve houding – Positieve Houding
 12. Domheid IQ – Eenheids bewustzijn EQ
 13. Humeurigheid - Glimlachen
 14. Kwaadaardigheid – Naastenliefde
 15. Pijn – Evenwicht*

* Op dit moment wordt colloidaal goud vaak gebruikt als pijnbestrijder i.p.v. morfine, aspirine en paracetamol etc.

Natuurlijk werken deze transformatie zaken alleen maar zolang u colloidaal goud blijft slikken. Een veel betere oplossing is natuurlijk om tijdens het tijdelijk slikken van colloidaal goud gelijk te beginnen met het oplossen van de 27 stress veroorzakers en het onverwerkte verleden. Zie hoofdstuk 5.

Zuiver goud (+99,9%) werd al in de tijd van de Farao’s in Egypte gebruikt als wondermiddel om vele ziekten te verlichten en genezen. Het winnen van goud in de mijnen van Egypte en Soedan was dan ook het monopolie van de Farao’s van Egypte. Vele van deze Farao’s met de uitzondering van Osiris, Hatshepsut en Akhenaton waren dan ook ware dictators in de toenmalige gezondheidszorg. Door de aarde te beroven van haar goud voorraden nam het gehalte aan goud in de Nijl - dus ook in de gewassen en dieren - steeds sterker af. Door deze afname werd het volk steeds onwetender en dommer en ontstonden de eerste lapmiddeltjes in de vorm van allerlei kwakzalverij. Deze kwakzalverij die vaak gemonopoliseerd werd door de Priester kasten in Egypte zorgde ervoor dat de bevolking volledig afhankelijk werd van zowel Farao en Priesters. Slavernij was het gevolg. Slavernij ontstaat immers alleen maar wanneer de heersende EGO kaste de bevolking haar vrijheid dus wetendheid ontneemt om haar ondergeschikt te maken aan de hoogmoedige waanzin van een of andere tijdelijk dorpsgek die denkt dat hij meer of beter is dan de rest van de wereld. Dit model van hoogmoedswaanzin is door de eeuwen heen keurig opgevolgd door zowel vele Griekse, Romeinse, Indiase, Afrikaanse, Spaanse (Inca’s), Franse, Engelse, Nederlandse, Germaanse etc. etc. kolonialisten.

Wat de moderne kolonialisten echter zijn vergeten is dat goud en trouwens ook zilver niet alleen macht en geld betekenen maar nog meer gezondheid en interdimensionale vrijheid. De huidige "moderne" wereld heeft door haar goud en zilver voorraden welke nu dood in haar kluizen ligt haarzelf letterlijk het zicht ontnomen op de eerste relatief eenvoudige stap naar een hogere 4D+ dimensie. Een dimensie waar geen ziekten, ongeluk en vreugdeloosheid meer bestaan. Het wordt weer de hoogste tijd om een kleine dosis colloidaal goud (1 eetlepel per dag voor het slapen gaan en 3 minuten spoelen) in te nemen voor de broodnodige helderheid en interdimensionale vrijheid.

Voor meer informatie over colloidaal goud kunt u terecht bij de volgende leverancier die kwalitatief zeer hoogwaardig colloidaal goud levert tegen een redelijke prijs. Tevens leveren zij een colloidaal goud generator waarbij wel vermeld moet worden dat u hierbij een extra transformator moet aanschaffen als u buiten Amerika woont:

Leverancier: Colloidal Gold, P.O.Box 547, Utopia, TX 78884, Tel 001-830-966-2325 of Internet www.colloidalgold.com

De hierboven genoemde inzichten worden vandaag al in een groot aantal landen en 4D+ (huis)artsen praktijken toegepast maar zijn over het algemeen totaal niet bekend bij het grote (westerse) publiek. Moeten we nu hoera roepen omdat we al beschikken over een heel tussentijds arsenaal van middelen en therapieën om de meeste virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen te bestrijden. Aan de ene kant wel. Mocht er een epidemie uitbreken - en dat zit er in de komende 10 jaar dik in - dan hebben we tenminste iets om de aanval direct in te zetten waardoor er waarschijnlijk een groot aantal mensenlevens gespaard kunnen blijven. Aan de andere kant zitten we met een probleem. Omdat het om nog niet wereldwijd gestandaardiseerde middelen en therapieën gaat is de kans klein dat ze door de WGO en nationale overheden massaal ingezet zullen worden. Wat in Amerika door de FDA is goedgekeurd is in China afgekeurd. Wat in Rusland een reguliere behandeling is, is in Europa een alternatieve behandeling. Maar zelfs in Europa zijn de verschillen groot tussen wat regulier, alternatief en speculatief genoemd mag en kan worden. Deze internationale chaos in wetgeving, waarbij we natuurlijk ook nog een aantal economische belangen moeten optellen, is nou niet echt bevorderlijk voor uw gezondheid, zeker niet wanneer het om leven en dood gaat zoals bij het uitbreken van een wereldwijde epidemie.

Hoewel Nederland een uitermate flexibel en innovatief land is als het om gezondheidszorg gaat kan het in bepaalde gevallen toch verstandig zijn om even een vakantie te boeken naar Amerika, Rusland, Duitsland of China waar een bepaalde voor u belangrijke stress/allergietherapie al wel goedgekeurd is en massaal in de praktijk wordt toegepast. De hoop is echter dat de WGO deze versnipperde tussentijdse oplossingen zal centraliseren en standaardiseren om niet alleen een bepaalde bevolkingsgroep maar de hele wereld de mogelijkheid te geven om van deze "nieuwe" zaken gebruik te maken als dit nodig mocht blijken te zijn. Voor de farmaceutische industrie bieden bovenstaande ontwikkelingen zeer veel nieuwe mogelijkheden om primaire en secundaire producten en therapieën te patenteren en formules voor bijvoorbeeld natuurlijke, combi als chemische producten op de Coca Cola manier te beschermen. Voor de zekerheid is het natuurlijk altijd verstandig om voor een paar tientjes een Colloidaal Zilver generator aan te schaffen. Later zal dit de beste materiele aanschaf in uw leven blijken te zijn.


6.2.4.1. WAAROM ZIJN BACTERIËN EN VIRUSSEN ZO SNEL RESISTENT GEWORDEN

De mens van vandaag vraagt om snelle oplossingen voor haar problemen. Deze snelle oplossingen bestrijden over het algemeen alleen maar tijdelijk de symptomen en doen niets aan de feitelijke klachten die de daadwerkelijke oorzaak zijn. Een 3D (huis)arts weet dat mensen die met vage klachten binnenkomen vaak niet luisteren naar goedbedoelde adviezen maar snel een recept voor een wonderpil willen hebben om snel van de symptomen af te komen. Een goede 4D+ (huis)arts zal een patiënt echter duidelijk maken dat bijvoorbeeld antibiotica helemaal niet helpen tegen een virus zoals de griep en ook geen enkel nut hebben bij de bestrijding van vage stressklachten. De 4D+ (huis)arts zal dan ook altijd eerst via het stellen van een aantal gerichte vragen achter de oorzaak van de klachten proberen te komen en niet direct een recept moeten uitschrijven dat alleen de (pijn) symptomen behandeld of nog erger dient als een nutteloos zoethoudertje. De mens van vandaag wil echter snel resultaat en de kans is dan ook vrij groot dat hij door te blijven aandringen toch met een (chemische) pijnstiller of antibiotica de praktijk verlaat. Het is natuurlijk helemaal niet erg dat je af en toe voor 1-2 weken deze chemische medicijnen slikt. Een gezond lichaam kan dit allemaal keurig aan en we kunnen deze medicijnen keurig met de Uni-resonantie therapie weer snel uit ons lichaam verwijderen. Maar waarom zou je chemische troep slikken als je vandaag beschikt over colloidaal zilver en goud.

Het wordt echter anders wanneer je hiervan een gewoonte maakt en medicijnen zoals antibiotica geslikt worden voor zaken waarvoor ze helemaal niet bedoeld zijn. Antibiotica zijn immers uitgevonden om te helpen bij acute en levensbedreigende situaties. De realiteit van vandaag is dat ze al door kinderen als snoepgoed geslikt worden in allerlei omstandigheden. Dit heeft tot gevolg dat wanneer u het eens echt nodig heeft de bacteriën door bandbreedte migratie allang resistent zijn tegen deze antibiotica en een lange lijdensweg voor de patiënt begint. Voor mensen die aan stress/allergie leiden die niet het gevolg is van een bacteriële ontsteking kan het slikken van antibiotica alleen maar stress/allergie verhogend werken aangezien deze antibiotica niet alleen de slechte maar ook een groot aantal van de goede bacteriën doden in uw lichaam. Dit heeft tot gevolg dat vooral schimmels zich ongehinderd kunnen gaan vermenigvuldigen. Als we de vakliteratuur erop nalezen blijken de klachten van schimmelinfecties voor een deel overeen te komen met stress klachten zoals chronische vermoeidheid, buikpijn, allergie etc. Schimmelinfecties worden tegenwoordig ook wel gezien als een van de meest sluipende epidemieën die onze samenleving vandaag kent, waarbij het nutteloze gebruik van antibiotica als een van de hoofdveroorzakers wordt gezien. Maar ook als we antibiotica alleen nog maar zouden slikken in die gevallen waarvoor deze medicijnen bedoeld zijn loert er nog steeds gevaar uit een wat minder bekende hoek.

Iedereen die geen ECO vlees eet loopt een zeer groot risico om met elke biefstuk ook een portie antibiotica naar binnen te krijgen. De veestapel wordt tegenwoordig net zoals de mens overspoeld met dit soort medicijnen met als gevolg dat we bijna iedere dag blootgesteld worden aan deze antibiotica hetgeen de bacteriën in ons lichaam nog resistenter maakt tegen wat voor antibiotica dan ook. En wat voor antibiotica geldt is ook van toepassing voor virus, schimmel en parasieten bestrijders in onze veestapel met als extra toevoeging hormonen in iedere vorm die u maar kan bedenken. Wat denkt uw dat er met uw lichaam gebeurt wanneer u iedere dag een portie van deze zaken naar binnen krijgt. Uw hele interne (hormoon)huishouding slaat volledig op hol. Vooral tijdens een van de drie overgangsfasen kan dit tot vervelende consequenties lijden. Als dit zo doorgaat kan het niet anders dat over nog geen tien jaar geen enkel medicijn meer helpt tegen wat voor infectieziekte dan ook. Tellen we hierbij de effecten op van (electromagnetische) straling, chemische middelen, zware metalen en gebit-stress, MKZ en BSE waarmee we de hele dag thuis, op het werk en in de auto geconfronteerd worden dan mag wel duidelijk zijn dat ons lichaam het in deze welvaartsmaatschappij steeds zwaarder te verduren krijgt.


6.2.4.2. DE TERUGKEER VAN POLIO IN ONZE SAMENLEVING

Hoewel het poliovaccin de poliostrains 1 -3 heeft overwonnen, zijn er in de afgelopen jaren meer dan 69 polio strains bijgekomen waarvoor nog geen enkel vaccin bestaat. In China wordt zelfs een verband verondersteld tussen het gebruik van het orale poliovaccin en als gevolg daarvan de toename van het Guillain-Barre Syndrome (The Lancet, 8 oktober 1994). Met andere woorden; door polio te bestrijden wordt de weg vrijgemaakt voor een ander verlammend virus waar nog geen medicijn voor bestaat. Door het grote aantal mutaties kan iemand die geïnfecteerd is jarenlang zonder noemenswaardige klachten blijven lopen met het virus in zijn bloedstroom welke wanneer de natuurlijke weerstand (frequentie) van het lichaam afneemt opeens toeslaat en als we diverse wetenschappers mogen geloven kan resulteren in het Chronische Vermoeidheids Syndroom. Dit syndroom staat vooral bekend om zijn vage klachten als vermoeidheid, allergie, gewichtsverlies, algemene zwakheid etc. Volgens experts wordt CVS naast schimmelinfecties de stress/allergie veroorzakende ziekte van de 21st eeuw. U als lezer van De Nieuwe Gezondheidsleer weet echter dat CVS veroorzaakt wordt door de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden waardoor de poort naar de vrije intelligente 4D+ energie steeds meer gesloten wordt. Willen we dus van het CVS afkomen dan zult u niet alleen de stress/allergie veroorzakende stof (sub-programma’s) maar ook de stress/allergie veroorzakende herinneringen (hoofdprogramma) uit uw lichaam en ziel (onderbewustzijn) permanent moeten verwijderen. Het is dus zaak de natuurlijke weerstand en frequentie van het lichaam zo optimaal mogelijk dus eenheids gericht te houden waardoor dit virus geen kans krijgt om toe te slaan.

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers (EGO) en niet verwerkte verleden (onderbewustzijn) helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen. Zie hoofdstuk 5.

Bij stress/allergie zijn de vortexen, fotonen, atomen, electronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de (on) natuurlijke electromagnetische velden, electrische stromen, 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden etc. verstoord geraakt dat zij niet meer goed in staat zijn levensmiddelen in de vorm van hoogfrequente interdimensionale vrije intelligente energie op te nemen, blokkades op te lossen, giftige stoffen af te voeren, vijandige aanvallen van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen af te slaan en optimale hoeveelheden vrije energie, water, mineralen, aminozuren, vitaminen, enzymen, hormonen etc. op te nemen, transporteren en produceren.


6.2.5. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 5: PERSOONLIJKE STRESS

Hoewel deze stresscategorie eigenlijk op de tweede plaats had moeten staan, is uit practische overwegingen besloten om het voorlopig toch maar op de vijfde plaats te zetten. De moderne mens wil immers eerst resultaat zien, voordat hij ergens in kan geloven. Aangezien u de eerste resultaten van de vorige vier lichamelijk stress-eliminators al aan den lijve heeft ondervonden, is de kans groot dat u ook voor de aanpak van deze stress/allergieveroorzaker zal openstaan. Stress/allergie is namelijk door een positieve instelling en geloof voor een groot deel te verhelpen. Hierdoor wordt namelijk niet alleen je fysieke frequentie verhoogd en dus de aanmaak van o.a. hormonen zoals Melatonine en DHEA bevorderd maar kan de vrije eenheids en interdimensionale intelligente energie weer de atomen instromen. Het zal niet de eerste keer zijn, dat mensen die weken, soms maanden zonder eten of drinken op zee rondgedobberd hebben, in de woestijn zijn verdwaald of op de noordpool zijn komen vast te zitten, het er toch levend vanaf brengen. Het moet dus mogelijk zijn om door een positieve levensinstelling en geloof dat men zal overleven uw vortexen, fotonen, atomen, electronen, cellen, hormonen, enzymen etc. huishouding positief te beïnvloeden (op een hoger trillingsgetal te brengen), hetgeen zijn weerslag heeft op uw regulatiesystemen. Het resultaat van deze positieve beïnvloeding is, dat uw cellen weer positief i.p.v. negatief gaan trillen, resoneren en communiceren. En u weet dat iemand die al zijn onverwerkte verleden heeft opgelost en hierna ook nog eens alleen maar positief gaat denken, doen en praten nooit meer ziek kan worden.

Nog geen tien jaar geleden trokken we onze schouders op voor dit soort beweringen. Vandaag zijn bovenstaande zaken echter wetenschappelijk bewezen en worden ze dagelijks gebruikt in een aantal westerse ziekenhuizen in Amerika, Duitsland en Engeland. Er bestaat dus daadwerkelijk een verband tussen verlichte en verdichte materie. Het echtpaar Glaser, arts en psycholoog begon vijftien jaar geleden in Amerika met hun onderzoek om deze relatie te onderzoeken en wetenschappelijk te bewijzen. Via het feit dat stress/allergie van invloed is op ons immuunsysteem, redeneerden en experimenteerden zij verder dat het mogelijk moest zijn om jezelf zodanig te programmeren ofwel conditioneren (concepten, gedachten, idee, wil en aandacht) om bijvoorbeeld meer killercellen aan te maken. Dr. Leslie Walker ontwikkelde op basis van de Glacer informatie een relaxtherapie, die gebruikt werd om mensen na een operatie sneller te laten genezen ofwel weer sneller een optimale frequentie en polariteits evenwicht te bereiken. Oleg Eremin kwam hierna op het idee de activiteit van deze killercellen in beeld te brengen onder een microscoop. Hij nam van 96 patiënten bloed af en vergeleek de activiteit van de cellen voor en na de relaxtherapie. De resultaten waren opzienbarend. Het bleek dat de hersenen (intelligente energie in vortexen) opdracht gaven om bepaalde hormonen aan te maken die het aantal witte bloedlichaampjes konden vermeerderen of verminderen.

Tegenwoordig noemen we deze wetenschap de Psychoneurone Immunologie. We zullen in de komende jaren nog veel horen van deze nieuwe wetenschap aangezien het naast het stimuleren van de aanmaak van killercellen ook mogelijk moet zijn om andere stoffen aan te maken ter bestrijding van allerlei ziektebeelden en de opname en afvoer van diverse stoffen te reguleren. In combinatie met de uni-resonantieproducten en therapieën, neutralisatie van de andere 7+27 stressveroorzakers en oplossen van het onverwerkte verleden denken wij dat de door bovenstaande onderzoekers bereikte resultaten in de komende jaren nog vele malen verbeterd kunnen worden.


6.2.5.1. OOST-WEST THUIS BEST?

Al eeuwen lang worden lichaam, ziel en geest door een groot aantal landen als een onlosmakelijk geheel beschouwd. Alleen de westerse beschavingen hebben in de afgelopen eeuwen geprobeerd lichaam, ziel en geest los te koppelen en te vervangen door puur op het lichaam gebaseerde 3D wetenschappelijke theorieën en idealen. Dit op materie en evolutieleer van Darwin gebaseerde westerse model is na de tweede wereldoorlog zowel door Amerika (kapitalisme) en Rusland (communisme) voor eigen gewin herschreven waarna het versneld mondiaal is uitgedragen en vandaag door de meeste beschavingen wordt gezien als de enige manier om in de huidige materiële wereld als mens en natie te evolueren en overleven. Maar laten we hier duidelijk zijn dat het "Survival Of The Fittest" concept een vrijheid berovend, ziekmakend, en dodelijke 3D concept was dat door een aantal koningen, priesters en technologen door hun hoogmoedswaanzin de plaats innam van het 4D+ concept genaamd "Survival Of The Most Gompassionate". Vandaag leven we dus eigenlijk door het onnatuurlijk ingrijpen van de mens in de omgekeerde wereld. Wat we vandaag om ons heen zien is niet het resultaat meer van een oneindige schepping maar wat de mens er zelf in de afgelopen miljoenen jaren van gemaakt heeft. Het is dan ook onze taak om de originele schepping van VRIJHEID, ONEINDIGHEID EN MEDEDOGEN te RECREEREN en alle negatieve concepten, gedachten, daden en woorden om te zetten in positieve concepten, gedachten, daden en woorden. Na deze grote schoonmaak zal de oneindige schepping van vrije intelligente energie weer in al haar glorie het daglicht zien. Tot het zover is, is het van uitermate groot belang niet meer een ander maar onszelf verantwoordelijk te stellen voor deze RE-CREATIE van het originele concept.

Het communisme was het meest extreme voorbeeld van het "Survival Of The Fittest" concept, waarbij technologie zelfs verheven werd tot godsdienst en deze laatste dan ook als zodanig onderdrukt en verboden werd. We weten allemaal dat dit model met de val van het ijzeren gordijn nagenoeg niet meer bestaat maar wel ten koste van veel mensenlevens een unieke erfenis aan ECO technologie heeft achtergelaten waar de gehele westerse wereld het nakijken heeft. Ook het kapitalistische model, hoewel niet zo extreem als het communisme in het propageren van technologie, heeft haar sporen van ellende achtergelaten. Bijna iedereen die vandaag in de westerse wereld leeft, is opgevoed met op de materie gebaseerde idealen, waarbij het geestelijke erfgoed een steeds meer ondergeschikte rol is gaan spelen. Lichaam, ziel en geest (ook drie overgangsfases) worden door de westerse mens niet meer gezien als in elkaars verlengde liggende bandbreedtes, maar als volledig van elkaar losstaande zaken. Vreemd als je bedenkt dat het enige verschil tussen lichaam, ziel en geest alleen de frequenties zijn waarop de materie trilt en de overschreiding van de "Fysical Boarder Zone" ofwel het breekpunt der breekpunten tussen de Elementaries en Basics naar de Eenheid. Het gevolg van deze illusie is, dat naarmate men ouder wordt, het gat tussen de werkelijke- en aan onszelf opgelegde kunstmatige identiteit, steeds groter wordt, waardoor een constant gevoel van onevenwichtigheid ontstaat die uiteindelijk kan resulteren in allerlei geestelijke c.q. psychische klachten en zaken zoals de mid-life crises. "Wie ben ik werkelijk en waar doe ik het allemaal voor?’’ vragen de meeste dertigers en veertigers "Ofwel De Zoekers Naar De Enige (Innerlijke) Weg Der Waarheid" zich dan ook dagelijks af.

Het steeds verdringen van je geweten (hart) en gevoel in ruil voor steeds meer materie, is dan ook een van de belangrijkste stressveroorzakers van de afgelopen decennia geworden. Het uiterlijk (hoofd) heeft de plaats van het innerlijk (hart) overgenomen. Op basis van Amerikaans onderzoek worden meer dan 80% van de (chronische) ziektebeelden geweten aan stress/allergie. De landen die deze materialistische en evolutionaire technologie- cultus in het extreme hebben doorgevoerd, zijn echter niet West-Europa of Amerika maar de "Asian Tigers" zoals Japan, Taiwan en Zuid-Korea. Het is hier heel normaal dat je je als werknemer letterlijk dood werkt. Hoe heeft het in nog geen honderd jaar zover kunnen komen dat duizenden jaren van kennis over lichaam, ziel en geest en de huidige kennis over polariteit, bandbreedte frequenties en electromagnetische velden in de westerse wereld zover kunnen komen. De evolutie theorie van Darwin is allang achterhaald en zo verschrikkelijk verminkt door Marx en Lenin dat Darwin zich in zijn graf zou omdraaien als hij vandaag alle uit zijn naam opgeschreven leugens vandaag zou kunnen lezen. Darwin heeft zelfs aan het einde van zijn leven verklaard dat zijn theorie niet klopte hetgeen beaamd werd door o.a. Einstein en Max Planck. Alle door hem en zijn aanhangers gezochte "missing links" zijn nooit gevonden voor wat voor planten-, dieren- of mensensoorten dan ook. Er is simpelweg geen enkel verband tussen de aap en de mens behalve dat er misschien wat uiterlijke en instinctmatige overeenkomsten zijn. Met het einde van de 3D evolutieleer komt ook de illusie van het recht der sterkste op losse schroeven te staan. Een sterk en oorlogszuchtig ras is geen uitverkoren ras maar roeit zichzelf namelijk altijd na verloop van tijd volledig uit. Het enige dat na de catastrofe overblijft zijn een aantal misvormde mutanten die ook na verloop van tijd van de aardbol verdwijnen. Op al onze scholen wordt jammer genoeg nog steeds de evolutie theorie onderwezen als een soort dogmatische massa-psychose terwijl bijna de gehele wetenschappelijke wereld er al tientallen jaren afscheid van heeft genomen. Misschien hebben we het nog niet in de gaten maar het hele fundament waarop het Communisme en Kapitalisme zijn gebouwd is allang naar het land der fabeltjes verwezen.

Als mensheid bevinden wij ons op dit moment op een bandbreedte breekpunt ofwel het einde van een cyclus welke gekenmerkt wordt door allerlei turbulentie zoals economische, natuurlijke, kosmische en ook gezondsheids chaos in de vorm van stress/allergie en allerlei chronische ziekten. Zie deel 2 van De Grote Bewustzijnsverandering voor meer informatie. Het is dus tijd dat u als mens de keuze maakt meer mens te worden of voor de rest van uw leven als een soort blinde 3D mutant door het leven te gaan. Hopelijk maakt u deze keuze voor 2001 omdat het hierna echt spannende tijden zullen worden. Hoe kunnen we ondanks een wereld, die constant bezig is oude achterhaalde waarheden te ventileren, het nieuwe maar vooral ook positieve hoofd boven water houden. Hiervoor is een Anti-Stress/Allergie techniek ontwikkeld, die iedereen zich in 5 minuten kan aanleren. Deze techniek is gebaseerd op de volgende stappen:


6.2.5.2. DE "MASTER-STRESS/ALLERGIE" TECHNIEK VAN DE NIEUWE WEG

 1. Stop negatieve langspeelplaat.
  Iedere keer wanneer u in een stressvolle, dus negatieve situatie geraakt zegt u STOP. Door STOP tegen uzelf te zeggen voorkomt u dat u in de eeuwenoude fout vervalt om een negatieve situatie die u ooit heeft meegemaakt als een langspeelplaat eindeloos te herhalen en steeds opnieuw qua concept, gedachten, idee, wil en aandacht in dezelfde fout te vervallen. Het afspelen van deze plaat heeft absoluut geen zin meer en zorgt er alleen maar voor, dat u een onnodig vervelend gevoel krijgt, dat niets met de huidige situatie te maken heeft en uw relatie met anderen direct vernietigend de grond in boort. Voorbeelden van dit soort situaties zijn file-stress, werk-stress, geld-stress, huwelijk-stress, kinder-stress etc.
 2. Start direct positieve langspeelplaat.
  Direct nadat u STOP tegen uzelf heeft gezegd, concentreert u zich op een positieve herinnering uit uw verleden ofwel u zet een positieve langspeelplaat op. Dit kan bijvoorbeeld de glimlach van uw kind zijn, een succes wat u geboekt heeft, een goede daad uit het hart voor uw medemens, een hobby die u graag doet etc. Herhaal deze positieve langspeelplaat in detail totdat uzelf tot rust bent gekomen.
 3. Stel de belangrijk of onbelangrijk vraag.
  Nadat u tot rust bent gekomen, vraagt u zich af of het om een voor u belangrijke of onbelangrijke stress/allergieveroorzaker gaat en of u er NU wat aan kunt doen. Hou hierbij rekening met het feit dat stress/allergie een kwestie van INDIVIDUELE PERCEPTIE is, ofwel hoe U een bepaalde situatie ziet. De een kan van het tikken van een klok knettergek worden, terwijl de ander de klok niet eens hoort. De een kan al bezwijken aan een taak die iets meer tijd vraagt dan verwacht, terwijl de ander twaalf taken tegelijkertijd kan uitvoeren door zich flexibel en infoluerend op te stellen. Vraag je dan ook altijd eerst af of je de stress/allergie-situatie op een andere manier kan bekijken. Over het algemeen verdwijnen de meeste (onbelangrijke) stress/allergie-situaties dan als sneeuw voor de zon. In de file bijvoorbeeld kan je je iedere dag natuurlijk weer ontzettend opwinden of gewoon een lekker muziekje, motiverende of leerzame cassette opzetten. Gaat het voor uw gevoel toch om iets belangrijks, schrijf dit dan op papier.
 4. Stel de "Ben Ik Een Trendy Oververzorger" vraag.
  Neem iedere dag even de tijd voor uzelf en vraag u nogmaals af of hetgeen u opgeschreven heeft, werkelijk belangrijk voor u is. Een van de grootste problemen waar de meeste mensen mee kampen, is namelijk het feit dat ze zichzelf en hun omgeving door OVERVERZORGING ten gronde richten. Deze oververzorgingsplichten die we onszelf meestal opleggen op basis van steeds veranderende normen en waarden in de vorm van sociale en economische trends in de maatschappij, zorgen voor veel gevoelens van schuld, angst, vrees en spijt. Dat niemand zich aan deze trendy zaken houdt, behalve hen die aan deze massapsychose deelnemen of hieraan geld verdienen of macht aan ontlenen, vraagt bijna niemand zich meer af. Is het trendy om uw kind iedere keer uit bed te halen wanneer het maar even huilt, of staat u in het vervolg alleen klaar wanneer het werkelijk nodig is. Is het trendy om 16 uur per dag te werken of managed u uw tijd in het vervolg beter. Is het trendy om als ziekenverzorger de ellende van anderen mee naar huis te nemen of steekt u in het vervolg deze voor u nutteloze energie overdag in uw werk. Is het trendy om uw familie iedere maand in de nieuwe kleren te steken of is het beter om zonder schulden te leven. Bent u een trendy oververzorger, dan moet u zich afvragen wie hier nu eigenlijk bij gebaat is. Over het algemeen zal blijken dat het uw kinderen, man, vrouw, baas etc. niet eens opvalt wat u wel allemaal niet voor hen doet, maar alleen maar resulteert in irritatie. Het resultaat is dat u binnen de kortste keren gestresst en oververmoeid bent, hetgeen de kwaliteit van de werkelijk belangrijke verzorgingsaspecten in uw leven ook nog eens in gevaar brengt. Volgens grootmoeder kwamen dit soort trendy zaken trouwens vroeger (100 jaar gelden) in het geheel niet voor.
 5. De nieuwe aanpak.
  De overgebleven, voor u werkelijk belangrijke stress/allergie-zaken, schrijft u op papier waarbij u tevens vermeldt hoe u deze situatie in het vervolg anders zou kunnen aanpakken. Deze nieuwe aanpak moet overeenkomen met het uiteindelijke lange termijn doel om stapje voor stapje uw kunstmatige op de materie en verdichting gebaseerde persoonlijkheid af te bouwen (pellen) naar uw werkelijke verlichte persoonlijkheid. Wanneer u immers nog langer doorgaat met het op materie beluste vluchtgedrag, barst vroeg of laat de illusiebom met zo’n kracht uit elkaar, dat u de daaropvolgende jaren alleen maar bezig bent de geestelijke en materiële schade op te ruimen en helemaal geen leven meer heeft. Praat over deze nieuwe aanpak met uw vrouw of goede vriend, zet de alternatieven op papier en test deze nieuwe aanpak bij de eerstvolgende stress/allergie-situatie uit.

Natuurlijk nadat u de stappen 1, 2, 3, 4 en 5 doorlopen heeft. Blijkt ook deze nieuwe aanpak niet te werken dan wordt het tijd voor een meer drastische ingreep. Misschien past het werk dat u bijvoorbeeld doet in het geheel niet bij uw persoonlijkheid en belemmert het uw geestelijke groei. Misschien staat uw huis onder een electriciteitsmast of GSM paal waardoor het de hoogste tijd wordt om te verhuizen.


6.2.5.3. WAT BEREIKT U MET DEZE ANTI-STRESS/ALLERGIE TECHNIEK

Allereerst gaat u de wereld op een heel andere manier bekijken (van uiterlijk naar innerlijk) en vertaalt u de situaties waarmee u geconfronteerd wordt eerst op een positieve manier. Dit heeft gelijk zijn weerslag op uw gezondheid omdat de regulatiesystemen versterkt worden. Dit komt door het feit dat de opname en aanmaak van eenheids informatie, zuurstof, aminozuren, vitaminen, mineralen, enzymen en hormonen genormaliseerd en geoptimaliseerd worden. Zo is bijvoorbeeld van Melatonine en DHEA de anti-verouderingshormonen bekend, dat de aanmaak met 50% toeneemt bij positief ingestelde en niet meer gestresste mensen. In de HealthWave nieuwsbrief komen we nog uitgebreid terug op de zin en onzin over Melatonine en DHEA als verjongings-hormonen en de choline, insuline, pH waarde, melatonine, DHEA connectie.

Maar ook bij zaken als de eenheid, vortexen, zuurstof, cholesterol, aminozuren, hormonen, enzymen, vitaminen, mineralen, pH en Insuline waarde van uw lichaam, verandert de opname en aanmaak drastisch wanneer u uw instelling verandert. Over de pH waarde willen wij u nu alvast wat meer vertellen omdat het zeer sterk gerelateerd is aan stress Type1 en stress Type 2. De pH ofwel de mate van aanwezige kalk in uw lichaam varieert bij een gezond mens net zoals dat bij de hormonen het geval is op basis van het dag-, nachtritme en de drie overgangsfasen. Overdag heeft u meestal een waarde van tussen de 4.5-5.5 (zuur) en ‘s nachts ligt dit tussen de 6.5-7.5 (alkalisch). De pH waarde komt ook overeen met het type mens. Mensen met een hoge pH waarde zijn meestal rustig, terwijl mensen met een lage pH waarde actiever zijn. Ook ons eten heeft invloed op de pH waarde. Zo verlagen brood en vlees de pH waarde (verzuring van het lichaam), terwijl fruit en groente de pH waarde (alkalisering van uw lichaam) verhoogt. Hetzelfde gaat op voor de insuline produktie in ons lichaam zoals we al in de voorgaande hoofdstukken hebben gezien. In de drie overgangsfasen slaan zoals u weet gedurende 5-10 alle waarden op hol om een nieuw evenwicht in de nieuwe bandbreedte te bereiken.

Zoals u weet, zijn mineralen (zoutpilaren) en zware metalen uitstekende geleiders en opslagplaatsen van positieve en negatieve electromagnetische straling. Dus een combinatie van een te hoge pH waarde gedurende de nacht in combinatie met een wekkerradio kan behoorlijk vervelende stress/allergieverschijnselen opleveren. Door de 7 + 27 stressveroorzakers, onverwerkte verleden en eetgewoonten kan de pH en Insuline balans volledig verstoord raken, waardoor de aanmaak en opname van essentiële voedingsstoffen niet of in veel mindere mate plaatsvindt. Deze verstoring is te constateren omdat zieke mensen over het algemeen een constante verzuring of alkalisering gedurende de gehele dag of nacht aangeven op het pH teststaafje. De symptomen van een te lage pH waarde komen overeen met Type 1 stress en een te hoge pH waarde komt overeen met Type 2 stress. Iemand die aan type 1 stress lijdt, zal zich dus beter voelen naarmate de pH waarde en suikerspiegel stijgt, terwijl iemand die aan Type 2 stress leidt, zich beter zal voelen naarmate de pH waarde en suikerspiegel daalt. Of dit bij u het geval is, kan simpelweg gemeten worden met een pH staafje en bloedsuikerspiegel meter dat bij iedere apotheek te verkrijgen is en welke u ’s ochtends, s’middags en ‘s avonds of ‘s nachts volgens de gebruiksaanwijzing toepast.

Deze verstoorde balans is te verhelpen door o.a. het veranderen van uw eetgewoonte, het slikken of niet slikken van specifieke organische mineralen (secundair) en het ondergaan van de uni-resonantietherapie (primair). De Uni-resonantie-apparatuur en prepararten zijn tevens in staat een groot aantal van de hierboven genoemde factoren inzake opnamen en aanmaak te normaliseren, waardoor de stress/allergie afneemt. Hierover meer in het hoofdstuk Ontgifting en Energieherstel.

Ten tweede bereikt u met deze Master Stress techniek dat u de stress/allergie-response aanmaak van o.a. Cortisol in uw lichaam minimaliseert. Cortisol en adrenaline (norepinephrine) zijn de belangrijkste hormonen van het vecht- of vluchtsyndroom en zorgen voor een vernauwing van uw bloedvaten. Deze vernauwingen beperken de doorbloeding, zuurstofopname en stofwisseling nog sterker. In normale situaties worden deze hormonen tijdelijk aangemaakt om aan gevaar te ontsnappen. Wanneer het gevaar geweken is, gaat het lichaam weer over tot de orde van de dag en kan het zich herstellen van deze turbobenzine. Je kunt Cortisol en adrenaline dan ook vergelijken met kerosine (vliegtuigen) dat tijdelijk in de tank van uw auto gepompt wordt. Het effect is dat u met uw Opeltje opeens in 3 seconde de 100 haalt en de teller makkelijk 200 kan aangeven als u een beetje doortrekt. Het probleem is echter dat wanneer je dit te vaak en te lang doet, de motor in de prak loopt en de remmen volledig versleten zijn. Hetzelfde gebeurt binnen ons lichaam en dan vooral in de drie overgangsfasen.

Af en toe een beetje Cortisol is geen probleem maar wanneer het constant door je lichaam raast, is het te vergelijken met een zure regen, die alles op zijn weg letterlijk wegbrand. Aangezien de mens van vandaag bijna de hele dag wordt aangevallen door een of meer van de 7 + 27 stressveroorzakers en onverwerkte verleden, mag duidelijk zijn dat dit op de lange duur zeer negatieve gevolgen heeft voor uw lichaam en ziel. Heeft u in de vorige hoofdstukken kunnen lezen dat de staalconstructie, stenen en cement van uw lichaam al aangetast zijn door (electromagnetische) straling en oplosmiddelen, dan krijgen we hierboven ook nog eens te maken met een snijbrander in de vorm van Cortisol die bij overdosering letterlijk door de (zenuw)cellen en celwanden heen kan branden. Hierdoor vallen ook de welbekende gaten in uw geheugen. Wanneer deze drie zaken tegelijkertijd voorkomen is de kans dus wel zeer groot dat chemische, zware metalen, virale, bacteriële, schimmel en parasitaire ziekteverwekkers hun werk optimaal kunnen doen en u als gevolg hiervan uitermate ziek kunt worden. Gelukkig neemt het lichaam een aantal natuurlijke tegen maatregelen om de werking van Cortisol en adrenaline te stimuleren of tegen te gaan in de vorm van neurotransmitters die door de zenuwcellen worden uitgescheiden. Wanneer we ons lichaam echter te lang aan een of meerdere stress/allergie veroorzakers blootstellen kan uw lichaam het niet meer aan en verschrompelen uw organen letterlijk hetgeen lijkt op vervroegd verouderen. Zowel mannen en vrouwen kunnen op deze manier eerder in de overgang (3) raken dan normaal het geval zou zijn. Want overgang is niets anders dan een versnelde afbraak van uw organen door de afname van hormonen, enzymen etc. produktie in uw lichaam. Deze begint statistisch gezien bij de derde overgang tussen het 40 en 45 levensjaar. Een mens is echter geen statistiek. Dus u kan de 1, 2, 3 overgang van 5-10 jaar eerder of later bereiken. Door de 7 + 27 stress veroorzakers en onverwerkte verleden zijn al veel mensen rond hun dertigste in de derde overgang. Wij raden dan ook iedereen aan om bij zijn huisarts minimaal de hormoon-spiegels te laten controleren wanneer het om vage (overgangs)klachten gaat. Deze vage overgangsklachten zoals zweten, paniekaanvallen, opvliegers etc. lijken trouwens verdacht veel op overspannenheid en depressie. Vreemd dat dezelfde lichamelijke onbalans voor iedere leeftijd een andere naam kent terwijl de oorzaak dezelfde is namelijk LICHAMELIJKE OVERBELASTING en niets anders. Vele zaken zoals we straks zullen zien kunnen veel van deze zogenaamde overgangsklachten verminderen en zelfs voorkomen. Pas wel op wat u koopt en raadpleeg eerst uw 4D+ arts. Met vele zaken zoals hormonen valt immers niet te spotten vooral wanneer het gaat om schildklier hormonen en op chemische basis samengestelde hormonen waarbij de natuurlijke samenstelling is veranderd om maar voor een patent in aanmerking te komen. Bijna al het slechte nieuws over hormonen komt uit deze hoek vandaan. Het is ons nog steeds een raadsel hoe een bedrijf een perfect werkend hormoon zodanig durft te veranderen dat er opeens allerlei bijverschijnselen ontstaan terwijl het natuurlijke produkt hier absoluut geen last van heeft.

Ter stimulering van de zenuwen wordt Acetylcholine en/of Dopamine uitgescheiden (Type 2/Neuro-S) en ter vermindering wordt Aminobutyric acid (GABA) en/of Serotonine geproduceerd (Type 1/Neuro-R). Een lichaam dat niet blootgesteld wordt aan de eerste 4 stress/allergieveroorzakers zal over het algemeen deze twee soorten neurotransmitters in evenwicht houden. Jammer genoeg is dit tijdens de drie overgangsfasen bijna nooit het geval. Het gevolg is een over of onder stimulering van het zenuwstelsel met als resultaat lichamelijk overbelaste mensen. Mensen die aan Type 1 stress leiden, moeten dus zeer voorzichtig zijn met voedingsmiddelen en supplementen waar Acetylcholine of Dopamine inzit. In veel multivitamine en vitamine B complexpreparaten zit een onverantwoorde hoeveelheid Choline. Choline wordt in het lichaam omgezet in Acetylcholine net zoals Dopa wordt omgezet in Dopamine. U denkt dus dat u er goed aan doet deze preparaten te slikken omdat de vitamine B’s er bijvoorbeeld om bekend staan een Type 1 stress verlagende werking te hebben terwijl de Choline en Dopa dit hele effect teniet doet. Nu zult u misschien denken: maar dan slikken we toch gewoon wat GABA of Serotonine om dit effect op te heffen. Dit raden wij u niet aan omdat aminozuren constant in een zeer complexe concurrentiestrijd met elkaar voeren bij de bloedhersen- en zenuwen barrière. Wanneer je over onvoldoende kennis op dit gebied beschikt, kan het op eigen houtje experimenteren met aminozuren een zeer averechts effect opleveren. We komen bij stap 3, genaamd Ontgifting en Energieherstel nog terug op het gebruik van aminozuren en de rol die ze bij uw gezondheid spelen. Kava Kava + is trouwens op korte termijn verreweg superieur bij het tijdelijk aanpakken van stress Type 1 symptomen.

Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat mensen die niet aan persoonlijke stress lijden, langer, gelukkiger en gezonder leven. Persoonlijke stress is echter in een van de drie overgangsfasen nagenoeg niet te voorkomen, tenminste als je niet op de hoogte bent van De Nieuwe Gezondheidsleer. Vast staat wel dat positief denken, doen en praten de eerste stap naar een gezonder en gelukkiger leven is. Er is echter meer nodig om permanent gezond en gelukkig te blijven.


6.2.5.4. DE HARDE WERKELIJHEID INZAKE DE NEW AGE.

De bovenstaande "Master-Stress" techniek staat model voor ons huidige "New Age" denken van, we moeten in het NU leven en positief en lief tegen elkaar zijn. Dit model is met de komst van het oplossen van de 7+27 stress veroorzakers en onverwerkte verleden uit hoofdstuk 5 volledig achterhaald. Het is namelijk in het geheel niet mogelijk om in het NU te leven wanneer je de 7+27 stress veroorzakers (EGO) en je onverwerkte verleden (onderbewustzijn) nog niet helemaal hebt opgelost. Hoe kan je ins hemelsnaam lief en aardig tegen elkaar zijn als je nog over een super EGO en onderbewustzijn beschikt. Dat is totaal onmogelijk en brengt je zoals we in hoofdstuk 5 al uitvoerig beschreven hebben in de wereld van de bijbedoelingen. Vele New Agers zeggen en doen het ene maar denken iets geheel anders. Hierdoor ontaard liefde vaak in geilheid en ontucht, naastenliefde in een soort goeroe achtig leiderschap en mededogen in het overbekende "New Age" gedrag van ik ben een betere helderziende/kristallentovenaar/gelovige/barmhartige/verlichte dan jij bent. Dit soort gedrag kan alleen maar voorkomen bij mensen die in het NU leven zonder zich eerst innerlijk en uiterlijk in heden, verleden en toekomst te hebben schoon gemaakt. Nagenoeg de hele "New Age" wereld van vandaag loopt achter 6 milljard leugens aan zonder te beseffen dat de enige weg naar je ware zelf ofwel de eenheid de innerlijke weg is. Een weg die niets kost, geen leiders, goeroe’s, rituelen, inwijdingen, extra vitaminen, homeopathie, hormoon preparaten, klankschalen, speciale kleding, gebouwen, kristallen, kwakzalverij etc. kent maar alleen vraagt om de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen scheppingen te nemen in heden, verleden en toekomst. New Age gedrag is vaak de eerste stap naar naastenliefde. Het oplossen van de 7+27 stress veroorzakers en onverwerkte verleden is de stap naar oneindige liefde. De eerste stap is tijdelijk en zorgt voor herhaling van dezelfde fouten, terwijl de tweede stap oneindig en permanent is. Voor welke stap kiest u na vandaag?

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers (EGO) en niet verwerkte verleden (onderbewustzijn) helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen. Zie hoofdstuk 5.

Bij stress/allergie zijn de vortexen, fotonen, atomen, electronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de (on) natuurlijke electromagnetische velden, electrische stromen, 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden etc. verstoord geraakt dat zij niet meer goed in staat zijn levensmiddelen in de vorm van hoogfrequente interdimensionale vrije intelligente energie op te nemen, blokkades op te lossen, giftige stoffen af te voeren, vijandige aanvallen van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen af te slaan en optimale hoeveelheden vrije energie, water, mineralen, aminozuren, vitaminen, enzymen, hormonen etc. op te nemen, transporteren en produceren.


6.2.6. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 6: OUDERDOMS-STRESS

Ouderdom wordt tegelijkertijd bepaald door onze geestelijke, ziele en lichamelijke klok. De geestelijke klok is oneindig en wordt ook wel omschreven als uw hoger bewustzijn. De ziele klok bepaald de lengte van uw leven in dit gepolariseerde universum en heet ook wel bewustzijn. De ziel kiest iedere seconde van de dag op basis van haar geweten voor ervaringen van een hoger bewustzijn of lager ofwel onderbewustzijn. De lichamelijke klok bepaalt de lengte van uw fysieke leven op aarde welke een spiegel is van uw onverwerkte verleden ofwel onderbewustzijn. Aan alle klokken kunnen wij mensen alles of niets doen door onze keuze vrijheid dus vrije wil. Wij zullen het echter in Deel 1 van De Nieuwe Gezondheidsleer alleen hebben over het beïnvloeden van de kwaliteitsklok van uw fysieke leven. De overige twee klokken komen in deel 2 en 3 uitgebreid aan de beurt.

Iedereen wil er jong en gezond uitzien en zo lang mogelijk fysiek leven. Het feit is echter dat we direct na onze geboorte aan de slag gaan om ons fysieke lichaam zoveel mogelijk te vervuilen, waardoor onze cellen en organen steeds minder in staat zijn optimale hoeveelheden levensmiddelen c.q. vrije energie op te nemen, aan te maken en afvalstoffen uit te scheiden waardoor de lichamelijke frequenties steeds verder omlaag gaan, het polariteitsevenwicht steeds langzamer hersteld en de verdichting toeslaat. Deze vervuiling wordt, zoals we gezien hebben, hoofdzakelijk veroorzaakt door de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers en een onverwerkt verleden. Door de jaren heen hopen zich dan ook steeds meer van deze verdichte atomaire afvalstoffen in de vorm van onverwerkte herinneringen op in uw lichaam.

Lichamelijke veroudering is dan ook een direct gevolg van de steeds erger wordende vervuiling c.q. materie verdichting en de daaruit resulterende genen (DNA/RNA) beschadiging. Aangezien cellen zich ook na uw geboorte constant blijven delen, neemt het aantal vervuilde c.q. verdichte cellen in vergelijking tot gezonde c.q. verlichte cellen relatief steeds meer toe. We noemen dit ook wel het "Pyramidale Vervuilings Syndroom" ofwel: een vervuilde cel splitst zich in twee vervuilde cellen, die op hun beurt nog meer vervuilen en zich weer delen in uiteindelijk super vervuilde cellen. De vervuilde en beschadigde cellen nemen dus door de jaren explosief toe. Van 2, 4, 8, 16, 32, 64 etc. maal het aantal vervuilde cellen. Het mag duidelijk zijn, dat deze Pyramidale Vervuiling uitermate slecht voor uw gezondheid is, en dat van uw nageslacht.

Maar het verhaal wordt nog erger. Alle energie die u direct of indirect ontvangt, aanmaakt en absorbeert, wordt voor ongeveer 99,9% gebruikt om de polariteit (+/-) van uw celmembranen in stand te houden. Deze celmembramen zorgen er op cellulair niveau voor dat de 4D+ vrije energie door uw fysieke atomaire lichaam blijft stromen Zoals we al in vorige hoofdstukken gezien hebben, wordt iedere van de miljarden cellen omgeven door een celmembraan dat constant een electromagnetisch veld en electrische stroom (spanning van 60-100 millivolt) nodig heeft om gezond te blijven functioneren en haar beschermende en tegelijkertijd vrije energie geleidende omhulsel in stand te houden. Het spanningsverschil tussen de binnenkant (-) en buitenkant (+) zorgt er dus voor dat uw cellen niet in elkaar klappen en de vrije intelligente energie de mogelijkheid krijgt om vrijelijk door uw cellen heen te stromen en verdichte atomen te voeden. Een gezond mens bestaat dus voor 99,9% uit vrije energie en 0,01% uit materie atomen. Zuivere lucht, water en levensmiddelen – welke ook voor 99,9% uit vrije energie bestaan - worden door ons fysieke atomaire lichaam stap voor stap geabsorbeerd en omgezet in diverse voor ons lichaam benodigde frequenties ofwel levensenergie. Onzuivere lucht, water en voedingsmiddelen – welke niet meer voor 99,9 uit vrije energie bestaan maar steeds meer verdichte materie c.q. atomen bevatten – zorgen voor een steeds verdere vervuiling en belasting van het fysieke lichaam. De 7 + 27 stressveroorzakers en uw onverwerkte verleden hebben dus een zeer destructieve werking op de geleiding en absorptie van vrije energie door onze (cel)membranen. Hierdoor schrompelt ons lichaam en de daarin zich bevindende organen steeds verder in elkaar.

Het bovenstaande is de werkelijke rede waarom uw lichaam veroudert, we ons steeds minder gezond gaan voelen en er steeds rimpeliger uit gaan zien? Wanneer je immers steeds minder vrije energie en informatie ter beschikking hebt om je polariteit in evenwicht te houden en je bandbreedte frequenties op een optimaal nivo te ijken dan wordt je wel vanzelf ziek en oud. Lichamelijke ouderdom is dan ook niets anders dan een zeer traag verlopend afbraak en ziekteproces van ons lichaam door het ontkoppelen van de derde dimensie atomen met de 4D+ dimensies en eenheids vrije energie.

Afhankelijk van waar de zwakste plek in uw lichaam zit, zal daar als eerste door vervuiling en blokkering het energie- en polariteitsevenwicht verstoord raken. Wanneer het op deze plek ook nog eens om een essentieel orgaan zoals uw hart gaat, hebben we de poppen aan het dansen. Uw levenskaartenhuis zakt letterlijk in elkaar. Gelukkig beschikken uw lichaam over een regulatiesysteem en startvonk (geweten) dat eventuele schommelingen opvangt. Zodra er te weinig energie en informatie over is om van te leven, zal zij aan de instandhouding van de diverse steeds organen minder vrije energie toewijzen. Natuurlijk kan deze situatie door ontkenning van de waarheid niet eindeloos voort blijven bestaan, omdat anders de vrije energietoevoer naar de cellen volledig in elkaar stort en er allerlei ziektes en mutaties kunnen ontstaan.

Om deze onevenwichtige energie- en informatieverdeling weer te normaliseren is de "Pyramidale Uni-Regeneratie Resonantie" (PURR) therapie ontwikkeld. Deze basis primaire therapie is in staat om gestresste cellen te deblokkeren, ontgiften, herstellen en regenereren c.q. recreeren/omvormen van – naar + . Het voordeel ten opzichte van secundaire en tertiaire therapieën is dat we het herstel in een minimum van de tijd kunnen bewerkstelligen omdat we voor alle negatieve frequenties een positieve frequentie in de plaats brengen. Hoe verder het periodieke stelsel van frequenties en bandbreedtes uitgebreid wordt hoe beter we in de komende jaren in staat zullen zijn het fysieke lichaam te saneren. Hoe mooi deze basis primaire technology ook is, we moeten blijven beseffen dat alleen het oplossen van de 7+27 stress veroorzaker en het onverwerkte verleden als enige permanent werkt. Iemand die immers met de PURR therapie genezen wordt en in herhaling valt omdat hij zijn innerlijke en uiterlijk gedrag nog niet heeft veranderd zit natuurlijk om de zoveel tijd om een herhalings recept te vragen. PURR therapien zijn dus al een grote stap op de goede weg maar zijn nog niet het einddoel van De Nieuwe Gezondheidsleer. Een grote verbetering zou zijn wanneer aan de huidige PURR therapien zoals Mora de negatieve resonanties in beeld zouden kunnen worden gebracht. Wanneer iemand immers op een televisiescherm de beelden van een onverwerkte negatieve ervaring ziet dan zal hij veel sneller tot permanente erkenning en oplossing overgaan dan op basis van een op dit moment toch voor de meeste mensen toch wel heel onzichtbare PURR behandeling.

Hoe eerder u dus in uw leven tijdens de drie overgangsfasen van deze therapieën gebruik gaat maken, hoe langer u er innerlijk en uiterlijk jong en gezond uit zal blijven zien. Zou het dan toch mogelijk zijn om gezond 120 jaar oud te worden? Voor mensen die ooit blootgesteld zijn aan chemische en/of negatieve stralingsmiddelen die de regulatiesystemen hebben aangetast of vernietigd, gelden deze bovengenoemde vuistregels in veel mindere mate. Zeker wanneer deze mensen hoofdstuk 5 nog teveel als science fiction en niet als science fact zien. Dit komt door het feit dat "De Nieuwe Gezondheidsleer" er altijd vanuit gaat dat zij alleen maar informatie verstrekt en mensen het eerste duwtje in de rug geeft. Hierna is het de volledige verantwoordelijkheid van de mensen zelf om hun leven c.q. scheppingen weer in eigen hand te nemen. De Nieuwe Gezondheidsleer geneest dus niet maar leert mensen alleen zichzelf te genezen op basis van op 4D+ gebaseerde concepten.

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers (EGO) en niet verwerkte verleden (onderbewustzijn) helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen. Zie hoofdstuk 5.

Bij stress/allergie zijn de vortexen, fotonen, atomen, electronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de (on) natuurlijke electromagnetische velden, electrische stromen, 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden etc. verstoord geraakt dat zij niet meer goed in staat zijn levensmiddelen in de vorm van hoogfrequente interdimensionale vrije intelligente energie op te nemen, blokkades op te lossen, giftige stoffen af te voeren, vijandige aanvallen van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen af te slaan en optimale hoeveelheden vrije energie, water, mineralen, aminozuren, vitaminen, enzymen, hormonen etc. op te nemen, transporteren en produceren.


6.2.7. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 7: GEESTELIJKE-STRESS

Het machtigste maar minst gebruikte wapen tegen iedere ziekte. In het hoofdstuk over persoonlijke-stress hebben wel al gezien dat een positieve instelling veel kan doen in het bereiken of behouden van een optimale gezondheid. Dit is met een redelijke mate van inspanning voor iedereen mogelijk en vraagt om een minimaal aantal offers in uw dagelijkse leven. Om een einde te maken aan de materie-stress is echter geen plaats voor half werk. Je doet het wel of je doet het niet en daarmee is de kous af. De waarheid is immers altijd 100%. 99,9% van de waarheid is immers al geen waarheid maar een gedeeltelijke leugen. Het streven is dan ook altijd om 100% te bereiken ofwel om alle 3D atomen om te zetten in 100% 4D+ vrije energie. De waarheid/eenheid onderhandeld daarom ook nooit met de leugen. Het is alles of niks en er is geen tussenweg of WIN/WIN c.q. 50/50 afspraken. Het is toch afschuwelijk om mensen tijdelijk van hun problemen af te helpen wanneer je weet hoe je ze er permanent vanaf kunt helpen. De meeste mensen kunnen vandaag jammer genoeg nog geen onderscheid maken tussen naastenliefde en oneindige liefde en verzanden in het eindeloos verhelpen van steeds dezelfde kwalen.

Het beëindigen van de materie-stress vraagt u als mens de gouden materie handboeien van schijnbaar geluk voorgoed af te doen en voor de rest van uw leven volgens uw innerlijke gevoel en geweten te handelen richting uw medemens en uzelf. Dit is niet makkelijk omdat wij in een wereld zijn opgegroeid waar het uiterlijk belangrijker is dan het innerlijk en leugen, list en bedrog hoogtij vieren. Maar laten we u uit deze droom helpen. Het tegen uw gevoel en geweten in uw medemens en uzelf bedonderen is niet normaal. Het dompelt u alleen maar onder in een poel van ellende waar alleen de vlucht in allerlei materiele zaken zoals luxe goederen, geld, overdreven hard werken, alcohol, sigaretten, snoep en geilheid etc.uw geweten tijdelijk kan sussen of zeg liever verdoven. Dit komt omdat u zelf maar al te goed weet dat uw slimme plannetjes en schijnheilige zelfrechtvaardiging het daglicht niet kunnen verdragen en uw gevoel en geweten constant in de weg zitten. Want al is de leugen nog zo snel de waarheid (eenheid) achterhaald hem wel.

Deze levenswijze waar we allemaal in meer of mindere mate aan meedoen is uitermate vermoeiend en nutteloos. Want zodra u denkt dat u er bent en het hoogste materiele geluk heeft bereikt door andere mensen te onderdrukken en uit te buiten dan blijkt er altijd weer net iemand slimmer en/of slechter te zijn dan u. Het hele luchtkasteel valt als een kaartenhuis in elkaar en u kunt weer voor de zoveelste keer van voren af aan beginnen. Maar zult u zeggen ZO BEN IK NIET dat zijn andere mensen. Wees eens eerlijk tegen uzelf. Kunt u met de hand op uw hart in de spiegel zeggen dat alles wat u doet met wat anders te maken heeft gehad dan met ikke, ikke, ikke en de rest kan ....Voor geld, macht, carriere, ego, eerzucht, status, boosheid, wraak en nog meer van dat soort tijdelijke illusies wordt de waarheid maar al te gemakkelijk opzij gezet of tijdelijk weggedronken. Deze constante vlucht voor uzelf zorgt voor de grootste onbalans in uw lichaam omdat het monster van de materie u letterlijk de hele dag als een vampier aan het leegzuigen is. Wordt het geen tijd om vanaf nu de gouden kooi van vrijwillige slaverij te verlaten. De 3 primaire basis sleutels die u hiervoor kunt gebruiken zijn:

DAT U IN HET VERVOLG HANDELT NAAR UW HART, GEVOEL EN GEWETEN

DAT U UW MEDEMENS BEHANDELD ZOALS UZELF BEHANDELD WILT WORDEN

BEKENT DAT U EN U ALLEEN DE OORZAAK BENT GEWEEST VAN ALLE ELLENDE EN ONGELUK DIE U IN UW LEVEN IS OVERKOMEN

Wanneer u dit oprecht en vanuit uw hart doet zal uw leven in zeer korte tijd ten goed veranderen. Is het daarbij erg dat u vroeger de grootste misstappen heeft begaan. Nee, uw nieuwe positieve handelen en oplossen van uw onverwerkte verleden zal al deze misstappen vanzelf doen oplossen. Niets en niemand op deze aarde, universum en eenheid zijn immers werkelijk in staat over u te oordelen, dat doet u zelf al dag in dag uit door de steeds opnieuw de meest grote ellende te creëeren, herhalen en over u af te roepen. Begrijp goed dat we het hier hebben over zowel doen, denken als zeggen. Positieve woorden en daden zonder positieve gedachten zijn niets waard omdat het de gedachten zijn die het doen en praten veroorzaken. Probeer het eens voor een week!

Natuurlijk kunt u ook gewoon doorgaan met uw huidige leven, maar stel dan wel de vragen:

Hoe vaak nog!

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers (EGO) en niet verwerkte verleden (onderbewustzijn) helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen. Zie hoofdstuk 5.

Bij stress/allergie zijn de vortexen, fotonen, atomen, electronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de (on) natuurlijke electromagnetische velden, electrische stromen, 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden etc. verstoord geraakt dat zij niet meer goed in staat zijn levensmiddelen in de vorm van hoogfrequente interdimensionale vrije intelligente energie op te nemen, blokkades op te lossen, giftige stoffen af te voeren, vijandige aanvallen van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen af te slaan en optimale hoeveelheden vrije energie, water, mineralen, aminozuren, vitaminen, enzymen, hormonen etc. op te nemen, transporteren en produceren.


6.3. STAP 3: PRACTISCHE ONTGIFTING, ENERGIEHERSTEL EN OPTIMALISATIE

Voordat u met deze stap begint, is het absoluut noodzakelijk dat u al begonnen bent met het elimineren, minimaliseren en neutraliseren van de in de vorige hoofdstukken genoemde 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkte verleden op basis van de in desbetreffende hoofdstukken genoemde tips. Wanneer u alleen maar gebruik maakt van de in dit hoofdstuk genoemde informatie, dan pakt u de stress/allergie maar voor de helft aan. Het gevolg is, dat er geen optimale gezondheidssituatie bereikt kan worden. Alleen met een totaalaanpak is dit mogelijk.

We zijn nu toegekomen aan de practische tips en adviezen die voor iedereen vandaag toepasbaar zijn en een snel resultaat opleveren. Noem het meer een eerste relatief eenvoudige stap in de goede richting. Deze secundaire producten en therapieën zijn geen wondermiddelen, maar kunnen wel in korte tijd wonderbaarlijke tijdelijke (zolang u ze gebruikt) resultaten opleveren mits u niet eigenwijs bent. Wanneer je immers in staat bent om secundair lichaam en ziel tot rust te brengen, van extra hoogwaardige energie te voorzien en de doorbloeding en zuurstofopname te reguleren en stimuleren, heb je het fundament gelegd waarop uw regulatiesystemen (immuun-, compensatie-, en regeneratiesystemen) weer zelf in staat zijn om optimaal te functioneren en de stap naar primaire therapien eenvoudiger gezet kan worden. Tevens vindt u een korte omschrijving van primaire producten en therapieën die op dit moment door een groot aantal 4D+ pioniers en wetenschappers onderzocht worden en waarvan de verwachting is dat ze in tussen 1998-2008 op de markt zullen komen.


6.3.1. A. SECUNDAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEËN

Na het vergelijken van honderden secundaire producten en therapieën in de afgelopen 21 jaar kwamen de volgende secundaire producten als beste uit de bus bij het elimineren, neutraliseren en minimaliseren van de 7 lichamelijke stressveroorzakers en het herstellen, reguleren en optimaliseren van de immuun-, compensatie-, en regeneratiesystemen ofwel de energiehuishouding van uw lichaam.

 1. Diagnose = pH test, Kinesiologie test, MRT, bloedsuikerspiegel test, glucose test, allergie en polsfrequentie test, pendels en wichelroeden. 
 2. Rust, ontkramping/deblokkering en pijnstillend = Kava Kava +
 3. Ontgifting en Energieherstel = Chlorella +
 4. Betere doorbloeding, zuurstofopname en stofwisseling = Ginkgo Biloba +
Regeneratie, energieboosters, optimalisators en verjonging = Colloidaal Zilver en Goud

Hieronder vindt u de gepopulariseerde omschrijving van bovengenoemde secundaire producten:

Ad 1. PH, bloedsuikerspiegel, MRT, Kinesiologie, bloedsuikerspiegel, glucose, allergie, lichaamstemperatuur en polsfrequentie test.

Door de medische en complementaire wetenschap en scheikunde gestandaardiseerde testen die tegenwoordig ook thuis gedaan kunnen worden met behulp van doe het zelf test-sets. Deze secundaire testen zijn ook prima te gebruiken om de resultaten van de primaire therapieën te meten.

Ad 2. Kava Kava +

Stress en pijn verdwijnen met Kava Kava + binnen 7 dagen als sneeuw voor de zon.

Stress verschuift in hoog tempo naar de eerste plaats als volksziekte No.1 in Nederland. Stress is ook vaak de veroorzaker van een groot aantal klachten zoals vermoeidheid, verkrampingen, slapeloosheid, hoofdpijn, rugpijn, buikpijn, diarree, duizeligheid, hoge bloeddruk, borstpijn, rusteloosheid, paniekaanvallen, allergieën en een overspannen gevoel. Bijna iedereen maakt jaarlijks gebruik van Aspirine, Paracetamol en benzodiazepines zoals Oxazepan om nog enigszins een normaal leven te kunnen leiden. Het probleem met deze medicijnen is echter dat ze bij langdurig gebruik zeer verslavend zijn en een groot aantal vervelende bijverschijnselen veroorzaken zoals buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, diarree, hartkloppingen etc. Deze chemische middelen zijn dus op de lange duur erger dan de kwaal. In Amerika en Duitsland hebben een aantal doktoren de afgelopen 5 jaar onderzoek gedaan naar natuurlijke alternatieven voor de hierboven genoemde medicijnen. Het resultaat is een kruid genaamd Kava Kava (Piper methysticum), een familielid van de ons al bekende peperfamilie. Deze fraaie groene plant met bladeren in hartvorm wordt wel drie meter groot voordat hij geoogst wordt door de eilandbewoner van de Stille Zuidzee. De eilanders drinken het sap van de Kava Kava in de plaats van alcohol in cafés. Ze nemen Kava Kava in plaats van koffiepauzes. De ouderen drinken Kava Kava om hun geestelijke helderheid te verhogen en tegelijkertijd de spieren te ontspannen. Kava Kava blijkt niet alleen even krachtig te zijn als Oxazepam maar heeft als voordeel dat het niet verslavend is, geen bijverschijnselen kent, de pijn verdrijft en het concentratievermogen niet beïnvloedt. In een dubbelblind studie met Kava Kava en een placebo gedurende vier weken met 58 patiënten, bleken bij de patiënten die Kava Kava kregen, al binnen 7 dagen een aanzienlijk verlichting in hun klachten waar te nemen.

-DE DOSERING VAN KAVA KAVA

Voor een optimaal resultaat is de kwaliteit, dosering en tijdstip van innemen van Kava Kava van groot belang. Behalve het gewicht van de mens hebben ook het opname- uitstoot- en reactievermogen een grote invloed op de effectiviteit van Kava Kava. Kava Kava werkt dus nog beter wanneer u de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers al heeft geëlimineerd. Het mag duidelijk zijn dat er qua gewicht een algemeen advies gegeven kan worden, maar dat dit niet mogelijk is in relatie tot het individuele opname- uitstoot- en reactievermogen van het lichaam aangezien deze teveel van persoon tot persoon kunnen verschillen. Het is dan ook voor iedereen belangrijk goed naar het eigen lichaam te luisteren en zo nodig de dosering naar individuele behoefte aan te passen. Raadpleeg uw huisarts of therapeut.

Het algemene advies qua gewicht is dan ook:

Afhankelijk van het resultaat in de eerste week inzake opname-, uitstoot- en reactievermogen doet u in week 2 een stapje terug of een stapje hoger. Dus u gaat dan van 3 X 1 naar 3 X 2 of van 3 X 2 naar 3 X 1 ongeacht wat uw gewicht is. Na deze tweede week beslist u voor uzelf wat de beste dosering was en u gaat hiermee door in week 3 en 4. Hoewel er bij Kava Kava geen verslaving en/of bijwerkingen zijn geconstateerd tijdens een aantal dubbelblind onderzoeken in vergelijking met Oxazepan en placebo’s raden wij u aan om de dagelijkse dosering niet boven de 8 - 10 capsules te verhogen. De reden hiervoor is dat wanneer deze dosering geen effect oogst in relatie tot uw lichaam het volledig zinloos is om met Kava Kava door te gaan aangezien het niet geschikt blijkt te zijn voor u als persoon in zijn huidige ontwikkeling.

Na de vierde week kan het van belang zijn om met een onderhoudsdosering door te gaan. De onderhoudsdosering zal wederom van individu tot individu verschillen en wij raden u dan ook aan om na de vierde week de dosering per dag met 1 capsule te verminderen om de twee dagen. De volgorde waarin u met deze afbouw start is eerst de capsules voor het diner (mits u niet aan slapeloosheid lijdt) , dan die van de lunch om tot slot te eindigen met het ontbijt. Uw lichaam zal zelf aangeven wanneer de optimale onderhoudsdosering voor u als persoon bereikt is. Probeer hierna iedere twee maanden opnieuw op de hierboven omschreven manier de dosering te verlagen. Kava Kava moet net als ieder ander medicijn en/of natuurlijk middel immers geen gewoonte worden maar een tijdelijke aanvulling om uw lichaam weer in balans te brengen voor het bereiken van de optimale gezondheid. Het verminderen van de inname van Kava Kava heeft ook een andere reden. Door het verminderen merk je pas echt of de eliminatie, neutralisatie en minimalisatie van de 7 + 27 stressveroorzakers ook daadwerkelijk gewerkt heeft zonder dat je een pijn-of stressgeheugen opbouwt.

Verdraagzaamheid en tijdstip van innemen:

Hoewel uit onderzoek is gebleken dat Kava Kava + goed tot zeer goed wordt verdragen, is het niet mogelijk om een eenduidig advies te geven, aangezien ieder mens weer net wat anders is . Er wordt dan ook aangeraden als volgt te werk te gaan:

 1. 15 minuten voor het ontbijt, lunch en diner
 2. Tijdens of 15 minuten na het ontbijt, lunch, diner

Gemiddeld gaat het middel voor inname-methode 1 binnen 30-45 minuten werken en voor inname-methode 2 binnen 60-90 minuten. Sommige zeer gevoelige mensen kunnen bij methode 1 even last krijgen van een rommelend of misselijk gevoel in de maag. Als dit bij u het geval is, dan neemt u de volgende keer de Kava Kava + tijdens of na de maaltijd in. Voor veel mensen is het dan ook verstandig om gelijk na het opstaan 1 of 2 capsules in te nemen. Heeft u echter last van plotseling opkomende verkrampingen, stress, transpiratie of paniekaanvallen dan kunnen sporadisch 3-5 capsules in een keer ingenomen worden. Er wordt dan ook aangeraden dit alleen te doen wanneer uw lichaam aan het middel gewend is.

Frequentie van innemen:

Het wordt aangeraden om Kava Kava + verspreid over de dag in te nemen. Drie maal daags 1 capsule is veel beter dan een maal daags 3 capsules.

Voor het slapen gaan:

Zoals u hierboven ziet, worden alle doseringen door de specialisten voor het ontbijt, lunch en diner voorgeschreven. Heeft u echter ook last van slapeloosheid dan kunt u besluiten de dosering voor het diner over te slaan en deze 30-60 minuten voor het slapen gaan in te nemen voor een prettige, ongestoorde en natuurlijke nachtrust.

Verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen:

Bij overdosering kan, net zoals bij zoveel kruidenpreparaten, extra vochtafdrijving plaatsvinden. Dit gaat niet alleen via de urine, maar kan ook uw (speeksel)klieren over stimuleren hetgeen vooral in combinatie met alcohol druk op de tanden en tandvlees kan zorgen.

Overige mogelijkheden:

Door de rustgevende en spierontspannende werking van Kava Kava + zou het een uitstekend middel kunnen zijn om van alcohol-, rook-, eet- en vele andere verslavingen af te komen zonder te maken te krijgen met ontwenningsverschijnselen. Neem 1-2 Kava Kava’s zodra de drang om iets te drinken, roken of eten opkomt. Wij houden de onderzoeken op het Internet inzake Kava Kava inzake bovengenoemde gebieden voor u in de gaten en zullen de resultaten direct in onze nieuwsbrief vermelden. Neem nooit Kava Kava + in combinatie met alcohol aangezien dit elkaars effect kan versterken en over het algemeen bij een hoge dosering voor knikkende knieën kan zorgen.

Ad3. Chlorella +

Nooit meer moe, lusteloos en uitgeblust door gebruik te maken van een 1 miljard jaar oud geheim. Raak tevens overtollige kilo’s kwijt zonder afslankkuur te volgen en zorg voor een stralende huid zonder dag of nachtcrèmes. In de huidige jachtige samenleving voelen steeds meer mensen zich moe, lusteloos en uitgeblust. Van dag tot dag slepen zij zich voort door het leven. De fut is eruit. Wanneer we hierbij ook nog eens de stress, giftige stoffen en ongezonde manier van eten optellen, waaraan we iedere dag worden blootgesteld, dan kan het niet anders dat u vroeg of laat uitgeput op de bank neervalt. Uw energie is letterlijk op. Valt er iets te doen aan deze situatie zonder dat u uw hele leven moet veranderen? Ja, stress en vermoeidheid zijn op een eenvoudige manier te verhelpen. Uit wetenschappelijk onderzoek is immers gebleken dat een meer dan 1 miljard jaar oud organisme de oplossing biedt. De naam hiervan is Chlorella +. Dit microscopisch kleine eencellige groene organisme dat lijkt op plankton, (het enige voedsel van walvissen) is een alles in één wondermiddel. Het stimuleert de spijsvertering, vermindert het hongergevoel, is door het kleine formaat makkelijk door te slikken of te kauwen, belast de maag niet omdat het voor 100% uit natuurlijk materiaal bestaat, wat direct opgenomen wordt in het bloed, versterkt uw immuunsysteem en bevat meer dan 20 essentiële vitaminen, mineralen en aminozuren zoals B1, B2, B3, B6, B12, Calcium, Magnesium (antistress), C, E, Lysine, Tryptofaan, Arginine etc. Chlorella + bevat ook het hoogste percentage (7%) Chlorofyl op aarde.

Chlorofyl staat erom bekend, dat het één van de aller sterkste ontgiftingsmiddelen is, die de mensheid kent. Wanneer uw cellen ontgift worden van chemicaliën en zware metalen, stoppen ze met zwellen en houden minder water en oliën vast. Ze krimpen dus als het ware weer tot hun oude gezonde formaat, hetgeen de nodige pondjes op uw gewicht kan schelen. In vergelijking bevat Spirulina bijvoorbeeld maar 7,6 gram Chlorofyl per kilogram, terwijl in Chlorella meer dan 20-25 gram per kilogram aanwezig is. Ook de hoeveelheid ijzer, die zorgt voor de aanmaak van rode bloedlichaampjes, die de zuurstof door uw lichaam vervoeren, is in Chlorella 12 maal hoger dan in Spirulina. Tevens bevat Chlorella + 50-60% aan eiwitten. Eiwitten zijn nodig om uw vezels zoals de huid van uw handen en gezicht mooi en gezond te houden en zo nodig snel te repareren. Chlorella + is tevens rijk aan DNA en RNA, waardoor uw cellen zich beter kunnen beschermen tegen aanvallen van virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Zo krijgen ze gewoon veel minder kans om uw ziek te maken.

Het grootste geheim van Chlorella + is waarschijnlijk de "Chlorella Groei Factor". Volgens de wetenschap is dit waarschijnlijk een van de sleutels tot de eeuwige jeugd. Chlorella is immers al meer dan 1 miljard jaar in staat zichzelf constant aan te passen, verjongen en herstellen in deze vijandige wereld. Tot voor kort was het onmogelijk om door de buitenste celwand van het eencellige Chlorella organisme heen te dringen. Je kon dus zoveel Chlorella als je wilde slikken maar het kwam onverteerd weer naar buiten. Pas recentelijk is er in Japan (het land waar Chlorella No.1 staat op de lijst van voedingssupplementen) een uniek proces ontwikkeld waarmee het nu mogelijk is zonder hitte of chemische middelen de celwand te verpulveren. Alle hierboven genoemde voordelen staan u dan ook pas sinds vandaag ter beschikking. Chlorella + wordt dan ook optimaal opgenomen door het lichaam en is gegarandeerd werkzaam binnen 7 dagen.

Verdraagzaamheid en tijdstip van innemen:

Hoewel uit onderzoek is gebleken dat Chlorella + goed tot zeer goed wordt verdragen, is het niet mogelijk om een eenduidig advies te geven, aangezien ieder mens weer net wat anders is . Er wordt dan ook aangeraden als volgt te werk te gaan:

 1. 15 minuten voor het ontbijt, lunch en diner
 2. Tijdens of 15 minuten na het ontbijt, lunch, diner

Gemiddeld gaat het middel voor inname methode 1 binnen 30-45 minuten werken en voor inname methode 2 binnen 60-90 minuten. Sommige zeer gevoelige mensen kunnen bij methode 1 even last krijgen van een rommelend of misselijk gevoel in de maag. Als dit bij u het geval is, neemt u de volgende keer de Chlorella + tijdens of na de maaltijd in. Voor veel mensen is het dan ook verstandig om gelijk na het opstaan 2 tot 4 tabletten in te nemen. Heeft u echter last van een plotseling opkomend energietekort, griep en/of algeheel gevoel van zwakte, dan kunnen sporadisch 6 tabletten in een keer ingenomen worden. Er wordt dan ook aangeraden dit alleen te doen wanneer uw lichaam aan het middel gewend is.

Frequentie van innemen:

Het wordt aangeraden om Chlorella + verspreid over de dag in te nemen. Drie maal daags 2-4 tabletten is veel beter dan een maal daags 6-12 tabletten.

Verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen:

Bij overdosering kan het mogelijk zijn dat uw lichaam teveel energie toegevoerd krijgt, waardoor een enigszins licht gevoel op kan treden.

Ad 4. Ginkgo Biloba +

Geef uw hersenen en organen voldoende zuurstof om als een Einstein te denken en als een topsporter te presteren. Door de jaren heen krijgt uw bloedsomloop het steeds zwaarder te stellen door allerlei vormen van vervuiling waaraan uw lichaam wordt blootgesteld. Problemen als geheugenverlies, oorsuizen, dichtslibbende en verharde aderen, depressie, lagere lichamelijke prestaties, impotentie, bloedpropjes, hartritme-stoornissen, diabetische problemen, tijdelijke vertroebeling van het gezichtsvermogen en de ziekte van Altzheimer worden allemaal in verband gebracht met een slechte zuurstofopname, doorbloeding en stofwisseling. Ginko Biloba kan behulpzaam zijn bij het normaliseren van deze situatie. Het gebruik van Ginko Biloba dateert al van 2800 voor Christus en wordt gewonnen uit de bladeren van een boom die meer dan 1000 jaar oud kan worden. In China wordt Ginkgo Biloba dan ook al eeuwenlang gebruikt ter stimulering van de hersenen omdat het de bloedvaten verwijdt waardoor de doorstroomsnelheid van het bloed wordt bevorderd.

Onderzoek heeft dan ook uitgewezen dat Ginkgo Biloba door de normalisering en optimalisering van de doorbloeding en zuurstofopname in staat is alle organen te voeden, beschermen en giftige stoffen af te voeren, waardoor er minder kans op beschadiging bestaat. Wanneer de doorstroming van uw bloed op een bepaalde plaats in uw lichaam beperkt wordt, vindt er een chemische reactie plaats waarbij giftige chemicaliën, zware metalen en vrije radicalen zich gaan ophopen en voor ontstekingen, allergieën en verkrampingen zorgen. Mensen die regelmatig Ginkgo Biloba gebruiken, merken dan ook dat deze problemen verminderen waardoor ze beter in staat zijn langere afstanden zonder pijn te lopen. Als een anti-oxidant beschermt het tevens de cellen van uw lichaam tegen de beschadiging door vrije-radicalen. Deze vrije radicalen zorgen immers voor de roestvorming en slijtage in uw lichaam. Het herstel van de bloedcirculatie kunt u direct voelen omdat uw handen en voeten warmer gaan aanvoelen dan normaal.

Alsof dit niet genoeg is, zorgt Ginkgo Biloba er ook voor dat bloedplaatjes minder aan elkaar gaan klonteren, waardoor er minder kans bestaat op levensgevaarlijke bloedpropjes. In wetenschappelijke termen heet dit het voorkomen van de "platelet activation factor" (PAF). PAF is betrokken bij veel ontstekings- en allergische reacties in uw lichaam die astma etc. kunnen veroorzaken. Een recent onderzoek vond dat een van de belangrijkste ingrediënten van Ginkgo Biloba, ginkolide B, ervoor zorgde dat hartritme stoornissen, die door zuurstofgebrek veroorzaakt worden, verminderd kunnen worden. Hartritme- stoornissen ontstaan, zoals u weet, wanneer de bloedvaten verstopt zijn of de bloedvaten (spastisch) samentrekken. Hoewel mensen van middelbare leeftijd het meeste baat bij Ginkgo Biloba hebben, bleek uit een Duits onderzoek dat ook het korte-termijn geheugen van jonge gezonde vrijwilligers beduidend verbeterd werd, na het gebruik ervan. Sommige studies beweren zelfs, dat de snelheid waarmee boodschappen tussen zenuwcellen verstuurd worden, toeneemt. Deze onderzoeken werden bevestigd door de proefpersonen op een electro-encefalogram (EEG) aan te sluiten welke de hersenactiviteit meet. Een studie van 60 patiënten met impotentie- problemen vond dat deze problemen bij 50% van de proefpersonen verdween wanneer 60 milligram Ginko Biloba gebruikt werd gedurende 6 maanden. Een andere groep van 20% verbeterde, toen Ginko Biloba samen met een medicijn geslikt werd, dat zonder Ginkgo Biloba niet werkte. Door toevoeging van valkruid, meidoorn, guldenroede, zuurbes, wolfsklauw en valeriaanextracten etc. is het mogelijk de werking van Ginkgo Biloba + nog meer te versterken. Ook deze kruiden staan bekend om hun regulerende werking op hersenen, hart en bloedvaten. Het mag tot slot duidelijk zijn dat met een betere doorbloeding en zuurstofopname de stofwisseling en energievoorziening veel beter zal gaan werken. Producten als Chlorella + en Kava Kava + worden dus beter benut in combinatie met Ginkgo Biloba.

Verdraagzaamheid en tijdstip van innemen:

Hoewel uit onderzoek is gebleken dat Ginkgo Biloba + goed tot zeer goed wordt verdragen is het niet mogelijk om een eenduidig advies te geven aangezien ieder mens weer net wat anders is . Er wordt dan ook aangeraden als volgt te werk te gaan:

 1. 15 minuten voor het ontbijt, lunch en diner
 2. Tijdens of 15 minuten na het ontbijt, lunch, diner

Gemiddeld gaat het middel voor inname methode 1 binnen 30-45 minuten werken en voor inname methode 2 binnen 60-90 minuten. Sommige zeer gevoelige mensen kunnen bij methode 1 even last krijgen van een rommelend of misselijk gevoel in de maag. Als dit bij u het geval is dan neemt u de volgende keer de Ginkgo Biloba + tijdens of na de maaltijd in.

Frequentie van innemen:

Het wordt aangeraden om Ginkgo Biloba + één maal per dag ‘s avonds in te nemen voor minimaal een periode van 12 weken om een optimaal resultaat te bereiken.

Verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen:

Omdat Ginko Biloba het samenklonteren van bloedplaatjes vermindert, moeten mensen die lijden aan dit probleem (bloeders) geen gebruik maken van Ginkgo Biloba +. Bij overdosering kan misselijkheid, hoofdpijn en geïrriteerdheid ontstaan. Ga dus nooit direct met Ginkgo Biloba + beginnen in combinatie met Kava Kava +.

Hoewel Kava Kava +, Chlorella + en Ginkgo Biloba + in Nederland zo goed als onbekend zijn, kan het toch bij een aantal apotheken, natuurwinkels en drogisterijen verkregen worden. Het probleem met de meeste van deze producten is echter dat ze:

 1. Onvoldoende werkzame stoffen (bij Kava Kava kavalactonen genaamd) in de juiste verhouding bevatten.
 2. In het fabricageproces verontreinigd zijn met oplos-, schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen.
 3. Op chemische basis gesynthetiseerd zijn, dus geen directe energie meer bevatten.
 4. Van onzuivere grondstoffen gemaakt zijn.
 5. Geoogst worden in een gebied waar de essentiële grondstoffen allang uit de bodem zijn verdwenen.
 6. Niet vers zijn omdat ze te lang op de plank bij de importeur, groothandel en winkelier hebben gestaan.
 7. Niet door deskundige mensen zijn samengesteld, geprepareerd en gecontroleerd.
 8. In ongekoelde containers zijn getransporteerd van de fabrikant naar de importeur.
 9. Verpakt worden in materiaal dat giftige stoffen kan afscheiden.
 10. In niet op allergie geteste capsules zijn verpakt.
 11. Niet getest zijn in samenwerking met primaire Uni-resonantie producten en therapieën.

De meeste Kava Kava, Chlorella en Ginkgo Biloba producten leveren dus geen enkel of maar matig resultaat. Zoek dus altijd naar een apotheek, natuurwinkel en/of drogisterij die bovengenoemde +++ kwaliteit in combinatie met een " niet goed geld terug garantie " van minimaal 7 dagen kan geven.

Kava Kava +, Chlorella+ en Ginkgo Biloba + vormen bij De Nieuwe Gezondheidsleer in combinatie met Coloidaal Zilver en Goud de secundaire GOUDEN VIJFHOEK. Dit wil zeggen dat deze producten het totale functioneren van uw lichaam, herstellen en optimaliseren. Iedereen die aan Stress Type 1 (overspannen gevoel) lijdt, wordt aangeraden om eerst met Kava Kava + en Chlorella + te beginnen voor de eerste 14 dagen. Hierna kan men ook Ginkgo Biloba+ eens proberen. Hoewel Ginkgo Biloba + een groot aantal positieve werkingen kent, moeten Type 1 stress personen toch oppassen voor een te hoge dosering. Dit kan namelijk de Type 1 stress doen toenemen. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat Kava Kava+ en Chlorella+ nogal wat afvalstoffen uit uw lichaam vrijmaken. Wanneer dit in de eerste weken te snel gebeurt omdat u ook Ginkgo Biloba + slikt, dat erom bekend staat de doorbloeding, zuurstofopname en stofwisseling extra te stimuleren, kan het gebeuren dat er teveel afvalstoffen tegelijkertijd door uw lever en nieren afgebroken moeten worden. Het gevolg is dat een aantal mensen zich misselijk, kortademig, vermoeid, jeukerig en snotterig kan gaan voelen, in combinatie met een lichte hoofdpijn. Dit heeft dus niets met de producten zelf te maken, maar is alleen een reactie op de verwerking van de afvalstoffen die het lichaam in hoog tempo moet verwerken. Bij Stress Type 2 geldt echter precies het omgekeerde. Dus eerst Ginkgo Biloba en Chlorella en pas later eventueel Kava Kava. Na enige tijd ervaring opgedaan te hebben met Kava Kava, Chlorella en/of Ginkgo Biloba kunt u beginnen met Colloidaal Zilver en Goud omdat de ontgifting dus ook ontgiftings reacties toenemen naarmate de frequentie van een product omhoog gaat t.o.v. het vervuilde lichaam. Vele mensen hebben vaak al aan 1-3 theelepels Colloidaal zilver en goud voldoende om zienderogen op te knappen.

Het drinken van minimaal 1 ½ liter bron- of gevitaliseerd water per dag kan de ontgiftings problemen trouwens voor een groot deel voorkomen. De afvalstoffen worden door dit water immers verdund, waardoor de lever en nieren veel gelijkmatiger de gifstoffen kunnen verwerken. Het advies blijft echter, luister naar uw eigen lichaam, begin rustig aan en bouw het langzaam op. Worden de ontgiftings reacties te hevig dan verminder je de ingenomen hoeveelheid tot dat de ontgiftings reacties niet meer voorkomen.


6.3.2. PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEËN

Het is aan te raden om pas met de producten en therapieën van de primaire uni-resonantieleer te beginnen wanneer u al 3-6 maanden gebruik heeft gemaakt van de secundaire producten zoals Kava Kava +, Chlorella + , Ginkgo Biloba +, Colloidaal zilver en goud. Alleen op deze manier heeft uw lichaam op een rustige en gelijkmatige manier kunnen wennen aan de nieuwe realiteit. Nadat deze 3-6 maanden afgelopen zijn stopt u met het gebruik van de secundaire middelen alvorens u begint met de primaire producten en therapieën. Dit advies wordt gegeven omdat er anders een te snelle ontgifting van uw lichaam kan plaatsvinden hetgeen negatieve gevolgen voor uw lichaam kan hebben. "Maar waarom zou ik met producten stoppen die me de afgelopen 3-6 maanden hebben geholpen?" zult u zich afvragen. Het feit is dat u eigenlijk helemaal niet stopt.

De electromagnetische velden en frequenties zijn namelijk zodanig gekozen dat ze ongeveer hetzelfde effect hebben (in dezelfde bandbreedte opereren) als Kava Kava +, Chlorella + Ginkgo Biloba+, Colloidaal zilver en goud. Alles in dit universum heeft immers een unieke bandbreedte en frequentie. Het enige verschil dat u merkt, is dat u geen voedingssupplementen meer hoeft te slikken, uw lichaam sneller reageert op de behandeling en dat het uiteindelijk per behandeling goedkoper is. Hoe hoger de frequentie hoe goedkoper de behandeling is een vuistregel waarbij uiteindelijk de vrije energie en informatie uit de eenheid via UniNet niets meer kost. Een apparaat is een eenmalige aanschaf terwijl je de tabletten, capsules en vloeistoffen steeds opnieuw moet kopen. Maar waarom beginnen we dan niet gelijk met de primaire uni-resonantie producten en therapieën. Ten eerste geloven de meeste mensen nog niet in dingen die ze niet kunnen zijn. Dit is trouwens wel heel raar omdat de moderne mens wel de hele dag van GSM, satteliet, PC en TV gebruik maakt waarvan de stralings golven ook onzichtbaar zijn voor de 5 zintuigen. Ten tweede werken deze primaire zaken veel directer en is bij ondeskundig gebruik de kans op te snelle ontgifting groter.

Wanneer we uw lichaam echter langzaam hebben laten wennen aan deze frequentie verhoging is het beter in staat om optimaal gebruik te maken van alle voordelen die deze apparatuur biedt. Voor hen die hun prestatievermogen nog verder willen optimaliseren zoals topsporters, managers etc. bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om de primaire en secundaire producten en therapieën te combineren. Dit combineren mag alleen gebeuren in overleg met een hierin gespecialiseerde 4D+ arts of therapeut. We praten hier echt over energyboosters en turbo behandelingen die de prestaties van de mens op een groot aantal gebieden sterk kunnen verbeteren. Maar ook hier geldt dat dit soort zaken gelijkmatig en evenwichtig opgebouwd moeten worden. De echte Die-Hards gaan natuurlijk gelijk door naar de Eenheid door het oplossen van hun onverwerkte verleden en 7+27 stress veroorzakers omdat dit de kortste weg naar optimale gezondheid is. Tertiaire, secundaire en primaire middelen en therapien zijn natuurlijk niets in vergelijking met de Eenheids resonantie.


6.3.2.1. DE ZES BASIS UITGANGSPUNTEN VOOR HET GEBRUIK VAN PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEËN

De zes basis uitgangspunten voor het gebruik van primaire uni-resonantie producten en therapieën zijn de volgende:

 1. GEZONDHEID WORDT BEPAALD DOOR DE MATE WAARIN UW VORTEXEN, FOTONEN, ATOMEN, ELECTRONEN EN CELLEN VRIJE ENERGIE BINNENLATEN EN DE SNELHEID WAARMEE HET POLARITEITS EVENWICHT HERSTELD WORDT NA EEN STRESS/ALLERGIE AANVAL.
 2. HOE HOGER DE LICHAAMSEIGEN TRILLINGSGETALLEN (FREQUENTIES) BINNEN HET OPTIMALE MENSELIJKE ELECTROMAGNETISCH VELD (EMV) EN EVENWICHTIGE POLARITEITS SPECTRUM ZIJN HOE MEER VRIJE ENERGIE EN INFORMATIE U HEEFT OM VAN TE LEVEN.
 3. ENERGIE EN INFORMATIE KUNNEN ZOWEL DIRECT (PRIMAIRE VERLICHTE FREQUENTIES) ALS INDIRECT (SECUNDAIRE VERDICHTE FREQUENTIES) GECONSUMEERD WORDEN.
 4. ANDERS DAN BIJ SECUNDAIRE PRODUCTEN WORDEN DE PRIMAIRE FREQUENTIES ZONDER ENERGIEVERLIES DIRECT OVERGEDRAGEN OP UW VORTEXEN, FOTONEN, ATOMEN, ELECTRONEN EN CELLEN.
 5. EEN ONTGIFTIGD EN VERLICHT LICHAAM KAN OVER MEER VRIJE ENERGIE OM VAN TE LEVEN BESCHIKKEN DAN EEN DOOR DE 7 LICHAMELIJKE EN 27 GEESTELIJKE STRESSVEROORZAKERS VERGIFTIGD VERDICHT LICHAAM.
 6. EEN LICHAAM DAT OVER VOLDOENDE VRIJE ENERGIE EN INFORMATIE BESCHIKT ZAL NIET GESTRESST ZIJN OFWEL NIET MEER MEERESONEREN MET DEZE ZIEKTE VERWEKKERS..

Het mag duidelijk zijn dat het hierboven om nogal gedurfde stellingen gaat. Iedereen die echter de voorgaande hoofdstukken heeft gelezen en in praktijk heeft gebracht qua woorden, daden en gedachten weet dat het niets minder dan uw nieuwe waarheid is. Ja de waarheid kent vele gezichten maar uiteindelijk maar een doel en dat is de eenheid. Uw individuele waarheid ligt immers in uw persoonlijke onverwerkte verleden en dat is voor ieder mens anders. Loop dan ook altijd uw eigen weg (oplossen persoonlijke EGO en Onderbewustzijn) naar huis ofwel de eenheid. Methoden, technieken om de eenheid te bereiken zijn hetzelfde maar de innerlijke weg zal voor iedereen anders zijn.

Zij die niet verder gekomen zijn dan lezen c.q. doorbladeren van De Nieuwe Gezondheidsleer zijn geen stap verder gekomen met hun 3D bewustzijn omdat wijsheid alleen in weten kan worden omgezet wanneer je iets ervaren hebt. Zonder ervaring bestaat het trouwens ook niet dat je in iets nieuws kunt geloven. Maar om het te ervaren moet je wel eerst het lef hebben om de oude ziekmakende 3D onzin over boord te gooien, al is het maar voor 1 week.

4D+ Technologie, geloof, overheid, filosofie, kunst, onderwijs, gezondheid worden in de komende jaren een geintegreerd en onlosmakelijk geheel van elkaar met als resultaat dat onze gezondheid en levensverwachting met sprongen vooruit zal gaan. Aangezien er vooral bij de primaire (Tesla) producten en therapieën nog veel kaf onder het koren zit hebben we besloten om de officiële informatie verstrekking inzake de daadwerkelijk aan te schaffen producten nog even uit te stellen totdat we alle wetenschappelijke onderzoeken geverifieerd hebben en duidelijk is geworden dat ook deze producten voldoen aan de hiervoor genoemde selectiecriteria. Natuurlijk zijn het denken, doen en jezelf zijn van de Eenheid vele malen beter dan wat voor therapie dan ook!

De verwachting is echter, dat we tussen 1998-2008 melding kunnen maken van deze terecht revolutionaire ontdekkingen die dan ook direct bij de desbetreffende leveranciers besteld kunnen worden. Vanaf begin 1998 is iedere arts, therapeut en consument in staat om van deze infolutionaire producten en diensten in de praktijk gebruik te maken. Zo, nu dan een tipje van de sluier.

Na het vergelijken van tientallen primaire producten en therapieën in de afgelopen 10 jaar kwamen de volgende producten als beste uit de bus bij het elimineren, neutraliseren en minimaliseren van de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers en het herstellen, reguleren en optimaliseren van de immuun-, compensatie-, en regeneratiesystemen ofwel het regulatiesysteem c.q. energiehuishouding van uw lichaam.


6.3.2.2. DE PRIMAIRE UNI-RESONANTIE APPARATEN

 1. Diagnose = Breedspectrum frequentie generatoren in combinatie met op de natuur gebaseerde electromagnetische veld en beeld generatoren.
 2. Rust, ontkramping/ deblokkering = idem. en pijnstillend
 3. Ontgifting en Energieherstel = idem.
 4. Betere doorbloeding, zuurstofopname en stofwisseling = idem.
 5. Regeneratie, energieboosters, = idem. Optimalisatie en verjonging

Kon je bij de secundaire producten en therapieën nog de diverse producten benoemen zoals Kava Kava +, Chlorella +, Ginkgo Biloba +, Coloidaal zilver en goud bij de primaire producten praten we eigenlijk maar over EEN universeel geintegreerd uni-resonantie product dat voor iedereen de voor hem of haar passende neutralisatie frequenties kan genereren op basis van de unieke frequentie bodyprint waarover ieder individue beschikt. Hoe, zult u zich afvragen, is het in ‘s hemelsnaam mogelijk dat er EEN product ontwikkeld kan worden dat voor iedereen werkt. Dit is heel simpel uit te leggen. Op het primaire niveau praten we alleen nog maar over de puurste vorm van vrije energie en informatie binnen dit universum: namelijk trillingen. Deze trillingen zijn qua hoger bewustzijn (eenheids frequentie) voor iedereen gelijk terwijl alleen maar de geblokkeerde uit uw onverwerkte verleden c.q. onderbewustzijn van elkaar verschillen. We zijn dus voor 99,9% aan elkaar gelijk (afhankelijk van uw atomaire vervuiling) terwijl we maar 0,01% van elkaar verschillen. Wanneer je nu deze vervuilde c.q. geblokkeerde 0,01% door een positieve tegen golf opheft dan ontstaat weer een volledig gezond lichaam dat weer in harmonische resonantie met zowel de eenheid als de rest van het gepolariseerde universum (uw naasten) treed. Nu moet u wel begrijpen dat deze 0,01% vaak nog wel uit uit miljarden negatieve blok- en zaagtandgolven bestaat die gelukkig massaal opgelost kunnen worden per sessie. De primaire gezondheidsleer is dus eigenlijk de op EEN na meest simpele, maar jammer genoeg de minst bekende van de vier. Waarschijnlijk omdat het om onzichtbare maar tegenwoordig gelukkig wel steeds meer meetbare zaken gaat.

Een breedspectrum product en therapie voor iedereen dat willen we allemaal wel. Er zit echter

een addertje onder het gras. Dit universele (Tesla) apparaat bestaat nog alleen maar binnen een kleine kring in experimentele fase. Wat wel bestaat voor het grote publiek zijn aparte uni-resonantie frequentie diagnose en behandelings apparatuur en generatoren. Allemaal ontwikkeld en gebouwd door 4D+ pioniers die de moeite hebben genomen om een start te maken met het innerlijke en uiterlijke schoonmaakproces voordat ze met koperdraad en kristallen aan het knutselen gingen. Deze hele ontwikkeling vindt dus net zoals bij de PC en Internet niet plaats op universiteiten, academische ziekenhuizen en de laboratoria van grote multinationals maar gewoon in een kleine werkkamer, schuur, keuken of garage.

Moeten we nu gaan zitten wachten op dit universele uni-resonantie apparaat? Nee, de resultaten van een aantal hierboven genoemde apparaten zijn al zo goed dat er al tienduizenden mensen onder 4D+ wetenschappelijke begeleiding in de afgelopen jaren genezen zijn of waarbij de fysieke klachten drastisch zijn verminderd. Bij drastische verbetering praten we over percentages van 25-50% en meer. Honderd procent is immers alleen maar te bereiken via de afstemming op de Eenheid. We willen zelfs zover gaan dat iedereen met overheidssubsidie over zo’n apparaat in de komende jaren zou moeten beschikken.

De overheid en verzekeringsbedrijven zullen hun uitgaven en inkomsten patroon dan ook drastisch zien veranderen in de komende 10 jaar wanneer gebruik gemaakt zou worden van deze primaire infolutiewetenschap in combinatie met de Eenheids essentie. Maar ook de techno-farmaceutische industrie zal een gloednieuwe organische industrie op poten zetten waar van de oude hierarchische structuren niets meer zal overblijven. Naast de breedspectrum apparatuur zijn ook uni-resonantie apparaten ontwikkeld die specifieke stressbeelden behandelen en random overstemmers die een zeer hoge puls kennen om een doorbraak te forceren. Net als bij ieder ziektebeeld kan het immers nodig zijn een bepaald aantal vortexen, fotonen, atomen, cellen of organen wat extra aandacht te geven op een bepaalde voor dit orgaan specifieke frequentie, bandbreedte en veldsterkte. U moet dit vergelijken met het slikken van extra organische vitamine C wanneer de griep in het land is naast de secundaire GOUDEN VIJFHOEK producten. De primaire GOUDEN VIJFHOEK bestaat dus uit Rust/ Ontkramping/ Deblokkering, Ontgifting/ Engergie-herstel/ Doorbloeding/ Zuurstofopname/ Stofwisseling producten. Het universele uni-resonantie (Tesla) apparaat is trouwens op dit moment in ontwikkeling. Wij verwachten dat het nog maar 3-5 jaar zal duren voordat ook deze op de markt gebracht kan worden tegen een acceptabele prijs.

Welke resultaten worden er vandaag bereikt met deze apparatuur:

Ad 1. Uni-resonantie diagnose apparatuur.

Aangezien alles een unieke polariteit, frequentie, vortex en electromagnetisch veld heeft genaamd de "Uni-Resonantie Bodyprint" heeft, is het, zoals we al gelezen hebben, mogelijk om alle materie in kaart te brengen in het Periodieke Stelsel van Frequenties en Bandbreedtes in analogie van het Periodieke Elementen Stelsel. Een groot aantal menselijke, dierlijke en plantaardige materie- frequenties en de daarbij behorende bandbreedtes zijn al door ons in kaart gebracht. De Nieuwe Gezondheidsleer is op dit moment bezig de laatste gaten in dit door haar opgezette periodieke stelsel in kaart te brengen.

Het unieke van de gaten in het huidige stelsel, is dat ze zich altijd bevinden in een bepaalde bandbreedte ( 3 overgangsfasen) van een bepaald virus, bacterie, schimmels, parasiet, plant, dier, mens etc. waardoor we er bijna zeker van zijn dat deze migratie frequenties nog niet in kaart zijn gebrachte dus nog niet ontdekte materie en levensvormen voorstellen. Deze niet ontdekte (migratie) levensvormen of materie zijn ons inziens er vandaag de oorzaak van dat we bepaalde ziekten nog niet kunnen bestrijden. Omdat je echter wel het frequentiebereik en bandbreedte van deze gaten kent, is het bij de primaire gezondheidsleer wel mogelijk, zonder dat we al weten om welk virus het bijvoorbeeld gaat, deze in beeld te brengen en breedspectrum of specifiek op te lossen. De gehanteerde basis breedspectrum aanpak heeft dus als grote voordeel dat je alle bekende maar ook ALLE onbekende Universele ziekteverwekkers meepakt in je therapie. Zowaar een grote sprong voorwaarts in de gezondheidsleer.


6.3.2.2.1. HET STELLEN VAN EEN UNI-RESONANTIE DIAGNOSE

Voordat een gespecialiseerde 4D+ arts echter met een uni-resonantie behandeling begint, zal hij altijd eerst een uni-resonantie diagnose bij u afnemen. Bij deze diagnose worden electroden op uw lichaam geplaatst of gebruik gemaakt van scanningsapparatuur. Door het inbrengen van minuscule stroompjes en het registreren van de lichaamseigen stroompjes kunnen o.a. het potentiaalverschil, potentiaalsprongen, geleiding, geleidingsinterval en terugstroom etc. per lichaamsdeel gemeten worden. Deze metingen worden verwerkt in apparatuur waarbij gebruik gemaakt wordt van de EEG (hersenen), ECG (hartspier), EMG (skeletspier), EOG (dipooleffect van ogen), EGG (maag en aangrenzende organen), de SP die het huidpotentiaal meet en natuurlijk de sterkte of zwakte van uw lichaams c.q. spier response.

Uit de vele onderzoeken die zowel in binnen- als buitenland gedaan zijn blijkt uit de factor-, correlatie- en discriminatie onderzoeken dat er een belangrijk verschil in de gemeten waarden bestaat tussen interferentie-omgevingen, gezonde en zieke mensen, mannen en vrouwen, leeftijd, tijdstip van de metingen, maanstand en ieder ziektebeeld een geheel eigen patroon kent. Met de huidige geavanceerde apparatuur en technieken zijn de metingen binnen een paar minuten te verrichten, waarna het globale beeld zowel met de kennis database van het desbetreffende ziekenhuis of kliniek vergeleken kan worden om vervolgens gedetailleerd door een 4D+ arts, therapeut of pionier geïnterpreteerd te worden voor de individuele patiënt. Deze zeer snelle, maar vooral ook multidisciplinaire second opinion, heeft het grote voordeel dat een arts direct een indicatie heeft welke vakgebieden binnen het ziekenhuis ingeschakeld dienen te worden voor een bepaalde patiënt, waardoor het aantal doorverwijzingen en dus ook de kosten en wachttijden drastisch beperkt kunnen worden. Naast de gespecialiseerde diagnose apparatuur bestaan er ook doe-het-zelf apparaten waarmee je je omgeving en lichaam kan doormeten. In ieder huisgezin zou dan ook een millivoltmeter en pestmeter niet mogen ontbreken. Nog goedkoper is het om middels het interdimensionale en eenheids UniNet de diagnose vast te stellen. In Deel 2 en 3 van De Grote Bewustzijnsverandering vind u hier meer informatie over. We kunnen u verzekeren dat u verbaasd zult staan wanneer u met deze primaire geigertellers of UniNet zelfonderzoek techniek door uw huis of kantoor loopt.

Soms zult u zelfs constateren dat de electromagnetische golven niet uit uw huis of auto zelf vandaan komen. Dit komt door het feit, dat deze golven zich door geen muur laten tegenhouden. Het verplaatsen van uw favoriete stoel kan al het verschil zijn tussen een avond met of zonder hoofdpijn. Hoe zou het trouwens in onze ziekenhuizen en specifiek rond de bedden van chronische patiënten staan met deze ziekmakende electromagnetische stralen en frequenties. Het gebruik van deze apparatuur en technieken zijn een prachtig voorbeeld waarbij primaire, secundaire en tertiaire wetenschappen gemeenschappelijk samenwerken aan hetzelfde doel, namelijk het streven naar optimale gezondheid van de mens. We zeggen het echter nogmaals dat alleen het oplossen van de 7+27 stress veroorzakers en het onverwerkte verleden m.b.v. UniNet u pas permanent van uw gezondheids problemen afhelpt.


6.3.2.2.2. Ad 2-5. UNI-RESONANTIE BEHANDELINGS APPARATUUR

Naast de hierboven genoemde primaire diagnose apparatuur bestaan er ook uni-resonantie behandelingsapparaten, die zowel breedspectrum als specifiek hun werk kunnen verrichten. Dit soort apparaten die al meer dan 100 jaar wereldwijd in gebruik zijn, hebben in de afgelopen twintig jaar door de opkomst van de micro- en nano electronica en de daarmee samenhangende miniaturisering en kostenverlaging een grote bloei doorgemaakt. Veel hierin gespecialiseerde klinieken maken dan ook voor diagnose en behandeling gebruik van dit soort apparatuur. We onderscheiden bij dit soort apparatuur de een-weg en twee-weg systemen. De een-weg systemen zenden alleen op een bepaalde frequentie en electromagnetische veldsterkte een resonantie uit, die heilzaam is voor een cel, een aantal cellen, voor organen en/of een geheel lichaam, waardoor deze weer in staat is evenwichtig en gezond (herinnering) dus harmonisch te gaan functioneren (resoneren) en/of in staat wordt gesteld om giftige stoffen zoals chemische middelen en zware metalen los te trillen en af te voeren uit het desbetreffende weefsel. Bij deze een-weg systemen wordt aangeraden om altijd eerst de hulp van een hierin gespecialiseerde 4D+ arts in te roepen omdat alleen deze beschikt over de benodigde, resonantie diagnose- en behandelingsapparatuur en tevens in staat is de resultaten op de juiste manier te interpreteren. UniNet diagnose en behandelingen zijn echter geheel gratis en veel eenvoudiger toe te passen.

Pas hierna kan het individuele behandelingsprogramma, de volgorde, de duur en bijbehorende frequenties en electromagnetische velden gekozen worden. De twee-weg of interactieve systemen zijn gecombineerde diagnose- en behandelingsapparaten, die het bovenstaande werk geheel automatisch uitvoeren. In veel gevallen kan het echter nodig blijken te zijn om alsnog een aantal uitslagen handmatig te controleren. Het grote voordeel van dit soort diagnose- en behandelingsapparatuur is, dat het geen inbreuk doet op uw lichaam zoals dit wel bij bloed- urine-of speekselafname het geval is net zoals MRT en Kinesiologie gebruikt kan worden als snelle second-opinion binnen de huidige medische wetenschap. Tevens is het mogelijk om lichaamsmaterialen en vloeistoffen te deponeren in een speciaal daarvoor ontwikkeld diagnose bakje. Een voorbeeld. In een van de vorige hoofdstukken werd u gevraagd uw amalgaam en (oude) medicijnen te bewaren. De apparatuur, MRT of Kinesiologie berekent dan de frequentie of positief negatief resultaat van dit materiaal voor uw lichaam. Deze frequentie kan dan weer gebruikt worden om bijvoorbeeld zware metalen, rontgenstraling, antibiotica, vaccins, kwik etc. met een geherpolariseerde neutralisatie resonantie uit uw lichaam te verwijderen.

Wanneer uw tandarts bijvoorbeeld vermoedt dat u aan een amalgaamvergiftiging lijdt, kan hij via zijn uni-resonantie diagnose apparatuur vaststellen of dit daadwerkelijk het geval is om vervolgens wanneer de diagnose positief is op basis van een door uzelf verschaft monster de frequentie te kiezen die het amalgaam uit uw (bind)weefsels, hersenen en maagdarmkanaal verwijdert. Deze test kan hij in combinatie met of in de plaats van een speeksel en/of bloedonderzoek laten plaatsvinden. Het tweede misschien wel grootste voordeel is dat hij direct met de verwijdering van het amalgaam uit uw gehele lichaam kan beginnen zonder dat hij eerst het amalgaam uit uw gebit hoeft te verwijderen. Het is immers misschien wel helemaal niet meer nodig al het amalgaam te vervangen wanneer de 7 lichamelijke stressveroorzakers geneutraliseerd zijn en uw gebit geen overmatige hoeveelheden amalgaam meer lekt. Na met de uni-resonantie apparatuur een aantal malen behandeld te zijn is het zaak om na ongeveer 1-2 maanden opnieuw een voortgangsdiagnose door uw 4D+ arts te laten stellen. Besef echter goed dat deze Uni-resonantie therapie alleen het sub-programma wist en niet het hoofdprogramma. Het elimineren van de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden zou dan ook altijd onderdeel moeten vormen van de behandeling om een permanent effect te bereiken.

De manier waarop we de aanwezigheid van amalgaam registreren en verwijderen kan identiek gebruikt worden voor alle andere stress en allergie veroorzakende stoffen waaruit uw tweede verdichte lichaam is opgebouwd. Bij chronische aandoeningen wordt u voor zowel diagnose als behandeling in het geheel doorverwezen naar hierin gespecialiseerde 4D+ artsen, therapeuten en klinieken. Na het bovenstaande gelezen te hebben, mag ook duidelijk zijn, dat de uni-resonantie diagnose apparatuur ook gebruikt kan worden om levensmiddelen, voedingssupplementen en medicijnen door te meten op vervuiling en aanwezige organische energie. Het is op deze manier heel simpel onderscheid te maken tussen LEVENSmiddelen (vers en organisch actief) en voedingsmiddelen (oud en organisch inactief). Met behulp van het Periodieke Stelsel van Frequenties en Bandbreedtes is het tevens te overwegen om van iedereen na de geboorte direct een primaire gezondheidspaspoort of codicil vast te leggen van alle in dat individuele lichaam aanwezige frequenties en bandbreedtes. Mocht u dan ooit in uw leven ziek worden, dan moet het mogelijk zijn uw fysieke lichaam weer in uw oude relatief gezonde resonantie (zonder de vervuilingen van dit leven) te brengen op basis van dit bodyprint resonantie-codicil.


6.3.2.3. DE VOORDELEN VAN DE PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEËN

Zoals we al gezien hebben, is het mogelijk met behulp van de uni-resonantie producten en therapieën een lichaam tijdelijk van haar stress/allergie af te helpen. Opvallend is echter, dat er een groot aantal positieve neveneffecten geconstateerd werd tijdens de onderzoeken die in de afgelopen jaren wereldwijd hebben plaatsgevonden. Na deze onderzoeken bekeken te hebben, zijn deze positieve bijwerkingen vooral te danken aan het feit dat de primaire uni-resonantieproducten en therapieën een grote invloed hebben op het reguleren van de basis lichaamsfuncties, waardoor een betere doorbloeding, zuurstofopname, stofwisseling, deblokkering, ontgifting en energie- en informatie herstel bereikt wordt. Alleen al door dit effect zijn de immuun- compensatie- en regeneratiesystemen van uw lichaam weer in staat beter te presteren. Het gevolg hiervan is, dat de volgende ziektebeelden over de gehele linie een verbetering maar niet een volledige genezing kunnen laten zien:

 1. Lichamelijke stress
 2. Wondgenezing
 3. Botbreuken
 4. Ontstekingen
 5. Pijnbestrijding
 6. Astmatische bronchitis
 7. Hart- en vaatziekten
 8. Osteoperose
 9. HWS syndroom
 10. Reumatische aandoeningen
 11. Neurale afwijkingen
 12. Slaapstoornissen
 13. Maagdarm problemen
 14. Suikerziekte
 15. Herpes Zoster
 16. Migraine
 17. Kanker

Natuurlijk kunnen deze positieve effecten alleen maar een permanent karakter krijgen wanneer u, ja u raad het al bent begonnen methet oplossen van de 7+27 stress veroorzakers en onverwerkte verleden. Het gebruik van uni-resonantieproducten en therapieën, zonder dat men de steeds terugkerende stress-haarden (hoofdprogramma) aanpakt is gedoemd te mislukken en heeft dus alleen maar een korte termijn voordeel en geen permanent resultaat.

Hoewel het tijdens ons onderzoek nooit de bedoeling geweest is om ons ook bezig te houden met andere ziektebeelden dan stress/allergie, vonden wij het toch op zijn plaats om van bovengenoemde zaken melding te maken. De bevoegde 4D+ artsen en specialisten kunnen hierna bovengenoemde zaken en wetenschappelijke onderzoeken verder uitdiepen.


6.3.2.4. AFSLANKEN ZONDER AFSLANKKUUR

Een van de meest opvallende bijkomende verschijnselen is dat u geleidelijk begint af te vallen zonder dat u een dieet volgt. Dit komt door het feit dat:

A. Door de uni-resonantie therapie de afvalstoffen zoals zware metalen, chemische producten en afvalstoffen van bacteriën, virussen, parasieten, schimmels in grote getale uit uw lichaam verwijderd worden.

B. Door deze verwijdering van afvalstoffen neemt de behoefte aan vluchtmiddelen zoals suiker, alcohol etc. sterk af. Het lichaam is immers in balans en hoeft niet meer te vluchten in drank- en vraatzucht om zich even lekker te voelen.

C. De uni-resonantie therapie reguleert uw lichaam en verhoogt de beweging van uw vortexen, fotonen, atomen, electronen en cellen. Zie het maar alsof uw cellen aan het joggen (Cel-jogging en Cel-aerobics) zijn zonder dat u uw luie stoel verlaat. Hierdoor verbrandt u meer energie dan normaal het geval zou zijn. Dat u aan Celjogging doet, wil nog niet zeggen dat u kunt stoppen met sport. Sporten in de buitenlucht zorgt ervoor, dat u uw totale lichaam en organen in conditie houdt en de hormonen, enzymen, vitaminen, mineralen etc. opname en aanmaak verbeterd wordt door de individuele cellen.


6.3.2.5. OVERIGE VOORDELEN VAN DE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEËN

 1. Uw huid gaat er weer jong en jeugdig uitzien;
 2. U bent minder vatbaar voor infectieziekten;
 3. Het opgejaagde gevoel en irritatie verminderd;
 4. Allergieën kunnen minder worden of geheel verdwijnen ;
 5. Uw conditie en uithoudingsvermogen gaan met sprongen vooruit;
 6. Koude handen en voeten verdwijnen als sneeuw voor de zon;
 7. De behoefte aan vluchtmiddelen neemt sterk af;
 8. Uw zintuigen worden steeds scherper;
 9. Oorsuizen kan drastisch verminderen;
 10. Je hoeft minder medicijnen, vitaminen en mineralen etc. te slikken.

6.3.2.6. HET ONTWIKKELEN EN BOUWEN VAN UNI-RESONANTIE DIAGNOSE EN BEHANDELINGS APPARATUUR

Voordat de uni-resonantie een geheel nieuwe wetenschap zal worden binnen ons huidige academische bestel, zal er nog zeer veel fundamenteel ofwel UniNet onderzoek gedaan moeten worden om dit veld goed in kaart te brengen. De Millennium crisis van de komende 10 jaar zal onderzoek echter drastisch versnellen. Om niet te technisch te worden in dit boek beperken we ons daarom tot een primaire checklist van de minimale interdimensionale Internet en UniNet kennis die nodig is om als 4D+ pionier en wetenschappelijk onderzoeker enig (praktisch) resultaat te halen op dit gebied. Deze primaire checklist kan tevens net zoals bij de checklist voor secundaire producten zoals Kava Kava + door het bedrijfsleven en de consument gebruikt worden bij selectie van de juiste producten.

Ook bij deze primaire producten en therapieën geldt immers dat er veel kaf onder het koren is en de meeste resonantieproducten en therapieën gewoon niet werken omdat ze ontwikkeld zijn door 3D mensen die absoluut geen verstand hebben van onderstaande zaken omdat ze in het geheel niet afgestemd zijn op de Eenheid.

Algemene kennis:

Minimaal toe te passen constructiekennis:


6.3.2.7. DE GEBODEN BIJ DE FABRICAGE VAN PRIMAIRE UNI-RESONANTIE APPARATUUR

Vooral bij de ontwikkeling van uni-resonantie apparatuur zal rekening gehouden moeten worden met de volgende wetmatigheden:

1. Primaire uni-resonantietherapieën hebben net zoals secundaire en tertiaire therapieën twee gezichten. Bij deskundig gebruik van de hierboven genoemde zaken heeft het een regulerend en genezend effect, terwijl bij ondeskundig 3D gebruik een verstorend en ziekmakend effect kan optreden. Hoewel de realiteit van vandaag is dat al onze huizen, auto’s, vliegtuigen en kantoren volgepropt zijn met deze primaire ziekmakers zal het volgende bij de fabricage van uni-resonantie apparatuur gehanteerd moeten worden. Het eerste gebod is dan ook dat:

A. UNI-RESONANTIE APPARATUUR MAG GEEN SCHADE TOEBRENGEN AAN MENS, DIER, PLANT, AARDE, ZONNENSTELSEL, MELKWEG, UNIVERSUM EN EENHEID.

2. Hoe hoger de frequentie hoe hoger de energie-en informatie potentie van een uni-resonantie behandeling. Komt de frequentie en bijbehorende polariteit en electromagnetische veld boven het natuurlijke maximale menselijke bandbreedte (overgangs)spectrum, dan kan bij ondeskundig gebruik schade optreden tijdens de behandeling. Het tweede gebod is dan ook dat:

B. DE UNI-RESONANTIE FREQUENTIES EN BIJBEHORENDE POLARITEIT EN ELECTROMAGNETISCHE VELDEN NOOIT HOGER MOGEN ZIJN DAN DE NATUURLIJKE BANDBREEDTE (OVERGANGS) SNELHEID, FREQUENTIES, POLARITEIT EN ELECTROMAGNETISCHE VELDEN.

3. Na ongeveer 7 minuten uni-resonantie therapie zullen de cellen zich afschermen en in de verdediging gaan "Defence or Saturation Mode". Dit houdt in dat bestraling van langer dan 7 minuten zinloos is omdat er bij positieve uni-resonantietherapieën reeds verzadiging is opgetreden terwijl er bij negatieve resonanties gewenning kan optreden die de cellulaire verdediging verzwakt. Het derde gebod is dan ook dat:

C. UNI-RESONANTIETHERAPIEËN MOGEN NOOIT LANGER PLAATSVINDEN DAN HET MOMENT WAAROP NATUURLIJKE EVENWICHTS CELVERZADIGING HEEFT PLAATSGEVONDEN.

4. Aangezien de nawerking van straling op uw lichaam ongeveer 8-24 uur (afhankelijk van de verlichte of verdichte staat van uw fysieke lichaam) is en het lichaam deze tijd hard nodig hebben om de vrijgekomen afvalstoffen en informatie (herinneringen) teverwijderen om hierna een nieuw en hoger bandbreedte evenwicht te vinden is het vierde gebod dan ook dat:

D. DAT ER TUSSEN TWEE UNI-RESONANTIE BEHANDELINGEN MINIMAAL 8-24 UUR TIJDSVERSCHIL MOET ZITTEN.

5. Aangezien alle electriciteits-netten door allerlei gezonde en ongezonde frequenties direct en indirect (omgeving) vervuild zijn moet de stroom voor het gebruik altijd gezuiverd worden qua polariteit, frequenties en electromagnetische velden. Het vijfde gebod is dan ook:

E. DE TE GEBRUIKEN ENERGIE MOET ALTIJD VOORAFGAANDE AAN DE BEHANDELING MIDDELS EEN UNINET AFSTEMMING GEZUIVERD WORDEN.

6. Mensen die door hun lichamelijke structuur of constitutie op enig moment overgevoelig zijn voor electromagnetische behandelingen zoals patiënten met metalen implantaten, pacemakers, zwangerschap, epileptische aanvallen, hart- ritme stoornissen en/of gevallen waar de 4D+ arts hiertegen adviseert etc. mogen onder geen beding van de primaire uni-resonantie therapieën gebruik maken.

Het zesde gebod is dan ook:

F. VOOR ELECTROMAGNETISCHE STRALING OVERGEVOELIGE C.Q. ALLERGISCHE MENSEN ONDER GEEN BEDING GEBRUIK MOGEN MAKEN VAN DE UNI-RESONANTIETHERAPIEËN.

7. Dat er altijd de vrijheid om wel of niet behandeld te willen worden in acht moet worden genomen. Ieder mens is en blijft immers volledig verantwoordelijk voor zijn of haar eigen (over)leven.

G. DAT ER NOOIT EEN BEHANDELING TEGEN DE VRIJE WIL VAN EEN MENS GEGEVEN MAG WORDEN!

Iedereen die zich minimaal aan deze zeven basis-geboden van de uni-resonantieleer houdt kan het menselijk lichaam bij aan stress/allergie gerelateerde ziektebeelden niet in gevaar brengen. Voor onderzoekers en therapeuten heeft De Nieuwe Gezondheidsleer een aantal protocollen opgesteld om bovenstaande zaken nog verder te verfijnen.

De oneindige eenheid zegt echter:

H. Dat zij die EEN zijn met de EENHEID geen enkele 3D wet of gebod behoeven te gehoorzamen of vrezen omdat zij nooit iets tegen zichzelf ofwel de eenheid waarvan zij weer deel zijn zullen denken, doen en zeggen.

6.3.2.8. HET VERSCHIL TUSSEN, BIO-RESONANTIE, UNI-RESONANTIE EN EENHEIDS RESONANTIE.

De primaire uni-resonantie apparatuur verschilt van de bio-resonantie apparatuur op de volgende gebieden:

 1. De bio-resonantie houdt men zich vooral bezig met de natuurlijke trillingsomgeving van de fysieke mens. Deze trillingsomgeving bestaat uit o.a. kosmische, aarde, maan, en menselijke etc. frequenties, vortexen, electromagnetische velden en en electrische stromen.
 2. De uni-resonantie houdt zich zowel met de natuurlijke als onnatuurlijke trillings omgeving van de mens bezig . Deze trillings omgeving bestaat dus uit de in punt 1 genoemde trillingen aangevuld met alle door de interdimensionale mens voortgebrachte onnatuurlijke trillingen, vortexen, frequenties, electromagnetische velden en electrische stromen.
 3. De uni-resonantietherapieën starten altijd met een breedspectrum aanpak van het stress/allergiebeeld om eventueel vandaag nog onbekende stressveroorzakers niet over te slaan en het schillen probleem te minimaliseren.
 4. De uni-resonantieleer gaat ervan uit dat alle natuurlijke en onnatuurlijke frequenties, vortexen en electromagnetische velden etc. in relatie tot elkaar staan. Hierdoor zal een uni-resonantie behandelings-omgeving ook altijd middels een UniNet afstemming ontstoord moeten worden om het meest optimale resultaat te bereiken voor de patiënt.
 5. De uni-resonantieleer schrijft altijd voor om na een behandeling minimaal 8-24 uur zoveel mogelijk directe en indirecte stress/allergie-veroorzakers te vermijden (maar zeg liever op te lossen) om onnatuurlijke erprogrammering (herinnering) en/of overstemming te voorkomen.
De eenheidsleer zegt dat er geen goed of kwaad bestaat maar dat het alleen de gebruiker is die iets goed of slecht toepast.

Deze verandering van aanpak is gekozen omdat de mens door haar tweede verdichte onnatuurlijke lichaam drager is geworden van allerlei onnatuurlijke trillingsbronnen, zenders en ontvangers in de vorm van chemische producten en zware metalen die constant beïnvloed c.q. geprogrammeerd kunnen worden door zowel natuurlijke als onnatuurlijke stralingen. Alleen met deze uitbreiding is het ook pas mogelijk om het gehele periodieke systeem van frequenties, bandbreedtes en eenheid in kaart te brengen en apparatuur of jezelf zijn te ontwikkelen die de niet gewenste straling kan elimineren, minimaliseren en neutraliseren. We leven als mens immers niet in een gouden bio-kooi, maar worden constant geconfronteerd met nieuwe directe en indirecte onverwerkte stralingsbronnen uit uw individuele verleden.

Aangezien alles uiteindelijk in dit universum uit polariteit, vortexen, frequenties, electromagnetische velden en electrische stromen ofwel pulserende beweging bestaat, is ons hoofddoel de hieruit resulterende lichamelijke vrije energiehuishouding direct (primair) en indirect (secundair) te herstellen, regenereren en optimaliseren, waarna het regulatiesysteem weer in staat is zijn werk weer optimaal te verrichten om de eenheid te bereiken. Alle overige zaken worden binnen De Nieuwe Gezondheidsleer gezien als tijdelijke lapmiddeltjes die niet op het verhelpen van de oorzaak maar op het bestrijden van alleen de symptomen gericht zijn.

DE VERSCHILLEN TUSSEN DE EENHEID, PRIMAIRE EN SECUNDAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN

De verschillen tussen de eenheids, primaire en secundaire producten zijn de volgende:

 1. Secundaire producten moet u innemen. Primaire producten dringen uw lichaam als op de natuur gebaseerde onzichtbare polariteit, vortexen, frequenties, electromagnetische velden en electrische stromen binnen. De eenheid vertelt u de enige waarheid over uzelf (zijn altijd in uw hart/geweten aanwezig) en is de kortste weg naar gezondheid
 2. Secundaire producten kunnen tijdens het productie en distributie proces een deel van hun versheid ofwel energie en informatie verliezen. Primaire producten zijn altijd vers omdat ze iedere keer geheel opnieuw voor u persoonlijk gegenereerd worden. De eenheid vertelt u de enige waarheid over uzelf (is altijd 100% vers) en is de kortste weg naar gezondheid
 3. Secundaire producten worden altijd maar voor een bepaald percentage in uw lichaam opgenomen omdat ze meerdere malen tegen barrières zoals uw maag/darmkanaal, bloed/hersenen, nieren, lever, longen etc. oplopen waar ze ten koste van veel energie omgezet moeten worden in zaken die op die specifieke plaats door het lichaam wel opgenomen kunnen worden. Primaire golven dringen met een minimaal energie- en informatieverlies in iedere door u gewenste vortexen, fotonen, atomen, cellen en organen door omdat zij - mits de juiste frequentie en electromagnetische veldsterkte ingesteld is - geen vertaalslagen behoeven te ondergaan bij het opname-proces. De eenheid vertelt u de enige waarheid over uzelf en is de kortste (volledige opname) weg naar gezondheid
 4. Secundaire producten hebben langer de tijd (opname-, verwerkings- en transport tijd) nodig voordat het resultaat voelbaar is. Primaire producten hebben een veel kortere reactietijd tussen moment van toediening en werking c.q. voelbaarheid. De eenheid vertelt u de enige waarheid over uzelf en is de (snelste) kortste weg naar gezondheid 
 5. Secundaire producten worden al duizenden jaren door de mensheid gebruikt met een uitstekend resultaat en zijn makkelijk mee te nemen. Primaire golven producten zijn een ontwikkeling van de afgelopen honderd jaar en zullen dus nog een lange weg naar optimalisatie moeten ondergaan. Hier komt nog bij dat op een aantal uitzonderingen na ze door hun grootte moeilijker mee te nemen zijn naar uw werk of onderweg. De eenheid vertelt u de waarheid over uzelf (UniNet is tijd en ruimteloos) en is de kortste weg naar gezondheid
 6. Secundaire producten zijn goedkoop in de aanschaf (tientjes). Primaire producten zijn over het algemeen nog relatief duur (honderden tot duizenden guldens) maar kunnen eindeloos opnieuw gebruikt worden. De eenheid vertelt u de waarheid over uzelf (UniNet kost niets) en is de kortste weg naar gezondheid.
 7. Secundaire produkten worden opgenomen en uitgescheiden door uw lichaam op basis van de hoeveelheid en kwaliteit die je inneemt. Primaire trillingen worden opgenomen en uitgescheiden zolang de apparatuur aanstaat en er contact is met je lichaam via electroden en/of straling. Dit is echter niet het geval bij Uni-resonantie apparatuur die werkt o.b.v. kosmische straling welke constant door blijven stralen als je ze niet afschermt en moeten dan ook als zodanig na de behandeling in een van de mens afgescheiden ruimte bewaard worden om het gevaar van overpotentiering en te snelle ontgifting te voorkomen. De eenheid vertelt u de waarheid over uzelf (is altijd gezond) en is de kortste weg naar gezondheid 
 8. 8. Bij zowel secundaire als primaire producten is er nog veel veel kaf onder het koren, waar het advies is dat u zich strikt houdt aan de in dit boekje genoemde selectiecriteria en kennis om geen kat in de zak te kopen of nog erger schade aan uw lichaam toe te brengen. De eenheid vertelt u de waarheid over uzelf (is de altijd 100% goed) en is de kortste weg naar gezondheid

6.3.3. HET VERSCHIL TUSSEN EENHEID, PRIMAIRE, SECUNDAIRE EN TERTIAIRE THERAPIEËN

Tot slot willen we toch nog even het verschil tussen tertiaire , secundaire, primaire en eenheids ontgifting- en energieherstel producten en therapieën uitleggen. De tertiaire gezondheidsleer houdt zich bezig met producten en therapieën voor de diagnose en behandeling van aan organen en overige lichaamscomponenten gerelateerde ziektebeelden. De nieuwe Gezondheidsleer houdt zich in het geheel niet bezig met deze tertiaire gezondheidsleer aangezien dit niveau simpelweg te complex en verouderd is om informatie over te verschaffen laat staan een optimaal advies te geven. Het aantal mogelijke combinaties dat op tertiair niveau bij elkaar komt is immers zo groot dat je nooit precies weet wat de gevolgen zijn van een bepaald advies en/of behandeling. De lever bijvoorbeeld, bestaat niet alleen uit combinaties van trillingen, vortexen, atomen, electronen, moleculen, cellen maar is ook opgenomen in het gehele lichamelijk en ziele communicatie c.q. uitwisselingsproces van het lichaam, waarvan de onderlinge verhoudingen en interacties door de 3D wetenschap in het geel nog niet in kaart zijn gebracht.

We beperken ons dan ook tot informatie over het secundaire, primaire en eenheids niveau. Het secundaire niveau bestaat op dit moment uit preparaten in de vorm van tabletten, capsules en vloeistoffen die gewonnen zijn op basis van verdichte chemische en/of natuurlijke grondstoffen, waarvan geen of minimale bij-, ontwennings- en verslavingsverschijnselen bekend zijn. De werking, energie en informatie die secundaire producten kunnen leveren bestaat altijd uit de juiste combinatie van elementen, die voor een bepaalde stress/allergiebeeld geschikt c.q. in resonantie zijn en de versheid van het product. Zonder de juiste resonantie gaan uw zieke cellen gewoon niet harmonisch meetrillen waardoor het preparaat geen enkele uitwerking heeft. Wanneer het dan ook nog eens om een oud product gaat, is de sterkte van de resonantie door de ontbrekende vrije energie en informatie (vortexen, fotonen en electronen etc.) zo zwak, dat de gezonde cellen het niet eens meer horen, dus ook niet gezond gaan meetrillen. Hoe ouder het product, hoe minder de vortexen, fotonen en electronen gaan bewegen, waardoor de vrije energie van het preparaat steeds verder afneemt. Hoewel niemand het in zijn hoofd zal halen oude bloemen of sla op tafel te zetten zijn er nog volksstammen die voedingssupplementen slikken die al maanden ergens op een plank hebben gestaan en geen enkel nut meer hebben dan alleen het feit dat ze voor dure urine en ontlasting zorgen.


6.3.4. HET TOPJE VAN DE ALLERGIE-IJSBERG

Mensen die gebruik gaan maken van deze secundaire en primaire producten en therapieën moeten zich ook bewust zijn van het feit dat we hoofdzakelijk de oorzaken en niet de symptomen van stress willen behandelen. Voor alle duidelijkheid uw stress/allergie-symptomen zijn maar het topje van de ijsberg. De werkelijke oorzaken liggen, net zoals bij een ijsberg, vaak veel dieper onder het oppervlakte. De plek waar u de klachten voelt, hoeft dan ook niet de plaats te zijn waar de werkelijke oorzaak zich bevindt. We komen pas achter de werkelijke oorzaak en de juiste locatie van uw problemen, zodra we met het afpellen van uw stress/allergie- klachten beginnen. De 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkte verleden moet u dan ook zien als de schillen van een ui. Zodra je bijvoorbeeld stressveroorzaker 1, genaamd stralingsstress, geëlimineerd hebt, verandert het klachtenbeeld. Uw klachten worden dus niet alleen steeds minder, maar ook anders. De plaatsen en gevoelens die bij uw totaal klachtenbeeld hoorden, kunnen veranderen door dit afpellen steeds veranderen. In de praktijk kunnen we deze aanpak ook wel een beetje vergelijken met de reguliere allergie test.

Het zal dan ook niet meer zolang duren dat de medische wereld deze 7 + 27 stressoplossers en de UniNet negatief verleden verwerkingsmethode zal toevoegen aan hun diagnose en behandelings spectrum.testbatterij. Wat we van de huidige allergietesten kunnen gebruiken, is het feit dat ieder lichaam dat gevoelig is voor een bepaalde stof bij De Nieuwe Gezondheidsleer, trilling genoemd, reageert met een lichamelijke reactie wanneer het voor deze stof of frequentie gevoelig is. Deze gevoeligheid die zich uit in een actie, reactie en stabiliseringssituatie heeft een direct gevolg voor de frequentie van uw polsslag etc.. Deze polsslagfrequentie-meting etc. test kan dan ook direct gebruikt worden om te meten of en hoe sterk de gevoeligheid van ieder mens voor deze 7 + 27 nieuwe stressveroorzakers en onverwerkte verleden is (emotionele reactie diagram). Het probleem dat we echter hebben in vergelijking met bijvoorbeeld de voedselallergie, is het feit dat de depots van chemische stoffen en zware metalen niet spontaan verdwijnen als we stoppen met het eten, drinken van bepaalde giftige producten of het ondergaan van een behandeling waar deze giftige stoffen bij gebruikt worden. Stoppen met het gebruik is dus niet meer voldoende om uw allergie op te heffen. Ontgifting en het opheffen van de verzuring of alkalisering en hypoglycaemie in combinatie van het opheffen van de herinnering in het hoofdprogramma zijn dan ook een zeer belangrijke stappen bij De Nieuwe Gezondheidsleer.

Ook uit de allergiewetenschap komt het feit dat allergie bijna alleen ontstaan wanneer het lichaam massaal en constant belast wordt met deze vervuilers. Dit is dan ook de reden dat we ons bij De Nieuwe Gezondheidsleer vooral concentreren op de massa vervuilers die de afgelopen 100 jaar uit het schijnbare niets (of zou het toch te maken hebben met uw onverwerkte verleden uit vorige levens) zijn ontstaan. Tot slot moeten we er rekening mee houden dat een lichaam, dat voor lange tijd door dezelfde stressfactoren massaal wordt belast, steeds minder gaat reageren op deze aanvallen. Het regulatiesysteem waar de immuun-, compensatie- en regeneratiesystemen onderdelen van zijn, wordt dus steeds gevoellozer voor deze aanvallen. Het resultaat is dat het regulatiesysteem het lichaam opdracht geeft om zich op bepaalde plaatsen in te graven ofwel in te kapselen ofwel verdichten ofwel blokkeren ofwel verkankeren.

Je kan dit vergelijken met een kasteel dat belegerd wordt. De levensgemeenschap in het kasteel haalt de brug op en versterkt de muren en kantelen. Als de belegering maar lang genoeg duurt, ontstaan geheel nieuwe spelregels binnen de muren die zeer extreme vormen kunnen aannemen. De muren zelf ondergaan als laatste linie van verdediging ook een totale gedaante- verwisseling. De kankercel is geboren zodra de overlevingssituatie helemaal uit de hand loopt binnen de muren van het kasteel. Het enige wat dan nog helpt is de muren met geweld te doorbreken (breekijzer aanpak), de belegering op te heffen (sleutel aanpak) of een paard van Troje binnen te smokkelen (loper aanpak). Wanneer je deze belegering als kasteel (cel) overleeft, gebeuren er een aantal hele aparte dingen. Een verstandige kasteelheer zorgt in het vervolg voor grotere voedsel voorraden, sterkere muren en een beter informatie- en eenheids systeem dat hem voor een nieuwe aanvaller tijdig waarschuwt. Wanneer we dit naar uw lichaam vertalen, betekent dit dat, nadat u de 7 + 27 stressveroorzakers (EGO) en onverwerkte verleden (onderbewustzijn) opgelost heeft, gevoeliger bent geworden voor deze 7 + 27 stressveroorzakers en negatieve ervaringen. Het lijkt net of u er meer last van heeft ofwel allerter bent. Kreeg je vroeger pas na tien glazen alcohol hoofdpijn, na de ontwenning krijg je al hoofdpijn na drie glazen. Deze toegenomen gevoeligheid is alleen maar een waarschuwingssignaal om niet meer in dezelfde fout te vervallen. Luister hier dus in het vervolg naar of draag opnieuw de consequenties. Stress/allergie is dus eigenlijk één of meer uit de hand gelopen belegeringen ofwel samenspel van allergische reacties.


6.3.5. LOPER, SLEUTEL OF BREEKIJZER: AAN U DE KEUS

Wanneer de doelstelling is om een massale verandering te bereiken in de gezondheid van de mens, is het per definitie zo dat je je altijd eerst concentreert op breedspectrum adaptogenen. Dit zijn producten en therapieën die voor een groot aantal mensen een positief effect hebben en in staat zijn zich aan te passen aan de individuele behoeften van het lichaam en ziel op een bepaald moment. Wij noemen dit in analogie van de slotenmakerij ook wel Eenheids en Uni-resonantie "Loper" of ook wel Uni-resonantie "Basis" producten en therapieën. Deze breedspectrum sleutel past dus op bijna ieder slot. Naast de loper hebben we natuurlijk ook de Uni-resonantie "Sleutels" die maar op één slot passen en de Uni-resonantie "Breekijzers" waarmee we ons met de enige waarheid toegang verschaffen. De sleutels en breekijzers zijn op de individu afgestemde producten en therapieën en behoren tot het werkgebied van hierin gespecialiseerde 4D+ artsen en therapeuten. Het verschil tussen de sleutels en de breekijzers ligt in het feit dat we bij de sleutels binnen de intensiteitswaarden van het menselijke ofwel natuurlijke spectrum blijven (kosmos, lichaam en aarde) terwijl we bij de breekijzers deze intensiteit ook wel kracht of puls genoemd, op een eenheids manier gaan verhogen. Door deze verhoging is de trilling in staat om andere zieke trillingen te overstemmen waardoor de vortexen, fotonen, atomen, electronen en cellen niet meer de kans krijgen om te luisteren (resoneren) met de zieke trillingen. De beste loper (ofwel toegang tot alle deuren) is natuurlijk de eenheids loper.

Dit is vooral van belang wanneer er al inkapseling heeft plaatsgevonden bij bepaalde cellen. Overstemming gebeurt trouwens alleen op basis van random variatie, hetgeen zoveel wil zeggen dat we de overstemming steeds qua geluidssterkte en toon laten verschillen. Dit doen we om de zieke omgeving niet de kans te geven om aan deze overstemming te wennen, waardoor het geen therapeutisch effect meer heeft. We weten immers allemaal dat wanneer je naast bijvoorbeeld een spoorbaan woont je na verloop van tijd de treinen niet meer hoort. Uni-resonantie breekijzers ofwel "Random Overstemmers" worden dus alleen gebruikt als het echt niet anders meer kan. Deze overstemmers worden trouwens ook gebruikt wanneer het niet mogelijk is een bepaalde negatieve trilling te neutraliseren. Wanneer je immers weet wat de trillingsgolf is van een negatieve resonantie dan ben je in staat een tegengolf te produceren die deze trilling opheft ofwel neutraliseert. Wanneer je dit echter niet weet, kan er naast de Uni-resonantie basistherapie alleen maar van random overstemming gebruik gemaakt worden. De werkwijze is als volgt: Je ontwikkelt een secundair of primair product, dat een zodanige positieve kracht heeft, dat het lichaam geen kans meer heeft om naar de negatieve invloeden te luisteren. Hoewel neutraliseren altijd beter is dan overstemmen, kan het in bepaalde gevallen de enige oplossing zijn om je gezondheid te behouden in een vijandige omgeving. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan dit soort neutralisators en overstemmers. De Eenheid wanneer u hiernaar luisteren wilt overstemt en neutraliseert natuurlijk als enige alles.


6.3.6. DE OVEREENKOMSTEN TUSSEN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE UNI-RESONANTIE

Een deel van ons onderzoek heeft zich gericht op het vinden van primaire frequenties en bandbreedtes die overeenkwamen met de werking van Kava Kava +, Chlorella +, Ginkgo Biloba + en Coloidaal zilver en goud uit de secundaire uni-resonantieleer. De reden waarom we dit gedaan hebben mag duidelijk zijn. De werking van de vijf secundaire producten is in staat de algehele gezondheidstoestand van de mens fundamenteel te verbeteren. Wanneer we deze voordelen ook nog eens op een goedkopere, directere en snellere manier zouden kunnen toedienen, dan zetten we een gigantische stap voorwaarts wat betreft De Nieuwe Gezondheidsleer. Dit was het begin van de ontwikkeling van de primaire uni-resonantieleer en het in kaart brengen van het periodieke stelsel van frequenties en bandbreedtes. Het uiteindelijke doel is om alle natuurlijke en onnatuurlijke frequenties van vortexen, fotonen, atomen, electronen, cellen, organen, lichamen en vaste materie vast te leggen in een universeel stelsel dat de mens binnen haar levensspectrum direct en indirect in haar functioneren kan helpen.

Hoewel we al behoorlijk ver gevorderd zijn, blijft het een probleem dat ons fysieke meetinstrumentarium nog steeds haar beperkingen kent. Vooral de beslissing om de breedspectrum aanpak als basis aanpak van de uni-resonantieleer te gaan hanteren en de combinatie van primaire, secundaire en tertiaire meetinstrumenten maar vooral de ontdekking van UniNet, heeft echter veel problemen opgelost, naast het feit dat we de afgelopen jaren een aantal nieuwe technieken zoals bandbreedte extensie en migratie hebben ontwikkeld, waardoor o.a. de ruis van de meetapparatuur nog verder onderdrukt kan worden. De aanpak van De Nieuwe Gezondheidsleer mag dan ook zonder meer een doorbraak genoemd worden in de ontwikkeling van een nieuwe wetenschap genaamd Infolutiekunde. De eerste stap is gezet naar een meer wetende en gezonde mens. Er zullen echter nog vele stappen moeten volgen, voordat deze nieuwe wetenschap ingeburgerd zal worden in onze samenleving. De komende 10 jaar zullen echter voor een doorbraak zorgen door het Millennium versnellings effect. De eenheid weet en de polariteit gist.


Hoofdstuk 7:

HET IS TWEE VOOR TWAALF ALS HET OVER ONZE GEZONDHEID GAAT

Met de vorige hoofdstukken hebben we laten zien welke factoren uw gezondheid positief en negatief kunnen beïnvloeden. Met deze kennis op zak staat u weer aan het roer van uw eigen gezondheid. Laat u vanaf nu dan ook nooit meer adviseren door goedwillende maar vaak onwetende 3D experts en mensen die niet de moeite hebben genomen om de interdimensionale wetenschappelijke onderzoeken die de grondslag van De Nieuwe Gezondheidszorg vormen door te lezen en doorgronden. Het gaat immers niet om hun maar om UW gezondheid. Gezondheid die pas belangrijk wordt wanneer we iets gaan mankeren. Tot slot willen wij U alleen maar zeggen, dat alle 7 de stressveroorzakers niet gevaarlijk zijn wanneer we ons er maar in beperkte mate aan blootstellen en al korte metten hebben gemaakt met de 27 geestelijke stress veroorzakers en ons onverwerkte verleden. Het wordt dus pas echt gevaarlijk wanneer u langdurig met de 7 lichamelijke stress in aanraking komt en nog niets gedaan heeft om de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden op te lossen. Feit blijft wel dat u alleen volledig gezond kunt worden wanneer u zowel de 7 lichamelijke als 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden m.b.v. UniNet volledig geelimineerd heeft in uw leven.

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers (EGO) en niet verwerkte verleden (onderbewustzijn) helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen. Zie hoofdstuk 5.

Bij stress/allergie zijn de vortexen, fotonen, atomen, electronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de (on) natuurlijke electromagnetische velden, electrische stromen, 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden etc. verstoord geraakt dat zij niet meer goed in staat zijn levensmiddelen in de vorm van hoogfrequente interdimensionale vrije intelligente energie op te nemen, blokkades op te lossen, giftige stoffen af te voeren, vijandige aanvallen van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen af te slaan en optimale hoeveelheden vrije energie, water, mineralen, aminozuren, vitaminen, enzymen, hormonen etc. op te nemen, transporteren en produceren.


Referenties Kava Kava:

Referenties Chlorella;

Referenties NOBELPRIJSWINNAARS 1901-1996

A. Natuurkunde:

1997- STEVEN CHU, CLAUDE COHEN-TANNOUDJI and WILLIAM D. PHILLIPS for development of methods to cool and trap atoms with laser light.

1996 - DAVID M. LEE, DOUGLAS D. OSHEROFF and ROBERT C. RICHARDSON for their discovery of superfluidity in helium-3.

1995 - MARTIN L. PERL for the discovery of the tau lepton.

FREDERICK REINES for the detection of the neutrino.

1994 - BERTRAM N. BROCKHOUSE for the development of neutron spectroscopy

CLIFFORD G. SHULL for the development of the neutron diffraction technique.

1993 - RUSSELL A. HULSE and JOSEPH H. TAYLOR JR. for the discovery of a new type of pulsar, a discovery that has opened up new possibilities for the study of gravitation.

1992 - GEORGES CHARPAK for his invention and development of particle detectors, in particular the multiwire proportional chamber.

1991 - PIERRE-GILLES DE GENNES for discovering that methods developed for studying order phenomena in simple systems can be generalized to more complex forms of matter, in particular to liquid crystals and polymers.

1990 - JEROME I. FRIEDMAN, HENRY W. KENDALL and RICHARD E. TAYLOR for their pioneering investigations concerning deep inelastic scattering of electrons on protons and bound neutrons, which have been of essential importance for the development of the quark model in particle physics.

1989 - NORMAN F. RAMSEY for the invention of the separated oscillatory fields method and its use in the hydrogen maser and other atomic clocks.

HANS G. DEHMELT and WOLFGANG PAUL for the development of the ion trap technique.

1988 - LEON M. LEDERMAN, MELVIN SCHWARTZ and JACK STEINBERGER for the neutrino beam method and the demonstration of the doublet structure of the leptons through the discovery of the muon neutrino.

1987 - J. GEORG BEDNORZ and K. ALEXANDER MÜLLER for their important breakthrough in the discovery of superconductivity in ceramic materials.

1986 - ERNST RUSKA for his fundamental work in electron optics, and for the design of the first electron microscope.

GERD BINNIG and HEINRICH ROHRER for their design of the scanning tunneling microscope.

1985 - KLAUS VON KLITZING for the discovery of the quantized Hall effect.

1984 - CARLO RUBBIA and SIMON VAN DER MEER for their decisive contributions to the large project, which led to the discovery of the field particles W and Z, communicators of weak interaction.

1983 - SUBRAMANYAN CHANDRASEKHAR for his theoretical studies of the physical processes of importance to the structure and evolution of the stars.

WILLIAM A. FOWLER for his theoretical and experimental studies of the nuclear reactions of importance in the formation of the chemical elements in the universe.

1982 - KENNETH G. WILSON for his theory for critical phenomena in connection with phase transitions.

1981 - NICOLAAS BLOEMBERGEN and ARTHUR L. SCHAWLOW for their contribution to the development of laser spectroscopy 

KAI M. SIEGBAHN for his contribution to the development of high-resolution electron spectroscopy.

1980 - JAMES W. CRONIN and VAL L. FITCH for the discovery of violations of fundamental symmetry principles in the decay of neutral K-mesons.

1979 - SHELDON L. GLASHOW, ABDUS SALAM and STEVEN WEINBERG for their contributions to the theory of the unified weak and electromagnetic interaction between elementary particles, including inter alia the prediction of the weak neutral current.

1978 - PYOTR LEONIDOVICH KAPITSA for his basic inventions and discoveries in the area of low-temperature physics

ARNO A. PENZIAS and ROBERT W. WILSON for their discovery of cosmic microwave background radiation.

1977 - PHILIP W. ANDERSON, SIR NEVILL F. MOTT and JOHN H. VAN VLECK for their fundamental theoretical investigations of the electronic structure of magnetic and disordered systems.

1976 - BURTON RICHTER and SAMUEL C. C. TING for their pioneering work in the discovery of a heavy elementary particle of a new kind.

1975 - AAGE BOHR, BEN MOTTELSON and JAMES RAINWATER for the discovery of the connection between collective motion and particle motion in atomic nuclei and the development of the theory of the structure of the atomic nucleus based on this connection.

1974 - SIR MARTIN RYLE and ANTONY HEWISH for their pioneering research in radio astrophysics Ryle for his observations and inventions, in particular pf the aperture synthesis technique, and Hewish for his decisive role in the discovery of pulsars.

1973 - LEO ESAKI and IVAR GIAEVER , for their experimental discoveries regarding tunneling phenomena in semiconductors and superconductors, respectively,

BRIAN D. JOSEPHSON for his theoretical predictions of the properties of a supercurrent through a tunnel barrier, in particular those phenomena which are generally known as the Josephson effects.

1972 - JOHN BARDEEN, LEON N. COOPER and J. ROBERT SCHRIEFFER for their jointly developed theory of superconductivity, usually called the BCS-theory.

1971 - DENNIS GABOR for his invention and development of the holographic method.

1970 - HANNES ALFVÉN for fundamental work and discoveries in magneto-hydrodynamics with fruitful applications in different parts of plasma physics

LOUIS NÉEL for fundamental work and discoveries concerning antiferromagnetism and ferrimagnetism which have led to important applications in solid state physics.

1969 - MURRAY GELL-MANN for his contributions and discoveries concerning the classification of elementary particles and their interactions.

1968 - LUIS W. ALVAREZ for his decisive contributions to elementary particle physics, in particular the discovery of a large number of resonance states,  made possible through his development of the technique of using hydrogen bubble chamber and data analysis.

1967 - HANS ALBRECHT BETHE for his contributions to the theory of nuclear reactions, especially his discoveries concerning the energy production in stars. 

1966 - ALFRED KASTLER for the discovery and development of optical methods for studying hertzian resonances in atoms.

 1965 - SIN-ITIRO TOMONAGA, JULIAN SCHWINGER and RICHARD P.

FEYNMAN for their fundamental work in quantum electrodynamics, with deep-ploughing consequences for the physics of elementary particles.

1964 - CHARLES H. TOWNES, NICOLAY GENNADIYEVICH BASOV and ALEKSANDR MIKHAILOVICH PROKHOROV for fundamental work in the field of quantum electronics, which has led to the construction of oscillators and amplifiers based on the maser-laser principle.

1963 - EUGENE P. WIGNER for his contributions to the theory of the atomic nucleus and the elementary particles, particularly through the discovery and application of fundamental symmetry principles

MARIA GOEPPERT-MAYER and J. HANS D. JENSEN for their discoveries concerning nuclear shell structure.

1962 - LEV DAVIDOVICH LANDAU for his pioneering theories for condensed matter, especially liquid helium.

1961 - ROBERT HOFSTADTER for his pioneering studies of electron scattering in atomic nuclei and for his thereby achieved discoveries concerning the stucture of the nucleons

RUDOLF LUDWIG MÖSSBAUER for his researches concerning the resonance absorption of gamma radiation and his discovery in this connection of the effect which bears his name.

1960 - DONALD A. GLASER for the invention of the bubble chamber.

1959 - EMILIO GINO SEGRÈ and OWEN CHAMBERLAIN for their discovery of the antiproton.

1958 - PAVEL ALEKSEYEVICH CHERENKOV , IL'JA MIKHAILOVICH FRANK and IGOR YEVGENYEVICH TAMM for the discovery and the interpretation of the Cherenkov effect.

1957 - CHEN NING YANG and TSUNG-DAO LEE for their penetratinginvestigation of the so-called parity laws which has led to important discoveries regarding the elementary particles.

1956 - WILLIAM SHOCKLEY, JOHN BARDEEN and WALTER HOUSER BRATTAIN for their researches on semiconductors and their discovery of the transistor effect.

1955 - WILLIS EUGENE LAMB for his discoveries concerning the fine structure of the hydrogen spectrum

POLYKARP KUSCH for his precision determination of the magnetic moment of the electron.

1954 - MAX BORN for his fundamental research in quantum mechanics, especially for his statistical interpretation of the wavefunction

WALTHER BOTHE for the coincidence method and his discoveries made therewith.

1953 - FRITS (FREDERIK) ZERNIKE for his demonstration of the phase contrast method, especially for his invention of the phase contrast microscope.

1952 - FELIX BLOCH and EDWARD MILLS PURCELL for their development of new methods for nuclear magnetic precision measurements and discoveries in connection therewith.

1951 - SIR JOHN DOUGLAS COCKCROFT and ERNEST THOMAS SINTON WALTON for their pioneer work on the transmutation of atomic nuclei by artificially acce lerated atomic particles.

1950 - CECIL FRANK POWELL for his development of the photographic method of studying nuclear processes and his discoveries regarding mesons made with this method.

1949 - HIDEKI YUKAWA for his prediction of the existence of mesons on the basis of theoretical work on nuclear forces.

1948 - LORD PATRICK MAYNARD STUART BLACKETT for his development of the Wilson cloud chamber method, and his discoveries therewith in the fields of nuclear physics and cosmic radiation.

1947 - SIR EDWARD VICTOR APPLETON for his investigations of the physics of the upper atmosphere especially for the discovery of the so-called Appleton layer. 

1946 - PERCY WILLIAMS BRIDGMAN for the invention of an apparatus to produce extremely high pressures, and for the discoveries he made therewith in the field of high pressure physics.

1945 - WOLFGANG PAULI for the discovery of the Exclusion Principle, also called the Pauli Principle.

1944 - ISIDOR ISAAC RABI for his resonance method for recording the magnetic properties of atomic nuclei.

1943 -OTTO STERN for his contribution to the development of the molecular ray method and his discovery of the magnetic moment of the proton. 

1939 - ERNEST ORLANDO LAWRENCE for the invention and development of the cyclotron and for results obtained with it, especially with regard to artificial radioactive elements.

1938 - ENRICO FERMI for his demonstrations of the existence of new radioactive elements produced by neutron irradiation, and for his related discovery of nuclear reactions brought about by slow neutrons.

1937 - CLINTON JOSEPH DAVISSON and SIR GEORGE PAGET THOMSON for their experimental discovery of the diffraction of electrons by crystals.

1936 - VICTOR FRANZ HESS for his discovery of cosmic radiation

CARL DAVID ANDERSON for his discovery of the positron.

1935 - SIR JAMES CHADWICK for the discovery of the neutron.

1933 - ERWIN SCHRÖDINGER and PAUL ADRIEN MAURICE DIRAC for the discovery of new productive forms of atomic theory.

1932 - WERNER HEISENBERG for the creation of quantum mechanics, the application of which has, inter alia, led to the discovery of the allotropic forms of hydrogen.

1930 - SIR CHANDRASEKHARA VENKATA RAMAN for his work on the scattering of light and for the discovery of the effect named after him.

1929 - PRINCE LOUIS-VICTOR DE BROGLIE for his discovery of the wave nature of electrons.

1928 - SIR OWEN WILLANS RICHARDSON for his work on the thermionic phenomenon and especially for the discovery of the law named after him.

1927 - ARTHUR HOLLY COMPTON for his discovery of the effect named after him.

CHARLES THOMSON REES WILSON for his method of making the paths of electrically charged particles visible by condensation of vapour.

1926 - JEAN BAPTISTE PERRIN for his work on the discontinuous structure of matter, and especially for his discovery of sedimentation equilibrium.

1925 - JAMES FRANCK and GUSTAV HERTZ for their discovery of the laws governing the impact of an electron upon an atom.

1924 - KARL MANNE GEORG SIEGBAHN for his discoveries and researchin the field of X-ray spectroscopy.

1923 - ROBERT ANDREWS MILLIKAN for his work on the elementary charge of electricity and on the photoelectric effect.

1922 - NIELS BOHR for his services in the investigation of the structure of atoms and of the radiation emanating from them.

1921 - ALBERT EINSTEIN for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect.

1920 - CHARLES EDOUARD GUILLAUME in recognition of the service he has rendered to precision measurements in Physics by his discovery of anomalies in nickel steel alloys.

1919 - JOHANNES STARK for his discovery of the Doppler effect in canal rays and the splitting of spectral lines in electric fields.

1918 - MAX KARL ERNST LUDWIG PLANCK in recognition of the services he rendered to the advancement of Physics by his discovery of energy quanta.

1917 -CHARLES GLOVER BARKLA for his discovery of the characteristic Röntgen radiation of the elements.

1915 - SIR WILLIAM HENRY BRAGG and SIR WILLIAM LAWRENCE BRAGG for their services in the analysis of crystal structure by means of X-rays.

1914 - MAX VON LAUE for his discovery of the diffraction of X-rays by crystals.

1913 - HEIKE KAMERLINGH-ONNES for his investigations on the properties of matter at low temperatures which led, inter alia to the production of liquid helium.

1912 - NILS GUSTAF DALÉN for his invention of automatic regulators for use in conjunction with gas accumulators for illuminating lighthouses and buoys.

1911 - WILHELM WIEN for his discoveries regarding the laws governing the radiation of heat.

1910 - JOHANNES DIDERIK VAN DER WAALS for his work on the equation of state for gases and liquids.

1909 - GUGLIELMO MARCONI and CARL FERDINAND BRAUN in recognition of their contributions to the development of wireless telegraphy.

1908 - GABRIEL LIPPMANN for his method of reproducing colours photographically based on the phenomenon of interference.

1907 - ALBERT ABRAHAM MICHELSON for his optical precision instruments and the spectroscopic and metrological investigations carried out with their aid.

1906 - SIR JOSEPH JOHN THOMSON in recognition of the great merits of his theoretical and experimental investigations on the conduction of electricity by gases.

1905 - PHILIPP EDUARD ANTON LENARD for his work on cathode rays.

1904 - LORD JOHN WILLIAM STRUTT RAYLEIGH for his investigations of the densities of the most important gases and for his discovery of argon in connection with these studies.

1903 - ANTOINE HENRI BECQUEREL in recognition of the extraordinary services he has rendered by his discovery of spontaneous radioactivity

PIERRE CURIE and MARIE CURIE, née SKLODOWSKA in recognition of the extraordinary services they have rendered by their joint researches on the radiation phenomena discovered by Professor Henri Becquerel.

1902 - HENDRIK ANTOON LORENTZ and PIETER ZEEMAN in recognition of the extraordinary service they rendered by their researches into the influence of magnetism upon radiation phenomena.

1901- WILHELM CONRAD RÖNTGEN in recognition of the extraordinary services he has rendered by the discovery of the remarkable rays subsequently named after him.

B. Scheikunde:

1997 - PAUL D. BOYER and JOHN E. WALKER for their elucidation of the enzymatic mechanism underlying the synthesis of adenosine triphosphate

(ATP)

JENS C. SKOU for the first discovery of an ion-transporting enzyme, Na+,

K+-ATPase.

1995 - PAUL CRUTZEN , MARIO MOLINA , and F. SHERWOOD ROWLAND for their work in atmospheric chemistry, particularly concerning the formation and decomposition of ozone.

1993 -KARY B. MULLIS for his invention of the polymerase chain reaction (PCR) method.

MICHAEL SMITH for his fundamental contributions to the establishment of oligonucleiotide-based, site-directed mutagenesis and its development for protein studies.

1992 - RUDOLPH A. MARCUS for his contributions to the theory of electron transfer reactions in chemical systems.

1991 - RICHARD R. ERNST for his contributions to the development of the methodology of high resolution nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. 

1990 - ELIAS JAMES COREY for his development of the theory and methodology of organic synthesis.

1989 - SIDNEY ALTMAN and THOMAS R. CECH for their discovery of catalytic properties of RNA.

1988 - JOHANN DEISENHOFER , ROBERT HUBER and HARTMUT MICHEL for the determination of the three-dimensional structure of a photosynthetic reaction centre.

1987 - DONALD J. CRAM , JEAN-MARIE LEHN and CHARLES J. PEDERSEN for their development and use of molecules with structure-specific interactions of high selectivity.

1986 - DUDLEY R. HERSCHBACH , YUAN T. LEE and JOHN C. POLANYI for their contributions concerning the dynamics of chemical elementary processes.

1985 - HERBERT A. HAUPTMAN and JEROME KARLE for their outstanding achievements in the development of direct methods for the determination of crystal structures.

1984 - ROBERT BRUCE MERRIFIELD for his development of methodology for chemical synthesis on a solid matrix.

1983 - HENRY TAUBE for his work on the mechanisms of electron transfer reactions, especially in metal complexes.

1982 - SIR AARON KLUG for his development of crystallographic electron microscopy and his structural elucidation of biologically important nuclei acid-protein complexes.

1981 - KENICHI FUKUI and ROALD HOFFMANN for their theories, developed independently, concerning the course of chemical reactions.

1980 - PAUL BERG for his fundamental studies of the biochemistry of nucleic acids, with particular regard to recombinant-DNA

WALTER GILBERT and FREDERICK SANGER for their contributions concerning the determination of base sequences in nucleic acids.

1979 - HERBERT C. BROWN and GEORG WITTIG for their development of the use of boron- and phosphorus-containing compounds, respectively, into important reagents in organic synthesis.

1978 - PETER D. MITCHELL for his contribution to the understanding of biological energy transfer through the formulation of the chemiosmotic theory. 

1977 - ILYA PRIGOGINE for his contributions to non-equilibrium thermodynamics, particularly the theory of dissipative structures.

1976 - WILLIAM N.. LIPSCOMB for his studies on the structure of boranes illuminating problems of chemical bonding.

1975 - SIR JOHN WARCUP CORNFORTH for his work on the stereochemistry of enzyme-catalyzed reactions

VLADIMIR PRELOG for his research into the stereochemistry of organic molecules and reactions.

1974 - PAUL J. FLORY for his fundamental achievements, both theoretical and  experimental, in the physical chemistry of the macromolecules.

1973 - ERNST OTTO FISCHER and SIR GEOFFREY WILKINSON for their pioneering work, performed independently, on the chemistry of the organometallic, so called sandwich compounds.

1972 - CHRISTIAN B. ANFINSEN for his work on ribonuclease, especially concerning the connection between the amino acid sequence and the biologically active confirmation

STANFORD MOORE and WILLIAM H. STEIN for their contribution to the understanding of the connection between chemical structure and catalytic activity of the active centre of the ribonuclease molecule.

1971 - GERHARD HERZBERG for his contributions to the knowledge of electronic stucture and geometry of molecules, particularly free radicals.

1970 - LUIS F. LELOIR for his discovery of sugar nucleotides and their role in the biosynthesis of carbohydrates.

1969 - SIR DEREK H. R. BARTON and ODD HASSEL for their contributions to the development of the concept of conformation and its application in chemistry. 

1968 - lARS ONSAGER for the discovery of the reciprocal relations bearing his name, which are fundamental for the thermodynamics of irreversible processes.

1967 - RONALD GEORGE WREYFORD NORRISH and LORD GEORGE PORTER for their studies of extremely fast chemical reactions, effected by disturbing the equlibrium by means of very short pulses of energy.

1966 - ROBERT S. MULLIKEN for his fundamental work concerning chemical bonds and the electronic structure of molecules by the molecular orbital method.

1965 - ROBERT BURNS WOODWARD for his outstanding achievements in the art of organic synthesis.

1964 - DOROTHY CROWFOOT HODGKIN for her determinations by X-ray techniques of the structures of important biochemical substances.

1963 - KARL ZIEGLER and GIULIO NATTA for their discoveries in the field of the chemistry and technology of high polymers.

1962 - MAX FERDINAND PERUTZ and SIR JOHN COWDERY KENDREW for their studies of the structures of globular proteins.

1961 - MELVIN CALVIN for his research on the carbon dioxide assimilation in plants.

1962 - WILLARD FRANK LIBBY for his method to use carbon-14 for age determination in archaeology, geology, geophysics, and other branches of science.

1959 - JAROSLAV HEYROVSKY for his discovery and development of the polarographic methods of analysis.

1958 - FREDERICK SANGER for his work on the structure of proteins, especially that of insulin.

1957 - LORD ALEXANDER R. TODD for his work on nucleotides and nucleotide co-enzymes.

1956 - SIR CYRIL NORMAN HINSHELWOOD and NIKOLAY NIKOLAEVICH SEMENOV for their researches into the mechanism of chemical reactions.

1955 - VINCENT DU VIGNEAUD for his work on biochemically important sulphur compounds, especially for the first synthesis of a polypeptide hormone.

1954 - LINUS CARL PAULING for his research into the nature of the chemical bond and its application to the elucidation of the structure of complex substances.

1953 - HERMANN STAUDINGER for his discoveries in the field of macromolecular chemistry.

1952 - ARCHER JOHN PORTER MARTIN and RICHARD LAURENCE MILLINGTON SYNGE for their invention of partition chromatography.

1951 - EDWIN MATTISON MC MILLAN and GLENN THEODORE SEABORG for their discoveries in the chemistry of the transuranium elements.

1950 - OTTO PAUL HERMANN DIELS and KURT ALDER for their discovery and development of the diene synthesis.

1949 - WILLIAM FRANCIS GIAUQUE for his contributions in the field of chemical thermodynamics, particularly concerning the behaviour of substances at extremely low temperatures.

1948 - ARNE WILHELM KAURIN TISELIUS for his research on electrophoresis and adsorption analysis, especially for his discoveries concerning the complex nature of the serum proteins.

1947 - SIR ROBERT ROBINSON for his investigations on plant products of biological importance, especially the alkaloids.

1946 - JAMES BATCHELLER SUMNER for his discovery that enzymes can be crystallized.

JOHN HOWARD NORTHROP and WENDELL MEREDITH STANLEY for their preparation of enzymes and virus proteins in a pure form.

1945 - ARTTURI ILMARI VIRTANEN for his research and inventions in agricultural and nutrition chemistry, especially for his fodder preservation method.

1944 - OTTO HAHN for his discovery of the fission of heavy nuclei. 

1943 - GEORGE DE HEVESY for his work on the use of isotopes as tracers in the study of chemical processes.

1939 - ADOLF FRIEDRICH JOHANN BUTENANDT for his work on sex hormones. (Caused by the authorities of his country to decline the award but later received the diploma and the medal).

LEOPOLD RUZICKA for his work on polymethylenes and higher terpenes. 

1938 - RICHARD KUHN for his work on carotenoids and vitamins. (Caused by the authorities of his country to decline the award but later received the diploma and the medal.)

1937 - SIR WALTER NORMAN HAWORTH for his investigations on carbohydrates and vitamin C.

PAUL KARRER for his investigations on carotenoids, flavins and vitamins A and B2.

1936 - PETRUS (PETER) JOSEPHUS WILHELMUS DEBYE for his contributions to our knowledge of molecular structure through his investigations on dipole moments and on the diffraction of X-rays and electrons in gases.

1935 - FRÉDÉRIC JOLIOT and IRÈNE JOLIOT-CURIE in recognition of their synthesis of new radioactive elements.

1934 - HAROLD CLAYTON UREY for his discovery of heavy hydrogen.

1932 - IRVING LANGMUIR for his discoveries and investigations in surface chemistry.

1931 - CARL BOSCH and FRIEDRICH BERGIUS in recognition of their contributions to the invention and development of chemical high pressure methods.

1930 - HANS FISCHER for his researches into the constitution of haemin and chlorophyll and especially for his synthesis of haemin.

1929 - SIR ARTHUR HARDEN and HANS KARL AUGUST SIMON VON EULER-CHELPIN for their investigations on the fermentation of sugar and fermentative enzymes.

1928 - ADOLF OTTO REINHOLD WINDAUS for the services rendered through his research into the constitution of the sterols and their connection with the vitamins.

1927 - HEINRICH OTTO WIELAND for his investigations of the constitution of the bile acids and related substances.

1926 - THE (THEODOR) SVEDBERG for his work on disperse systems. 

1925 - RICHARD ADOLF ZSIGMONDY for his demonstration of the heterogenousnature of colloid solutions and for the methods he used, which have since become fundamental in modern colloid chemistry.

1923 - FRITZ PREGL for his invention of the method of micro-analysis of organic substances.

1922 - FRANCIS WILLIAM ASTON for his discovery, by means of his mass spectrograph, of isotopes, in a large number of non-radioactive elements, and for his enunciation of the whole-number rule.

1921 - FREDERICK SODDY , for his contributions to our knowledge of the chemistry of radioactive substances, and his investigations into the origin and nature of isotopes.

1920 - WALTHER HERMANN NERNST in recognition of his work in thermochemistry.

1918 - FRITZ HABER for the synthesis of ammonia from its elements. 

1915 - RICHARD MARTIN WILLSTÄTTER for his researches on plant pigments, especially chlorophyll.

1914 - THEODORE WILLIAM RICHARDS , in recognition of his accurate determinations of the atomic weight of a large number of chemical elements.

1913 - ALFRED WERNER in recognition of his work on the linkage of atoms in molecules by which he has thrown new light on earlier investigations and opened up new fields of research especially in inorganic chemistry.

1912 - VICTOR GRIGNARD for the discovery of the so-called Grignard reagent, which in recent years has greatly advanced the progress of organic chemistry

PAUL SABATIER for his method of hydrogenating organic compounds in the presence of finely disintegrated metals whereby the progress of organic chemistry has been greatly advanced in recent years.

1911 - MARIE CURIE, née Marie Sklodowska, in recognition of her services to the advancement of chemistry by the discovery of the elements radium and polonium, by the isolation of radium and the study of the nature and compounds of this remarkable element.

1910 - OTTO WALLACH in recognition of his services to organic chemistry and the chemical industry by his pioneer work in the field of alicyclic compounds. 

1909 - WILHELM OSTWALD in recognition of his work on catalysis and for his investigations into the fundamental principles governing chemical equilibria and rates of reaction.

1908 - LORD ERNEST RUTHERFORD for his investigations into the disintegration of the elements, and the chemistry of radioactive substances.

1907 - EDUARD BUCHNER for his biochemical researches and his discovery of cellfree fermentation.

1906 - HENRI MOISSAN in recognition of the great services rendered by him in his investigation and isolation of the element fluorine, and for the adoption in the service of science of the electric furnace called after him.

1905 - JOHANN FRIEDRICH WILHELM ADOLF VON BAEYER in recognition of his services in the advancement of organic chemistry and the chemical industry, through his work on organic dyes and hydroaromatic compounds.

1904 - SIR WILLIAM RAMSAY in recognition of his services in the discovery of the inert gaseous elements in air, and his determination of their place in the periodic system.

1903 - SVANTE AUGUST ARRHENIUS in recognition of the extraordinary services he has rendered to the advancement of chemistry by his electrolytic theory of dissociation.

1902 - HERMANN EMIL FISCHER in recognition of the extraordinary services he has rendered by his work on sugar and purine syntheses.

1901 - JACOBUS HENRICUS VAN'T HOFF in recognition of the extraordinary services he has rendered by the discovery of the laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solutions.

C. Medisch:

1997 - STANLEY B. PRUSINER for his discovery of Prions - a new biological principle of infection

1996 - PETER C. DOHERTY and ROLF M. ZINKERNAGEL for their discoveries concerning the specificity of the cell mediated immune defence.

1995 - EDWARD B. LEWIS, CHRISTIANE NÜSSLEIN-VOLHARD and ERIC F. WIESCHAUS for their discoveries concerning the genetic control of early embryonic development.

1994 - ALFRED G. GILMAN and MARTIN RODBELL for their discovery of G-proteins and the role of these proteins in signal transduction in cells.

1993 - RICHARD J. ROBERTS and PHILLIP A. SHARP for their independent discoveries of split genes.

1992 - EDMOND H. FISCHER and EDWIN G. KREBS for their discoveries concerning reversible protein phosphorylation as a biological regulatory mechanism.

1991 - ERWIN NEHER and BERT SAKMANN for their discoveries concerning the function of single ion channels in cells.

1990 - JOSEPH E. MURRAY and E. DONNALL THOMAS for their discoveries concerning organ and cell transplantation in the treatment of human disease.

1989 - J. MICHAEL BISHOP and HAROLD E. VARMUS for their discovery of the cellular origin of retroviral oncogenes.

1988 - SIR JAMES W. BLACK , GERTRUDE B. ELION and GEORGE H. HITCHINGS for their discoveries of important principles for drug treatment.

1987 - SUSUMU TONEGAWA for his discovery of the genetic principle for generation of antibody diversity.

1986 - STANLEY COHEN and RITA LEVI-MONTALCINI for their discoveries of growth factors.

1985 - MICHAEL S. BROWN and JOSEPH L. GOLDSTEIN for their discoveries concerning the regulation of cholesterol metabolism.

1984 - NIELS K. JERNE , GEORGES J.F. KÖHLER and CÉSAR MILSTEIN for theories concerning the specificity in development and control of the immune system and the discovery of the principle for production of monoclonal antibodies.

1983 - BARBARA MC CLINTOCK for her discovery of mobile genetic elements. 

1982 - SUNE K. BERGSTRÖM , BENGT I. SAMUELSSON and SIR JOHN R. VANE for their discoveries concerning prostaglandins and related biologically active substances.

1981 - ROGER W. SPERRY for his discoveries concerning the functional specialization of the cerebral hemispheres.

DAVID H. HUBEL and TORSTEN N. WIESEL for their discoveries concerning information processing in the visual system.

1980 - BARUJ BENACERRAF , JEAN DAUSSET and GEORGE D. SNELL for their discoveries concerning genetically determined structures on the cell surface that regulate immunological reactions.

1979 - ALAN M. CORMACK and SIR GODFREY N. HOUNSFIELD for the development of computer assisted tomography.

1978 - WERNER ARBER , DANIEL NATHANS and HAMILTON O. SMITH for the discovery of restriction enzymes and their application to problems of molecular genetics.

1977 - ROGER GUILLEMIN and ANDREW V. SCHALLY for their discoveries concerning the peptide hormone production of the brain 

ROSALYN YALOW for the development of radioimmunoassays of peptide hormones.

1976 - BARUCH S. BLUMBERG and D. CARLETON GAJDUSEK for their discoveries concerning new mechanisms for the origin and dissemination of infectious diseases.

1975 - DAVID BALTIMORE , RENATO DULBECCO and HOWARD MARTIN TEMIN for their discoveries concerning the interaction between tumour viruses and the genetic material of the cell.

1974 - ALBERT CLAUDE , CHRISTIAN DE DUVE and GEORGE E. PALADE for their discoveries concerning the structural and functional organization of the cell.

1973 - KARL VON FRISCH , KONRAD LORENZ and NIKOLAAS TINBERGEN

for their discoveries concerning organization and elicitation of individual and social behaviour patterns.

1972 - GERALD M. EDELMAN and RODNEY R. PORTER for their discoveries concerning the chemical structure of antibodies.

1971 - EARL W. JR. SUTHERLAND for his discoveries concerning the mechanisms of the action of hormones.

1970 - SIR BERNARD KATZ , ULF VON EULER and JULIUS AXELROD for their discoveries concerning the humoral transmittors in the nerve terminals and the mechanism for their storage, release and inactivation.

1969 - MAX DELBRÜCK , ALFRED D. HERSHEY and SALVADOR E. LURIA for their discoveries concerning the replication mechanism and the gentic structure of viruses.

1968 - ROBERT W. HOLLEY , HAR GOBIND KHORANA and MARSHALL W. NIRENBERG for their interpretation of the genetic code and its function inprotein synthesis.

1967 - RAGNAR GRANIT , HALDAN KEFFER HARTLINE and GEORGE WALD for their discoveries concerning the primary physiological and chemical visual processes in the eye.

1966 - PEYTON ROUS for his discovery of tumorinducing viruses and other half to: CHARLES BRENTON HUGGINS for his discoveries concerning hormonal treatment of prostatic cancer.

1965 - FRANÇOIS JACOB , ANDRÉ LWOFF and JACOUES MONOD for their discoveries concerning genetic control of enzyme and virus synthesis.

1964 - KONRAD BLOCH and FEODOR LYNEN for their discoveries concerning the mechanism and regulation of the cholesterol and fatty acid metabolism.

1963 - SIR JOHN CAREW ECCLES , SIR ALAN LLOYD HODGKIN and SIR ANDREW FIELDING HUXLEY for their discoveries concerning the ionic mechanisms involved in excitation and inhibition in the peripheral and central portions of the nerve cell membrane.

1962 - FRANCIS HARRY COMPTON CRICK , JAMES DEWEY WATSON and MAURICE HUGH FREDERICK WILKINS for their discoveries concerning the molecular structure of nuclear acids and its significance for information transfer in living material.

1961 - GEORG VON BÉKÉSY for his discoveries of the physical mechanism of stimulation within the cochlea.

1960 - SIR FRANK MACFARLANE BURNET and SIR PETER BRIAN MEDAWAR for discovery of acquired immunological tolerance.

1959 - SEVERO OCHOA and ARTHUR KORNBERG for their discovery of the mechanisms in the biological synthesis of ribonucleic acid and deoxiribonucleic acid.

1958 - GEORGE WELLS BEADLE and EDWARD LAWRIE TATUM for their discovery that genes act by regulating definite chemical events 

JOSHUA LEDERBERG for his discoveries concerning genetic recombination and the organization of the genetic material of bacteria.

1957 - DANIEL BOVET for his discoveries relating to synthetic compounds that inhibit the action of certain body substances, and especially their action on the vascular system and the skeletal muscles.

1956 - ANDRÉ FRÉDÉRIC COURNAND , WERNER FORSSMANN and DICKINSON W. RICHARDS for their discoveries concerning heart catherization and pathological changes in the circulatory system.

1955 - AXEL HUGO THEODOR THEORELL for his discoveries concerning the nature and mode of action of oxidation enzymes.

1954 - JOHN FRANKLIN ENDERS , THOMAS HUCKLE WELLER and FREDERICK CHAPMAN ROBBINS for their discovery of the ability of poliomyelitis viruses to grow in cultures of various types of tissue.

1953 - SIR HANS ADOLF KREBS for his discovery of the citric acid cycle FRITZ ALBERT LIPMANN for his discovery of co-enzyme A and its importance for intermediary metabolism.

1952 - SELMAN ABRAHAM WAKSMAN for his discovery of streptomycin, the first antibiotic effective against tuberculosis.

1951 - MAX THEILER for his discoveries concerning yellow fever and how to combat it.

1950 - EDWARD CALVIN KENDALL , TADEUS REICHSTEIN and PHILIP SHOWALTER HENCH for their discoveries relating to the hormones of the adrenal cortex, their structure and biological effects.

1949 - WALTER RUDOLF HESS for his discovery of the functional organization of the interbrain as a coordinator of the activities of the internal organs

ANTONIO CAETANO DE ABREU FREIRE EGAS MONIZ for his discovery of the therapeutic value of leucotomy in certain psychoses.

1948 - PAUL HERMANN MÜLLER for his discovery of the high efficiency of DDT as a contact poison against several arth ropods.

1947 - CARL FERDINAND CORI and GERTY THERESA CORI née RADNITZ for their discovery of the course of the catalytic conversion of glycogen 

BERNARDO ALBERTO HOUSSAY for his discovery of the part played by the hormone of the anterior pituitary lobe in the metabolism of sugar.

1946 - HERMANN JOSEPH MULLER for the discovery of the production of mutations by means of X-ray irradiation.

1945 - SIR ALEXANDER FLEMING , SIR ERNST BORIS CHAIN and LORD HOWARD WALTER FLOREY for the discovery of penicillin and its curative effect in various infectious diseases.

1944 - JOSEPH ERLANGER and HERBERT SPENCER GASSER for their discoveries relating to the highly differentiated functions of single nerve fibres.

1943 - HENRIK CARL PETER DAM for his discovery of vitamin K. 

EDWARD ADELBERT DOISY for his discovery of the chemical nature of vitamin K.

1942-1940 - The prize money was allocated to the Main Fund (1/3) and to the Special Fund (2/3) of this prize section.

1939 - GERHARD DOMAGK for the discovery of the antibacterial effects of prontosil. (Caused by the authorities of his country to decline the award, but later received the diploma and the medal.)

1938 - CORNEILLE JEAN FRANÇOIS HEYMANS for the discovery of the role played by the sinus and aortic mechanisms in the regulation of respiration.

1937 - ALBERT SZENT-GYÖRGYI VON NAGYRAPOLT for his discoveries in connection with the biological combustion processes, with special reference to vitamin C and the catalysis of fumaric acid.

1936 - SIR HENRY HALLETT DALE and OTTO LOEWI for their discoveries relating to chemical transmission of nerve impulses.

1935 - HANS SPEMANN for his discovery of the organizer effect in embryonic development.

1934 - GEORGE HOYT WHIPPLE , GEORGE RICHARDS MINOT and WILLIAM PARRY MURPHY for their discoveries concerning liver therapy in cases of anaemia.

1933 - THOMAS HUNT MORGAN for his discoveries concerning the role played by the chromosome in heredity.

1932 - SIR CHARLES SCOTT SHERRINGTON and LORD EDGAR DOUGLAS ADRIAN for their discoveries regarding the functions of neurons.

1931 - OTTO HEINRICH WARBURG for his discovery of the nature and mode of action of the respiratory enzyme.

1930 - KARL LANDSTEINER for his discovery of human blood groups. 

1929 - CHRISTIAAN EIJKMAN for his discovery of the antineuritic vitamin

SIR FREDERICK GOWLAND HOPKINS for his discovery of the growth-stimulating vitamins.

1928 - CHARLES JULES HENRI NICOLLE for his work on typhus. 

1927 - JULIUS WAGNER-JAUREGG for his discovery of the therapeutic value of malaria inoculation in the treatment of dementia paralytica.

1926 - JOHANNES ANDREAS GRIB FIBIGER for his discovery of the Spiroptera carcinoma.

1925 - The prize money for 1925 was allocated to the Special Fund of this prize section.

1924 - WILLEM EINTHOVEN for his discovery of the mechanism of the electrocardiogram.

1923 - SIR FREDERICK GRANT BANTING and JOHN JAMES RICHARD MACLEOD for the discovery of insulin.

1922 - SIR ARCHIBALD VIVIAN HILL for his discovery relating to the production of heat in the muscle

OTTO FRITZ MEYERHOF for his discovery of the fixed relationship between the consumption of oxygen and the metabolism of lactid acid in the muscle.

1921 - The prize money for 1921 was allocated to the Special Fund of this prize section.

1920 - SCHACK AUGUST STEENBERGER KROGH for his discovery of the capillary motor regulating mechanism.

1919 - JULES BORDET for his discoveries relating to immunity.

1918-1915 - The prize money for 1918-1915 was allocated to the Special Fund of this prize section.

1914 - ROBERT BÁRÁNY for his work on the physiology and pathology of the vestibular apparatus.

1913 - CHARLES ROBERT RICHET in recognition of his work on anaphylaxis. 

1912 - ALEXIS CARREL in recognition of his work on vascular suture and the transplantation of blood-vessels and organs.

1911 - ALLVAR GULLSTRAND for his work on the dioptrics of the eye.

1910 - ALBRECHT KOSSEL in recognition of the contributions to our knowledge of cell chemistry made through his work on proteins, including the nucleic substances.

1909 - EMIL THEODOR KOCHER for his work on the physiology, pathology and surgery of the thyroid gland.

1908 - ILYA ILYICH MECHNIKOV and PAUL EHRLICH in recognition of their work on immunity.

1907 - CHARLES LOUIS ALPHONSE LAVERAN in recognition of his work on the role played by protozoa in causing diseases.

1906 - CAMILLO GOLGI and SANTIAGO RAMON Y CAJAL in recognition of their work on the stucture of the nervous system.

1905 - ROBERT KOCH for his investigations and discoveries in relation to tuberculosis.

1904 - IVAN PETROVICH PAVLOV in recognition of his work on the physiology of digestion, through which knowledge on vital aspects of the subject has been transformed and enlarged.

1903 - NIELS RYBERG FINSEN in recognition of his contribution to the treatment of diseases, especially lupus vulgaris, with concentrated light radiation, whereby he has opened a new avenue for medical science. 

1902 - SIR RONALD ROSS for his work on malaria, by which he has shown how it enters the organism and thereby has laid the foundation for successful resesarch on this disease and methods of combating it. 

1901 - EMIL ADOLF VON BEHRING for his work on serum therapy, especially its application against diphtheria, by which he has opened a new road in the domain of medical science and thereby placed in the hands of the physician a victorious weapon against illness and deaths.